Dụng cụ văn phòng

Officexinh giúp bạn chọn các dòng sản phẩm bấm kim, bấm lổ, băng keo, bảng, compa, con dấu, dao rọc, gáy lò xo, kéo, keo dán, kẹp acco, kẹp giấy, kim bấm, thước… chính hãng ✓Tiết kiệm từ 20-30%

Hiển thị: Danh sách Lưới

Bấm kim số 10 Kanex ICON
Bấm kim số 10 Kanex ICON (B-23) với thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.10 tạo lổ trên bề mặ..
*** / Cái
Bấm kim số 10 Kwtrio 5106
Bấm kim số 10 Kwtrio 5106 (B-340) với thân máy kim loại, dạng kềm bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.10 tạo lổ trên ..
41,700 đ / Cái
35,000 đ / Cái
Bấm kim số 10 Kwtrio 5270
Bấm kim số 10 Kwtrio 5270 (B-94) với thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.10 tạo lổ trên bề m..
32,000 đ / Cái
28,000 đ / Cái
Bấm kim số 10 Max HD10
Bấm kim số 10 Max HD10 với thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.10 tạo lổ trên nhiều lớp giấy..
53,600 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Bấm kim số 10 Plus PS10E
Bấm kim số 10 Plus PS10E với thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.10 cắt giấy, chứng từ, tài ..
46,000 đ / Cái
40,000 đ / Cái
Bấm kim số 3 Max HD50R
Bấm kim số 3 Max HD50R với thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.03 (0246) cắt giấy, chứng từ,..
191,400 đ / Cái
165,000 đ / Cái
Bấm kim số 3 xoay Kwtrio 536R
Bấm kim số 3 xoay Kwtrio 536R với thân máy kim loại, dạng xoay, lực bấm 20 tờ, sử dụng kim bấm no.03 (0246) tạo lổ trên ..
66,600 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Gỡ kim Kanex SR500
Gỡ kim Kanex SR500 (D-10.6) với thân kim loại, dạng tay cầm, dùng lực ấn để gở kim nhưng vẫn bảo vệ được bề mặt giấy cắt..
66,000 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Gỡ kim Kwtrio 508B
Gỡ kim Kwtrio 508B (D-6.8) với thân vỏ nhựa, dùng lực bấm để tháo rời kim bấm cắt rọc giấy, thùng hàng, bưu kiện với lưỡ..
13,700 đ / Cái
12,000 đ / Cái
Kềm gỡ kim Eagle 1039A
Kềm gỡ kim Eagle 1039A với thân kim loại, dạng tay cầm, dùng lực ấn để gở kim nhưng vẫn bảo vệ được bề mặt giấy cắt giấy..
49,500 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Bấm gổ Kanex TP10
Bấm gổ Kanex TP10 (G-45) với thân máy bằng nhựa, dạng tay cầm, lực bấm 240 tờ, sử dụng kim bấm no.03 (0246) tháo gở các ..
275,000 đ / Cái
250,000 đ / Cái
Bấm kim Kanex 1224 - 240 tờ
Bấm kim Kanex 1224 - 240 tờ (G-6.9) với thân máy kim loại, có tay đẩy, lực bấm 240 tờ, sử dụng kim bấm 23/8, 23/10, 23/1..
605,000 đ / Cái
550,000 đ / Cái
Bấm kim Kwtrio 5000 - 240 tờ
Bấm kim Kwtrio 5000 - 240 tờ (B-54) với thân máy kim loại, có tay đẩy, lực bấm 240 tờ, sử dụng kim bấm 23/8, 23/10, 23/1..
1,844,500 đ / Cái
1,550,000 đ / Cái
Bấm kim Kwtrio 5003 - 240 tờ
Bấm kim Kwtrio 5003 - 240 tờ (B-847) với thân máy kim loại, có tay đẩy, lực bấm 240 tờ, sử dụng kim bấm 23/8, 23/10, 23/..
661,200 đ / Cái
580,000 đ / Cái
Bấm kim Kwtrio 50LA - 210 tờ
Bấm kim Kwtrio 50LA - 210 tờ (B-82) với thân máy kim loại, có tay đẩy, lực bấm 210 tờ, sử dụng kim bấm 23/8, 23/10, 23/1..
526,500 đ / Cái
450,000 đ / Cái
Bấm kim Kwtrio 50LX - 240 tờ
Bấm kim Kwtrio 50LX - 240 tờ (B-297) với thân máy kim loại, có tay đẩy, lực bấm 240 tờ, sử dụng kim bấm 23/8, 23/10, 23/..
*** / Cái
Bấm kim Kwtrio 50SA - 100 tờ
Bấm kim Kwtrio 50SA - 100 tờ với thân máy kim loại, có tay đẩy, lực bấm 100 tờ, sử dụng kim bấm 23/8, 23/10, 23/13, 23/1..
361,600 đ / Cái
320,000 đ / Cái
Bấm kim số 10 Kanex HP15
Bấm kim số 10 Kanex HP15 với thân máy kim loại, dạng kềm bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.10 tạo lổ trên bề mặt gi..
90,000 đ / Cái
75,000 đ / Cái
Bấm kim số 10 Kwtrio 5160
Bấm kim số 10 Kwtrio 5160 (B-530) với thân máy kim loại, dạng kềm bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.10 tạo lổ trên ..
109,300 đ / Cái
95,000 đ / Cái
Bấm kim số 10 Max HD10N
Bấm kim số 10 Max HD10N với thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.10 tạo lổ trên nhiều lớp giấ..
53,100 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Bấm kim số 3 Kanex HD45
Bấm kim số 3 Kanex HD45 (B-27) với thân máy kim loại, dạng bấm, lực bấm 20 tờ, sử dụng kim bấm no.03 (0246) tạo lổ trên ..
66,000 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Bấm kim số 3 Kwtrio 5360
Bấm kim số 3 Kwtrio 5360 (B-101) với thân máy kim loại, dạng kềm bấm, lực bấm 20 tờ, sử dụng kim bấm no.03 (0246) tạo lổ..
135,600 đ / Cái
120,000 đ / Cái
Bấm kim số 3 Kwtrio 5900
Bấm kim số 3 Kwtrio 5900 với thân máy kim loại, dạng bấm, chiều dài thân 30cm, lực bấm 25 tờ, sử dụng kim bấm no.10 và n..
214,200 đ / Cái
180,000 đ / Cái
Hiển thị: Danh sách Lưới

Bấm 1 lổ Kwtrio 97A0 - 8 tờ
Bấm 1 lổ Kwtrio 97A0 - 8 tờ với thân kim loại, dạn kềm bấm, đục 1 lổ, lực bấm 8 tờ cắt rọc giấy, thùng hàng, bưu kiện vớ..
38,900 đ / Cái
35,000 đ / Cái
Bấm 2 lổ Kwtrio 912 - 16 tờ
Bấm 2 lổ Kwtrio 912 - 16 tờ với thân kim loại, dạng ấn, đục 2 lổ, có thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chống trượt, l..
84,000 đ / Cái
70,000 đ / Cái
Bấm 2 lổ Kwtrio 978 - 30 tờ
Bấm 2 lổ Kwtrio 978 - 30 tờ với thân kim loại, dạng ấn, đục 2 lổ, có thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chống trượt, l..
136,800 đ / Cái
120,000 đ / Cái
Bấm 2 lổ Kwtrio 952 - 150 tờ
Bấm 2 lổ Kwtrio 952 - 150 tờ (D-3.5) với thân máy kim loại, đục 2 lổ, thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chống trượt, ..
1,188,000 đ / Cái
1,080,000 đ / Cái
Bấm 2 lổ Kwtrio 9670 - 70 tờ
Bấm 2 lổ Kwtrio 9670 - 70 tờ (D-11) với thân máy kim loại, dạng đẩy, đục 2 lổ, thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chốn..
452,200 đ / Cái
380,000 đ / Cái
Bấm 3 lổ Kwtrio 999 - 10 tờ
Bấm 3 lổ Kwtrio 999 - 10 tờ với thân kim loại, dạng ấn, đục 3 lổ, đế cao su chống trượt, lực bấm 10 tờ, có hộc chứa giấy..
140,400 đ / Cái
120,000 đ / Cái
Bấm 4 lổ Kwtrio 999D - 10 tờ
Bấm 4 lổ Kwtrio 999D - 10 tờ với thân kim loại, dạng ấn, đục 4 lổ, đế cao su chống trượt, lực bấm 10 tờ, có hộc chứa giấ..
152,100 đ / Cái
130,000 đ / Cái
Khoan 2 lổ Tata
Khoan 2 lổ Tata với thân kim loại, khoan 2 lổ, đế cao su chống trượt, lực khoan 250 tờ, có hộp chứa giấy rời cắt giấy, c..
560,000 đ / Cái
500,000 đ / Cái
Khoan 3 lổ Tata
Khoan 3 lổ Tata với thân kim loại, khoan 3 lổ, đế cao su chống trượt, lực khoan 250 tờ, có hộp chứa giấy rời cắt giấy, c..
632,500 đ / Cái
550,000 đ / Cái
Khoan 4 lổ Tata
Khoan 4 lổ Tata (K-9.2) với thân kim loại, khoan 4 lổ, đế cao su chống trượt, lực khoan 250 tờ, có hộp chứa giấy rời cắt..
708,000 đ / Cái
600,000 đ / Cái
Hiển thị: Danh sách Lưới

