Bìa hồ sơ

Officexinh giúp bạn chọn các dòng sản phẩm bìa còng, bìa hồ sơ, bìa lưu trữ, bìa album, bìa phân trang … chính hãng ✓Tiết kiệm từ 20-30%

Hiển thị: Danh sách Lưới

Bìa còng A4 3.5cm
Bìa còng A4 3.5cm (B-42) với độ rộng gáy 3.5cm, thân bọc simili, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 200 tờ giấy A4 (210 x 297mm..
27,800 đ / Cái
25,000 đ / Cái
Bìa còng F4 5cm
Bìa còng F4 5cm với độ rộng gáy 5cm, thân bọc simili, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 300 tờ giấy F4 (210 × 330mm), A4 (210 ..
41,500 đ / Cái
37,000 đ / Cái
Bìa còng F4 7cm
Bìa còng F4 7cm với độ rộng gáy 7cm, thân bọc simili, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 400 tờ giấy F4 (210 × 330mm), A4 (210 ..
44,400 đ / Cái
37,000 đ / Cái
Bìa còng King Jim A4 5cm - 2693
Bìa còng King Jim A4 5cm - 2693 (B-46.5) với độ rộng gáy 5cm, thân nhựa, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 300 tờ giấy A4 (210..
49,500 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Bìa còng King Jim A4 7cm - 2695
Bìa còng King Jim A4 7cm - 2695 (B-154) với độ rộng gáy 7cm, thân nhựa, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 400 tờ giấy A4 (210 ..
53,100 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Bìa còng nhựa TL A4 2.5cm - ORB01
Bìa còng nhựa TL A4 2.5cm - ORB01 với độ rộng gáy 2.5cm, thân nhựa, còng gập hay còng càng cua 2 lổ, lưu trữ 50 tờ giấy ..
26,000 đ / Cái
23,000 đ / Cái
Bìa còng nhựa TL A4 3.5cm - ORB03
Bìa còng nhựa TL A4 3.5cm - ORB03 với độ rộng gáy 3.5cm, thân nhựa, còng gập hay còng càng cua 2 lổ, lưu trữ 100 tờ giấy..
29,800 đ / Cái
25,000 đ / Cái
Bìa 4 còng A4 7cm
Bìa 4 còng A4 7cm với độ rộng gáy 7cm, thân bọc simili, còng gập hay còng càng cua 4 lổ, lưu trữ 400 tờ giấy A4 (210 x 2..
73,500 đ / Cái
65,000 đ / Cái
Bìa còng F4 10cm
Bìa còng F4 10cm (B-24) với độ rộng gáy 10cm, thân bọc simili, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 500 tờ giấy F4 (210 × 330mm),..
69,000 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Bìa còng King Jim A4 9cm - 2697
Bìa còng King Jim A4 9cm - 2697 (B-34) với độ rộng gáy 9cm, thân nhựa, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 500 tờ giấy A4 (210 x..
69,600 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Bìa còng King Jim F4 5cm - 2793
Bìa còng King Jim F4 5cm - 2793 (B-33) với độ rộng gáy 5cm, thân nhựa, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 400 tờ giấy F4 (210 ×..
53,600 đ / Cái
47,000 đ / Cái
Bìa còng King Jim F4 7cm - 2795
Bìa còng King Jim F4 7cm - 2795 (B-15.5) với độ rộng gáy 7cm, thân nhựa, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 400 tờ giấy F4 (210..
52,700 đ / Cái
47,000 đ / Cái
Bìa còng King Jim F4 9cm - 2797
Bìa còng King Jim F4 9cm - 2797 (B-16.2) với độ rộng gáy 9cm, thân nhựa, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 400 tờ giấy F4 (210..
75,400 đ / Cái
65,000 đ / Cái
Bìa còng ống King Jim A4 10cm - 1470
Bìa còng ống King Jim A4 10cm - 1470 (B-33) với độ rộng gáy 10cm, thân nhựa, dạng còng ống 2 lổ, lưu trữ 500 tờ giấy A4 ..
104,500 đ / Cái
95,000 đ / Cái
Bìa còng ống King Jim A4 13cm - 3513
Bìa còng ống King Jim A4 13cm - 3513 (B-42) với độ rộng gáy 13cm, thân nhựa, dạng còng ống 2 lổ, lưu trữ 600 tờ giấy A4 ..
182,400 đ / Cái
160,000 đ / Cái
Bìa còng ống King Jim A4 15cm - 3515
Bìa còng ống King Jim A4 15cm - 3515 (B-35) với độ rộng gáy 15cm, thân nhựa, dạng còng ống 2 lổ, lưu trữ 700 tờ giấy A4 ..
206,500 đ / Cái
175,000 đ / Cái
Bìa còng ống King Jim A4 5cm - 1475
Bìa còng ống King Jim A4 5cm - 1475 (B-94) với độ rộng gáy 5cm, thân nhựa, dạng còng ống 2 lổ, lưu trữ 300 tờ giấy A4 (2..
*** / Cái
Bìa còng ống King Jim A4 8cm - 1478
Bìa còng ống King Jim A4 8cm - 1478 (B-24) với độ rộng gáy 8cm, thân nhựa, dạng còng ống 2 lổ, lưu trữ 400 tờ giấy A4 (2..
107,100 đ / Cái
90,000 đ / Cái
Bìa còng Plus A4 7cm
Bìa còng Plus A4 7cm (B-71) với độ rộng gáy 7cm, thân nhựa, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 400 tờ giấy A4 (210 x 297mm) lưu..
78,000 đ / Cái
65,000 đ / Cái
Bìa còng Plus F4 5cm
Bìa còng Plus F4 5cm (B-82) với độ rộng gáy 5cm, thân nhựa, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 300 tờ giấy F4 (210 × 330mm), A4..
61,500 đ / Cái
53,000 đ / Cái
Bìa còng Plus F4 7cm
Bìa còng Plus F4 7cm (B-92) với độ rộng gáy 7cm, thân nhựa, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 400 tờ giấy F4 (210 × 330mm), A4..
61,500 đ / Cái
53,000 đ / Cái
Hiển thị: Danh sách Lưới

