Thiết bị

Officexinh giúp bạn chọn các dòng sản phẩm cd, dvd, usb, máy tính, thiết bị điện, pin, bảng, chuột vi tính … chính hãng ✓Tiết kiệm từ 20-30%

Hiển thị: Danh sách Lưới

CD-R Kachi 10
CD-R Kachi 10 (P-3) với dung lượng: 720mb, ghi chép dữ liệu 1 lần lưu trữ dữ liệu tin học lưu trữ dữ liệu tin học ✓Tiết ..
118,000 đ / Lốc
100,000 đ / Lốc
CD-R Kachi 50
CD-R Kachi 50 với dung lượng: 720mb, ghi chép dữ liệu 1 lần lưu trữ dữ liệu tin học lưu trữ dữ liệu tin học ✓Tiết kiệm t..
540,000 đ / Lốc
450,000 đ / Lốc
CD-R Maxell (hộp rời)
CD-R Maxell (hộp rời) với dung lượng: 720mb, có hộp đựng, ghi chép dữ liệu 1 lần lưu trữ dữ liệu tin học lưu trữ dữ liệu..
17,900 đ / Cái
15,000 đ / Cái
CD-R Maxell 10
CD-R Maxell 10 với dung lượng: 720mb, ghi chép dữ liệu 1 lần lưu trữ dữ liệu tin học lưu trữ dữ liệu tin học ✓Tiết kiệm ..
111,000 đ / Lốc
100,000 đ / Lốc
CD-R Maxell 50
CD-R Maxell 50 với dung lượng: 720mb, ghi chép dữ liệu 1 lần lưu trữ dữ liệu tin học lưu trữ dữ liệu tin học ✓Tiết kiệm ..
448,000 đ / Lốc
400,000 đ / Lốc
DVD-R Kachi 10
DVD-R Kachi 10 (C-225) với dung lượng 4.2gb, ghi xóa dữ liệu 1 lần lưu trữ dữ liệu tin học lưu trữ dữ liệu tin học ✓Tiết..
113,000 đ / Lốc
100,000 đ / Lốc
DVD-R Kachi 50
DVD-R Kachi 50 với dung lượng 4.2gb, ghi xóa dữ liệu 1 lần lưu trữ dữ liệu tin học lưu trữ dữ liệu tin học ✓Tiết kiệm từ..
495,000 đ / Lốc
450,000 đ / Lốc
DVD-R Maxell 10
DVD-R Maxell 10 với dung lượng 4.2gb, ghi chép dữ liệu 1 lần lưu trữ dữ liệu tin học lưu trữ dữ liệu tin học ✓Tiết kiệm ..
116,000 đ / Lốc
100,000 đ / Lốc
DVD-R Maxell 50
DVD-R Maxell 50 với dung lượng 4.2gb, ghi chép dữ liệu 1 lần lưu trữ dữ liệu tin học lưu trữ dữ liệu tin học ✓Tiết kiệm ..
513,000 đ / Lốc
450,000 đ / Lốc
USB Kioxia 128GB
USB Kioxia 128GB (U-130) với dung lượng 8gb, có lổ móc khóa lưu trữ dữ liệu tin học lưu trữ dữ liệu tin học ✓Tiết kiệm t..
448,500 đ / Cái
390,000 đ / Cái
USB Kioxia 16GB
USB Kioxia 16GB với dung lượng 16gb, có lổ móc khóa lưu trữ dữ liệu tin học lưu trữ dữ liệu tin học ✓Tiết kiệm từ 10% - ..
148,200 đ / Cái
130,000 đ / Cái
USB Kioxia 32GB
USB Kioxia 32GB (U-65) với dung lượng 32gb, có lổ móc khóa lưu trữ dữ liệu tin học lưu trữ dữ liệu tin học ✓Tiết kiệm từ..
203,400 đ / Cái
180,000 đ / Cái
USB Kioxia 64GB
USB Kioxia 64GB (U-73) với dung lượng 64gb, có lổ móc khóa lưu trữ dữ liệu tin học lưu trữ dữ liệu tin học ✓Tiết kiệm từ..
246,400 đ / Cái
220,000 đ / Cái
Hiển thị: Danh sách Lưới

