Nhãn decal

Officexinh giúp bạn chọn các dòng sản phẩm nhãn dán, decal tomy, decal dán, nhãn decal … chính hãng ✓Tiết kiệm từ 20-30%

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Decal A4 với kích thước A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, màu trắng, đế lót xanh dương lưu trữ và trưng bày bằng kh...
70,000 đ / Xấp
78,400 đ / Xấp

Decal A4 bóng với kích thước A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, màu trắng bóng, đế lót vàng lưu trữ và trưng bày bằn...
75,000 đ / Xấp
86,300 đ / Xấp

Decal A4 da bò với kích thước A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, màu nâu da bò lưu trữ và trưng bày bằng khen, hình ...
85,000 đ / Xấp
94,400 đ / Xấp

Băng keo bấm giá cam với chiều rộng 2.5cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh, nền cam lưu trữ, phân loại, và trư...
50,000 đ / Lốc
58,000 đ / Lốc

Băng keo bấm giá hồng với chiều rộng 2.5cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh, nền hồng lưu trữ, phân loại, và t...
50,000 đ / Lốc
56,000 đ / Lốc

Băng keo bấm giá trắng với chiều rộng 2.5cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh, nền trắng lưu trữ và phân loại d...
40,000 đ / Lốc
46,800 đ / Lốc

Băng keo bấm giá vàng (K-12.5) với chiều rộng 2.5cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh, nền vàng hiển thị họ tên...
50,000 đ / Lốc
57,500 đ / Lốc

Băng keo bấm giá xanh lá với chiều rộng 2.5cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh, nền xanh lá lưu trữ và trưng b...
50,000 đ / Lốc
58,000 đ / Lốc

Decal A4 Tomy 125 - 206x145mm (H-23) với kích thước tem 206 x 145mm, 2 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, n...
140,000 đ / Xấp
165,200 đ / Xấp

Decal A4 Tomy 126 - 102x143mm (H-34.5) với kích thước tem 102 x 143mm, 4 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính,...
140,000 đ / Xấp
154,000 đ / Xấp

Decal A4 Tomy 127 - 100x94mm (H-23.5) với kích thước tem 100 x 94mm, 6 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, n...
140,000 đ / Xấp
165,200 đ / Xấp

Decal A4 Tomy 128 - 100x72mm (H-36) với kích thước tem 100 x 72mm, 8 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền...
140,000 đ / Xấp
158,200 đ / Xấp

Decal A4 Tomy 129 - 98x56mm (H-43) với kích thước tem 98 x 56mm, 10 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền ...
140,000 đ / Xấp
155,400 đ / Xấp

Decal A4 Tomy 130 - 101x47mm (H-34) với kích thước tem 101 x 47mm, 12 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nề...
140,000 đ / Xấp
156,800 đ / Xấp

Decal A4 Tomy 131 - 98x40mm (H-32) với kích thước tem 98 x 40mm, 14 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền ...
140,000 đ / Xấp
161,000 đ / Xấp

Decal A4 Tomy 132 - 45.7x21.2mm (H-21.5) với kích thước tem 45,7 x 21,2mm, 48 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo ...
140,000 đ / Xấp
156,800 đ / Xấp

Decal A4 Tomy 133 - 101x36mm (H-21.5) với kích thước tem 101 x 36mm, 16 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, ...
140,000 đ / Xấp
159,600 đ / Xấp

Decal A4 Tomy 134 - 98x18mm (K-33.5) với kích thước tem 98 x 18mm, 30 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nề...
140,000 đ / Xấp
168,000 đ / Xấp

Decal A4 Tomy 135 - 66x40mm (K-84.5) với kích thước tem 66 x 40mm, 21 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nề...
140,000 đ / Xấp
161,000 đ / Xấp

Decal A4 Tomy 136 - 70x35mm (K-128) với kích thước tem 70 x 35mm, 24 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền...
140,000 đ / Xấp
159,600 đ / Xấp

Decal A4 Tomy 137 - 50x28mm (K-59) với kích thước tem 50 x 28mm, 40 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền ...
140,000 đ / Xấp
161,000 đ / Xấp

Decal A4 Tomy 138 - 40x14mm (K-55) với kích thước tem 40 x 14mm, 100 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền...
140,000 đ / Xấp
158,200 đ / Xấp

Decal A4 Tomy 139 - 70x20mm (K-67) với kích thước tem 70 x 20mm, 42 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền ...
140,000 đ / Xấp
155,400 đ / Xấp

