Giấy

Officexinh giúp bạn chọn các dòng sản phẩm giấy photocopy, giấy chuyên dụng, giấy fax, giấy in nhiệt, giấy liên tục, giấy notes, giấy vệ sinh, khăn giấy … chính hãng ✓Tiết kiệm từ 20-30%

Hiển thị: Danh sách Lưới

Giấy Excel Xuki A3 80gsm
Giấy Excel Xuki A3 80gsm với kích thước A3 (297 x 420mm), định lượng 80gms, nền giấy trắng tạo tem in giá, làm dấu, bìa ..
166,800 đ / Ream
145,000 đ / Ream
Giấy Excel Xuki A4 70gsm
Giấy Excel Xuki A4 70gsm với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 70gms, nền giấy trắng tạo tem in giá, làm dấu, bìa ..
74,400 đ / Ream
62,000 đ / Ream
Giấy Excel Xuki A4 80gsm
Giấy Excel Xuki A4 80gsm với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 80gms, nền giấy trắng tạo tem in giá, làm dấu, bìa ..
82,100 đ / Ream
72,000 đ / Ream
Giấy Excel Xuki A5 70gsm
Giấy Excel Xuki A5 70gsm với kích thước A5 (148 x 210cm), định lượng 70gms, nền giấy trắng tạo tem in giá, làm dấu, bìa ..
40,600 đ / Ream
35,000 đ / Ream
Giấy Excel Xuki A5 80gsm
Giấy Excel Xuki A5 80gsm với kích thước A5 (148 x 210cm), định lượng 80gms, nền giấy trắng tạo tem in giá, làm dấu, bìa ..
44,900 đ / Ream
38,000 đ / Ream
Giấy A0
Giấy A0 với kích thước A0 (841 x 1189mm), định lượng 80gms, màu nền trắng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hà..
52,700 đ / Xấp
45,000 đ / Xấp
Giấy A0 cuộn 26m
Giấy A0 cuộn 26m với kích thước A0 (841 x 1189mm), chiều dài 26m, định lượng 80gms, màu nền trắng tạo tem in giá, làm dấ..
149,500 đ / Cuộn
130,000 đ / Cuộn
Giấy A0 cuộn 45m
Giấy A0 cuộn 45m với kích thước A0 (841 x 1189mm), chiều dài 45m, định lượng 80gms, màu nền trắng tạo tem in giá, làm dấ..
201,600 đ / Cuộn
180,000 đ / Cuộn
Giấy A1
Giấy A1 với kích thước A1 (594 x 841mm), định lượng 80gms, màu nền trắng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàn..
38,500 đ / Xấp
35,000 đ / Xấp
Giấy A4 hồng
Giấy A4 hồng với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 80gms, màu nền hồng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,..
98,600 đ / Ream
85,000 đ / Ream
Giấy A4 vàng
Giấy A4 vàng với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 80gms, màu nền vàng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm,..
101,200 đ / Ream
85,000 đ / Ream
Giấy A4 xanh dương
Giấy A4 xanh dương với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 80gms, màu nền xanh dương tạo tem in giá, làm dấu, bìa nh..
97,800 đ / Ream
85,000 đ / Ream
Giấy A4 xanh lá
Giấy A4 xanh lá với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 80gms, màu nền xanh lá tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu..
95,200 đ / Ream
85,000 đ / Ream
Giấy Delight A4 70gsm
Giấy Delight A4 70gsm với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 70gms, nền giấy trắng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhã..
80,300 đ / Ream
68,000 đ / Ream
Giấy Double A A3 80gsm
Giấy Double A A3 80gsm với kích thước A3 (297 x 420mm), định lượng 80gms, nền giấy trắng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nh..
207,200 đ / Ream
185,000 đ / Ream
Giấy Double A A4 70gsm
Giấy Double A A4 70gsm với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 70gms, nền giấy trắng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nh..
96,000 đ / Ream
80,000 đ / Ream
Giấy Double A A4 80gsm
Giấy Double A A4 80gsm với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 80gms, nền giấy trắng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nh..
109,300 đ / Ream
95,000 đ / Ream
Giấy Double A A5 70gsm
Giấy Double A A5 70gsm với kích thước A5 (148 x 210cm), định lượng 70gms, nền giấy trắng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nh..
44,100 đ / Ream
39,000 đ / Ream
Giấy Excel A4 70gsm
Giấy Excel A4 70gsm với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 70gms, nền giấy trắng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn ..
*** / Ream
Giấy Excel A4 80gsm
Giấy Excel A4 80gsm với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 80gms, nền giấy trắng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn ..
*** / Ream
Giấy Idea A4 70gsm
Giấy Idea A4 70gsm với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 70gms, nền giấy trắng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn b..
82,800 đ / Ream
72,000 đ / Ream
Giấy Idea A4 80gsm
Giấy Idea A4 80gsm với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 80gms, nền giấy trắng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn b..
98,600 đ / Ream
85,000 đ / Ream
Giấy IK Plus A4 70gsm
Giấy IK Plus A4 70gsm với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 70gms, nền giấy trắng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhã..
80,000 đ / Ream
72,000 đ / Ream
Giấy IK Plus A4 80gsm
Giấy IK Plus A4 80gsm với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 80gms, nền giấy trắng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhã..
*** / Ream
Giấy Office Mart A4 70
Giấy Office Mart A4 70 với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 70gms, nền giấy trắng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nh..
78,000 đ / Ream
65,000 đ / Ream
Giấy Office Mart A4 80
Giấy Office Mart A4 80 với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 80gms, nền giấy trắng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nh..
93,600 đ / Ream
80,000 đ / Ream
Giấy Paperline A4 5 màu
Giấy Paperline A4 5 màu với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 80gms, nhiều màu tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn b..
51,800 đ / Xấp
45,000 đ / Xấp
Giấy PaperOne A4 70gsm
Giấy PaperOne A4 70gsm với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 70gms, nền giấy trắng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nh..
*** / Ream
Giấy PaperOne A4 80gsm
Giấy PaperOne A4 80gsm với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 80gms, nền giấy trắng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nh..
104,400 đ / Ream
90,000 đ / Ream
Hiển thị: Danh sách Lưới

