Tập sổ

Officexinh giúp bạn chọn các dòng sản phẩm phiếu, sổ công tác, sổ da, sổ tay, tập học sinh, tập sinh viên … chính hãng ✓Tiết kiệm từ 20-30%

Hiển thị: Danh sách Lưới

Sổ lò xo Lax A4
Sổ lò xo Lax A4 với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), có lõi lò xo, nền giấy trắng kẻ ngang ghi chú nội dung chuyên dụng..
44,800 đ / Cuốn
40,000 đ / Cuốn
Sổ lò xo Lax A5
Sổ lò xo Lax A5 (S-29) với kích thước: A5 (148 mm x 210 mm), có lõi lò xo, nền giấy trắng kẻ ngang ghi chú nội dung chuy..
28,500 đ / Cuốn
25,000 đ / Cuốn
Sổ lò xo Lax A6
Sổ lò xo Lax A6 với kích thước: A6 (148 mm x 105 mm), có lõi lò xo, nền giấy trắng kẻ ngang ghi chú nội dung chuyên dụn..
17,000 đ / Cuốn
15,000 đ / Cuốn
Sổ lò xo Lax A7
Sổ lò xo Lax A7 với kích thước: A7 (74 mm x 105 mm), có lõi lò xo, nền giấy trắng kẻ ngang ghi chú nội dung chuyên dụng..
9,200 đ / Cuốn
8,000 đ / Cuốn
Sổ bìa da Vivaone S704
Sổ bìa da Vivaone S704 với kích thước: 15 x 21cm, bìa bọc simili, có nút gài, nền giấy trắng kẻ ngang, 240 trang ghi chú..
73,500 đ / Cuốn
65,000 đ / Cuốn
Sổ bìa da Vivaone S804
Sổ bìa da Vivaone S804 với kích thước: 17 x 24 cm, bìa bọc simili, có nút gài, nền giấy trắng kẻ ngang, 240 trang ghi ch..
85,500 đ / Cuốn
75,000 đ / Cuốn
Sổ caro 21 x 33 (344 trang)
Sổ caro 21 x 33 (344 trang) (S-49) với kích thước: 21cm x 33cm, 300 trang, chất liệu giấy, bìa cứng, nền giấy caro trắng..
69,000 đ / Cuốn
60,000 đ / Cuốn
Sổ caro 21 x 33 dày
Sổ caro 21 x 33 dày (S-44) với kích thước: 21cm x 33cm, 200 trang, chất liệu giấy, bìa cứng, nền giấy caro trắng ghi chú..
*** / Cuốn
Sổ caro 25 x 33 (336 trang)
Sổ caro 25 x 33 (336 trang) với kích thước: 25cm x 33cm, 300 trang, chất liệu giấy, bìa cứng, nền giấy caro trắng ghi ch..
77,000 đ / Cuốn
70,000 đ / Cuốn
Sổ caro 25 x 33 dày
Sổ caro 25 x 33 dày với kích thước: 25cm x 33cm, 200 trang, chất liệu giấy, bìa cứng, nền giấy caro trắng ghi chú nội du..
*** / Cuốn
Sổ caro 30 x 40 (296 trang)
Sổ caro 30 x 40 (296 trang) với kích thước: 30cm x 40cm, 300 trang, chất liệu giấy, bìa cứng, nền giấy caro trắng ghi ch..
90,400 đ / Cuốn
80,000 đ / Cuốn
Sổ da CK1 (7 x 10.5 cm)
Sổ da CK1 (7 x 10.5 cm) với kích thước: 7 x 10.5 cm, nền giấy trắng kẻ ngang, 100 trang ghi chú nội dung chuyên dụng ghi..
7,800 đ / Cuốn
7,000 đ / Cuốn
Sổ da CK2 (8.5 x 13 cm)
Sổ da CK2 (8.5 x 13 cm) với kích thước: 8.5 x 13 cm, nền giấy trắng kẻ ngang, 100 trang ghi chú nội dung chuyên dụng ghi..
13,500 đ / Cuốn
12,000 đ / Cuốn
Sổ da CK3 (10 x 15 cm)
Sổ da CK3 (10 x 15 cm) với kích thước: 10 x 15 cm, nền giấy trắng kẻ ngang, 100 trang ghi chú nội dung chuyên dụng ghi c..