Bìa acco giấy
Bìa acco giấy (B-28) với chất liệu giấy, nền vàng, có tab tiêu đề, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy A4 (210 x 297mm) lưu trữ ..
12,500 đ / Cái
11,000 đ / Cái
Bìa acco nhựa TL - RFA4
Bìa acco nhựa TL - RFA4 với chất liệu nhựa, kẹp acco, khả năng lưu trữ 200 tờ giấy A4 (210 x 297mm) lưu trữ và bảo vệ ch..
8,300 đ / Cái
7,000 đ / Cái
Bìa cây nhỏ
Bìa cây nhỏ với chất liệu nhựa dẻo trong, cây gài dọc thân, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy A4 (210 x 297mm) lưu trữ và bảo ..
42,000 đ / Xấp
35,000 đ / Xấp
Bìa kiếng A3
Bìa kiếng A3 với kích thước A3 (297 x 420mm), chất liệu nhựa PVC, màu trong lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5 làm giấy..
163,800 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Bìa kiếng A4
Bìa kiếng A4 (B-13) với kích thước A4 (210 x 297mm), chất liệu nhựa PVC, màu trong lưu trữ tài liệu kích cở A4, A5 với n..
82,600 đ / Xấp
70,000 đ / Xấp
Bìa kiếng A4 dày
Bìa kiếng A4 dày (B-12.5) với kích thước A4 (210 x 297mm), chất liệu nhựa PVC, màu trong lưu trữ tài liệu kích cở A4, A5..
168,000 đ / Xấp
150,000 đ / Xấp
Bìa lá màu Plus A4
Bìa lá màu Plus A4 với nhựa màu trong, khả năng lưu trữ 5 tờ giấy A4 (210 x 297mm) lưu trữ và bảo vệ chứng từ kích cở A4..
3,500 đ / Cái
3,000 đ / Cái
Bìa lá Plus A4
Bìa lá Plus A4 (B-14) với nhựa trắng trong, khả năng lưu trữ 5 tờ giấy A4 (210 x 297mm) lưu trữ tài liệu kích cở A4, A5 ..
3,000 đ / Cái
2,500 đ / Cái
Bìa lá Plus F4
Bìa lá Plus F4 với nhựa trắng trong, khả năng lưu trữ 5 tờ giấy F4 (210 × 330mm) lưu trữ và bảo vệ chứng từ kích cở A3 l..
3,600 đ / Cái
3,000 đ / Cái
Bìa lổ
Bìa lổ với nhựa trong, có lổ dọc thân, khả năng lưu trữ 5 tờ giấy A4 (210 x 297mm) lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5 l..
51,300 đ / Xấp
45,000 đ / Xấp
Bìa lổ dày
Bìa lổ dày (F-120) với nhựa trong, có lổ dọc thân, khả năng lưu trữ 5 tờ giấy A4 (210 x 297mm) tạo ảnh chiếu quang học l..
88,500 đ / Xấp
75,000 đ / Xấp
Bìa lổ Plus RE-141
Bìa lổ Plus RE-141 với nhựa trong, có nhiều lổ dọc thân, khả năng lưu trữ 5 tờ giấy A4 (210 x 297mm) bảo vệ bề mặt tập v..
*** / Xấp
Bìa lổ Suremark SQ-5006
Bìa lổ Suremark SQ-5006 với nhựa trong dày, có lổ dọc thân, khả năng lưu trữ 5 tờ giấy A4 (210 x 297mm) lưu trữ bill tha..
*** / Xấp
Bìa nút A4
Bìa nút A4 với nhựa trong, nắp đậy, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy A4 (210 x 297mm) lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, A5 lưu..
5,200 đ / Cái
4,500 đ / Cái
Bìa nút A5
Bìa nút A5 với nhựa trong, nắp đậy, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy A5 (148 x 210mm) phân nhóm nội dung chứng từ theo ký tự ..
4,600 đ / Cái
4,000 đ / Cái
Bìa nút F4
Bìa nút F4 với nhựa trong, nắp đậy, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy F4 (210 × 330mm) lưu trữ tài liệu kích cở A5 lưu trữ tài..
5,100 đ / Cái
4,500 đ / Cái
Bìa trình ký da đôi
Bìa trình ký da đôi với thân bọc da, 2 mặt gấp, thanh kẹp kim loại, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy A4 (210 x 297mm) ghi chú..
43,300 đ / Cái
37,000 đ / Cái
Bìa trình ký da đôi không kẹp
Bìa trình ký da đôi không kẹp (B-10.8) với chất liệu simili, dạng 2 mặt gấp, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy A4 (210 x 297mm..
*** / Cái
Bìa trình ký simili đôi
Bìa trình ký simili đôi (B-10.8) với thân bọc simili, 2 mặt gấp, thanh kẹp kim loại, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy A4 (210..
22,200 đ / Cái
20,000 đ / Cái
Bìa trình ký simili đơn
Bìa trình ký simili đơn với thân bọc simili, 1 mặt, thanh kẹp kim loại, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy A4 (210 x 297mm) ghi..
20,300 đ / Cái
17,000 đ / Cái
Bìa trình ký Xukiva A4 - 188