Dao rọc giấy lớn
Dao rọc giấy lớn (L-15) với thân nhựa, lưỡi dao kim loại 18mm, nút bấm khóa thay thế các lưỡi dao có sẵn trong các loại..
27,500 đ / Cây
25,000 đ / Cây
Dao rọc giấy lớn SDI 0423 - A2
Dao rọc giấy lớn SDI 0423 - A2 với thân nhựa, lưỡi dao kim loại 18mm, nút bấm khóa làm đế lót cắt giấy khổ A3 trong các..
39,600 đ / Cây
35,000 đ / Cây
Dao rọc giấy nhỏ
Dao rọc giấy nhỏ với thân nhựa, lưỡi dao kim loại 9mm, nút bấm khóa làm đế lót cắt giấy khổ A4 trong các ngành kỹ thuật..
16,500 đ / Cây
15,000 đ / Cây
Dao rọc giấy nhỏ SDI 0404 - A2
Dao rọc giấy nhỏ SDI 0404 - A2 với thân nhựa, lưỡi dao kim loại 9mm, nút bấm khóa buộc bó vật phẩm nhằm mục đich lưu tr..
34,200 đ / Cây
30,000 đ / Cây
Kéo lớn 21cm - F200
Kéo lớn 21cm - F200 với thân dài 21cm, cán cầm nhựa, lưỡi kéo bằng thép buộc bó vật phẩm nhằm mục đich lưu trữ phân loại..
27,800 đ / Cây
25,000 đ / Cây
Kéo trung 17cm - S0183
Kéo trung 17cm - S0183 với thân dài 17cm, cán cầm nhựa, lưỡi kéo bằng thép đóng gói vật phẩm bưu kiện trong ngành vận ch..
17,900 đ / Cây
15,000 đ / Cây
Lưỡi dao rọc giấy lớn - 18mm
Lưỡi dao rọc giấy lớn - 18mm với lưỡi dao bằng thép, có rãnh chia tách dễ dàng, độ rộng 18mm gia cố vật phẩm bưu kiện tr..
23,600 đ / Vỉ
20,000 đ / Vỉ
Lưỡi dao rọc giấy nhỏ - 9mm
Lưỡi dao rọc giấy nhỏ - 9mm (D-32.5) với lưỡi dao bằng thép, có rãnh chia tách dễ dàng, độ rộng 9mm buộc bó vật phẩm có ..
17,300 đ / Vỉ
15,000 đ / Vỉ
Lưỡi dao rọc giấy SDI lớn - 18mm 1404
Lưỡi dao rọc giấy SDI lớn - 18mm 1404 (D-32.5) với lưỡi dao bằng thép, có rãnh chia tách dễ dàng, độ rộng 18mm buộc bó v..
39,900 đ / Vỉ
35,000 đ / Vỉ
Lưỡi dao rọc giấy SDI nhỏ - 9mm 1403
Lưỡi dao rọc giấy SDI nhỏ - 9mm 1403 (D-36) với lưỡi dao bằng thép, có rãnh chia tách dễ dàng, độ rộng 9mm buộc bó vật p..
26,300 đ / Vỉ
23,000 đ / Vỉ
Bàn cắt giấy A3
Bàn cắt giấy A3 với kích thước 297 x 420mm, lưỡi dao bằng thép, bề mặt gỗ, chân đế cao su chống trượt, nền kẻ ô ly thay ..
233,100 đ / Cái
210,000 đ / Cái
Bàn cắt giấy A4
Bàn cắt giấy A4 (L-28) với kích thước 210 x 297mm, lưỡi dao bằng thép, bề mặt gỗ, chân đế cao su chống trượt, nền kẻ ô l..
222,300 đ / Cái
195,000 đ / Cái
Bàn cắt giấy A5
Bàn cắt giấy A5 với kích thước 148 x 210mm, lưỡi dao bằng thép, bề mặt gỗ, chân đế cao su chống trượt, nền kẻ ô ly thay ..
177,600 đ / Cái
160,000 đ / Cái
Dao khắc
Dao khắc với thân kim loại tích hợp nhiều lưỡi dao kích cở khác nhau buộc bó vật phẩm nhằm mục đich lưu trữ phân loại tr..
55,500 đ / Cây
50,000 đ / Cây
Dao Thái Kiwi đầu nhọn
Dao Thái Kiwi đầu nhọn với cán cầm bằng nhựa, lưỡi dao đầu nhọn bằng thép không gỉ buộc bó vật phẩm nhằm mục đich lưu tr..
28,300 đ / Cây
25,000 đ / Cây
Dao Thái Kiwi đầu tròn
Dao Thái Kiwi đầu tròn với cán cầm bằng nhựa, lưỡi dao đầu tròn bằng thép không gỉ buộc bó vật phẩm nhằm mục đich lưu tr..
30,000 đ / Cây
25,000 đ / Cây
Kéo cắt chỉ
Kéo cắt chỉ với thân dài 10cm, dạng bóp, lưỡi kéo bằng thép đóng gói vật phẩm bưu kiện trong ngành vận chuyển cắt chỉ ha..
11,100 đ / Cây
10,000 đ / Cây
Kéo rồng phụng K45
Kéo rồng phụng K45 (D-50) với thân dài 15cm, thân kim loại, lưỡi kéo bằng thép buộc bó vật phẩm có kích thước nhỏ phù hợ..
*** / Cây
Kéo đại 25cm - F9010
Kéo đại 25cm - F9010 với thân dài 25cm, cán cầm nhựa, lưỡi kéo bằng thép buộc bó vật phẩm nhằm mục đich lưu trữ phân loạ..
33,900 đ / Cây
30,000 đ / Cây
Tấm lót cắt A3
Tấm lót cắt A3 với bề mặt nhựa tổng hợp, chống trượt, viền đo, phù hợp các kích thước tối đa A3 (297 x 420mm) buộc bó vậ..
324,000 đ / Tấm
270,000 đ / Tấm
Tấm lót cắt A4
Tấm lót cắt A4 (D-20) với bề mặt nhựa tổng hợp, chống trượt, viền đo, phù hợp các kích thước tối đa A4 (210 x 297mm) buộ..
201,600 đ / Tấm
180,000 đ / Tấm
Hiển thị: Danh sách Lưới

Kim bấm Kwtrio 23/10 - 70 tờ
Kim bấm Kwtrio 23/10 - 70 tờ với thân kim loại, chiều cao chân kim 10mm, lực bấm 70 tờ tạo vòng liên kết tem giá và sản ..
21,300 đ / Hộp
19,000 đ / Hộp
Kim bấm Kwtrio 23/13 - 100 tờ
Kim bấm Kwtrio 23/13 - 100 tờ (S-40) với thân kim loại, chiều cao chân kim 13mm, lực bấm 100 tờ tạo đường tròn, đường co..
23,000 đ / Hộp
20,000 đ / Hộp
Kim bấm Kwtrio 23/15 - 130 tờ
Kim bấm Kwtrio 23/15 - 130 tờ với thân kim loại, chiều cao chân kim 15mm, lực bấm 130 tờ tạo đường tròn, đường cong kỹ t..
28,800 đ / Hộp
24,000 đ / Hộp
Kim bấm Kwtrio 23/17 - 150 tờ
Kim bấm Kwtrio 23/17 - 150 tờ với thân kim loại, chiều cao chân kim 17mm, lực bấm 150 tờ tạo đường tròn, đường cong kỹ t..
31,200 đ / Hộp
26,000 đ / Hộp
Kim bấm Kwtrio 23/20 - 170 tờ
Kim bấm Kwtrio 23/20 - 170 tờ với thân kim loại, chiều cao chân kim 20mm, lực bấm 170 tờ tạo đường cong trong thiết kế, ..
32,000 đ / Hộp
28,000 đ / Hộp
Kim bấm Kwtrio 23/23 - 200 tờ
Kim bấm Kwtrio 23/23 - 200 tờ với thân kim loại, chiều cao chân kim 23mm, lực bấm 200 tờ đo đạc kích thước vật thể nhỏ, ..
40,200 đ / Hộp
34,000 đ / Hộp
Kim bấm Kwtrio 23/8 - 50 tờ
Kim bấm Kwtrio 23/8 - 50 tờ với thân kim loại, chiều cao chân kim 8mm, lực bấm 50 tờ tan chảy thanh keo để tạo chất kết ..
21,300 đ / Hộp
18,000 đ / Hộp
Kim bấm Kwtrio no.03
Kim bấm Kwtrio no.03 (T-4.5) với thân kim loại, chiều cao chân kim 6mm, lực bấm 20 tờ đo đạc kích thước vật thể nhỏ, kê ..
11,500 đ / Hộp
10,000 đ / Hộp
Kim bấm Kwtrio no.10
Kim bấm Kwtrio no.10 (T-5.4) với thân kim loại, chiều cao chân kim 4mm, lực bấm 10 tờ đo đạc kích thước vật thể nhỏ, kê ..
5,900 đ / Hộp
5,000 đ / Hộp
Kim bấm Plus no.03
Kim bấm Plus no.03 với thân kim loại, chiều cao chân kim 6mm, lực bấm 20 tờ tạo mẫu chữ, đo đạc kích thước ứng dụng tron..
*** / Hộp
Kim bấm Plus no.10
Kim bấm Plus no.10 (T-88) với thân kim loại, chiều cao chân kim 4mm, lực bấm 10 tờ tạo mẫu chữ, đo đạc kích thước ứng dụ..
5,500 đ / Hộp
5,000 đ / Hộp
Hiển thị: Danh sách Lưới