Decal A4 Tomy 140 - 38x17mm (K-120) với kích thước tem 38 x 17mm, 80 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền...
140,000 đ / Xấp
165,200 đ / Xấp

Decal A4 Tomy 141 - 45.7x16.9mm (K-155) với kích thước tem 45,7 x 16,9mm, 64 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo d...
140,000 đ / Xấp
159,600 đ / Xấp

Decal A4 Tomy 142 - Ø60mm (K-112) với đường kính tem 60mm, 12 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền trắng ...
140,000 đ / Xấp
168,000 đ / Xấp

Decal A4 Tomy 143 - 48x25mm (K-91) với kích thước tem 48 x 25mm, 44 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền ...
140,000 đ / Xấp
154,000 đ / Xấp

Decal A4 Tomy 144 - 67x28mm (K-84) với kích thước tem 67 x 28mm, 30 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền ...
140,000 đ / Xấp
158,200 đ / Xấp

Decal A4 Tomy 145 - 38x21mm (K-127) với kích thước tem 38 x 21mm, 65 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền...
140,000 đ / Xấp
165,200 đ / Xấp

Decal A4 Tomy 146 - 20x15mm (K-96) với kích thước tem 20 x 15mm, 180 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền...
140,000 đ / Xấp
163,800 đ / Xấp

Decal A4 Tomy 147 - 48x34mm (K-219) với kích thước tem 48 x 34mm, 32 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền...
140,000 đ / Xấp
168,000 đ / Xấp

Decal A4 Tomy 148 - 66x25mm (K-111) với kích thước tem 66 x 25mm, 33 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền...
140,000 đ / Xấp
163,800 đ / Xấp

Decal A4 Tomy 149 - 68x47mm (K-265) với kích thước tem 68 x 47mm, 18 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền...
140,000 đ / Xấp
161,000 đ / Xấp

Decal A5 Tomy 100 - 37x96mm (K-57) với kích thước tem 37x96mm, 8 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền trắ...
12,000 đ / Xấp
13,400 đ / Xấp

Decal A5 Tomy 101 - 50x96mm (K-34) với kích thước tem 50 x 96mm, 6 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền t...
12,000 đ / Xấp
13,600 đ / Xấp

Decal A5 Tomy 102 - 52x47mm (K-21) với kích thước tem 52x47mm, 12 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền tr...
12,000 đ / Xấp
13,600 đ / Xấp

Decal A5 Tomy 103 - 36x62mm (K-16) với kích thước tem 36x62mm, 12 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền tr...
12,000 đ / Xấp
14,400 đ / Xấp

Decal A5 Tomy 104 - 25x78mm (K-56) với kích thước tem 25x78mm, 14 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền tr...
12,000 đ / Xấp
14,400 đ / Xấp

Decal A5 Tomy 105 - 25x37mm (K-32) với kích thước tem 25x37mm,30 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền trắ...
12,000 đ / Xấp
13,600 đ / Xấp

Decal A5 Tomy 106 - 25x25mm (K-19) với kích thước tem 25x25mm, 42 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền tr...
12,000 đ / Xấp
14,300 đ / Xấp

Decal A5 Tomy 107 - 17x50mm (K-14) với kích thước tem 17x50mm, 30 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền tr...
12,000 đ / Xấp
14,000 đ / Xấp

Decal A5 Tomy 108 - 19x36mm với kích thước tem 19x36mm, 40 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền trắng lưu...
12,000 đ / Xấp
14,300 đ / Xấp

Decal A5 Tomy 109 - 12x37mm với kích thước tem 12x37mm, 55 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền trắng lưu...
12,000 đ / Xấp
13,800 đ / Xấp

Decal A5 Tomy 110 - 16x22mm với kích thước tem 16x22mm, 72 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền trắng lưu...
12,000 đ / Xấp
13,500 đ / Xấp

Decal A5 Tomy 111 - 14x21mm với kích thước tem 14 x 21mm, 84 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền trắng l...
12,000 đ / Xấp
13,600 đ / Xấp

Decal A5 Tomy 112 - 8x20mm (H-46.5) với kích thước tem 8 x 20mm, 144 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền...
12,000 đ / Xấp
13,800 đ / Xấp