Bìa trình ký Xukiva A4 - 188 với chất liệu nhựa, 1 mặt, thanh kẹp kim loại, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy A4 (210 x 297mm)..
35,400 đ / Cái
30,000 đ / Cái
Bìa trình ký Xukiva A5 - 189
Bìa trình ký Xukiva A5 - 189 với chất liệu nhựa, 1 mặt, thanh kẹp kim loại, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy A5 (148 x 210mm)..
29,800 đ / Cái
25,000 đ / Cái
Bìa trình ký Xukiva A6 - 195
Bìa trình ký Xukiva A6 - 195 với chất liệu nhựa, 1 mặt, thanh kẹp kim loại, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy A6 (105 x 148mm)..
26,500 đ / Cái
23,000 đ / Cái
Bìa 2 kẹp Double A - CF02107
Bìa 2 kẹp Double A - CF02107 với kẹp kim loại dạng đẩy dọc và ngang mỗi bên, khả năng lưu trữ 100 tờ giấy A4 (210 x 297m..
36,000 đ / Cái
30,000 đ / Cái
Bìa 3 dây 10cm
Bìa 3 dây 10cm với độ rộng gáy 10cm, chất liệu giấy cứng, đính kèm dây buộc, khả năng lưu trữ 400 tờ làm giấy bìa, thiết..
15,100 đ / Cái
13,000 đ / Cái
Bìa 3 dây 15cm
Bìa 3 dây 15cm (B-1.2) với độ rộng gáy 15cm, chất liệu giấy cứng, đính kèm dây buộc, khả năng lưu trữ 500 tờ lưu trữ và ..
17,000 đ / Cái
15,000 đ / Cái
Bìa 3 dây 20cm
Bìa 3 dây 20cm với độ rộng gáy 20cm, chất liệu giấy cứng, đính kèm dây buộc, khả năng lưu trữ 600 tờ lưu trữ và bảo vệ c..
18,900 đ / Cái
16,000 đ / Cái
Bìa acco lổ TL - PPFFA4
Bìa acco lổ TL - PPFFA4 với chất liệu nhựa, kẹp acco, có lổ dọc thân, khả năng lưu trữ 200 tờ giấy A4 (210 x 297mm) lưu ..
*** / Cái
Bìa Card Case A3
Bìa Card Case A3 với chất liệu nhựa trong, khả năng lưu trữ 5 tờ giấy A3 (297 x 420mm) ghi chú nội dung ,ký kết hợp đồng..
31,100 đ / Cái
27,000 đ / Cái
Bìa Card Case A4
Bìa Card Case A4 với chất liệu nhựa trong, khả năng lưu trữ 5 tờ giấy A4 (210 x 297mm) ghi chú nội dung ,ký kết hợp đồng..
16,500 đ / Cái
15,000 đ / Cái
Bìa cây lớn
Bìa cây lớn (B-83) với chất liệu nhựa dẻo trong, cây gài dọc thân, khả năng lưu trữ 40 tờ giấy A4 (210 x 297mm) lưu trữ ..
57,000 đ / Xấp
50,000 đ / Xấp
Bìa hộp giấy 10cm
Bìa hộp giấy 10cm với độ dày 10cm, thân giấy cứng, tích hợp bìa 3 dây, khả năng lưu trữ 500 tờ giấy A4 (210 x 297mm) lưu..
50,000 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Bìa hộp giấy 15cm
Bìa hộp giấy 15cm (B-2.2) với độ dày 15cm, thân giấy cứng, tích hợp bìa 3 dây, khả năng lưu trữ 750 tờ giấy A4 (210 x 29..
*** / Cái
Bìa hộp giấy 20cm
Bìa hộp giấy 20cm với độ dày 20cm, thân giấy cứng, tích hợp bìa 3 dây, khả năng lưu trữ 1000 tờ giấy A4 (210 x 297mm) bả..
*** / Cái
Bìa hộp giấy 25cm
Bìa hộp giấy 25cm với độ dày 25cm, thân giấy cứng, tích hợp bìa 3 dây, khả năng lưu trữ 1250 tờ giấy A4 (210 x 297mm) bả..
*** / Cái
Bìa hộp simili 10cm
Bìa hộp simili 10cm (B-95) với độ dày 10cm, thân bọc simili, xanh dương, khả năng lưu trữ 1000 tờ giấy A4 (210 x 297mm) ..
33,900 đ / Cái
30,000 đ / Cái
Bìa hộp simili 15cm
Bìa hộp simili 15cm (B-10.8) với độ dày 15cm, thân bọc simili, xanh dương, khả năng lưu trữ 1200 tờ giấy A4 (210 x 297mm..
39,200 đ / Cái
35,000 đ / Cái
Bìa hộp simili 20cm
Bìa hộp simili 20cm (B-23) với độ dày 20cm, thân bọc simili, xanh dương, khả năng lưu trữ 1500 tờ giấy A4 (210 x 297mm) ..
41,800 đ / Cái
38,000 đ / Cái
Bìa hộp simili 5cm
Bìa hộp simili 5cm với độ dày 5cm, thân bọc simili, xanh dương, khả năng lưu trữ 500 tờ giấy A4 (210 x 297mm) bảo vệ bề ..
32,000 đ / Cái
28,000 đ / Cái
Bìa hộp simili 7cm
Bìa hộp simili 7cm (B-190) với độ dày 7cm, thân bọc simili, xanh dương, khả năng lưu trữ 800 tờ giấy A4 (210 x 297mm) bả..
34,000 đ / Cái
29,000 đ / Cái
Bìa kiếng OPP cứng
Bìa kiếng OPP cứng (B-22.5) với chất liệu nhựa dẻo OPP, độ rộng 80cm, độ dày 200gms, màu trong lưu trữ tài liệu kích cở ..
44,800 đ / Mét
40,000 đ / Mét
Bìa kiếng PVC mềm