Kẹp 15mm
Kẹp 15mm (K-3.1) với độ rộng 15mm, dạng bóp, lực kẹp 50 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn..
7,800 đ / Hộp
7,000 đ / Hộp
Kẹp 19mm
Kẹp 19mm (K-3.3) với độ rộng 19mm, dạng bóp, lực kẹp 80 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn..
9,600 đ / Hộp
8,000 đ / Hộp
Kẹp 25mm
Kẹp 25mm (K-5.6) với độ rộng 25mm, dạng bóp, lực kẹp 100 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớ..
12,800 đ / Hộp
11,000 đ / Hộp
Kẹp 32mm
Kẹp 32mm (K-8.6) với độ rộng 32mm, dạng bóp, lực kẹp 150 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớ..
16,800 đ / Hộp
15,000 đ / Hộp
Kẹp 41mm
Kẹp 41mm (K-12.8) với độ rộng 41mm, dạng bóp, lực kẹp 180 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng l..
25,800 đ / Hộp
22,000 đ / Hộp
Kẹp 51mm
Kẹp 51mm (K-21) với độ rộng 51mm, dạng bóp, lực kẹp 200 tờ sử dụng cùng với bìa Acco trong việc lưu trữ chứng từ, tài li..
32,500 đ / Hộp
28,000 đ / Hộp
Kẹp acco nhựa Suremark SQ9080C
Kẹp acco nhựa Suremark SQ9080C với thân vỏ nhựa, nhiều màu, tích hợp nẹp cài, xỏ 2 lổ sử dụng cùng với bìa Acco trong vi..
29,000 đ / Hộp
25,000 đ / Hộp
Kẹp acco sắt SDI 0946
Kẹp acco sắt SDI 0946 với thân kim loại, tích hợp nẹp cài, xỏ 2 lổ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số l..
33,000 đ / Hộp
30,000 đ / Hộp
Kẹp giấy tam giác C62 - 29mm
Kẹp giấy tam giác C62 - 29mm (G-2.5) với độ dài 29mm, dạng tam giác, thân kim loại, lực kẹp 10 tờ kẹp và lưu trữ chứng t..
5,900 đ / Hộp
5,000 đ / Hộp
Kẹp giấy tam giác C62 màu - 29mm
Kẹp giấy tam giác C62 màu - 29mm với độ dài 29mm, dạng tam giác, thân kim loại bọc nhựa, lực kẹp 10 tờ kẹp và lưu trữ ch..
4,700 đ / Bịch
4,000 đ / Bịch
Kẹp giấy đầu tròn C32 - 28mm
Kẹp giấy đầu tròn C32 - 28mm với độ dài 28mm, dạng tròn, thân kim loại, lực kẹp 10 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tà..
5,700 đ / Hộp
5,000 đ / Hộp
Kẹp giấy đầu tròn C82 - 48mm
Kẹp giấy đầu tròn C82 - 48mm với độ dài 48mm, dạng tròn, thân kim loại, lực kẹp 10 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tà..
9,100 đ / Hộp
8,000 đ / Hộp
Kẹp màu 15mm
Kẹp màu 15mm với độ rộng 15mm, dạng bóp, lực kẹp 50 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn kẹp..
39,600 đ / Hộp
35,000 đ / Hộp
Kẹp màu 19mm
Kẹp màu 19mm với độ rộng 19mm, dạng bóp, lực kẹp 80 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn kẹp..
42,000 đ / Hộp
35,000 đ / Hộp
Kẹp màu 25mm
Kẹp màu 25mm với độ rộng 25mm, dạng bóp, lực kẹp 100 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn kẹ..
60,000 đ / Hộp
50,000 đ / Hộp
Kẹp màu 32mm
Kẹp màu 32mm với độ rộng 32mm, dạng bóp, lực kẹp 150 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn kẹ..
50,400 đ / Hộp
45,000 đ / Hộp
Kẹp màu 41mm
Kẹp màu 41mm với độ rộng 41mm, dạng bóp, lực kẹp 180 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn kẹ..
72,800 đ / Hộp
65,000 đ / Hộp
Kẹp màu 51mm
Kẹp màu 51mm với độ rộng 51mm, dạng bóp, lực kẹp 200 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn kẹ..
64,400 đ / Hộp
55,000 đ / Hộp
Đinh ghim bảng màu
Đinh ghim bảng màu với thân vỏ nhựa, đầu ghim kim loại, nhiều màu ghim chứng từ, tài liệu, hồ sơ trên bề mặt gỗ mềm hay ..
11,700 đ / Hộp
10,000 đ / Hộp
Đinh ghim bảng tròn
Đinh ghim bảng tròn với dạng đầu tròn, dầu ghim kim loại kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu phù hợp trong việc phâ..
6,000 đ / Hộp
5,000 đ / Hộp
Còng 3.5cm
Còng 3.5cm với đường kính 3.5cm sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu ✓Tiết kiệm từ ..
5,500 đ / Cái
5,000 đ / Cái
Gáy lò xo nhựa 10mm - 60 tờ
Gáy lò xo nhựa 10mm - 60 tờ (C-21) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 10mm, lưu trữ lên đến 60 tờ tạo lớp cắt ..
176,000 đ / Hộp
160,000 đ / Hộp
Gáy lò xo nhựa 12mm - 80 tờ
Gáy lò xo nhựa 12mm - 80 tờ với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 12mm, lưu trữ lên đến 80 tờ tạo lớp cắt trên dã..
190,400 đ / Hộp
170,000 đ / Hộp
Gáy lò xo nhựa 14mm - 100 tờ
Gáy lò xo nhựa 14mm - 100 tờ (C-15) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 14mm, lưu trữ lên đến 100 tờ tạo lớp cắ..
226,000 đ / Hộp
200,000 đ / Hộp
Gáy lò xo nhựa 16mm - 120 tờ
Gáy lò xo nhựa 16mm - 120 tờ (C-39.5) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 16mm, lưu trữ lên đến 120 tờ tạo lớp ..
250,800 đ / Hộp
220,000 đ / Hộp
Gáy lò xo nhựa 19mm - 150 tờ
Gáy lò xo nhựa 19mm - 150 tờ (C-35.5) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 19mm, lưu trữ lên đến 150 tờ dán phon..
259,900 đ / Hộp
230,000 đ / Hộp
Gáy lò xo nhựa 22mm - 180 tờ
Gáy lò xo nhựa 22mm - 180 tờ với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 22mm, lưu trữ lên đến 180 tờ dán phong bì, nhã..
198,900 đ / Hộp
170,000 đ / Hộp
Gáy lò xo nhựa 25mm - 220 tờ
Gáy lò xo nhựa 25mm - 220 tờ với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 25mm, lưu trữ lên đến 220 tờ dán nối bề mặt cứ..
259,600 đ / Hộp
220,000 đ / Hộp
Gáy lò xo nhựa 28mm - 250 tờ
Gáy lò xo nhựa 28mm - 250 tờ với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 28mm, lưu trữ lên đến 250 tờ dán nối bề mặt cứ..
316,400 đ / Hộp
280,000 đ / Hộp
Gáy lò xo nhựa 32mm - 280 tờ
Gáy lò xo nhựa 32mm - 280 tờ (K-6.5) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 32mm, lưu trữ lên đến 280 tờ dán phong..
360,000 đ / Hộp
300,000 đ / Hộp
Gáy lò xo nhựa 35mm - 320 tờ
Gáy lò xo nhựa 35mm - 320 tờ với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 35mm, lưu trữ lên đến 320 tờ tạo chất kết dính..
352,000 đ / Hộp
320,000 đ / Hộp
Gáy lò xo nhựa 38mm - 350 tờ
Gáy lò xo nhựa 38mm - 350 tờ với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 38mm, lưu trữ lên đến 350 tờ tạo chất kết dính..
358,400 đ / Hộp
320,000 đ / Hộp
Gáy lò xo nhựa 45mm - 380 tờ
Gáy lò xo nhựa 45mm - 380 tờ (K-1) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 45mm, lưu trữ lên đến 380 tờ dán nối bề ..
380,800 đ / Hộp
340,000 đ / Hộp
Gáy lò xo nhựa 51mm - 450 tờ
Gáy lò xo nhựa 51mm - 450 tờ với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 51mm, lưu trữ lên đến 450 tờ tạo lớp kết dính ..
421,800 đ / Hộp
370,000 đ / Hộp
Gáy lò xo nhựa 6mm - 20 tờ
Gáy lò xo nhựa 6mm - 20 tờ với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 6mm, lưu trữ lên đến 20 tờ tạo lớp cắt trên dãy ..
136,800 đ / Hộp
120,000 đ / Hộp
Gáy lò xo nhựa 8mm - 40 tờ
Gáy lò xo nhựa 8mm - 40 tờ (C-15.8) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 8mm, lưu trữ lên đến 40 tờ tạo lớp cắt ..
156,800 đ / Hộp
140,000 đ / Hộp
Kẹp sắt lớn 8cm
Kẹp sắt lớn 8cm với thân kim loại, chiều rộng 8cm, lực kẹp 200 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lư..
39,200 đ / Bịch
35,000 đ / Bịch
Kẹp sắt nhỏ 6cm
Kẹp sắt nhỏ 6cm với thân kim loại, chiều rộng 6cm, lực kẹp 50 tờ sử dụng cùng với các dòng máy đóng lò xo kẽm kẹp và lưu..
28,000 đ / Bịch
25,000 đ / Bịch
Hiển thị: Danh sách Lưới