Pin Duracell AA
Pin Duracell AA với kích thước 14.5 mm x 50.5 mm, điện năng 1.5 Volt cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử cung ..
32,200 đ / Cặp
27,000 đ / Cặp
Pin Duracell AAA
Pin Duracell AAA với kích thước 10.5 mm x 44.5 mm, điện năng 1.5 Volt cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử cun..
30,300 đ / Cặp
27,000 đ / Cặp
Pin Energizer AA - A2
Pin Energizer AA - A2 với kích thước 14.5 mm x 50.5 mm, điện năng 1.5 Volt cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử..
24,900 đ / Cặp
22,000 đ / Cặp
Pin Energizer AAA - A2
Pin Energizer AAA - A2 (P-14.5) với kích thước 10.5 mm x 44.5 mm, điện năng 1.5 Volt cung cấp năng lượng cho các thiết..
24,700 đ / Cặp
22,000 đ / Cặp
Pin Fujitsu AA
Pin Fujitsu AA (M-105) với kích thước 14.5 mm x 50.5 mm, điện năng 1.5 Volt cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện ..
29,800 đ / Cặp
25,000 đ / Cặp
Pin Fujitsu AAA
Pin Fujitsu AAA với kích thước 10.5 mm x 44.5 mm, điện năng 1.5 Volt cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử ✓Ti..
28,800 đ / Cặp
25,000 đ / Cặp
Pin Maxell AA
Pin Maxell AA (P-7) với kích thước 14.5 mm x 50.5 mm, điện năng 1.5 Volt cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử c..
8,100 đ / Cặp
7,000 đ / Cặp
Pin Maxell AAA
Pin Maxell AAA với kích thước 10.5 mm x 44.5 mm, điện năng 1.5 Volt cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử cung ..
8,000 đ / Cặp
7,000 đ / Cặp
Pin Camelion A23
Pin Camelion A23 với kích thước: 28.5 mm x 10.3 mm, điện năng 1.5 Volt cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử cung..
17,100 đ / Viên
15,000 đ / Viên
Pin Camelion A27
Pin Camelion A27 với kích thước: 28.2 mm x 8 mm, điện năng 12 Volt cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử cung cấp..
18,000 đ / Viên
15,000 đ / Viên
Pin Maxcell CR2025
Pin Maxcell CR2025 (P-14.5) với đường kính 8 mm, điện năng 3 volt cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử cung cấp ..
17,100 đ / Viên
15,000 đ / Viên
Pin Maxcell CR2032
Pin Maxcell CR2032 (P-7) với đường kính 17.7 mm, điện năng 3 volt cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử cung cấp ..
16,700 đ / Viên
15,000 đ / Viên
Pin Maxell 9V
Pin Maxell 9V (L-75) với kích thước 26 mm x 16 mm, điện năng 9 Volt cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử ✓Tiế..
20,900 đ / Viên
18,000 đ / Viên
Pin Maxell Trung - R14P
Pin Maxell Trung - R14P (B-3.6) với kích thước 26 x 50 mm, điện năng 1.5 volt cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện..
18,700 đ / Cặp
17,000 đ / Cặp
Pin Maxell Đại - R20P
Pin Maxell Đại - R20P (B-3.6) với kích thước 33 x 60 mm, điện năng 1.5 volt cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện t..
23,200 đ / Cặp
20,000 đ / Cặp
Pin nút AG10 (LR1130)
Pin nút AG10 (LR1130) (P-3.65) với đường kính 11.6 mm, dày 3 mm, điện năng 1.5 volt cung cấp năng lượng cho các thiết bị..
5,800 đ / Viên
5,000 đ / Viên
Pin nút AG13 (LR44)
Pin nút AG13 (LR44) với đường kính 11.3 mm, dày 5 mm, điện năng 1.5 volt cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử cu..
8,400 đ / Viên
7,000 đ / Viên
Pin nút LR41
Pin nút LR41 với đường kính 7.9 mm, dày 3.6 mm, điện năng 1.5 volt cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử ✓Tiết k..
17,300 đ / Viên
15,000 đ / Viên
Pin Panasonic trung D
Pin Panasonic trung D (P-4) với kích thước 33 mm x 61 mm, điện năng 1.5 Volt cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện ..
14,100 đ / Cặp
12,000 đ / Cặp
Pin sạc Energizer AA - 2000mah
Pin sạc Energizer AA - 2000mah với kích thước 14.5 mm x 50.5 mm, điện năng 1.5 Volt, có thể sạc nhiều lần cung cấp năng..
177,000 đ / Cặp
150,000 đ / Cặp
Pin sạc Energizer AAA - 2000mah
Pin sạc Energizer AAA - 2000mah với kích thước 10.5 mm x 44.5 mm, điện năng 1.5 Volt, có thể sạc nhiều lần cung cấp nă..
165,000 đ / Cặp
150,000 đ / Cặp
Hiển thị: Danh sách Lưới