Bìa kiếng PVC mềm (B-16) với chất liệu nhựa PVC, độ rộng 80cm, độ dày 200gms, màu trong lưu trữ tài liệu kích cở A4, A5 ..
23,200 đ / Mét
20,000 đ / Mét
Bìa nhựa 2 lò xo ngang dọc A4
Bìa nhựa 2 lò xo ngang dọc A4 với chất liệu nhựa, 2 kẹp lò xo, khả năng lưu trữ 100 tờ giấy A4 (210 x 297mm) lưu trữ và ..
*** / Cái
Bìa nhựa quấn dây F4
Bìa nhựa quấn dây F4 với chất liệu nhựa nhựa trong, nắp dọc, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy A4 (210 x 297mm) lưu trữ tài li..
7,900 đ / Cái
7,000 đ / Cái
Bìa treo MT F4
Bìa treo MT F4 với chất liệu giấy bìa dày, có móc treo hai bên, khả năng lưu trữ 200 tờ giấy A4 (210 x 297mm) phân nhóm ..
*** / Cái
Bìa trình ký nhựa đôi
Bìa trình ký nhựa đôi với thân nhựa, 2 mặt gấp, thanh kẹp kim loại, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy A4 (210 x 297mm) ghi chú..
*** / Cái
Cặp hồ sơ nút gài
Cặp hồ sơ nút gài (B-3.2) với chất liệu nhựa, có nút gài, khả năng lưu trữ 200 tờ giấy A4 (210 x 297mm) ghi chú nội dung..
93,500 đ / Cái
85,000 đ / Cái
Cặp nhựa 12 ngăn thun
Cặp nhựa 12 ngăn thun (B-3.2) với chất liệu nhựa, có nút hoặc dây gàng, khả năng lưu trữ 200 tờ giấy A4 (210 x 297mm) gh..
106,400 đ / Cái
95,000 đ / Cái
Hồ sơ xin việc trắng
Hồ sơ xin việc trắng với kích thước F4 (210 × 330mm), chất liệu giấy tái chế, màu trắng ghi chú nội dung ,ký kết hợp đồn..
*** / Cái
Hồ sơ xin việc vàng
Hồ sơ xin việc vàng với kích thước F4 (210 × 330mm), chất liệu giấy tái chế, màu vàng cam ghi chú nội dung ,ký kết hợp đ..
*** / Cái
Nhựa ép plastic 67x97 - CCCD
Nhựa ép plastic 67x97 - CCCD với kích thước 67 x 97mm, nhựa trắng trong, kết dính khi gặp nhiệt độ cao phân nhóm nội dun..
*** / Hộp
Nhựa ép plastic 80x115 - GPLX
Nhựa ép plastic 80x115 - GPLX với kích thước 80 x 115mm, nhựa trắng trong, kết dính khi gặp nhiệt độ cao phân nhóm nội d..
69,000 đ / Hộp
60,000 đ / Hộp
Nhựa ép plastic 80x115 dày - GPLX
Nhựa ép plastic 80x115 dày - GPLX với kích thước 80 x 115mm, nhựa trắng trong dày, kết dính khi gặp nhiệt độ cao phân nh..
82,600 đ / Hộp
70,000 đ / Hộp
Nhựa ép plastic A3
Nhựa ép plastic A3 với kích thước A3 (297 x 420mm), nhựa trắng trong, kết dính khi gặp nhiệt độ cao phân nhóm nội dung c..
268,800 đ / Hộp
240,000 đ / Hộp
Nhựa ép plastic A4
Nhựa ép plastic A4 với kích thước A4 (210 x 297mm), nhựa trắng trong, kết dính khi gặp nhiệt độ cao phân nhóm nội dung c..
148,200 đ / Hộp
130,000 đ / Hộp
Nhựa ép plastic A5
Nhựa ép plastic A5 với kích thước A5 (148 x 210mm), nhựa trắng trong, kết dính khi gặp nhiệt độ cao phân nhóm nội dung c..
*** / Hộp
Nilon bao sách
Nilon bao sách với kích thước 170 x 240mm, chất liệu nhựa OPP trong, có mép dán ghi chú nội dung ,ký kết hợp đồng bảo vệ..
*** / Cuộn
Nilon bao sách lớn
Nilon bao sách lớn với kích thước 266 x 427mm, chất liệu nhựa OPP trong, có mép dán ghi chú nội dung ,ký kết hợp đồng bả..
*** / Cuộn
Nilon bao tập
Nilon bao tập với kích thước 148 x 205mm, chất liệu nhựa OPP trong, có mép dán ghi chú nội dung ,ký kết hợp đồng bảo vệ ..
*** / Cuộn
Nilon bao tập sinh viên
Nilon bao tập sinh viên với kích thước 175 x 255mm, chất liệu nhựa OPP trong, có mép dán ghi chú nội dung ,ký kết hợp đồ..
*** / Cuộn
Phim chiếu Excell A4
Phim chiếu Excell A4 (B-3.2) với chất liệu nhựa PVC, độ rộng 80cm, độ dày 200gms, màu trong ghi chú nội dung ,ký kết hợp..
176,000 đ / Hộp
160,000 đ / Hộp
Sổ bill tính tiền
Sổ bill tính tiền với kích thước 12 x 21cm, bìa da, 2 mặt gấp ghi chú nội dung ,ký kết hợp đồng lưu trữ bill thanh toán,..
41,700 đ / Cuốn
35,000 đ / Cuốn
Túi đựng bài kiểm tra
Túi đựng bài kiểm tra (B-8.93) với nhựa trong, nắp đậy, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy A5 (148 x 210mm) ghi chú nội dung ,k..
*** / Cái
Hiển thị: Danh sách Lưới