Giấy bìa A4 hồng
Giấy bìa A4 hồng với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 120gms, màu hồng lau tay, vệ sinh chuyên dụng cá nhân in ấn..
51,300 đ / Xấp
45,000 đ / Xấp
Giấy bìa A4 kem
Giấy bìa A4 kem (K-16.8) với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 120gms, màu kem lau tay, vệ sinh chuyên dụng cá nhâ..
102,000 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy bìa A4 trắng
Giấy bìa A4 trắng (G-33.6) với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 120gms, màu trắng hút ẩm, vệ sinh chuyên dụng cá ..
50,400 đ / Xấp
45,000 đ / Xấp
Giấy bìa A4 vàng
Giấy bìa A4 vàng (G-27.5) với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 120gms, màu vàng hút ẩm, vệ sinh chuyên dụng cá nh..
53,100 đ / Xấp
45,000 đ / Xấp
Giấy bìa A4 xanh
Giấy bìa A4 xanh với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 120gms, màu xanh lau tay, vệ sinh chuyên dụng cá nhân in ấn..
51,300 đ / Xấp
45,000 đ / Xấp
Giấy bìa A4 xanh lá
Giấy bìa A4 xanh lá với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 120gms, màu xanh lá lau tay, vệ sinh chuyên dụng cá nhân..
50,000 đ / Xấp
45,000 đ / Xấp
Giấy bìa Paperline A4 5 màu
Giấy bìa Paperline A4 5 màu với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 120gms, nền giấy mịn, 5 màu lau tay, vệ sinh chu..
99,500 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy bìa Paperline A4 cam
Giấy bìa Paperline A4 cam với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 120gms, nền giấy mịn, màu cam tạo tem in giá, làm ..
102,000 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy bìa Paperline A4 vàng
Giấy bìa Paperline A4 vàng với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 120gms, nền giấy mịn, màu vàng tạo tem in giá, là..
102,000 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy bìa Paperline A4 xanh
Giấy bìa Paperline A4 xanh với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 120gms, nền giấy mịn, màu xanh dương tạo tem in g..
94,400 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy bìa Paperline A4 xanh lá
Giấy bìa Paperline A4 xanh lá với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 120gms, nền giấy mịn, màu xanh lá tạo tem in g..
96,900 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy bìa Paperline A4 đỏ
Giấy bìa Paperline A4 đỏ với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 120gms, nền giấy mịn, màu đỏ tạo tem in giá, làm dấ..
93,500 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy bìa thơm A4 hồng
Giấy bìa thơm A4 hồng với kích thước A4 (210 x 297mm), có hương thơm, nhủ họa tiết, màu hồng tạo tem in giá, làm dấu, bì..
98,600 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy bìa thơm A4 vàng
Giấy bìa thơm A4 vàng với kích thước A4 (210 x 297mm), có hương thơm, nhủ họa tiết, màu vàng tạo tem in giá, làm dấu, bì..
97,800 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy bìa thơm A4 xanh
Giấy bìa thơm A4 xanh (N-55) với kích thước A4 (210 x 297mm), có hương thơm, nhủ họa tiết, màu xanh tạo tem in giá, làm ..
99,500 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy bìa thơm A4 xanh lá
Giấy bìa thơm A4 xanh lá với kích thước A4 (210 x 297mm), có hương thơm, nhủ họa tiết, màu xanh lá tạo tem in giá, làm d..
102,000 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy bìa A3 bóng hồng
Giấy bìa A3 bóng hồng với kích thước A3 (297 x 420mm), định lượng 120gms, màu hồng bóng 1 mặt tạo ghi chú nhanh nội dung..
295,000 đ / Xấp
250,000 đ / Xấp
Giấy bìa A3 bóng vàng
Giấy bìa A3 bóng vàng với kích thước A3 (297 x 420mm), định lượng 120gms, màu vàng bóng 1 mặt tạo ghi chú nhanh nội dung..
277,500 đ / Xấp
250,000 đ / Xấp
Giấy bìa A3 bóng xanh
Giấy bìa A3 bóng xanh (G-7.5) với kích thước A3 (297 x 420mm), định lượng 120gms, màu xanh bóng 1 mặt tạo ghi chú nhanh ..
277,500 đ / Xấp
250,000 đ / Xấp
Giấy bìa A3 bóng xanh lá
Giấy bìa A3 bóng xanh lá (G-16) với kích thước A3 (297 x 420mm), định lượng 120gms, màu xanh lá bóng 1 mặt tạo ghi chú n..
287,500 đ / Xấp
250,000 đ / Xấp
Giấy bìa A3 bóng đỏ
Giấy bìa A3 bóng đỏ với kích thước A3 (297 x 420mm), định lượng 120gms, màu đỏ bóng 1 mặt tạo ghi chú nhanh nội dung, th..
290,000 đ / Xấp
250,000 đ / Xấp
Giấy bìa A3 hồng
Giấy bìa A3 hồng với kích thước A3 (297 x 420mm), định lượng 120gms, màu hồng tạo ghi chú nhanh nội dung, thông báo, làm..
122,100 đ / Xấp
110,000 đ / Xấp
Giấy bìa A3 trắng
Giấy bìa A3 trắng với kích thước A3 (297 x 420mm), định lượng 120gms, màu trắng tạo ghi chú nhanh nội dung, thông báo, l..
124,300 đ / Xấp
110,000 đ / Xấp
Giấy bìa A3 vàng
Giấy bìa A3 vàng (G-3.7) với kích thước A3 (297 x 420mm), định lượng 120gms, màu vàng tạo ghi chú nhanh nội dung, thông ..
132,000 đ / Xấp
110,000 đ / Xấp
Giấy bìa A3 xanh
Giấy bìa A3 xanh với kích thước A3 (297 x 420mm), định lượng 120gms, màu xanh dương tạo ghi chú nhanh nội dung, thông bá..
132,000 đ / Xấp
110,000 đ / Xấp
Giấy bìa A3 xanh lá
Giấy bìa A3 xanh lá với kích thước A3 (297 x 420mm), định lượng 120gms, màu xanh lá tạo ghi chú nhanh nội dung, thông bá..
122,100 đ / Xấp
110,000 đ / Xấp
Giấy bìa Thái A4 cam
Giấy bìa Thái A4 cam với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 120gms, màu cam in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng tr..
102,000 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy bìa Thái A4 vàng
Giấy bìa Thái A4 vàng với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 120gms, màu vàng lau tay, vệ sinh chuyên dụng cá nhân ..
93,500 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy bìa Thái A4 xanh
Giấy bìa Thái A4 xanh với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 120gms, màu xanh dương in ấn, thiết kế, trang trí ứng..
98,600 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy bìa Thái A4 xanh lá
Giấy bìa Thái A4 xanh lá với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 120gms, màu xanh lá in ấn, thiết kế, trang trí ứng..
94,400 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy bìa Thái A4 đen
Giấy bìa Thái A4 đen với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 120gms, màu đen in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng tr..
99,900 đ / Xấp
90,000 đ / Xấp
Giấy bìa Thái A4 đỏ
Giấy bìa Thái A4 đỏ với kích thước A4 (210 x 297mm), định lượng 120gms, màu đỏ in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng tron..
93,500 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Cam
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Cam (N-7) với kích thước 80 x 100cm, định lượng 120gms, màu cam tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn..
27,800 đ / Tờ
25,000 đ / Tờ
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Dương nhạt
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Dương nhạt với kích thước 80 x 100cm, định lượng 120gms, màu xanh dương nhạt tạo tem in giá, làm ..
28,800 đ / Tờ
25,000 đ / Tờ
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Dương đậm
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Dương đậm với kích thước 80 x 100cm, định lượng 120gms, màu xanh dương đậm tạo tem in giá, làm dấ..
29,300 đ / Tờ
25,000 đ / Tờ
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Hồng phấn
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Hồng phấn (N-7) với kích thước 80 x 100cm, định lượng 120gms, màu hồng phấn tạo tem in giá, làm d..
29,500 đ / Tờ
25,000 đ / Tờ
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Kem
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Kem (N-7) với kích thước 80 x 100cm, định lượng 120gms, màu kem tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn..
27,500 đ / Tờ
25,000 đ / Tờ
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Nâu đậm
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Nâu đậm (N-7) với kích thước 80 x 100cm, định lượng 120gms, màu nâu đậm tạo tem in giá, làm dấu, ..
29,800 đ / Tờ
25,000 đ / Tờ
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Nâu đất
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Nâu đất (N-7) với kích thước 80 x 100cm, định lượng 120gms, màu nâu đất tạo tem in giá, làm dấu, ..
27,500 đ / Tờ
25,000 đ / Tờ
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Tím nhạt
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Tím nhạt với kích thước 80 x 100cm, định lượng 120gms, màu tím nhạt tạo tem in giá, làm dấu, bìa ..
30,000 đ / Tờ
25,000 đ / Tờ
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Tím đậm
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Tím đậm với kích thước 80 x 100cm, định lượng 120gms, màu tím đậm tạo tem in giá, làm dấu, bìa nh..
27,500 đ / Tờ
25,000 đ / Tờ
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Trắng
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Trắng (N-7) với kích thước 80 x 100cm, định lượng 120gms, màu trắng tạo tem in giá, làm dấu, bìa ..
28,500 đ / Tờ
25,000 đ / Tờ
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Vàng
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Vàng (N-7) với kích thước 80 x 100cm, định lượng 120gms, màu vàng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nh..
28,500 đ / Tờ
25,000 đ / Tờ
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Vàng đất
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Vàng đất (N-7) với kích thước 80 x 100cm, định lượng 120gms, màu vàng đất tạo tem in giá, làm dấu..
28,800 đ / Tờ
25,000 đ / Tờ
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Xám
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Xám (N-7) với kích thước 80 x 100cm, định lượng 120gms, màu xám tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn..
29,800 đ / Tờ
25,000 đ / Tờ
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Xanh lá
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Xanh lá (N-7) với kích thước 80 x 100cm, định lượng 120gms, màu xanh lá tạo tem in giá, làm dấu, ..
28,000 đ / Tờ
25,000 đ / Tờ
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Xanh lá chuối
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Xanh lá chuối (N-7) với kích thước 80 x 100cm, định lượng 120gms, màu xanh lá chuối tạo tem in gi..
27,500 đ / Tờ
25,000 đ / Tờ
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Xanh lá non
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Xanh lá non (N-7) với kích thước 80 x 100cm, định lượng 120gms, màu xanh lá non tạo tem in giá, l..
28,300 đ / Tờ
25,000 đ / Tờ
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Xanh lơ
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Xanh lơ với kích thước 80 x 100cm, định lượng 120gms, màu xanh lơ tạo tem in giá, làm dấu, bìa nh..
28,800 đ / Tờ
25,000 đ / Tờ
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Xanh rêu
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Xanh rêu (N-7) với kích thước 80 x 100cm, định lượng 120gms, màu xanh rêu tạo tem in giá, làm dấu..
28,300 đ / Tờ
25,000 đ / Tờ
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Xanh rêu nhạt
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Xanh rêu nhạt (N-7) với kích thước 80 x 100cm, định lượng 120gms, màu xanh rêu nhạt tạo tem in gi..
29,500 đ / Tờ
25,000 đ / Tờ
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Đen
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Đen (N-7) với kích thước 80 x 100cm, định lượng 120gms, màu đen tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn..
28,300 đ / Tờ
25,000 đ / Tờ
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Đỏ
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Đỏ với kích thước 80 x 100cm, định lượng 120gms, màu đỏ tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩ..
29,500 đ / Tờ
25,000 đ / Tờ
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Đỏ đô
Giấy mỹ thuật 0.8x1m - Đỏ đô với kích thước 80 x 100cm, định lượng 120gms, màu đỏ đô tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn ..
30,000 đ / Tờ
25,000 đ / Tờ
Hiển thị: Danh sách Lưới