Băng keo 2 mặt 05mm
Băng keo 2 mặt 05mm (B-22) với chất liệu nhựa OPP, chiều rộng 5mm, được phủ keo 2 mặt, màu trắng trong, độ dày 40-50 yar..
3,400 đ / Cuộn
3,000 đ / Cuộn
Băng keo 2 mặt 12mm
Băng keo 2 mặt 12mm (B-21.7) với chất liệu nhựa OPP, chiều rộng 12mm, được phủ keo 2 mặt, màu trắng trong, độ dày 40-50 ..
5,600 đ / Cuộn
5,000 đ / Cuộn
Băng keo 2 mặt 24mm
Băng keo 2 mặt 24mm (B-22) với chất liệu nhựa OPP, chiều rộng 24mm, được phủ keo 2 mặt, màu trắng trong, độ dày 40-50 ya..
9,000 đ / Cuộn
8,000 đ / Cuộn
Băng keo 2 mặt 48mm
Băng keo 2 mặt 48mm (B-22) với chất liệu nhựa OPP, chiều rộng 48mm, được phủ keo 2 mặt, màu trắng trong, độ dày 40-50 ya..
14,300 đ / Cuộn
12,000 đ / Cuộn
Băng keo giấy 12mm
Băng keo giấy 12mm (B-282.5) với chất liệu giấy, chiều rộng 12mm, được phủ keo 2 mặt, màu trắng trong, độ dày 40-50 yard..
5,900 đ / Cuộn
5,000 đ / Cuộn
Băng keo giấy 24mm
Băng keo giấy 24mm (B-38) với chất liệu giấy, chiều rộng 24mm, được phủ keo 2 mặt, màu trắng trong, độ dày 40-50 yard li..
11,900 đ / Cuộn
10,000 đ / Cuộn
Băng keo giấy 48mm
Băng keo giấy 48mm với chất liệu giấy, chiều rộng 48mm, được phủ keo 2 mặt, màu trắng trong, độ dày 40-50 yard liên kết ..
16,800 đ / Cuộn
15,000 đ / Cuộn
Băng keo si vàng 36mm
Băng keo si vàng 36mm (B-18.6) với chất liệu simili, chiều rộng 36mm, được phủ keo 1 mặt, màu vàng, độ dày 100-120 yard ..
16,800 đ / Cuộn
14,000 đ / Cuộn
Băng keo si vàng 48mm
Băng keo si vàng 48mm (B-11.9) với chất liệu simili, chiều rộng 48mm, được phủ keo 1 mặt, màu vàng, độ dày 100-120 yard ..
18,900 đ / Cuộn
17,000 đ / Cuộn
Băng keo trong 12mm 100 yard
Băng keo trong 12mm 100 yard (B-16.5) với chất liệu nhựa OPP, chiều rộng 12mm, được phủ keo 1 mặt, màu trắng trong, độ d..
5,500 đ / Cuộn
5,000 đ / Cuộn
Băng keo trong 24mm 100 yard
Băng keo trong 24mm 100 yard (B-83) với chất liệu nhựa OPP, chiều rộng 24mm, được phủ keo 1 mặt, màu trắng trong, độ dày..
11,800 đ / Cuộn
10,000 đ / Cuộn
Băng keo trong 48mm 100 yard
Băng keo trong 48mm 100 yard với chất liệu nhựa OPP, chiều rộng 48mm, được phủ keo 1 mặt, màu trắng trong, độ dày 100 ya..
17,400 đ / Cuộn
15,000 đ / Cuộn
Băng keo trong mini
Băng keo trong mini (B-124) với chất liệu nhựa OPP, chiều rộng 24mm, được phủ keo 1 mặt, màu trắng trong, độ dày 80 yard..
4,800 đ / Cuộn
4,000 đ / Cuộn
Băng keo đục 48mm 100 yard
Băng keo đục 48mm 100 yard (B-250) với chất liệu nhựa OPP, chiều rộng 48mm, được phủ keo 2 mặt, màu vàng nâu, độ dày 100..
16,500 đ / Cuộn
15,000 đ / Cuộn
Băng gai dán trắng
Băng gai dán trắng (B-22) với chất liệu nhựa tổng hợp, màu trắng dán thùng, bưu kiện, và bề mặt cần độ chịu lực cao tạo ..
44,400 đ / Cuộn
40,000 đ / Cuộn
Băng gai dán đen
Băng gai dán đen (B-22) với chất liệu nhựa tổng hợp, màu đen dán thùng, bưu kiện, và bề mặt cần độ chịu lực cao tạo lớp ..
48,000 đ / Cuộn
40,000 đ / Cuộn
Băng keo dán tiền
Băng keo dán tiền (F-60) với nền trong, dán 1 mặt, giảm độ phản quang, chống thấm, độ dính cao gia cố và đóng gói vật ph..
56,000 đ / Cuộn
50,000 đ / Cuộn
Băng keo giấy nâu 48mm
Băng keo giấy nâu 48mm (B-510) với chất liệu giấy, chiều rộng 48mm, độ dày 40-50 yard liên kết và phân nhóm tài liệu bằn..
33,300 đ / Cuộn
30,000 đ / Cuộn
Băng keo ống nước
Băng keo ống nước (B-117) với nền trắng, nhựa dẻo, dán 1 mặt, chống thấm tốt liên kết và phân nhóm tài liệu bằng lực bấm..
*** / Cuộn
Băng keo si xanh dương 36mm
Băng keo si xanh dương 36mm (B-11.6) với chất liệu simili, chiều rộng 36mm, được phủ keo 1 mặt, màu xanh dương, độ dày 1..
15,700 đ / Cuộn
14,000 đ / Cuộn
Băng keo si xanh dương 48mm
Băng keo si xanh dương 48mm (B-33) với chất liệu simili, chiều rộng 48mm, được phủ keo 1 mặt, màu xanh dương, độ dày 100..
19,400 đ / Cuộn
17,000 đ / Cuộn
Băng keo si xanh lá 36mm
Băng keo si xanh lá 36mm (B-29) với chất liệu simili, chiều rộng 36mm, được phủ keo 1 mặt, màu xanh lá, độ dày 100-120 y..
16,300 đ / Cuộn
14,000 đ / Cuộn
Băng keo si xanh lá 48mm
Băng keo si xanh lá 48mm (B-52) với chất liệu simili, chiều rộng 48mm, được phủ keo 1 mặt, màu xanh lá, độ dày 100-120 y..
19,100 đ / Cuộn
17,000 đ / Cuộn
Băng keo si đen 36mm
Băng keo si đen 36mm (B-1310) với chất liệu simili, chiều rộng 36mm, được phủ keo 1 mặt, màu đen, độ dày 100-120 yard li..
15,600 đ / Cuộn
14,000 đ / Cuộn
Băng keo si đen 48mm
Băng keo si đen 48mm (B-505) với chất liệu simili, chiều rộng 48mm, được phủ keo 1 mặt, màu đen, độ dày 100-120 yard liê..
20,100 đ / Cuộn
17,000 đ / Cuộn
Băng keo si đỏ 36mm
Băng keo si đỏ 36mm (B-53.2) với chất liệu simili, chiều rộng 36mm, được phủ keo 1 mặt, màu đỏ, độ dày 100-120 yard liên..
16,700 đ / Cuộn
14,000 đ / Cuộn
Băng keo si đỏ 48mm
Băng keo si đỏ 48mm (B-66) với chất liệu simili, chiều rộng 48mm, được phủ keo 1 mặt, màu đỏ, độ dày 100-120 yard liên k..
20,100 đ / Cuộn
17,000 đ / Cuộn
Băng keo sốp 24mm
Băng keo sốp 24mm (B-350) với đệm mút trắng, chiều rộng 24mm, giảm sốc tốt, phủ keo 2 mặt liên kết và phân nhóm tài liệu..
22,800 đ / Cuộn
20,000 đ / Cuộn
Băng keo sốp 48mm
Băng keo sốp 48mm (B-240) với đệm mút trắng, chiều rộng 48mm, giảm sốc tốt, phủ keo 2 mặt liên kết và phân nhóm tài liệu..
39,900 đ / Cuộn
35,000 đ / Cuộn
Băng keo sốp đen 12mm
Băng keo sốp đen 12mm (B-22) với đệm mút đen, chiều rộng 12mm, giảm sốc tốt, phủ keo 2 mặt, độ dính cao liên kết và phân..
22,400 đ / Cuộn
20,000 đ / Cuộn
Băng keo sốp đen 24mm
Băng keo sốp đen 24mm (B-68) với đệm mút đen, chiều rộng 24cm, giảm sốc tốt, phủ keo 2 mặt, độ dính cao liên kết và phân..
35,400 đ / Cuộn
30,000 đ / Cuộn
Băng keo vải bạc 48mm
Băng keo vải bạc 48mm với chất liệu vải, chiều rộng 48mm, phủ keo 1 mặt, màu bạc, độ dày 100-120 yard liên kết và phân n..
42,000 đ / Cuộn
35,000 đ / Cuộn
Băng keo vải trắng 48mm
Băng keo vải trắng 48mm với chất liệu vải, chiều rộng 48mm, phủ keo 1 mặt, màu trắng, độ dày 100-120 yard liên kết và ph..
39,200 đ / Cuộn
35,000 đ / Cuộn
Băng keo vải vàng 48mm
Băng keo vải vàng 48mm với chất liệu vải, chiều rộng 48mm, phủ keo 1 mặt, màu vàng, độ dày 100-120 yard liên kết và phân..
41,300 đ / Cuộn
35,000 đ / Cuộn
Băng keo vải xanh 48mm
Băng keo vải xanh 48mm với chất liệu vải, chiều rộng 48mm, phủ keo 1 mặt, màu xanh, độ dày 100-120 yard liên kết và phân..
39,900 đ / Cuộn
35,000 đ / Cuộn
Băng keo vải đen 48mm
Băng keo vải đen 48mm với chất liệu vải, chiều rộng 48mm, phủ keo 1 mặt, màu đen, độ dày 100-120 yard liên kết và phân n..
40,600 đ / Cuộn
35,000 đ / Cuộn
Băng keo vải đỏ 48mm
Băng keo vải đỏ 48mm với chất liệu vải, chiều rộng 48mm, phủ keo 1 mặt, màu đỏ, độ dày 100-120 yard liên kết và phân nhó..
40,300 đ / Cuộn
35,000 đ / Cuộn
Băng keo điện
Băng keo điện (F-88) với nền đen, nhựa dẻo, dán 1 mặt, chống thấm, chống giật, cách điện tốt gia cố và đóng gói vật phẩm..
11,700 đ / Cuộn
10,000 đ / Cuộn
Film quấn hàng 30cm
Film quấn hàng 30cm với chất liệu polyme, chiều rộng 30cm, bề mặt dày và chống thấm liên kết và phân nhóm tài liệu bằng ..
102,000 đ / Cuộn
85,000 đ / Cuộn
Film quấn hàng 50cm
Film quấn hàng 50cm (G-23) với chất liệu polyme, chiều rộng 60cm, bề mặt dày và chống thấm tháo gở các loại kim bấm được..
116,600 đ / Cuộn
105,000 đ / Cuộn
Hiển thị: Danh sách Lưới