Casio AX-120B
Casio AX-120B (G-336) với màn hình 12 số, kích thước: 25(Dày) × 110(Rộng) × 175,5(Dài) mm, phím tính cơ bản, sử dụng năn..
324,800 đ / Cái
290,000 đ / Cái
Casio AX-12B
Casio AX-12B (C-332) với màn hình 12 số, kích thước: 25(Dày) × 110,5(Rộng) × 175,5(Dài) mm, phím tính cơ bản, sử dụng nă..
333,500 đ / Cái
290,000 đ / Cái
Casio DX-12B
Casio DX-12B với màn hình 12 số, kích thước: 33,2(Dày) × 129(Rộng) × 175,5(Dài) mm, phím tính cơ bản, sử dụng năng lượng..
380,800 đ / Cái
320,000 đ / Cái
Casio DX-12B-BK
Casio DX-12B-BK với màn hình 12 số, kích thước: 33,2(Dày) × 129(Rộng) × 175,5(Dài) mm, phím tính cơ bản, sử dụng năng lư..
371,200 đ / Cái
320,000 đ / Cái
Casio FX-500MS
Casio FX-500MS với bàn phím khoa học, màn hình LCD, nắp trượt tính toán chuyên dụng đa năng tính toán chuyên dụng đa năn..
*** / Cái
Casio FX-570ES
Casio FX-570ES với bàn phím khoa học, màn hình LCD, nắp trượt tính toán chuyên dụng đa năng ✓Tiết kiệm từ 10% - 30% Ca..
*** / Cái
Casio FX-570ES Plus
Casio FX-570ES Plus với bàn phím khoa học, màn hình LCD, nắp trượt tính toán chuyên dụng đa năng tính toán chuyên dụng đ..
589,100 đ / Cái
495,000 đ / Cái
Casio FX-570VN Plus
Casio FX-570VN Plus với bàn phím khoa học, màn hình LCD, nắp trượt tính toán chuyên dụng đa năng tính toán chuyên dụng đ..
708,000 đ / Cái
590,000 đ / Cái
Casio FX-580VN
Casio FX-580VN (C-208) với bàn phím khoa học, màn hình LCD, nắp trượt tính toán chuyên dụng đa năng tính toán chuyên dụn..
836,600 đ / Cái
715,000 đ / Cái
Casio GX-120B
Casio GX-120B (C-455) với màn hình 12 số, kích thước :34,3(Dày) × 159(Rộng) × 207,5(Dài) mm, phím tính cơ bản, sử dụng n..
612,000 đ / Cái
510,000 đ / Cái
Casio GX-12B
Casio GX-12B (C-234) với màn hình 12 số, kích thước: 34,3(Dày) × 159(Rộng) × 207,5(Dài) mm, phím tính cơ bản, sử dụng nă..
547,200 đ / Cái
480,000 đ / Cái
Casio GX-14B
Casio GX-14B với màn hình 14 số, kích thước :34,3(Dày) × 159(Rộng) × 207,5(Dài) mm, phím tính cơ bản, sử dụng năng lượng..
620,100 đ / Cái
530,000 đ / Cái
Casio GX-16B
Casio GX-16B với màn hình 16 số, kích thước: 35(Dày) × 159(Rộng) × 207(Dài) mm, phím tính cơ bản, sử dụng năng lượng mặt..
566,400 đ / Cái
480,000 đ / Cái
Casio HL-122TV
Casio HL-122TV (C-355) với màn hình 12 số, kích thước :19,5(Dày) × 77(Rộng) × 141(Dài) mm, phím tính cơ bản, sử dụng năn..
333,500 đ / Cái
290,000 đ / Cái
Casio MS-20UC
Casio MS-20UC (T-114) với màn hình 12 số, kích thước: 22(Dày) × 105(Rộng) × 150(Dài) mm, phím tính cơ bản, sử dụng năng ..
327,500 đ / Cái
295,000 đ / Cái
Casio MX-120B
Casio MX-120B (C-264) với màn hình 12 số, kích thước :29(Dày) × 106,5(Rộng) × 147(Dài) mm, phím tính cơ bản, sử dụng năn..
256,500 đ / Cái
225,000 đ / Cái
Casio MX-12B
Casio MX-12B (C-167) với màn hình 12 số, kích thước :29(Dày) × 106,5(Rộng) × 147(Dài) mm, phím tính cơ bản, sử dụng năng..
207,200 đ / Cái
185,000 đ / Cái
Casio SX-320P
Casio SX-320P (C-137) với màn hình 12 số, kích thước :118,5(Dày) × 70(Rộng) × 7,5(Dài) mm, phím tính cơ bản, sử dụng năn..
348,000 đ / Cái
290,000 đ / Cái
Vinacal 570ES Plus
Vinacal 570ES Plus (G-57) với bàn phím khoa học, màn hình LCD, nắp trượt tính toán chuyên dụng đa năng ✓Tiết kiệm từ 10..
*** / Cái
Hiển thị: Danh sách Lưới