Giấy fax 210
Giấy fax 210 với độ rộng 210mm, nền giấy trắng, tạo ra nét mực khi tiếp xúc nhiệt hiển thị thông tin cá nhân, danh thiếp..
23,000 đ / Cuộn
20,000 đ / Cuộn
Giấy in nhiệt 57mm
Giấy in nhiệt 57mm với độ rộng 57mm, nền giấy trắng, tạo ra nét mực khi tiếp xúc nhiệt hổ trợ cho máy bấm chữ nổi sử dụn..
11,100 đ / Cuộn
10,000 đ / Cuộn
Giấy in nhiệt 78mm
Giấy in nhiệt 78mm với độ rộng 78mm, nền giấy trắng, tạo ra nét mực khi tiếp xúc nhiệt hiển thị thông tin cá nhân, danh ..
13,800 đ / Cuộn
12,000 đ / Cuộn
Giấy in nhiệt 85mm
Giấy in nhiệt 85mm với độ rộng 85mm, nền giấy trắng, tạo ra nét mực khi tiếp xúc nhiệt hiển thị thông tin cá nhân, danh ..
13,400 đ / Cuộn
12,000 đ / Cuộn
Giấy liên tục 210x279mm 1 liên
Giấy liên tục 210x279mm 1 liên với kích thước A4 (210 x 297mm), 1 liên in, nền giấy trắng hiển thị thông tin cá nhân, da..
244,200 đ / Thùng
220,000 đ / Thùng
Giấy liên tục 210x279mm 1 liên chia 2
Giấy liên tục 210x279mm 1 liên chia 2 với kích thước A4 (210 x 297mm), 1 liên in, có rãnh chia, nền giấy trắng hiển thị ..
255,200 đ / Thùng
220,000 đ / Thùng
Giấy liên tục 210x279mm 2 liên
Giấy liên tục 210x279mm 2 liên với kích thước A4 (210 x 297mm), 2 liên in, nền giấy trắng, hồng hiển thị thông tin cá nh..
392,700 đ / Thùng
330,000 đ / Thùng
Giấy liên tục 210x279mm 2 liên chia 2
Giấy liên tục 210x279mm 2 liên chia 2 với kích thước A4 (210 x 297mm), 2 liên in, có rãnh chia, nền giấy trắng, hồng hiể..
392,700 đ / Thùng
330,000 đ / Thùng
Giấy liên tục 210x279mm 3 liên
Giấy liên tục 210x279mm 3 liên với kích thước A4 (210 x 297mm), 3 liên in, nền giấy trắng, xanh dương, hồng hiển thị thô..
372,900 đ / Thùng
330,000 đ / Thùng
Giấy liên tục 210x279mm 3 liên chia 2
Giấy liên tục 210x279mm 3 liên chia 2 với kích thước A4 (210 x 297mm), 3 liên in, có rãnh chia, nền giấy trắng, xanh dươ..
366,300 đ / Thùng
330,000 đ / Thùng
Giấy liên tục 240x279mm 1 liên
Giấy liên tục 240x279mm 1 liên với kích thước 240 x 297mm, 1 liên in, nền giấy trắng hiển thị thông tin cá nhân, danh th..
287,500 đ / Thùng
250,000 đ / Thùng
Giấy liên tục 240x279mm 1 liên chia 2
Giấy liên tục 240x279mm 1 liên chia 2 với kích thước 240 x 297mm, 1 liên in, có rãnh chia, nền giấy trắng liên kết các l..
285,000 đ / Thùng
250,000 đ / Thùng
Giấy liên tục 240x279mm 2 liên
Giấy liên tục 240x279mm 2 liên với kích thước 240 x 297mm, 2 liên in, nền giấy trắng, hồng liên kết các loại bảng tên vớ..
407,000 đ / Thùng
370,000 đ / Thùng
Giấy liên tục 240x279mm 2 liên chia 2
Giấy liên tục 240x279mm 2 liên chia 2 với kích thước 240 x 297mm, 2 liên in, có rãnh chia, nền giấy trắng, hồng liên kết..
432,900 đ / Thùng
370,000 đ / Thùng
Giấy liên tục 240x279mm 3 liên
Giấy liên tục 240x279mm 3 liên với kích thước 240 x 297mm, 3 liên in, nền giấy trắng, xanh dương, hồng liên kết các loại..
440,300 đ / Thùng
370,000 đ / Thùng
Giấy liên tục 240x279mm 3 liên chia 2
Giấy liên tục 240x279mm 3 liên chia 2 với kích thước 240 x 297mm, 3 liên in, có rãnh chia, nền giấy trắng, xanh dương, h..
407,000 đ / Thùng
370,000 đ / Thùng
Hiển thị: Danh sách Lưới