Hồ khô 36g
Hồ khô 36g với dạng ống vặn có nắp, mau khô, mùi hương nhẹ, trọng lượng 36g kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại nhằm ..
17,000 đ / Ống
15,000 đ / Ống
Hồ khô 8g
Hồ khô 8g (K-11.5) với dạng ống vặn có nắp, mau khô, mùi hương nhẹ, trọng lượng 8g kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loạ..
8,200 đ / Ống
7,000 đ / Ống
Keo con chó X66
Keo con chó X66 (K-12.5) với siêu dính trên mọi chất liệu kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại nhằm tạo liên kết cho c..
*** / Hủ
Keo dán 502
Keo dán 502 (K-14) với siêu dính, mau khô, có vòi nhỏ giọt kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại nhằm tạo liên kết cho ..
17,700 đ / Chai
15,000 đ / Chai
Keo dán lỏng
Keo dán lỏng (K-17.5) với độ dính tốt, mau khô, hương thơm nhẹ kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại nhằm tạo liên kết ..
4,600 đ / Chai
4,000 đ / Chai
Keo nến lớn - 11mm
Keo nến lớn - 11mm (K-20) với chiều dài 20cm, đường kính 11mm, chất liệu cao su tự nhiên, kết dính khi gặp nhiệt độ cao ..
6,000 đ / Cây
5,000 đ / Cây
Keo nến nhỏ - 7mm
Keo nến nhỏ - 7mm (K-25.5) với chiều dài 20cm, đường kính 7mm, chất liệu cao su tự nhiên, kết dính khi gặp nhiệt độ cao ..
4,400 đ / Cây
4,000 đ / Cây
Keo sữa
Keo sữa (K-3.9) với dạng lỏng, độ kết dính tốt, màu trắng kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại nhằm tạo liên kết cho c..
11,600 đ / Hủ
10,000 đ / Hủ
Cắt keo cầm tay Dân Hoa 5cm
Cắt keo cầm tay Dân Hoa 5cm (S-35) với thân kim loại, lưỡi thép răng cưa, sử dụng cùng với băng keo 5cm, tháo lắp dễ dàn..
28,000 đ / Cái
25,000 đ / Cái
Cắt keo cầm tay Kwtrio 3328
Cắt keo cầm tay Kwtrio 3328 với thân nhựa, lưỡi thép răng cưa, sử dụng cùng với băng keo 5cm, tháo lắp dễ dàng kết hợp c..
29,500 đ / Cái
25,000 đ / Cái
Cắt keo Dân Hoa 500
Cắt keo Dân Hoa 500 với thân nhựa, dạng để bàn, đế cao su chống trượt, sử dụng cùng với băng keo 2.5cm lõi lớn kết hợp c..
61,100 đ / Cái
55,000 đ / Cái
Cắt keo Suremark SQ-9250
Cắt keo Suremark SQ-9250 với thân nhựa, dạng để bàn, đế cao su chống trượt, sử dụng cùng với băng keo mini 2.5cm lõi nhỏ..
46,400 đ / Cái
40,000 đ / Cái
Cắt keo Suremark SQ-9280
Cắt keo Suremark SQ-9280 với thân nhựa, dạng để bàn, đế cao su chống trượt, sử dụng cùng với băng keo 2.5cm lõi lớn kết ..
*** / Cái
Cắt keo Xukiva 186 - Nhỏ
Cắt keo Xukiva 186 - Nhỏ với thân nhựa, dạng để bàn, đế cao su chống trượt, sử dụng cùng với băng keo mini lõi nhỏ kết h..
28,300 đ / Cái
25,000 đ / Cái
Cắt keo Xukiva 197 - Lớn
Cắt keo Xukiva 197 - Lớn với thân nhựa, dạng để bàn, đế cao su chống trượt, sử dụng cùng với băng keo 2.5cm lõi lớn kết ..
55,500 đ / Cái
50,000 đ / Cái
Cắt keo Xukiva 208 - Trung
Cắt keo Xukiva 208 - Trung với thân nhựa, dạng để bàn, đế cao su chống trượt, sử dụng cùng với băng keo 2.5cm lõi lớn kế..
52,200 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Hồ dán Xí Nga
Hồ dán Xí Nga (K-19.5) với dạng dẻo, độ dính tốt, mau khô kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại nhằm tạo liên kết cho c..
*** / Chai
Keo sữa ATM A135
Keo sữa ATM A135 (K-2.2) với dạng lỏng, độ kết dính tốt, màu trắng kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại nhằm tạo liên ..
*** / Bịch
Stick-tack SureMark SQ-6650
Stick-tack SureMark SQ-6650 với chất liệu nhựa tổng hợp, dán 2 mặt, sử dụng nhiều lần kết hợp cùng với máy bấm kim cùng ..
53,100 đ / Vỉ
45,000 đ / Vỉ
Vòng gia cố Suremark SQ-2006
Vòng gia cố Suremark SQ-2006 với dán 1 mặt, có khoen lổ sẵn tan chảy thanh keo để tạo chất kết dính giữa các vật phẩm th..
29,800 đ / Hộp
25,000 đ / Hộp
Hiển thị: Danh sách Lưới