Bàn phím Genius KB110X
Bàn phím Genius KB110X (V-370) với dây nối USB, phím bấm to rõ đánh chữ, đánh nội dung trong quá trình soạn thảo văn bản..
201,600 đ / Cái
180,000 đ / Cái
Chuột Genius DX-120
Chuột Genius DX-120 (B-134) với dây nối USB, 2 nút bấm, 1 nút lăn điều kiển thao tác chuyên dụng trên máy tính điều kiển..
108,300 đ / Cái
95,000 đ / Cái
Chuột không dây Genius NX7000B
Chuột không dây Genius NX7000B (C-57) với cổng nối USB, 2 nút bấm, 1 nút lăn điều kiển thao tác chuyên dụng trên máy tín..
198,000 đ / Cái
180,000 đ / Cái
Máy bấm chữ nổi Kola
Máy bấm chữ nổi Kola với thân vỏ nhựa, tùy chỉnh ký tự in hổ trợ cho máy bấm chữ nổi hổ trợ cho máy bấm chữ nổi ✓Tiết ki..
*** / Cái
Máy bấm giá Hand MX-5500
Máy bấm giá Hand MX-5500 với thân vỏ nhựa, tùy chỉnh ký tự in hổ trợ cho máy bấm giá hổ trợ cho máy bấm giá ✓Tiết kiệm t..
198,000 đ / Cái
180,000 đ / Cái
Máy ép plastic
Máy ép plastic với thân kim loại, nguồn điện 220v, ép các khổ giấy A3, A4, A5, A6 ép nhựa chứng từ ép nhựa chứng từ ✓Tiế..
1,475,000 đ / Cái
1,250,000 đ / Cái
Máy đếm số
Máy đếm số với thân kim loại, có nút bấm đếm số thứ tự đếm số thứ tự ✓Tiết kiệm từ 10% - 30% Suremark là hãng sản xuất ..
121,800 đ / Cái
105,000 đ / Cái
Máy đóng lò xo Tata
Máy đóng lò xo Tata với thân kim loại, có tay đẩy đóng gáy sách lò xo kích cở tùy chỉnh đóng gáy sách lò xo kích cở tùy ..
1,998,000 đ / Cái
1,800,000 đ / Cái
Súng bắn keo 20 watt
Súng bắn keo 20 watt với sử dụng nhiệt năng làm tan chảy keo, có dây gắm, nguồn điện 220v, công suất 20watt tan chảy tha..
72,200 đ / Cây
65,000 đ / Cây
Súng bắn keo 60 watt
Súng bắn keo 60 watt với sử dụng nhiệt năng làm tan chảy keo, có dây gắm, nguồn điện 220v, công suất 60watt tan chảy tha..
99,900 đ / Cây
90,000 đ / Cây
Súng bắn ty
Súng bắn ty với thân vỏ nhựa, độ chính xác cao tạo vòng liên kết tem giá và sản phẩm tạo vòng liên kết tem giá và sản ph..
82,600 đ / Cái
70,000 đ / Cái
Tấm lót chuột
Tấm lót chuột (M-870) với chất liệu mút mềm, chống trượt, bảo bệ cổ tay lót chuột không dây, chuột quang, và chuột laser..
23,400 đ / Tấm
20,000 đ / Tấm
Điện thoại Katel 504
Điện thoại Katel 504 (C-124) với dạng để bàn, màn hình LCD, hiển thị cuộc gọi, lưu bộ nhớ danh bạ thực hiện cuộc gọi đến..
*** / Cái
Điện thoại Panasonic KX-T500MX
Điện thoại Panasonic KX-T500MX với dạng để bàn, quay số nhanh thực hiện cuộc gọi đến và đi thực hiện cuộc gọi đến và đi ..
377,600 đ / Cái
320,000 đ / Cái
Điện thoại Panasonic KX-TSC11
Điện thoại Panasonic KX-TSC11 (D-255) với dạng để bàn, màn hình LCD, hiển thị cuộc gọi, lưu bộ nhớ danh bạ thực hiện cuộ..
*** / Cái
Hiển thị: Danh sách Lưới