Giấy note 1.5x2 - 38x51mm
Giấy note 1.5x2 - 38x51mm với kích thước 38 x 51mm, có lớp keo dính, nhiều màu lưu trữ CD, DVD, Bluray tạo ghi chú nhanh..
17,700 đ / Xấp
15,000 đ / Xấp
Giấy note 2x3 - 51x76mm
Giấy note 2x3 - 51x76mm với kích thước 51 x 76mm, có lớp keo dính, màu vàng lưu trữ nhanh chứng từ, notes, phiếu, bill đ..
6,800 đ / Xấp
6,000 đ / Xấp
Giấy note 3x3 - 76x76mm
Giấy note 3x3 - 76x76mm (C-9) với kích thước 76 x 76mm, có lớp keo dính, màu vàng phân loại cố định tài liệu, tạp chí, s..
9,400 đ / Xấp
8,000 đ / Xấp
Giấy note 3x4 - 76x102mm
Giấy note 3x4 - 76x102mm với kích thước 76 x 102mm, có lớp keo dính, màu vàng phân loại cố định tài liệu, tạp chí, sách ..
11,400 đ / Xấp
10,000 đ / Xấp
Giấy note 3x5 - 76x127mm
Giấy note 3x5 - 76x127mm (C-65) với kích thước 76 x 127mm, có lớp keo dính, màu vàng lưu trữ và hiển thị nội dung tài li..
14,900 đ / Xấp
13,000 đ / Xấp
Giấy note mũi tên 5 màu - 45502
Giấy note mũi tên 5 màu - 45502 (B-28) với kích thước 12 x 45mm, dạng mũi tên, có lớp keo dính, nhiều màu lưu trữ bưu ph..
18,000 đ / Xấp
15,000 đ / Xấp
Giấy note Please Sign - 45649
Giấy note Please Sign - 45649 với kích thước 20 x 48mm, có lớp keo dính, nhiều màu lưu trữ bưu phẩm nhỏ, tài liệu A4 thí..
30,000 đ / Xấp
25,000 đ / Xấp
Giấy note Pronoti 4 màu 25x76mm - 07096
Giấy note Pronoti 4 màu 25x76mm - 07096 (B-57) với kích thước 25 x 76mm, có lớp keo dính, nhiều màu lưu trữ bưu phẩm nhỏ..
17,700 đ / Xấp
15,000 đ / Xấp
Giấy note Pronoti 5 màu 12x50mm - 40434
Giấy note Pronoti 5 màu 12x50mm - 40434 (B-16) với kích thước 12 x 50mm, có lớp keo dính, nhiều màu lưu trữ bưu phẩm nhỏ..
17,000 đ / Xấp
15,000 đ / Xấp
Giấy note Sign Here
Giấy note Sign Here với kích thước 25 x 43mm, có lớp keo dính, màu vàng lưu trữ và phân loại danh thiếp tạo ghi chú nhan..
53,100 đ / Xấp
45,000 đ / Xấp
Giấy note màu 1.5x1.5 - 38x38mm
Giấy note màu 1.5x1.5 - 38x38mm với kích thước 38 x 38mm, có lớp keo dính, nhiều màu lưu trữ bưu phẩm nhỏ, tài liệu A4 t..
*** / Xấp
Giấy note màu 3x3 - 76x76mm
Giấy note màu 3x3 - 76x76mm với kích thước 75 x 75mm, có lớp keo dính, nhiều màu lưu trữ giấy có kích thước nhỏ thích hợ..
11,000 đ / Xấp
10,000 đ / Xấp
Giấy note màu không keo
Giấy note màu không keo với kích thước 75 x 75mm, nhiều màu lưu trữ bưu phẩm nhỏ, tài liệu A4 thích hợp cho nghiệp vụ vă..
28,500 đ / Xấp
25,000 đ / Xấp
Hiển thị: Danh sách Lưới

Giấy in ảnh A3 1 mặt bóng - 20 tờ
Giấy in ảnh A3 1 mặt bóng - 20 tờ (N-7) với kích thước A3 (297 x 420mm), giấy trắng bóng 1 mặt, thấm mực nhanh, định lượ..
92,000 đ / Xấp
80,000 đ / Xấp
Giấy in ảnh A4 1 mặt bóng dày 230gms - 20 tờ
Giấy in ảnh A4 1 mặt bóng dày 230gms - 20 tờ (N-7) với kích thước A4 (210 x 297mm), giấy trắng bóng 1 mặt, thấm mực nhan..
48,000 đ / Xấp
40,000 đ / Xấp
Giấy in ảnh A4 1 mặt bóng mỏng 180gms - 20 tờ
Giấy in ảnh A4 1 mặt bóng mỏng 180gms - 20 tờ (N-7) với kích thước A4 (210 x 297mm), giấy trắng bóng 1 mặt, thấm mực nha..
33,300 đ / Xấp
30,000 đ / Xấp
Giấy in ảnh A4 2 mặt bóng dày 260gms - 50 tờ
Giấy in ảnh A4 2 mặt bóng dày 260gms - 50 tờ (N-7) với kích thước A4 (210 x 297mm), giấy trắng bóng 2 mặt, thấm mực nhan..
96,000 đ / Xấp
80,000 đ / Xấp
Giấy in ảnh A4 2 mặt bóng mỏng 140gms - 50 tờ
Giấy in ảnh A4 2 mặt bóng mỏng 140gms - 50 tờ (N-7) với kích thước A4 (210 x 297mm), giấy trắng bóng 2 mặt, thấm mực nha..
81,900 đ / Xấp
70,000 đ / Xấp
Giấy in ảnh A4 2 mặt không bóng - 50 tờ
Giấy in ảnh A4 2 mặt không bóng - 50 tờ (N-7) với kích thước A4 (210 x 297mm), giấy trắng, thấm mực nhanh, định lượng 12..
92,800 đ / Xấp
80,000 đ / Xấp
Giấy niêm phong Pelure
Giấy niêm phong Pelure với kích thước A4 (210 x 297mm), nền giấy trắng mỏng dễ rách tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bư..
33,900 đ / Xấp
30,000 đ / Xấp
Thẻ chấm công
Thẻ chấm công với 100% bột giấy tái chế, giấy dày, biểu mẫu thông dụng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng ..
100,300 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Thẻ chấm công rãnh
Thẻ chấm công rãnh với 100% bột giấy tái chế, giấy dày, biểu mẫu thông dụng, có rãnh chia tạo tem in giá, làm dấu, bìa n..
101,200 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Decal in ảnh A4 - 50 tờ
Decal in ảnh A4 - 50 tờ với kích thước A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, màu trắng bóng, hổ trợ in màu tạo tem in g..
102,000 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy caro
Giấy caro (N-7) với kích thước F4 (210 × 330mm), định lượng 80gms, nền trắng, kẻ sọc caro tạo tem in giá, làm dấu, bìa n..
11,500 đ / Xấp
10,000 đ / Xấp
Giấy gói quà - 50x80cm
Giấy gói quà - 50x80cm (N-7) với kích thước 50 x 80cm, màu nền có họa tiết tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, h..
5,800 đ / Tờ
5,000 đ / Tờ
Giấy kiếng gói quà - 50x80cm
Giấy kiếng gói quà - 50x80cm (N-7) với kích thước 50 x 80cm, màu nền có họa tiết, một mặt tráng gương tạo tem in giá, là..
5,800 đ / Tờ
5,000 đ / Tờ
Giấy kiếng trong gói quà - 50x80cm
Giấy kiếng trong gói quà - 50x80cm (N-7) với kích thước 50 x 80cm, màu nền trong có in họa tiết tạo tem in giá, làm dấu,..
5,800 đ / Tờ
5,000 đ / Tờ
Giấy Roki - 350gms
Giấy Roki - 350gms với kích thước A0 (841 x 1189mm), định lượng 300-400 gms, nền giấy trắng một mặt tạo tem in giá, làm ..
18,000 đ / Tờ
15,000 đ / Tờ
Giấy scan Gateway A3 83gsm
Giấy scan Gateway A3 83gsm với kích thước A3 (297 x 420mm), độ dày 83gsm, màu trắng trong đục mờ tạo tem in giá, làm dấu..
491,400 đ / Xấp
420,000 đ / Xấp
Giấy scan Gateway A4 112gsm
Giấy scan Gateway A4 112gsm với kích thước A4 (210 x 297mm), độ dày 112gsm, màu trắng trong đục mờ tạo tem in giá, làm d..
361,600 đ / Xấp
320,000 đ / Xấp
Giấy scan Gateway A4 53gsm
Giấy scan Gateway A4 53gsm với kích thước A4 (210 x 297mm), độ dày 53gsm, màu trắng trong đục mờ tạo tem in giá, làm dấu..
266,800 đ / Xấp
230,000 đ / Xấp
Giấy scan Gateway A4 63gsm
Giấy scan Gateway A4 63gsm với kích thước A4 (210 x 297mm), độ dày 63gsm, màu trắng trong đục mờ tạo tem in giá, làm dấu..
319,200 đ / Xấp
280,000 đ / Xấp
Giấy scan Gateway A4 73gsm
Giấy scan Gateway A4 73gsm (N-104) với kích thước A4 (210 x 297mm), độ dày 73gsm, màu trắng trong đục mờ tạo tem in giá,..
255,200 đ / Xấp
220,000 đ / Xấp
Giấy scan Gateway A4 83gsm
Giấy scan Gateway A4 83gsm với kích thước A4 (210 x 297mm), độ dày 83gsm, màu trắng trong đục mờ tạo tem in giá, làm dấu..
271,400 đ / Xấp
230,000 đ / Xấp
Giấy scan Gateway A4 93gsm
Giấy scan Gateway A4 93gsm với kích thước A4 (210 x 297mm), độ dày 93gsm, màu trắng trong đục mờ tạo tem in giá, làm dấu..
280,000 đ / Xấp
250,000 đ / Xấp
Giấy than GStar
Giấy than GStar với kích thước A4 (210 x 297mm), nền xanh đen, in 1 mặt tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng..
100,300 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy thủ công
Giấy thủ công với màu nền xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng, cam, nâu, hồng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng..
5,600 đ / Xấp
5,000 đ / Xấp
Hiển thị: Danh sách Lưới