Bìa 20 lá A4 - YP20B
Bìa 20 lá A4 - YP20B (B-19) với ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy A4 (210 x 297mm) lưu trữ, phân loại và bảo ..
41,000 đ / Cuốn
35,000 đ / Cuốn
Bìa 30 lá A4 - YP30B
Bìa 30 lá A4 - YP30B với ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 40 tờ giấy A4 (210 x 297mm) lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, ..
48,000 đ / Cuốn
40,000 đ / Cuốn
Bìa 40 lá A4 - YP40B
Bìa 40 lá A4 - YP40B (B-30) với ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 60 tờ giấy A4 (210 x 297mm) lưu trữ tài liệu kích cở F..
51,300 đ / Cuốn
45,000 đ / Cuốn
Bìa 60 lá A4 - YP60B
Bìa 60 lá A4 - YP60B (B-30) với ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 80 tờ giấy A4 (210 x 297mm) lưu trữ tài liệu kích cở F..
65,500 đ / Cuốn
55,000 đ / Cuốn
Bìa 80 lá A4 - YP80B
Bìa 80 lá A4 - YP80B (B-28) với ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 100 tờ giấy A4 (210 x 297mm) lưu trữ tài liệu kích cở ..
69,000 đ / Cuốn
60,000 đ / Cuốn
Bìa da 100 lá
Bìa da 100 lá với bìa bọc da simili, ngăn nhựa trong dày, lưu trữ 100 tờ giấy A4 (210 x 297mm) làm giấy bìa, thiết kế, t..
175,500 đ / Cuốn
150,000 đ / Cuốn
Bìa da 120 lá
Bìa da 120 lá với bìa bọc da simili, ngăn nhựa trong dày, lưu trữ 120 tờ giấy A4 (210 x 297mm) làm giấy bìa, thiết kế, t..
192,500 đ / Cuốn
175,000 đ / Cuốn
Bìa da 20 lá
Bìa da 20 lá với bìa bọc da simili, ngăn nhựa trong dày, lưu trữ 20 tờ giấy A4 (210 x 297mm) lưu trữ tài liệu kích cở F4..
74,100 đ / Cuốn
65,000 đ / Cuốn
Bìa da 40 lá
Bìa da 40 lá với bìa bọc da simili, ngăn nhựa trong dày, lưu trữ 40 tờ giấy A4 (210 x 297mm) lưu trữ tài liệu kích cở F4..
82,500 đ / Cuốn
75,000 đ / Cuốn
Bìa da 60 lá
Bìa da 60 lá (B-23) với bìa bọc da simili, ngăn nhựa trong dày, lưu trữ 60 tờ giấy A4 (210 x 297mm) lưu trữ tài liệu kíc..
114,000 đ / Cuốn
95,000 đ / Cuốn
Bìa da 80 lá
Bìa da 80 lá với bìa bọc da simili, ngăn nhựa trong dày, lưu trữ 80 tờ giấy A4 (210 x 297mm) làm giấy bìa, thiết kế, tạo..
130,900 đ / Cuốn
110,000 đ / Cuốn
Hiển thị: Danh sách Lưới