Ổ cắm Lioa 3D32N
Ổ cắm Lioa 3D32N với thân nhựa dài, 3 ổ cắm 3, 1 nút bấm, chiều dài dây nối 3 mét kiểm sóa điện áp và truyền dẫn điện ki..
148,400 đ / Cái
129,000 đ / Cái
Ổ cắm Lioa 4D32N
Ổ cắm Lioa 4D32N với thân nhựa dài, 4 ổ cắm 3, 1 nút bấm, chiều dài dây nối 3 mét kiểm sóa điện áp và truyền dẫn điện ki..
162,400 đ / Cái
145,000 đ / Cái
Ổ cắm Lioa 4DOF52N
Ổ cắm Lioa 4DOF52N (O-93) với thân nhựa dài, 4 ổ cắm 3, 4 nút bấm, chiều dài dây nối 5 mét kiểm sóa điện áp và truyền dẫ..
*** / Cái
Ổ cắm Lioa 4S3
Ổ cắm Lioa 4S3 với thân nhựa dài, 4 ổ cắm đơn, 1 nút bấm, chiều dài dây nối 3 mét kiểm sóa điện áp và truyền dẫn điện ki..
*** / Cái
Ổ cắm Lioa 4SOF3
Ổ cắm Lioa 4SOF3 với thân nhựa dài, 4 ổ cắm đơn, 4 nút bấm, chiều dài dây nối 3 mét kiểm sóa điện áp và truyền dẫn điện ..
*** / Cái
Ổ cắm Lioa 6D32N (3M)
Ổ cắm Lioa 6D32N (3M) với thân nhựa dài, 6 ổ cắm 3, 2 nút bấm, chiều dài dây nối 3 mét kiểm sóa điện áp và truyền dẫn đi..
287,500 đ / Cái
250,000 đ / Cái
Ổ cắm Lioa 6S3
Ổ cắm Lioa 6S3 (O-120) với thân nhựa dài, 6 ổ cắm đơn, 2 nút bấm, chiều dài dây nối 3 mét kiểm sóa điện áp và truyền dẫn..
*** / Cái
Ổ cắm Lioa DB52-10A
Ổ cắm Lioa DB52-10A với thân nhựa tròn, 3 ổ cắm 3, 1 nút bấm, chiều dài dây nối 5 mét kiểm sóa điện áp và truyền dẫn điệ..
*** / Cái
Đèn led Kentom KT2700TL
Đèn led Kentom KT2700TL với dạng để bàn, đèn LED, đế chống trượt, tùy chỉnh góc chiếu sáng, nguồn điện 220 Volt, màu xan..
278,400 đ / Cái
240,000 đ / Cái
Đèn led Kentom KT504
Đèn led Kentom KT504 với dạng để bàn, đèn LED, đế chống trượt, tùy chỉnh góc chiếu sáng, nguồn điện 220 Volt, màu trắng ..
366,300 đ / Cái
330,000 đ / Cái
Hiển thị: Danh sách Lưới