*** / Cuốn
Sổ da CK4 (10.5 x 16.5 cm)
Sổ da CK4 (10.5 x 16.5 cm) với kích thước: 10.5 x 16.5 cm, nền giấy trắng kẻ ngang, 100 trang ghi chú nội dung chuyên dụ..
25,100 đ / Cuốn
22,000 đ / Cuốn
Sổ da CK5 (12 x 17.5 cm)
Sổ da CK5 (12 x 17.5 cm) với kích thước: 12 x 17.5 cm, nền giấy trắng kẻ ngang, 100 trang ghi chú nội dung chuyên dụng g..
30,000 đ / Cuốn
25,000 đ / Cuốn
Sổ da CK6 (13 x 20 cm)
Sổ da CK6 (13 x 20 cm) với kích thước: 13 x 20 cm, nền giấy trắng kẻ ngang, 100 trang ghi chú nội dung chuyên dụng ghi c..
34,200 đ / Cuốn
30,000 đ / Cuốn
Sổ da CK7 (16 x 20.5 cm)
Sổ da CK7 (16 x 20.5 cm) với kích thước: 16 x 20.5 cm, nền giấy trắng kẻ ngang, 100 trang ghi chú nội dung chuyên dụng g..
41,700 đ / Cuốn
35,000 đ / Cuốn
Sổ da CK8 (16 x 24.5 cm)
Sổ da CK8 (16 x 24.5 cm) với kích thước: 16 x 24.5 cm, nền giấy trắng kẻ ngang, 100 trang ghi chú nội dung chuyên dụng g..
46,800 đ / Cuốn
40,000 đ / Cuốn
Sổ da CK9 (18.5 x 26.5 cm)
Sổ da CK9 (18.5 x 26.5 cm) với kích thước: 18.5 x 26.5 cm, nền giấy trắng kẻ ngang, 100 trang ghi chú nội dung chuyên dụ..
55,500 đ / Cuốn
50,000 đ / Cuốn
Sổ lò xo Pgrand A4
Sổ lò xo Pgrand A4 (S-18.5) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), có lõi lò xo, nền giấy trắng kẻ ngang ghi chú nội dung..
*** / Cuốn
Sổ lò xo Pgrand A5
Sổ lò xo Pgrand A5 với kích thước: A5 (148 mm x 210 mm), có lõi lò xo, nền giấy trắng kẻ ngang ghi chú nội dung chuyên d..
*** / Cuốn
Sổ lò xo Pgrand A6
Sổ lò xo Pgrand A6 với kích thước: A6 (105 mm x 148 mm), có lõi lò xo, nền giấy trắng kẻ ngang ghi chú nội dung chuyên d..
*** / Cuốn
Sổ lò xo Pgrand A7
Sổ lò xo Pgrand A7 với kích thước: A7 (74 mm x 105 mm), có lõi lò xo, nền giấy trắng kẻ ngang ghi chú nội dung chuyên dụ..
*** / Cuốn
Sổ lò xo Pgrand B5
Sổ lò xo Pgrand B5 với kích thước: A7 (176 mm x 250 mm), có lõi lò xo, nền giấy trắng kẻ ngang ghi chú nội dung chuyên d..
*** / Cuốn
Tập Hiệp Phong 100 trang
Tập Hiệp Phong 100 trang với kích thước 15cm x 25cm, 100 trang, định lượng 52gms, nền giấy trắng, kẻ ô ly, thấm mực nhan..
*** / Cuốn
Tập Hiệp Phong 200 trang
Tập Hiệp Phong 200 trang với kích thước 15cm x 25cm, 200 trang, định lượng 52gms, nền giấy trắng, kẻ ô ly, thấm mực nhan..
*** / Cuốn
Tập Thuận Tiến 100 trang
Tập Thuận Tiến 100 trang với kích thước 15cm x 25cm, 100 trang, định lượng 60gms, nền giấy trắng, kẻ ô ly, thấm mực nhan..
7,900 đ / Cuốn
7,000 đ / Cuốn
Tập Thuận Tiến 100 trang dày
Tập Thuận Tiến 100 trang dày với kích thước 15cm x 25cm, 100 trang, định lượng 100gms, nền giấy trắng, kẻ ô ly, thấm mực..
*** / Cuốn
Tập Vibook 100 trang
Tập Vibook 100 trang với kích thước 15cm x 25cm, 100 trang, định lượng 80gms, nền giấy trắng, kẻ ô ly, thấm mực nhanh gh..