Decal A4
Decal A4 với kích thước A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, màu trắng, đế lót xanh dương lưu trữ và trưng bày bằng kh..
78,400 đ / Xấp
70,000 đ / Xấp
Decal A4 bóng
Decal A4 bóng với kích thước A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, màu trắng bóng, đế lót vàng lưu trữ và trưng bày bằn..
85,500 đ / Xấp
75,000 đ / Xấp
Decal A4 da bò
Decal A4 da bò với kích thước A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, màu nâu da bò lưu trữ và trưng bày bằng khen, hình ..
94,400 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Băng keo bấm giá cam
Băng keo bấm giá cam với chiều rộng 2.5cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh, nền cam lưu trữ, phân loại, và trư..
55,500 đ / Lốc
50,000 đ / Lốc
Băng keo bấm giá hồng
Băng keo bấm giá hồng với chiều rộng 2.5cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh, nền hồng lưu trữ, phân loại, và t..
55,500 đ / Lốc
50,000 đ / Lốc
Băng keo bấm giá trắng
Băng keo bấm giá trắng với chiều rộng 2.5cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh, nền trắng lưu trữ và phân loại d..
46,800 đ / Lốc
40,000 đ / Lốc
Băng keo bấm giá vàng
Băng keo bấm giá vàng (K-12.5) với chiều rộng 2.5cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh, nền vàng hiển thị họ tên..
59,500 đ / Lốc
50,000 đ / Lốc
Băng keo bấm giá xanh lá
Băng keo bấm giá xanh lá với chiều rộng 2.5cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh, nền xanh lá lưu trữ và trưng b..
55,500 đ / Lốc
50,000 đ / Lốc
Decal A4 Tomy 125 - 206x145mm
Decal A4 Tomy 125 - 206x145mm (H-23) với kích thước tem 206 x 145mm, 2 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, n..
165,200 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Decal A4 Tomy 126 - 102x143mm
Decal A4 Tomy 126 - 102x143mm (H-34.5) với kích thước tem 102 x 143mm, 4 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính,..
158,200 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Decal A4 Tomy 127 - 100x94mm
Decal A4 Tomy 127 - 100x94mm (H-23.5) với kích thước tem 100 x 94mm, 6 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, n..
162,400 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Decal A4 Tomy 128 - 100x72mm
Decal A4 Tomy 128 - 100x72mm (H-36) với kích thước tem 100 x 72mm, 8 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền..
159,600 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Decal A4 Tomy 129 - 98x56mm
Decal A4 Tomy 129 - 98x56mm (H-43) với kích thước tem 98 x 56mm, 10 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền ..
168,000 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Decal A4 Tomy 130 - 101x47mm
Decal A4 Tomy 130 - 101x47mm (H-34) với kích thước tem 101 x 47mm, 12 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nề..
161,000 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Decal A4 Tomy 131 - 98x40mm
Decal A4 Tomy 131 - 98x40mm (H-32) với kích thước tem 98 x 40mm, 14 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền ..
158,200 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Decal A4 Tomy 132 - 45.7x21.2mm
Decal A4 Tomy 132 - 45.7x21.2mm (H-21.5) với kích thước tem 45,7 x 21,2mm, 48 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo ..
166,600 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Decal A4 Tomy 133 - 101x36mm
Decal A4 Tomy 133 - 101x36mm (H-21.5) với kích thước tem 101 x 36mm, 16 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, ..
156,800 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Decal A4 Tomy 134 - 98x18mm
Decal A4 Tomy 134 - 98x18mm (K-33.5) với kích thước tem 98 x 18mm, 30 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nề..
161,000 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Decal A4 Tomy 135 - 66x40mm
Decal A4 Tomy 135 - 66x40mm (K-84.5) với kích thước tem 66 x 40mm, 21 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nề..
159,600 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Decal A4 Tomy 136 - 70x35mm
Decal A4 Tomy 136 - 70x35mm (K-128) với kích thước tem 70 x 35mm, 24 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền..
168,000 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Decal A4 Tomy 137 - 50x28mm
Decal A4 Tomy 137 - 50x28mm (K-59) với kích thước tem 50 x 28mm, 40 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền ..
166,600 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Decal A4 Tomy 138 - 40x14mm
Decal A4 Tomy 138 - 40x14mm (K-55) với kích thước tem 40 x 14mm, 100 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền..
163,800 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Decal A4 Tomy 139 - 70x20mm
Decal A4 Tomy 139 - 70x20mm (K-67) với kích thước tem 70 x 20mm, 42 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền ..
156,800 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Decal A4 Tomy 140 - 38x17mm
Decal A4 Tomy 140 - 38x17mm (K-120) với kích thước tem 38 x 17mm, 80 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền..
165,200 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Decal A4 Tomy 141 - 45.7x16.9mm
Decal A4 Tomy 141 - 45.7x16.9mm (K-155) với kích thước tem 45,7 x 16,9mm, 64 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo d..
155,400 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Decal A4 Tomy 142 - Ø60mm
Decal A4 Tomy 142 - Ø60mm (K-112) với đường kính tem 60mm, 12 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền trắng ..
154,000 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Decal A4 Tomy 143 - 48x25mm
Decal A4 Tomy 143 - 48x25mm (K-91) với kích thước tem 48 x 25mm, 44 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền ..
161,000 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Decal A4 Tomy 144 - 67x28mm
Decal A4 Tomy 144 - 67x28mm (K-84) với kích thước tem 67 x 28mm, 30 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền ..
154,000 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Decal A4 Tomy 145 - 38x21mm
Decal A4 Tomy 145 - 38x21mm (K-127) với kích thước tem 38 x 21mm, 65 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền..
168,000 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Decal A4 Tomy 146 - 20x15mm
Decal A4 Tomy 146 - 20x15mm (K-96) với kích thước tem 20 x 15mm, 180 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền..
156,800 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Decal A4 Tomy 147 - 48x34mm
Decal A4 Tomy 147 - 48x34mm (K-219) với kích thước tem 48 x 34mm, 32 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền..
168,000 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Decal A4 Tomy 148 - 66x25mm
Decal A4 Tomy 148 - 66x25mm (K-111) với kích thước tem 66 x 25mm, 33 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền..
156,800 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Decal A4 Tomy 149 - 68x47mm
Decal A4 Tomy 149 - 68x47mm (K-265) với kích thước tem 68 x 47mm, 18 tem / tờ A4 (210 x 297mm), có phủ lớp keo dính, nền..
156,800 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Decal A5 Tomy 100 - 37x96mm
Decal A5 Tomy 100 - 37x96mm (K-57) với kích thước tem 37x96mm, 8 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền trắ..
13,700 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Decal A5 Tomy 101 - 50x96mm
Decal A5 Tomy 101 - 50x96mm (K-34) với kích thước tem 50 x 96mm, 6 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền t..
14,200 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Decal A5 Tomy 102 - 52x47mm
Decal A5 Tomy 102 - 52x47mm (K-21) với kích thước tem 52x47mm, 12 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền tr..
14,000 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Decal A5 Tomy 103 - 36x62mm
Decal A5 Tomy 103 - 36x62mm (K-16) với kích thước tem 36x62mm, 12 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền tr..
13,600 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Decal A5 Tomy 104 - 25x78mm
Decal A5 Tomy 104 - 25x78mm (K-56) với kích thước tem 25x78mm, 14 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền tr..
14,300 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Decal A5 Tomy 105 - 25x37mm
Decal A5 Tomy 105 - 25x37mm (K-32) với kích thước tem 25x37mm,30 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền trắ..
14,100 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Decal A5 Tomy 106 - 25x25mm
Decal A5 Tomy 106 - 25x25mm (K-19) với kích thước tem 25x25mm, 42 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền tr..
13,400 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Decal A5 Tomy 107 - 17x50mm
Decal A5 Tomy 107 - 17x50mm (K-14) với kích thước tem 17x50mm, 30 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền tr..
14,100 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Decal A5 Tomy 108 - 19x36mm
Decal A5 Tomy 108 - 19x36mm với kích thước tem 19x36mm, 40 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền trắng lưu..
13,500 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Decal A5 Tomy 109 - 12x37mm
Decal A5 Tomy 109 - 12x37mm với kích thước tem 12x37mm, 55 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền trắng lưu..
13,800 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Decal A5 Tomy 110 - 16x22mm
Decal A5 Tomy 110 - 16x22mm với kích thước tem 16x22mm, 72 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền trắng lưu..
13,800 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Decal A5 Tomy 111 - 14x21mm
Decal A5 Tomy 111 - 14x21mm với kích thước tem 14 x 21mm, 84 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền trắng l..
14,400 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Decal A5 Tomy 112 - 8x20mm
Decal A5 Tomy 112 - 8x20mm (H-46.5) với kích thước tem 8 x 20mm, 144 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền..
14,200 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Decal A5 Tomy 113 - 10x18mm
Decal A5 Tomy 113 - 10x18mm (H-46.5) với kích thước tem 10 x 18mm, 128 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, n..
13,600 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Decal A5 Tomy 114 - Ø11mm
Decal A5 Tomy 114 - Ø11mm với đường kính tem 11mm,192 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền trắng lưu trữ ..
14,000 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Decal A5 Tomy 115 - Ø14mm
Decal A5 Tomy 115 - Ø14mm với đường kính tem 14mm, 120 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền trắng lưu trữ..
13,500 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Decal A5 Tomy 116 - Ø18mm
Decal A5 Tomy 116 - Ø18mm với đường kính tem 18mm, 80 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền trắng lưu trữ ..
13,800 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Decal A5 Tomy 117 - Ø23mm
Decal A5 Tomy 117 - Ø23mm với đường kính tem 23mm, 48 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền trắng lưu trữ ..
13,700 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Decal A5 Tomy 118 - Ø30mm
Decal A5 Tomy 118 - Ø30mm với đường kính tem 30mm, 30 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền trắng lưu trữ ..
13,800 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Decal A5 Tomy 119 - 92x157mm
Decal A5 Tomy 119 - 92x157mm (H-24) với kích thước tem 92 x 157mm, 2 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền..
13,700 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Decal A5 Tomy 120 - 81x121mm
Decal A5 Tomy 120 - 81x121mm (H-32.5) với kích thước tem 81 x 121mm, 2 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, n..
14,000 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Decal A5 Tomy 121 - 36x77mm
Decal A5 Tomy 121 - 36x77mm (H-32.5) với kích thước tem 36 x 77mm, 10 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nề..
13,400 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Decal A5 Tomy 122 - 17x85mm
Decal A5 Tomy 122 - 17x85mm (H-34) với kích thước tem 17 x 85mm, 16 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền ..
14,200 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Decal A5 Tomy 123 - 10x29mm
Decal A5 Tomy 123 - 10x29mm (H-34) với kích thước tem 10 x 29mm, 60 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền ..
13,500 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Decal A5 Tomy 124 - 38x52mm
Decal A5 Tomy 124 - 38x52mm (H-30.5) với kích thước tem 38 x 52mm, 15 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nề..
14,100 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Decal A5 Tomy 99 - 7x31mm
Decal A5 Tomy 99 - 7x31mm (K-25) với kích thước tem 7x31mm, 96 tem / tờ A5 (148 x 210mm), có phủ lớp keo dính, nền trắng..
13,600 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Decal bể
Decal bể (K-39) với có phủ lớp keo dính, nền trắng, dể hủy sau khi đã dán hiển thị trưng bày thực đơn, menu, mẫu quảng c..
117,000 đ / Mét
100,000 đ / Mét
Decal dạ quang A4 cam
Decal dạ quang A4 cam (K-24) với kích thước A4 (210 x 297mm), dán 1 mặt, màu neon cam lưu trữ và trưng bày bằng khen, hì..
131,100 đ / Xấp
115,000 đ / Xấp
Decal dạ quang A4 vàng
Decal dạ quang A4 vàng (K-35) với kích thước A4 (210 x 297mm), dán 1 mặt, màu neon vàng lưu trữ và trưng bày bằng khen, ..
138,000 đ / Xấp
115,000 đ / Xấp
Decal dạ quang A4 xanh lá
Decal dạ quang A4 xanh lá (K-40) với kích thước A4 (210 x 297mm), dán 1 mặt, màu neon xanh lá lưu trữ và trưng bày bằng ..
133,400 đ / Xấp
115,000 đ / Xấp
Decal gấp
Decal gấp với có phủ lớp keo dính, nền trắng, viền đỏ, đế lót vàng lưu trữ và trưng bày bằng khen, hình ảnh tạo tem in, ..
5,700 đ / Tờ
5,000 đ / Tờ
Decal mũi tên
Decal mũi tên với có phủ lớp keo dính, nền trắng, ký tự mũi tên đỏ, đế lót vàng hiển thị trưng bày thực đơn, menu, mẫu q..
14,200 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Decal số
Decal số (K-64) với có phủ lớp keo dính, nền trắng, ký tự đen, đế lót vàng hiển thị trưng bày thực đơn, menu, mẫu quảng ..
13,200 đ / Tờ
12,000 đ / Tờ
Decal tròn cam 10mm
Decal tròn cam 10mm với Đường kính tem 10mm, 108 tem / tờ, dán 1 mặt, màu cam lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A4 tạo t..
4,800 đ / Tờ
4,000 đ / Tờ
Decal tròn cam 15mm
Decal tròn cam 15mm với Đường kính tem 16mm, 48 tem / tờ, dán 1 mặt, màu cam lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A4 tạo te..
4,800 đ / Tờ
4,000 đ / Tờ
Decal tròn cam 20mm
Decal tròn cam 20mm với Đường kính tem 20mm, 16 tem / tờ, dán 1 mặt, màu cam lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A4 tạo te..
5,900 đ / Tờ
5,000 đ / Tờ
Decal tròn cam 26mm
Decal tròn cam 26mm (K-139) với Đường kính tem 26mm, 16 tem / tờ, dán 1 mặt, màu cam lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A..
5,700 đ / Tờ
5,000 đ / Tờ
Decal tròn vàng 10mm
Decal tròn vàng 10mm với Đường kính tem 10mm, 108 tem / tờ, dán 1 mặt, màu vàng tra cứu thông tin địa lý tạo tem in, làm..
4,700 đ / Tờ
4,000 đ / Tờ
Decal tròn vàng 15mm
Decal tròn vàng 15mm với Đường kính tem 16mm, 48 tem / tờ, dán 1 mặt, màu vàng tra cứu thông tin địa lý tạo tem in, làm ..
4,800 đ / Tờ
4,000 đ / Tờ
Decal tròn vàng 20mm
Decal tròn vàng 20mm với Đường kính tem 20mm, 16 tem / tờ, dán 1 mặt, màu vàng cung cấp mực cho các dòng máy in kim chín..
5,600 đ / Tờ
5,000 đ / Tờ
Decal tròn vàng 26mm
Decal tròn vàng 26mm với Đường kính tem 26mm, 16 tem / tờ, dán 1 mặt, màu vàng cung cấp mực cho các dòng máy in kim chín..
5,900 đ / Tờ
5,000 đ / Tờ
Decal tròn xanh 10mm
Decal tròn xanh 10mm với Đường kính tem 10mm, 108 tem / tờ, dán 1 mặt, màu xanh dương ghi chú và lưu trữ nội dung thông ..
4,500 đ / Tờ
4,000 đ / Tờ
Decal tròn xanh 15mm
Decal tròn xanh 15mm với Đường kính tem 16mm, 48 tem / tờ, dán 1 mặt, màu xanh dương ghi chú và lưu trữ nội dung thông t..
4,800 đ / Tờ
4,000 đ / Tờ
Decal tròn xanh 20mm
Decal tròn xanh 20mm với Đường kính tem 20mm, 16 tem / tờ, dán 1 mặt, màu xanh dương đi kèm chứng từ xin việc tạo tem in..
6,000 đ / Tờ
5,000 đ / Tờ
Decal tròn xanh 26mm
Decal tròn xanh 26mm với Đường kính tem 26mm, 16 tem / tờ, dán 1 mặt, màu xanh dương ghi chú và lưu trữ nội dung thông t..
6,000 đ / Tờ
5,000 đ / Tờ
Decal tròn xanh lá 10mm
Decal tròn xanh lá 10mm với Đường kính tem 10mm, 108 tem / tờ, dán 1 mặt, màu xanh lá ghi chú và lưu trữ nội dung thông ..
4,500 đ / Tờ
4,000 đ / Tờ
Decal tròn xanh lá 15mm
Decal tròn xanh lá 15mm với Đường kính tem 16mm, 48 tem / tờ, dán 1 mặt, màu xanh lá soạn thảo nội dung theo biểu mẫu sẵ..
4,800 đ / Tờ
4,000 đ / Tờ
Decal tròn xanh lá 20mm
Decal tròn xanh lá 20mm (H-5.7) với Đường kính tem 20mm, 16 tem / tờ, dán 1 mặt, màu xanh lá soạn thảo nội dung theo biể..
5,800 đ / Tờ
5,000 đ / Tờ
Decal tròn xanh lá 26mm
Decal tròn xanh lá 26mm (H-5.35) với Đường kính tem 26mm, 16 tem / tờ, dán 1 mặt, màu xanh lá ghi chú và lưu trữ nội dun..
5,800 đ / Tờ
5,000 đ / Tờ
Decal tròn đen 10mm
Decal tròn đen 10mm với Đường kính tem 10mm, 108 tem / tờ, dán 1 mặt, màu đen cung cấp mực cho các dòng máy in kim chính..
4,600 đ / Tờ
4,000 đ / Tờ
Decal tròn đen 15mm
Decal tròn đen 15mm với Đường kính tem 16mm, 48 tem / tờ, dán 1 mặt, màu đen cung cấp mực cho các dòng máy in kim chính ..
4,700 đ / Tờ
4,000 đ / Tờ
Decal tròn đen 20mm
Decal tròn đen 20mm với Đường kính tem 20mm, 16 tem / tờ, dán 1 mặt, màu đen cung cấp mực cho các dòng máy in kim chính ..
5,600 đ / Tờ
5,000 đ / Tờ
Decal tròn đen 26mm
Decal tròn đen 26mm với Đường kính tem 26mm, 16 tem / tờ, dán 1 mặt, màu đen lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A4 tạo te..
5,900 đ / Tờ
5,000 đ / Tờ
Decal tròn đỏ 10mm
Decal tròn đỏ 10mm với Đường kính tem 10mm, 108 tem / tờ, dán 1 mặt, màu đỏ cung cấp mực cho các dòng máy in kim chính h..
4,500 đ / Tờ
4,000 đ / Tờ
Decal tròn đỏ 15mm
Decal tròn đỏ 15mm (R-70) với Đường kính tem 16mm, 48 tem / tờ, dán 1 mặt, màu đỏ cung cấp mực cho các dòng máy in kim c..
4,600 đ / Tờ
4,000 đ / Tờ
Decal tròn đỏ 20mm
Decal tròn đỏ 20mm (R-41) với Đường kính tem 20mm, 16 tem / tờ, dán 1 mặt, màu đỏ cung cấp mực cho các dòng máy in kim c..
5,900 đ / Tờ
5,000 đ / Tờ
Decal tròn đỏ 26mm
Decal tròn đỏ 26mm với Đường kính tem 26mm, 16 tem / tờ, dán 1 mặt, màu đỏ cung cấp mực cho các dòng máy in kim chính hã..
5,700 đ / Tờ
5,000 đ / Tờ
Ruban chữ nổi Kola
Ruban chữ nổi Kola với màng nhựa cứng, có lớp dán, nhiều màu ghi chú và lưu trữ nội dung thông tin chi tiền mặt hổ trợ c..
*** / Cuộn
Hiển thị: Danh sách Lưới