Bảng trắng 0.4 x 0.6
Bảng trắng 0.4 x 0.6 với kích thước 0.4m x 0.6m, bề mặt mica có kẻ ô, viền nhôm, móc treo, khay để bút lông ghi chú nội ..
103,500 đ / Tấm
90,000 đ / Tấm
Bảng trắng 0.6 x 0.8
Bảng trắng 0.6 x 0.8 với kích thước 0.6m x 0.8m, bề mặt mica có kẻ ô, viền nhôm, móc treo, khay để bút lông ghi chú nội ..
171,000 đ / Tấm
150,000 đ / Tấm
Bảng trắng 0.8 x 1.2
Bảng trắng 0.8 x 1.2 (B-105) với kích thước 0.8m x 1.2m, bề mặt mica có kẻ ô, viền nhôm, móc treo, khay để bút lông ghi ..
290,000 đ / Tấm
250,000 đ / Tấm
Bảng nhung 0.4 x 0.6
Bảng nhung 0.4 x 0.6 với kích thước 0.4m x 0.6m, nền nhung, móc treo, viền nhôm, khay đựng bút hiển thị và lưu trữ tài l..
207,000 đ / Tấm
180,000 đ / Tấm
Bảng nhung 0.6 x 0.8
Bảng nhung 0.6 x 0.8 với kích thước 0.6m x 0.8m, nền nhung, móc treo, viền nhôm, khay đựng bút hiển thị và lưu trữ tài l..
302,400 đ / Tấm
270,000 đ / Tấm
Bảng từ 0.4 x 0.6
Bảng từ 0.4 x 0.6 với kích thước 0.6m x 0.8m, bề mặt mica có kẻ ô, viền nhôm, móc treo, khay để bút lông, bề mặt có phủ ..
226,000 đ / Tấm
200,000 đ / Tấm
Bảng từ 0.6 x 0.8
Bảng từ 0.6 x 0.8 với kích thước 0.8m x 1.2m, bề mặt mica có kẻ ô, viền nhôm, móc treo, khay để bút lông, bề mặt có phủ ..
418,000 đ / Tấm
380,000 đ / Tấm
Bảng từ 0.8 x 1.2
Bảng từ 0.8 x 1.2 (P-3.6) với kích thước 0.6m x 0.8m, bề mặt mica có kẻ ô, viền nhôm, móc treo, khay để bút lông, bề mặt..
616,000 đ / Cái
550,000 đ / Cái
Nam châm bảng lớn
Nam châm bảng lớn với thân nhựa tròn lưu trữ giấy, tài liệu trên bề mặt kim loại lưu trữ giấy, tài liệu trên bề mặt kim ..
41,000 đ / Vỉ
35,000 đ / Vỉ
Nam châm bảng nhỏ
Nam châm bảng nhỏ (N-19) với thân nhựa tròn lưu trữ giấy, tài liệu trên bề mặt kim loại lưu trữ giấy, tài liệu trên bề m..
22,400 đ / Vỉ
20,000 đ / Vỉ
Phấn màu
Phấn màu với chất liệu bột mịn, không bụi, 4 màu ghi chú lên các loại bảng đen ghi chú lên các loại bảng đen ✓Tiết kiệm ..
8,400 đ / Hộp
7,000 đ / Hộp
Phấn trắng
Phấn trắng (P-3) với chất liệu bột mịn, không bụi, màu trắng ghi chú lên các loại bảng đen ghi chú lên các loại bảng đen..
9,600 đ / Hộp
8,000 đ / Hộp
#{message}
#{time_ago}