Thước cứng 20cm
Thước cứng 20cm với kích thước 20cm, màu nhựa trong, đơn vị đo cm, inch ứng dụng trong trường học, kiến trúc đo đạc kích..
8,900 đ / Cây
8,000 đ / Cây
Thước cứng 30cm
Thước cứng 30cm với kích thước 30cm, nền màu nhựa, đơn vị đo cm, inch đo đạc chiều dài vật phẩm bằng vải đo đạc kích thư..
11,000 đ / Cây
10,000 đ / Cây
Thước cứng 50cm
Thước cứng 50cm với kích thước 50cm, nền màu nhựa, đơn vị đo cm, inch đo đạc kích thước vật thể nhỏ, kê kẻ đường viền tạ..
23,200 đ / Cây
20,000 đ / Cây
Thước dẻo WinQ 15cm
Thước dẻo WinQ 15cm (T-25) với kích thước 15cm, nhựa dẻo, nền trong, đơn vị đo cm, inch lưu trữ vệ sinh văn phòng đo đạc..
5,700 đ / Cây
5,000 đ / Cây
Thước dẻo WinQ 20cm
Thước dẻo WinQ 20cm (T-25) với kích thước 20cm, nhựa dẻo, nền trong, đơn vị đo cm, inch lưu trữ đa năng thường dùng cho ..
6,700 đ / Cây
6,000 đ / Cây
Thước dẻo WinQ 30cm
Thước dẻo WinQ 30cm với kích thước 30cm, nhựa dẻo, nền trong, đơn vị đo cm, inch lưu trữ đa năng thường dùng cho các hoạ..
9,200 đ / Cây
8,000 đ / Cây
Compa Chì Bấm Maped
Compa Chì Bấm Maped (T-20) với thân vỏ kim loại, bút chì bấm liền thân đo đạc chiều dài vật phẩm bằng vải tạo đường tròn..
52,700 đ / Bộ
45,000 đ / Bộ
Compa Maped Graphic
Compa Maped Graphic (T-1.25) với thân vỏ kim loại, tích hợp khay kẹp bút chì đo đạc kích thước vật thể nhỏ, kê kẻ đường ..
28,300 đ / Bộ
25,000 đ / Bộ
Compa Maped Study
Compa Maped Study (T-2) với thân vỏ kim loại, tích hợp khay kẹp bút chì đo đạc kích thước vật thể nhỏ, kê kẻ đường viền ..
53,100 đ / Bộ
45,000 đ / Bộ
Thước chữ bộ Koh I Noor
Thước chữ bộ Koh I Noor với kích thước 25, 35, 50, 75cm, màu khói, nhựa mica trong, khe chữ nổi, đơn vị đo cm va inch đo..
108,300 đ / Cây
95,000 đ / Cây
Thước chữ Koh I Noor 25cm
Thước chữ Koh I Noor 25cm với kích thước 25cm, màu khói, nhựa mica trong, khe chữ nổi, đơn vị đo cm va inch đo đạc kích ..
22,600 đ / Cây
20,000 đ / Cây
Thước chữ Koh I Noor 35cm
Thước chữ Koh I Noor 35cm với kích thước 35cm, màu khói, nhựa mica trong, khe chữ nổi, đơn vị đo cm va inch đo đạc kích ..
22,400 đ / Cây
20,000 đ / Cây
Thước chữ Koh I Noor 50cm
Thước chữ Koh I Noor 50cm với kích thước 50cm, màu khói, nhựa mica trong, khe chữ nổi, đơn vị đo cm va inch tạo đường co..
28,500 đ / Cây
25,000 đ / Cây
Thước chữ Koh I Noor 75cm
Thước chữ Koh I Noor 75cm với kích thước 75cm, màu khói, nhựa mica trong, khe chữ nổi, đơn vị đo cm va inch lưu trữ vệ s..
35,100 đ / Cây
30,000 đ / Cây
Thước cong Koh I Noor
Thước cong Koh I Noor (T-3) với màu khói, nhựa mica trong ứng dụng trong trường học, kiến trúc tạo đường cong trong thiế..
70,800 đ / Cây
60,000 đ / Cây
Thước cong parabol
Thước cong parabol với nhựa trong giặt tẩy quần áo đa năng tạo đường cong trong thiết kế, xây dựng, hay mỹ thuật ✓Tiết k..
12,000 đ / Cây
10,000 đ / Cây
Thước dây cuộn
Thước dây cuộn với dây kim loại dạng kéo, nút cài, tay quay, tự động quấn, nhiều kích thước, đơn vị đo cm, inch lưu trữ ..
23,000 đ / Cái
20,000 đ / Cái
Thước dây may đồ
Thước dây may đồ (T-25) với kích thước 150cm, nhựa dẻo, nhiều màu, đơn vị đo cm lưu trữ vệ sinh văn phòng đo đạc chiều d..
23,200 đ / Sợi
20,000 đ / Sợi
Thước êke
Thước êke với kích thước 15cm, thước 90 độ, nhựa trong, đơn vị đo cm lưu trữ đa năng thường dùng cho các hoạt động đóng ..
11,200 đ / Cây
10,000 đ / Cây
Thước sắt 100cm
Thước sắt 100cm với kích thước 100cm, thân théo, kích thước chuẩn, đơn vị đo cm và inch lưu trữ đa năng thường dùng cho ..
96,900 đ / Cây
85,000 đ / Cây
Thước sắt 15cm
Thước sắt 15cm với kích thước 15cm, thân théo, kích thước chuẩn, đơn vị đo cm và inch lưu trữ đa năng thường dùng cho cá..
23,000 đ / Cây
20,000 đ / Cây
Thước sắt 20cm
Thước sắt 20cm với kích thước 20cm, thân théo, kích thước chuẩn, đơn vị đo cm và inch lưu trữ đa năng thường dùng cho cá..
28,800 đ / Cây
25,000 đ / Cây
Thước sắt 30cm
Thước sắt 30cm với kích thước 30cm, thân théo, kích thước chuẩn, đơn vị đo cm và inch lưu trữ đa năng thường dùng cho cá..
35,100 đ / Cây
30,000 đ / Cây
Thước sắt 50cm
Thước sắt 50cm với kích thước 50cm, thân théo, kích thước chuẩn, đơn vị đo cm và inch lưu trữ đa năng thường dùng cho cá..
39,600 đ / Cây
35,000 đ / Cây
Thước đo độ
Thước đo độ với kích thước 10cm, 180 độ, nhựa trong, đơn vị đo cm lưu trữ đa năng thường dùng cho các hoạt động đóng gói..
12,000 đ / Cây
10,000 đ / Cây
Hiển thị: Danh sách Lưới

Dây thun bản lớn - 12cm
Dây thun bản lớn - 12cm với chất liệu cao su tự nhiên, thân vừa, đường kính 12cm tạo nhanh nội dung in ấn theo mẫu trên ..
84,000 đ / Bịch
75,000 đ / Bịch
Dây thun lớn - 4cm
Dây thun lớn - 4cm với chất liệu cao su tự nhiên, thân vừa, đường kính 4cm tạo nhanh nội dung in ấn theo mẫu trên giấy b..
59,500 đ / Bịch
50,000 đ / Bịch
Dây thun nhỏ - 2cm
Dây thun nhỏ - 2cm (D-650) với chất liệu cao su tự nhiên, thân vừa, đường kính 2cm tạo liên tục dãy số thứ tự bao gồm 8 ..
56,500 đ / Bịch
50,000 đ / Bịch
Dây thun trung - 2.5cm
Dây thun trung - 2.5cm với chất liệu cao su tự nhiên, thân vừa, đường kính 2.5cm tạo nhanh nội dung in ấn theo mẫu trên ..
56,500 đ / Bịch
50,000 đ / Bịch
Dây kẽm buộc bạc
Dây kẽm buộc bạc với thân kẽm có màng nhựa bọc, dễ uốn dẻo, màu bạc thiết kế mỹ thuật, trang trí quà tặng buộc bó vật ph..
16,500 đ / Bịch
15,000 đ / Bịch
Dây kẽm buộc vàng
Dây kẽm buộc vàng với thân kẽm có màng nhựa bọc, dễ uốn dẻo, màu vàng buộc bó vật phẩm trong công đoạn gói quà, trang tr..
17,900 đ / Bịch
15,000 đ / Bịch
Dây kim tuyến bạc
Dây kim tuyến bạc với chất liệu vải sợi, màu nhủ bạc buộc bó vật phẩm trong công đoạn gói quà, trang trí mỹ thuật buộc b..
29,800 đ / Bó
25,000 đ / Bó
Dây kim tuyến vàng
Dây kim tuyến vàng với chất liệu vải sợi, màu nhủ vàng gia cố, nâng kéo vật dụng cá nhân, móc khóa dã ngoại buộc bó vật ..
28,800 đ / Bó
25,000 đ / Bó
Dây nilon cuộn lớn
Dây nilon cuộn lớn với chất liệu nhựa PP, màu dây sáng trong, nhiều màu buộc bó vật phẩm trong công đoạn gói quà, trang ..
80,500 đ / Cuộn
70,000 đ / Cuộn
Dây nilon cuộn nhỏ
Dây nilon cuộn nhỏ với chất liệu nhựa PP, màu dây sáng trong, nhiều màu buộc bó vật phẩm trong công đoạn gói quà, trang ..
11,300 đ / Cuộn
10,000 đ / Cuộn
Dây rút nhựa 15cm
Dây rút nhựa 15cm với chiều dài 15cm, thân dây có rãnh bám, chất liệu nhựa trắng tạo vòng nối bảng giá, nhãn hiệu với sả..
14,100 đ / Bịch
12,000 đ / Bịch
Dây rút nhựa 20cm
Dây rút nhựa 20cm (D-451) với chiều dài 20cm, thân dây có rãnh bám, chất liệu nhựa trắng tạo liên tục dãy số thứ tự bao ..
20,400 đ / Bịch
17,000 đ / Bịch
Dây rút nhựa 25cm
Dây rút nhựa 25cm (D-836) với chiều dài 25cm, thân dây có rãnh bám, chất liệu nhựa trắng tạo liên tục dãy số thứ tự bao ..
17,900 đ / Bịch
15,000 đ / Bịch
Dây rút nhựa 30cm
Dây rút nhựa 30cm (D-495) với chiều dài 30cm, thân dây có rãnh bám, chất liệu nhựa trắng tạo liên tục dãy số thứ tự bao ..
24,000 đ / Bịch
20,000 đ / Bịch
Dây thun gàng
Dây thun gàng với chất liệu cao su tổng hợp, móc cài kim loại, độ co giãn tốt, độ dài 1 mé tạo nhanh nội dung in ấn theo..
11,700 đ / Sợi
10,000 đ / Sợi
Dây thừng lớn
Dây thừng lớn với chất liệu sợi tự nhiên tạo nhanh nội dung in ấn theo mẫu trên giấy buộc bó vật phẩm trong công đoạn gó..
*** / Bó
Dây thừng nhỏ
Dây thừng nhỏ với chất liệu sợi tự nhiên tạo nhanh nội dung in ấn theo mẫu trên giấy buộc bó vật phẩm trong công đoạn gó..
55,000 đ / Cuộn
50,000 đ / Cuộn
Dây thừng trung
Dây thừng trung với chất liệu sợi tự nhiên tạo nhanh nội dung in ấn theo mẫu trên giấy buộc bó vật phẩm trong công đoạn ..
23,000 đ / Cuộn
20,000 đ / Cuộn
Móc cài
Móc cài với thân móc kim loại, dạng móc gài, lực kéo 5 kg tạo nhanh nội dung in ấn theo mẫu trên giấy gia cố, nâng kéo v..
*** / Cái
Nơ gói quà
Nơ gói quà với nền hoa văn, sợi vải bóng tạo nhanh nội dung in ấn theo mẫu trên giấy thiết kế mỹ thuật, trang trí quà tặ..
6,000 đ / Cái
5,000 đ / Cái
Ruy băng lụa 1cm - 22m
Ruy băng lụa 1cm - 22m với nhiều màu sắc, nền hoa văn hoặc trơn, chất liệu vải lụa, chiều rộng 1cm, độ dài 22m tạo nhanh..
11,900 đ / Cuộn
10,000 đ / Cuộn
Ruy băng lụa 2cm - 22m
Ruy băng lụa 2cm - 22m với nhiều màu sắc, nền hoa văn hoặc trơn, chất liệu vải lụa, chiều rộng 2cm, độ dài 22m tạo nhanh..
16,700 đ / Cuộn
15,000 đ / Cuộn
Ruy băng lụa 4cm - 22m
Ruy băng lụa 4cm - 22m với nhiều màu sắc, nền hoa văn hoặc trơn, chất liệu vải lụa, chiều rộng 5cm, độ dài 22m tạo nhanh..
*** / Cuộn
Đạn súng bắn mác 15mm
Đạn súng bắn mác 15mm với thân dây nhựa, 3-5-7 inches, chất liệu nhựa tạo nhanh nội dung in ấn theo mẫu trên giấy tạo vò..
44,000 đ / Hộp
40,000 đ / Hộp
Hiển thị: Danh sách Lưới