Giấy vệ sinh An An
Giấy vệ sinh An An với 100% bột giấy, giấy trắng, thấm hút tốt, 2 lớp lưu trữ và phân loại danh thiếp hút ẩm, vệ sinh ch..
44,000 đ / Lốc
40,000 đ / Lốc
Giấy vệ sinh cuộn lớn
Giấy vệ sinh cuộn lớn với 100% bột giấy, giấy trắng, thấm hút tốt, 2 lớp lưu trữ kẹp bướm, ghim giấy, kim bấm, phụ kiện ..
57,000 đ / Cuộn
50,000 đ / Cuộn
Giấy vệ sinh Pulppy
Giấy vệ sinh Pulppy với 100% bột giấy, giấy trắng, thấm hút tốt, 2 lớp lưu trữ và phân loại danh thiếp hút ẩm, vệ sinh c..
96,900 đ / Lốc
85,000 đ / Lốc
Khăn bếp Bless You
Khăn bếp Bless You (K-42.5) với kích thước 23 x 170cm, 100% bột giấy, nền giấy trắng mềm, 170 tờ x 2 lớp lưu trữ và phân..
38,400 đ / Bịch
32,000 đ / Bịch
Khăn giấy hộp Blessyou
Khăn giấy hộp Blessyou với kích thước 19 x 19cm, 100% bột giấy, nền giấy trắng mềm, viền hoa văn, hương thơm dịu, 150 tờ..
30,800 đ / Hộp
27,000 đ / Hộp
Khăn giấy hộp Cellox
Khăn giấy hộp Cellox với kích thước 19 x 19cm, 100% bột giấy, nền giấy trắng mềm, viền hoa văn, hương thơm dịu, 150 tờ x..
*** / Hộp
Khăn giấy hộp Pulppy
Khăn giấy hộp Pulppy với kích thước 19 x 19cm, 100% bột giấy, nền giấy trắng mềm, viền hoa văn, hương thơm dịu, 150 tờ x..
32,200 đ / Hộp
27,000 đ / Hộp
Khăn giấy rút Bless You
Khăn giấy rút Bless You với kích thước 20 x 20cm, 100% bột giấy, nền giấy trắng mềm, viền hoa văn, hương thơm dịu, 250 t..
25,800 đ / Bịch
23,000 đ / Bịch
Khăn giấy vuông An An
Khăn giấy vuông An An (H-29) với kích thước 33 x 33cm, 100% bột giấy, nền giấy trắng mềm, 100 tờ x 2 lớp lưu trữ và phân..
*** / Bịch
Khăn giấy vuông Pulppy
Khăn giấy vuông Pulppy (K-32) với kích thước 33 x 33cm, 100% bột giấy, nền giấy trắng mềm, 100 tờ x 2 lớp lưu trữ và phâ..
20,000 đ / Bịch
18,000 đ / Bịch
Khăn ướt Agi
Khăn ướt Agi (K-13) với nền giấy trắng mềm, độ ẩm nhẹ, hương thơm dịu, 100 tờ x 2 lớp lưu trữ, phân loại, và trưng bày t..
48,000 đ / Bịch
40,000 đ / Bịch
#{message}
#{time_ago}