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Bấm kim  |  Bấm lổ  |  Dao kéo  |  Kim bấm  |  Ghim kẹp - Gáy lò xo  |  Băng keo  |  Keo dán - Cắt keo  |  Thước compa  |  Dây buộc  |  Đóng dấu - Tampon  |  Giấy in ấn  |  Giấy bìa  |  Giấy in nhiệt - liên tục  |  Giấy notes  |  Giấy chuyên dụng  |  Nhãn decal  |  Khăn giấy vệ sinh  |  Bìa còng  |  Bìa lưu trữ  |  Bìa lá album  |  Bìa phân trang  |  Bút bi - Bút gel  |  Bút lông - Bút dạ quang  |  Bút chuyên dụng  |  Bút chì  |  Ruột bút  |  Gôm - Chuốt - Lau bảng  |  Họa phẩm  |  Sổ tập  |  Phiếu - Biểu mẫu  |  Khay kệ  |  Hộp cắm bút  |  Dụng cụ lưu trữ  |  Bao thư  |  Bảng tên  |  CD - DVD - USB  |  Pin  |  Máy tính  |  Máy văn phòng  |  Thiết bị điện  |  Bảng  |  Gia dụng  |  Bao bì - Túi nhựa  |  Chất tẩy rửa - Xịt phòng  |  Thức uống - Thực phẩm  |  Hội nghị - Party  |  Tiện ích cá nhân  |  Mực in HP  |  Mực in Canon  |  Mực in Bother - Fuji  |  Mực in Lexmark - Ricoh  |  Ruban - Film fax

OFFICEXINH.COM NHÀ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM TRỌN GÓI.

Với uy tín và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối văn phòng phẩm, OFFICEXINH là lựa chọn tin cậy của rất nhiều doanh nghiệm khi có nhu cầu về đồ dùng văn phòng phẩm. Chúng tôi chuyên phân phối sản phẩm chính hãng, uy tín chất lượng. Tại OFFICEXINH.COM, quý doanh nghiệp có thể đặt các mặt hàng đa dạng từ thông dụng cho đến cao cấp, cũng như tham gia vào các các chương trình khuyến mãi định kỳ. Bây giờ bạn có thể trải nghiệm đặt hàng online thỏa thích với chính sách đặt hàng văn phòng phẩm giá sỉ linh hoạt mà OFFICEXINH mang lại chỉ với 1 click chuột. Chúng tôi tự tin đem lại sự thoải mái nhất cho bạn khi mua hàng.

OFFICEXINH.COM SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI VĂN PHÒNG PHẨM, DỤNG CỤ HỌC TẬP!

Officexinh phân phối nhiều mặt hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các công ty, cơ quan, trường học, cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm và không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm. Sản phẩm có mẫu mã đẹp, phong phú về kiểu dáng, màu sắc, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Đồ dùng văn phòng phẩm đa dạng chủng loại như: bút viết, tập sổ, bìa hồ sơ, khay đựng tài liệu, ghim kẹp, dao kéo, thước, bảng, băng keo, máy văn phòng, vệ sinh phẩm, gia dụng, mực in, và linh kiện máy tính… OFFICEXINH.COM sẽ gợi ý những mẫu văn phòng phẩm phù hợp với doanh nhiệp của bạn. Chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng với sự lựa chọn của mình bằng giá và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Officexinh đang mở rộng phạm vi phân phối  tại trung tâm Tp.Hồ Chí Minh và triển triển khai giao hàng nhanh văn phòng phẩm tại Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11 ...

Hình ảnh và đơn giá sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách từ nhà sản xuất và chỉ áp dụng cho đơn hàng trực tuyến. Quý khác vui lòng tham khảo các quy định về vận chuyển và thanh toán trước khi đặt hàng!

Văn phòng phẩm chuyên dụng dành cho trường học, tổ chức, doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh - Showroom : Quận 5, Tp.HCM


+ 1500 SẢN PHẨM

GIAO NHẬN NHANH CHÓNG

HỔ TRỢ 24/7

UY TÍN & CHẤT LƯỢNG