Mực bấm giá 1 dòng
Mực bấm giá 1 dòng (M-29.5) với mực đen, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh bổ sung mực cho các loại tampon và con dấu tự động c..
33,300 đ / Ống
30,000 đ / Ống
Mực bấm giá 2 dòng
Mực bấm giá 2 dòng với mực đen, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh chuyên dùng để tạo nội dung đóng dấu trên các bề mặt trơn nhẵ..
35,100 đ / Ống
30,000 đ / Ống
Mực dấu Kwtrio xanh
Mực dấu Kwtrio xanh với mực xanh, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô chuyên dùng để tạo nội dung đóng dấu trên các ..
46,000 đ / Chai
40,000 đ / Chai
Mực dấu Kwtrio đen
Mực dấu Kwtrio đen (M-52) với mực đen, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô chuyên dùng để tạo nội dung đóng dấu trên..
48,000 đ / Chai
40,000 đ / Chai
Mực dấu Shiny Premium SI60 Trắng - 15ml
Mực dấu Shiny Premium SI60 Trắng - 15ml với dung tích 15ml, mực trắng, mau khô hổ trợ cho việc tiếp mực trong các loại d..
99,900 đ / Chai
90,000 đ / Chai
Mực dấu Shiny Premium SI61 Đen - 15ml
Mực dấu Shiny Premium SI61 Đen - 15ml (T-33) với dung tích 15ml, mực đen, mau khô hổ trợ cho việc tiếp mực trong các loạ..
81,200 đ / Chai
70,000 đ / Chai
Mực dấu Shiny Premium SI62 Đỏ - 15ml
Mực dấu Shiny Premium SI62 Đỏ - 15ml với dung tích 15ml, mực đỏ, mau khô hổ trợ cho việc tiếp mực cho các hoạt động lăn ..
82,600 đ / Chai
70,000 đ / Chai
Mực dấu Shiny Premium SI63 Xanh - 15ml
Mực dấu Shiny Premium SI63 Xanh - 15ml với dung tích 15ml, mực xanh, mau khô hổ trợ cho việc tiếp mực trong các loại dấu..
81,200 đ / Chai
70,000 đ / Chai
Mực dấu Shiny S61 Đen - 28ml
Mực dấu Shiny S61 Đen - 28ml (M-75) với dung tích 28ml, mực đen, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô chuyên dùng để ..
47,600 đ / Chai
40,000 đ / Chai
Mực dấu Shiny S62 Đỏ - 28ml
Mực dấu Shiny S62 Đỏ - 28ml với dung tích 28ml, mực đỏ, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô hổ trợ cho việc tiếp mực..
44,000 đ / Chai
40,000 đ / Chai
Mực dấu Shiny S63 Xanh - 28ml
Mực dấu Shiny S63 Xanh - 28ml với dung tích 28ml, mực xanh, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô hổ trợ cho việc tiếp..
46,800 đ / Chai
40,000 đ / Chai
Dấu Shiny S222 - 14x38mm
Dấu Shiny S222 - 14x38mm (M-32) với 30x50mm, mã tampon S-827-7, mực dấu tùy chọn bổ sung mực cho các loại tampon và con ..
81,900 đ / Cái
70,000 đ / Cái
Dấu Shiny S223 - 18x47mm
Dấu Shiny S223 - 18x47mm (M-32) với 40x64mm, mã tampon S-829-7, mực dấu tùy chọn bổ sung mực cho các loại tampon và con ..
113,100 đ / Cái
95,000 đ / Cái
Dấu Shiny S224 - 22x58mm
Dấu Shiny S224 - 22x58mm (M-30) với 10x26mm, mã tampon S1821-7, mực dấu tùy chọn bổ sung mực cho các loại tampon và con ..
*** / 2024-06-12 14:04:23
Hộp dấu tampon Shiny SP3 xanh - 100x70mm
Hộp dấu tampon Shiny SP3 xanh - 100x70mm với kích thước 70x110mm, mực dấu xanh, có nắp đậy hổ trợ cho việc tiếp mực tron..
59,000 đ / Cái
50,000 đ / Cái
Hộp dấu tampon Shiny SP3 đỏ - 100x70mm
Hộp dấu tampon Shiny SP3 đỏ - 100x70mm (T-20) với kích thước 70x110mm, mực dấu đỏ, có nắp đậy hổ trợ cho việc tiếp mực t..
57,500 đ / Cái
50,000 đ / Cái
Tampon Artline xanh
Tampon Artline xanh với kích thước 70x110mm, mực dấu xanh, có nắp đậy hổ trợ cho việc tiếp mực trong các loại dấu tự độn..
46,800 đ / Cái
40,000 đ / Cái
Tampon dấu tự động Kwtrio
Tampon dấu tự động Kwtrio với dạng bông thắm, màu trắng hổ trợ cho việc tiếp mực trong các loại dấu tự động hổ trợ cho v..
47,600 đ / Vỉ
40,000 đ / Vỉ
Tampon Horse đỏ
Tampon Horse đỏ với kích thước 70x110mm, mực dấu đỏ, có nắp đậy hổ trợ cho việc tiếp mực trong các loại dấu tự động hổ t..
38,500 đ / Cái
35,000 đ / Cái
Tampon lăn tay Shiny SM1 Đen
Tampon lăn tay Shiny SM1 Đen với kích thước 45x65mm, mực dấu đen, có nắp đậy hổ trợ cho việc tiếp mực trong các loại dấu..
83,300 đ / Cái
70,000 đ / Cái
Tampon Shiny S222 S852 (S852-7) xanh
Tampon Shiny S222 S852 (S852-7) xanh với kích thước 14x38mm, hổ trợ cho mã dấu S852 hay S222, mực dấu xanh hổ trợ cho vi..
34,200 đ / Cái
30,000 đ / Cái
Tampon Shiny S222 S852 (S852-7) đỏ
Tampon Shiny S222 S852 (S852-7) đỏ với kích thước 14x38mm, hổ trợ cho mã dấu S852 hay S222, mực dấu đỏ hổ trợ cho việc t..
35,700 đ / Cái
30,000 đ / Cái
Tampon Shiny S542 (S542-7) xanh
Tampon Shiny S542 (S542-7) xanh với kích thước 42x42mm, hổ trợ cho mã dấu S542, mực dấu xanh ghim chứng từ, tài liệu, hồ..
72,000 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Tampon Shiny S542 (S542-7) đỏ
Tampon Shiny S542 (S542-7) đỏ với kích thước 42x42mm, hổ trợ cho mã dấu S542, mực dấu đỏ hổ trợ cho việc tiếp mực trong ..
72,000 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Tampon Shiny S853 S223 (S853-7) xanh
Tampon Shiny S853 S223 (S853-7) xanh với kích thước 18x47mm, hổ trợ cho mã dấu S853 hay S223, mực dấu xanh hổ trợ cho vi..
*** / Cái
Tampon Shiny S853 S223 (S853-7) đỏ
Tampon Shiny S853 S223 (S853-7) đỏ với kích thước 18x47mm, hổ trợ cho mã dấu S853 hay S223, mực dấu đỏ hổ trợ cho việc t..
*** / Cái
Tampon Shiny S854 S224 (S854-7) xanh
Tampon Shiny S854 S224 (S854-7) xanh với kích thước 22x58mm, hổ trợ cho mã dấu S854 hay S224, mực dấu xanh hổ trợ cho vi..
48,000 đ / Cái
40,000 đ / Cái
Tampon Shiny S854 S224 (S854-7) đỏ
Tampon Shiny S854 S224 (S854-7) đỏ với kích thước 22x58mm, hổ trợ cho mã dấu S854 hay S224, mực dấu đỏ hổ trợ cho việc t..
46,400 đ / Cái
40,000 đ / Cái
Đóng 10 số tự động Kwtrio 2100
Đóng 10 số tự động Kwtrio 2100 với đóng 10 số, thân vỏ kim loại, tích hợp tampon, tự động tạo số, tùy chỉnh dễ dàng tạo ..
1,542,900 đ / Cái
1,390,000 đ / Cái
Đóng 6 số tự động Kwtrio 2060
Đóng 6 số tự động Kwtrio 2060 với đóng 6 số, thân vỏ kim loại, tích hợp tampon, tự động tạo số, tùy chỉnh dễ dàng tạo nh..
904,800 đ / Cái
780,000 đ / Cái
Đóng 8 số tự động Kwtrio 2080
Đóng 8 số tự động Kwtrio 2080 với đóng 8 số, thân vỏ kim loại, tích hợp tampon, tự động tạo số, tùy chỉnh dễ dàng tạo cá..
1,130,000 đ / Cái
1,000,000 đ / Cái
Đóng dấu Approved
Đóng dấu Approved với kích thước 14x38mm, mã tampon S852-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo các ký tự số trên bề mặt phẳ..
70,800 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Đóng dấu Bán hàng qua điện thoại
Đóng dấu Bán hàng qua điện thoại với kích thước 14x38mm, mã tampon S852-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo các nội dung ..
66,600 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Đóng dấu Bản Sao
Đóng dấu Bản Sao với kích thước 14x38mm, mã tampon S852-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo các nội dung ngày tháng trên ..
66,000 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Đóng dấu Cancelled
Đóng dấu Cancelled với kích thước 14x38mm, mã tampon S852-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo các nội dung ngày tháng trê..
69,600 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Đóng dấu Confirmation
Đóng dấu Confirmation với kích thước 14x38mm, mã tampon S852-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo các nội dung ngày tháng ..
69,600 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Đóng dấu Copy
Đóng dấu Copy với kích thước 14x38mm, mã tampon S852-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo nhanh nội dung in ấn theo mẫu kế..
66,600 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Đóng dấu Draft
Đóng dấu Draft với kích thước 14x38mm, mã tampon S852-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo nhanh nội dung in ấn theo mẫu k..
71,400 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Đóng dấu Original
Đóng dấu Original với kích thước 14x38mm, mã tampon S852-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo nhanh nội dung in ấn theo mẫ..
68,400 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Đóng dấu Paid
Đóng dấu Paid với kích thước 14x38mm, mã tampon S852-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo nhanh nội dung in ấn theo mẫu kế..
67,800 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Đóng dấu Sao y bản chính
Đóng dấu Sao y bản chính với kích thước 14x38mm, mã tampon S852-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo nhanh nội dung in ấn ..
72,000 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Đóng dấu Shiny ngày tháng (en) S300
Đóng dấu Shiny ngày tháng (en) S300 với tampon Shiny xanh S300-7, mực dấu xanh, tùy chỉnh nội dung in tiếng Anh bổ sung ..
159,500 đ / Cái
145,000 đ / Cái
Đóng dấu Shiny ngày tháng (en) S400
Đóng dấu Shiny ngày tháng (en) S400 với tampon Shiny xanh S400-7, mực dấu xanh, tùy chỉnh nội dung in tiếng Anh bổ sung ..
176,700 đ / Cái
155,000 đ / Cái
Đóng dấu Shiny ngày tháng (vi) S300
Đóng dấu Shiny ngày tháng (vi) S300 với tampon Shiny xanh S300-7, mực dấu xanh, tùy chỉnh nội dung in tiếng Việt bổ sung..
169,700 đ / Cái
145,000 đ / Cái
Đóng dấu Shiny ngày tháng (vi) S400
Đóng dấu Shiny ngày tháng (vi) S400 với tampon Shiny xanh S400-7, mực dấu xanh, tùy chỉnh nội dung in tiếng Việt bổ sung..
182,900 đ / Cái
155,000 đ / Cái
Đóng dấu Urgent
Đóng dấu Urgent với kích thước 14x38mm, mã tampon S852-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn cung cấp mực cho các loại máy bấm ..
69,000 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Đóng dấu Void
Đóng dấu Void với kích thước 14x38mm, mã tampon S852-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn cung cấp mực cho các loại máy bấm gi..
67,800 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Đóng dấu Đã chi tiền
Đóng dấu Đã chi tiền với kích thước 14x38mm, mã tampon S852-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo nhanh nội dung in ấn theo..
67,200 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Đóng dấu Đã Thanh Toán
Đóng dấu Đã Thanh Toán với kích thước 14x38mm, mã tampon S852-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo nhanh nội dung in ấn th..
68,400 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Đóng dấu Đã thu tiền
Đóng dấu Đã thu tiền với kích thước 14x38mm, mã tampon S852-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo nhanh nội dung in ấn theo..
70,200 đ / Cái
60,000 đ / Cái
#{message}
#{time_ago}