Decal A5 Tomy 113 - 10x18mm (H-46.5) với kích thước tem 10 x 18mm, 128 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, n...
12,000 đ / Xấp
14,300 đ / Xấp

Decal A5 Tomy 114 - Ø11mm với đường kính tem 11mm,192 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền trắng lưu trữ ...
12,000 đ / Xấp
13,200 đ / Xấp

#{message}
#{time_ago}

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Bấm kim  |  Bấm lổ  |  Dao kéo  |  Kim bấm  |  Ghim kẹp - Gáy lò xo  |  Băng keo  |  Keo dán - Cắt keo  |  Thước compa  |  Dây buộc  |  Đóng dấu - Tampon  |  Giấy in ấn  |  Giấy bìa  |  Giấy in nhiệt - liên tục  |  Giấy notes  |  Giấy chuyên dụng  |  Nhãn decal  |  Khăn giấy vệ sinh  |  Bìa còng  |  Bìa lưu trữ  |  Bìa lá album  |  Bìa phân trang  |  Bút bi - Bút gel  |  Bút lông - Bút dạ quang  |  Bút chuyên dụng  |  Bút chì  |  Ruột bút  |  Gôm - Chuốt - Lau bảng  |  Họa phẩm  |  Sổ tập  |  Phiếu - Biểu mẫu  |  Khay kệ  |  Hộp cắm bút  |  Dụng cụ lưu trữ  |  Bao thư  |  Bảng tên  |  CD - DVD - USB  |  Pin  |  Máy tính  |  Máy văn phòng  |  Thiết bị điện  |  Bảng  |  Gia dụng  |  Bao bì - Túi nhựa  |  Chất tẩy rửa - Xịt phòng  |  Thức uống - Thực phẩm  |  Hội nghị - Party  |  Tiện ích cá nhân  |  Mực in HP  |  Mực in Canon  |  Mực in Bother - Fuji  |  Mực in Lexmark - Ricoh  |  Ruban - Film fax


OFFICEXINH.COM NHÀ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM TRỌN GÓI.

Với uy tín và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối văn phòng phẩm, OFFICEXINH là lựa chọn tin cậy của rất nhiều doanh nghiệm khi có nhu cầu về đồ dùng văn phòng phẩm. Chúng tôi chuyên phân phối sản phẩm chính hãng, uy tín chất lượng. Tại OFFICEXINH.COM, quý doanh nghiệp có thể đặt các mặt hàng đa dạng từ thông dụng cho đến cao cấp, cũng như tham gia vào các các chương trình khuyến mãi định kỳ. Bây giờ bạn có thể trải nghiệm đặt hàng online thỏa thích với chính sách đặt hàng văn phòng phẩm giá sỉ linh hoạt mà OFFICEXINH mang lại chỉ với 1 click chuột. Chúng tôi tự tin đem lại sự thoải mái nhất cho bạn khi mua hàng.


OFFICEXINH.COM SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI VĂN PHÒNG PHẨM, DỤNG CỤ HỌC TẬP!

Officexinh phân phối nhiều mặt hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các công ty, cơ quan, trường học, cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm và không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm. Sản phẩm có mẫu mã đẹp, phong phú về kiểu dáng, màu sắc, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Đồ dùng văn phòng phẩm đa dạng chủng loại như: bút viết, tập sổ, bìa hồ sơ, khay đựng tài liệu, ghim kẹp, dao kéo, thước, bảng, băng keo, máy văn phòng, vệ sinh phẩm, gia dụng, mực in, và linh kiện máy tính… OFFICEXINH.COM sẽ gợi ý những mẫu văn phòng phẩm phù hợp với doanh nhiệp của bạn. Chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng với sự lựa chọn của mình bằng giá và chất lượng dịch vụ tốt nhất.


Officexinh đang mở rộng phạm vi phân phối  tại trung tâm Tp.Hồ Chí Minh và triển triển khai giao hàng nhanh văn phòng phẩm tại Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11 ...

Hình ảnh và đơn giá sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách từ nhà sản xuất và chỉ áp dụng cho đơn hàng trực tuyến. Quý khác vui lòng tham khảo các quy định về vận chuyển và thanh toán trước khi đặt hàng!

Văn phòng phẩm chuyên dụng dành cho trường học, tổ chức, doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh - Showroom : Quận 5, Tp.HCM


+ 1500 SẢN PHẨM

GIAO NHẬN NHANH CHÓNG

HỔ TRỢ 24/7

UY TÍN & CHẤT LƯỢNG