Phân trang nhựa 10 màu
Phân trang nhựa 10 màu (B-3.14) với kích thước A4 (210 x 297mm), chất liệu nhựa, dọc thân bấm lổ, phân loại theo màu, tạ..
13,100 đ / Bộ
11,000 đ / Bộ
Phân trang nhựa 12 màu
Phân trang nhựa 12 màu (B-3.2) với kích thước A4 (210 x 297mm), chất liệu nhựa, dọc thân bấm lổ, phân loại theo màu, tạo..
14,300 đ / Bộ
13,000 đ / Bộ
Phân trang nhựa 12 số
Phân trang nhựa 12 số (B-3.2) với kích thước A4 (210 x 297mm), chất liệu giấy, dọc thân bấm lổ, phân loại theo số thứ tự..
15,500 đ / Bộ
13,000 đ / Bộ
Phân trang nhựa 31 số
Phân trang nhựa 31 số (B-3.14) với kích thước A4 (210 x 297mm), chất liệu nhựa, dọc thân bấm lổ, phân loại theo số thứ t..
51,300 đ / Bộ
45,000 đ / Bộ
Phân trang giấy 10 màu
Phân trang giấy 10 màu (B-3.14) với kích thước A4 (210 x 297mm), chất liệu giấy, dọc thân bấm lổ, phân loại theo màu, tạ..
12,600 đ / Bộ
11,000 đ / Bộ
Phân trang giấy 12 màu
Phân trang giấy 12 màu (B-3.2) với kích thước A4 (210 x 297mm), chất liệu giấy, dọc thân bấm lổ, phân loại theo màu, tạo..
15,600 đ / Bộ
13,000 đ / Bộ
Phân trang giấy 5 màu
Phân trang giấy 5 màu (B-5.3) với kích thước A4 (210 x 297mm), chất liệu giấy, dọc thân bấm lổ, phân loại theo màu, tạo ..
8,800 đ / Bộ
8,000 đ / Bộ
Phân trang nhựa 24 chữ
Phân trang nhựa 24 chữ với kích thước A4 (210 x 297mm), chất liệu nhựa, dọc thân bấm lổ, phân loại theo chữ cái từ A-Z, ..
46,800 đ / Bộ
40,000 đ / Bộ
#{message}
#{time_ago}