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Bấm kim  |  Bấm lổ  |  Dao kéo  |  Kim bấm  |  Ghim kẹp - Gáy lò xo  |  Băng keo  |  Keo dán - Cắt keo  |  Thước compa  |  Dây buộc  |  Đóng dấu - Tampon  |  Giấy in ấn  |  Giấy bìa  |  Giấy in nhiệt - liên tục  |  Giấy notes  |  Giấy chuyên dụng  |  Nhãn decal  |  Khăn giấy vệ sinh  |  Bìa còng  |  Bìa lưu trữ  |  Bìa lá album  |  Bìa phân trang  |  Bút bi - Bút gel  |  Bút lông - Bút dạ quang  |  Bút chuyên dụng  |  Bút chì  |  Ruột bút  |  Gôm - Chuốt - Lau bảng  |  Họa phẩm  |  Sổ tập  |  Phiếu - Biểu mẫu  |  Khay kệ  |  Hộp cắm bút  |  Dụng cụ lưu trữ  |  Bao thư  |  Bảng tên  |  CD - DVD - USB  |  Pin  |  Máy tính  |  Máy văn phòng  |  Thiết bị điện  |  Bảng  |  Gia dụng  |  Bao bì - Túi nhựa  |  Chất tẩy rửa - Xịt phòng  |  Thức uống - Thực phẩm  |  Hội nghị - Party  |  Tiện ích cá nhân  |  Mực in HP  |  Mực in Canon  |  Mực in Bother - Fuji  |  Mực in Lexmark - Ricoh  |  Ruban - Film fax