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Bấm kim  |  Bấm lổ  |  Dao kéo  |  Kim bấm  |  Ghim kẹp - Gáy lò xo  |  Băng keo  |  Keo dán - Cắt keo  |  Thước compa  |  Dây buộc  |  Đóng dấu - Tampon  |  Giấy in ấn  |  Giấy bìa  |  Giấy in nhiệt - liên tục  |  Giấy notes  |  Giấy chuyên dụng  |  Nhãn decal  |  Khăn giấy vệ sinh  |  Bìa còng  |  Bìa lưu trữ  |  Bìa lá album  |  Bìa phân trang  |  Bút bi - Bút gel  |  Bút lông - Bút dạ quang  |  Bút chuyên dụng  |  Bút chì  |  Ruột bút  |  Gôm - Chuốt - Lau bảng  |  Họa phẩm  |  Sổ tập  |  Phiếu - Biểu mẫu  |  Khay kệ  |  Hộp cắm bút  |  Dụng cụ lưu trữ  |  Bao thư  |  Bảng tên  |  CD - DVD - USB  |  Pin  |  Máy tính  |  Máy văn phòng  |  Thiết bị điện  |  Bảng  |  Gia dụng  |  Bao bì - Túi nhựa  |  Chất tẩy rửa - Xịt phòng  |  Thức uống - Thực phẩm  |  Hội nghị - Party  |  Tiện ích cá nhân  |  Mực in HP  |  Mực in Canon  |  Mực in Bother - Fuji  |  Mực in Lexmark - Ricoh  |  Ruban - Film fax


OFFICEXINH.COM NHÀ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM TRỌN GÓI.

Với uy tín và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối văn phòng phẩm, OFFICEXINH là lựa chọn tin cậy của rất nhiều doanh nghiệm khi có nhu cầu về đồ dùng văn phòng phẩm. Chúng tôi chuyên phân phối sản phẩm chính hãng, uy tín chất lượng. Tại OFFICEXINH.COM, quý doanh nghiệp có thể đặt các mặt hàng đa dạng từ thông dụng cho đến cao cấp, cũng như tham gia vào các các chương trình khuyến mãi định kỳ. Bây giờ bạn có thể trải nghiệm đặt hàng online thỏa thích với chính sách đặt hàng văn phòng phẩm giá sỉ linh hoạt mà OFFICEXINH mang lại chỉ với 1 click chuột. Chúng tôi tự tin đem lại sự thoải mái nhất cho bạn khi mua hàng.


OFFICEXINH.COM SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI VĂN PHÒNG PHẨM, DỤNG CỤ HỌC TẬP!

Officexinh phân phối nhiều mặt hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các công ty, cơ quan, trường học, cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm và không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm. Sản phẩm có mẫu mã đẹp, phong phú về kiểu dáng, màu sắc, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Đồ dùng văn phòng phẩm đa dạng chủng loại như: bút viết, tập sổ, bìa hồ sơ, khay đựng tài liệu, ghim kẹp, dao kéo, thước, bảng, băng keo, máy văn phòng, vệ sinh phẩm, gia dụng, mực in, và linh kiện máy tính… OFFICEXINH.COM sẽ gợi ý những mẫu văn phòng phẩm phù hợp với doanh nhiệp của bạn. Chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng với sự lựa chọn của mình bằng giá và chất lượng dịch vụ tốt nhất.


Officexinh đang mở rộng phạm vi phân phối  tại trung tâm Tp.Hồ Chí Minh và triển triển khai giao hàng nhanh văn phòng phẩm tại Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11 ...

Hình ảnh và đơn giá sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách từ nhà sản xuất và chỉ áp dụng cho đơn hàng trực tuyến. Quý khác vui lòng tham khảo các quy định về vận chuyển và thanh toán trước khi đặt hàng!

Văn phòng phẩm chuyên dụng dành cho trường học, tổ chức, doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh - Showroom : Quận 5, Tp.HCM


+ 1500 SẢN PHẨM

GIAO NHẬN NHANH CHÓNG

HỔ TRỢ 24/7

UY TÍN & CHẤT LƯỢNG