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Bấm kim  |  Bấm lổ  |  Dao kéo  |  Kim bấm  |  Ghim kẹp - Gáy lò xo  |  Băng keo  |  Keo dán - Cắt keo  |  Thước compa  |  Dây buộc  |  Đóng dấu - Tampon  |  Giấy in ấn  |  Giấy bìa  |  Giấy in nhiệt - liên tục  |  Giấy notes  |  Giấy chuyên dụng  |  Nhãn decal  |  Khăn giấy vệ sinh  |  Bìa còng  |  Bìa lưu trữ  |  Bìa lá album  |  Bìa phân trang  |  Bút bi - Bút gel  |  Bút lông - Bút dạ quang  |  Bút chuyên dụng  |  Bút chì  |  Ruột bút  |  Gôm - Chuốt - Lau bảng  |  Họa phẩm  |  Sổ tập  |  Phiếu - Biểu mẫu  |  Khay kệ  |  Hộp cắm bút  |  Dụng cụ lưu trữ  |  Bao thư  |  Bảng tên  |  CD - DVD - USB  |  Pin  |  Máy tính  |  Máy văn phòng  |  Thiết bị điện  |  Bảng  |  Gia dụng  |  Bao bì - Túi nhựa  |  Chất tẩy rửa - Xịt phòng  |  Thức uống - Thực phẩm  |  Hội nghị - Party  |  Tiện ích cá nhân  |  Mực in HP  |  Mực in Canon  |  Mực in Bother - Fuji  |  Mực in Lexmark - Ricoh  |  Ruban - Film fax