OFFICEXINH.COM NHÀ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM TRỌN GÓI.

Với uy tín và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối văn phòng phẩm, OFFICEXINH là lựa chọn tin cậy của rất nhiều doanh nghiệm khi có nhu cầu về đồ dùng văn phòng phẩm. Chúng tôi chuyên phân phối sản phẩm chính hãng, uy tín chất lượng. Tại OFFICEXINH.COM, quý doanh nghiệp có thể đặt các mặt hàng đa dạng từ thông dụng cho đến cao cấp, cũng như tham gia vào các các chương trình khuyến mãi định kỳ. Bây giờ bạn có thể trải nghiệm đặt hàng online thỏa thích với chính sách đặt hàng văn phòng phẩm giá sỉ linh hoạt mà OFFICEXINH mang lại chỉ với 1 click chuột. Chúng tôi tự tin đem lại sự thoải mái nhất cho bạn khi mua hàng.


OFFICEXINH.COM SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI VĂN PHÒNG PHẨM, DỤNG CỤ HỌC TẬP!

Officexinh phân phối nhiều mặt hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các công ty, cơ quan, trường học, cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm và không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm. Sản phẩm có mẫu mã đẹp, phong phú về kiểu dáng, màu sắc, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Đồ dùng văn phòng phẩm đa dạng chủng loại như: bút viết, tập sổ, bìa hồ sơ, khay đựng tài liệu, ghim kẹp, dao kéo, thước, bảng, băng keo, máy văn phòng, vệ sinh phẩm, gia dụng, mực in, và linh kiện máy tính… OFFICEXINH.COM sẽ gợi ý những mẫu văn phòng phẩm phù hợp với doanh nhiệp của bạn. Chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng với sự lựa chọn của mình bằng giá và chất lượng dịch vụ tốt nhất.


Officexinh đang mở rộng phạm vi phân phối  tại trung tâm Tp.Hồ Chí Minh và triển triển khai giao hàng nhanh văn phòng phẩm tại Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11 ...

Hình ảnh và đơn giá sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách từ nhà sản xuất và chỉ áp dụng cho đơn hàng trực tuyến. Quý khác vui lòng tham khảo các quy định về vận chuyển và thanh toán trước khi đặt hàng!

Văn phòng phẩm chuyên dụng dành cho trường học, tổ chức, doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh - Showroom : Quận 5, Tp.HCM


+ 1500 SẢN PHẨM

GIAO NHẬN NHANH CHÓNG

HỔ TRỢ 24/7

UY TÍN & CHẤT LƯỢNG