OFFICEXINH.COM NHÀ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM TRỌN GÓI.

Với uy tín và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối văn phòng phẩm, OFFICEXINH là lựa chọn tin cậy của rất nhiều doanh nghiệm khi có nhu cầu về đồ dùng văn phòng phẩm. Chúng tôi chuyên phân phối sản phẩm chính hãng, uy tín chất lượng. Tại OFFICEXINH.COM, quý doanh nghiệp có thể đặt các mặt hàng đa dạng từ thông dụng cho đến cao cấp, cũng như tham gia vào các các chương trình khuyến mãi định kỳ. Bây giờ bạn có thể trải nghiệm đặt hàng online thỏa thích với chính sách đặt hàng văn phòng phẩm giá sỉ linh hoạt mà OFFICEXINH mang lại chỉ với 1 click chuột. Chúng tôi tự tin đem lại sự thoải mái nhất cho bạn khi mua hàng.


OFFICEXINH.COM SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI VĂN PHÒNG PHẨM, DỤNG CỤ HỌC TẬP!

Officexinh phân phối nhiều mặt hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các công ty, cơ quan, trường học, cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm và không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm. Sản phẩm có mẫu mã đẹp, phong phú về kiểu dáng, màu sắc, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Đồ dùng văn phòng phẩm đa dạng chủng loại như: bút viết, tập sổ, bìa hồ sơ, khay đựng tài liệu, ghim kẹp, dao kéo, thước, bảng, băng keo, máy văn phòng, vệ sinh phẩm, gia dụng, mực in, và linh kiện máy tính… OFFICEXINH.COM sẽ gợi ý những mẫu văn phòng phẩm phù hợp với doanh nhiệp của bạn. Chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng với sự lựa chọn của mình bằng giá và chất lượng dịch vụ tốt nhất.


Officexinh đang mở rộng phạm vi phân phối  tại trung tâm Tp.Hồ Chí Minh và triển triển khai giao hàng nhanh văn phòng phẩm tại Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11 ...

Hình ảnh và đơn giá sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách từ nhà sản xuất và chỉ áp dụng cho đơn hàng trực tuyến. Quý khác vui lòng tham khảo các quy định về vận chuyển và thanh toán trước khi đặt hàng!

Văn phòng phẩm chuyên dụng dành cho trường học, tổ chức, doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh - Showroom : Quận 5, Tp.HCM


+ 1500 SẢN PHẨM

GIAO NHẬN NHANH CHÓNG

HỔ TRỢ 24/7

UY TÍN & CHẤT LƯỢNG