13,500 đ / Cuốn
12,000 đ / Cuốn
Tập Vibook 200 trang
Tập Vibook 200 trang với kích thước 15cm x 25cm, 200 trang, định lượng 60gms, nền giấy trắng, kẻ ô ly, thấm mực nhanh gh..
18,800 đ / Cuốn
16,000 đ / Cuốn
Tập Vibook SV 100 trang
Tập Vibook SV 100 trang với kích thước 25cm x 17.5cm, 100 trang, định lượng 60gms, nền giấy trắng, kẻ ô ly, thấm mực nha..
11,700 đ / Cuốn
10,000 đ / Cuốn
Tập Vibook SV 200 trang
Tập Vibook SV 200 trang với kích thước 25cm x 17.5cm, 100 trang, định lượng 60gms, nền giấy trắng, kẻ ô ly, thấm mực nha..
24,500 đ / Cuốn
22,000 đ / Cuốn
Tập Vibook SV kẻ ngang
Tập Vibook SV kẻ ngang với kích thước 25cm x 17.5cm, 100 trang, định lượng 60gms, nền giấy trắng, kẻ ô ly, thấm mực nhan..
27,500 đ / Cuốn
25,000 đ / Cuốn
Hiển thị: Danh sách Lưới

Hóa đơn bán lẻ 1 liên
Hóa đơn bán lẻ 1 liên với kích thước A5 (148 mm x 210 mm), nền giấy trắng, có cấn răng cưa cho dễ dàng tách rời ghi chú ..
7,800 đ / Cuốn
7,000 đ / Cuốn
Hóa đơn bán lẻ 2 liên
Hóa đơn bán lẻ 2 liên với kích thước A5 (148 mm x 210 mm), 1 liên trắng, 1 liên hồng, có cấn răng cưa cho dễ dàng tách r..
11,200 đ / Cuốn
10,000 đ / Cuốn
Hóa đơn bán lẻ 3 liên
Hóa đơn bán lẻ 3 liên (H-5.35) với kích thước A5 (148 mm x 210 mm), 1 liên trắng, 1 liên hồng, 1 liên xanh có cấn răng c..
11,900 đ / Cuốn
10,000 đ / Cuốn
Phiếu chi 2 liên
Phiếu chi 2 liên với kích thước A5 (148 mm x 210 mm), 1 liên trắng, 1 liên hồng, có cấn răng cưa cho dễ dàng tách rời gh..
11,900 đ / Cuốn
10,000 đ / Cuốn
Phiếu chi 3 liên
Phiếu chi 3 liên (P-5.4) với kích thước A5 (148 mm x 210 mm), 1 liên trắng, 1 liên hồng, 1 liên xanh, có cấn răng cưa ch..
11,900 đ / Cuốn
10,000 đ / Cuốn
Phiếu nhập kho 2 liên
Phiếu nhập kho 2 liên (P-5.4) với kích thước A5 (148 mm x 210 mm), 1 liên trắng, 1 liên hồng, có cấn răng cưa cho dễ dàn..
11,800 đ / Cuốn
10,000 đ / Cuốn
Phiếu nhập kho 3 liên
Phiếu nhập kho 3 liên với kích thước A5 (148 mm x 210 mm), 1 liên trắng, 1 liên hồng, 1 liên xanh, có cấn răng cưa cho d..
11,700 đ / Cuốn
10,000 đ / Cuốn
Phiếu thu 2 liên
Phiếu thu 2 liên (P-22) với kích thước A5 (148 mm x 210 mm), 1 liên trắng, 1 liên hồng, có cấn răng cưa cho dễ dàng tách..
11,800 đ / Cuốn
10,000 đ / Cuốn
Phiếu thu 3 liên
Phiếu thu 3 liên (P-5.4) với kích thước A5 (148 mm x 210 mm), 1 liên trắng, 1 liên hồng, 1 liên xanh, có cấn răng cưa ch..
11,800 đ / Cuốn
10,000 đ / Cuốn
Phiếu xuất kho 2 liên
Phiếu xuất kho 2 liên (P-5.4) với kích thước A5 (148 mm x 210 mm), 1 liên trắng, 1 liên hồng, có cấn răng cưa cho dễ dàn..
11,300 đ / Cuốn
10,000 đ / Cuốn
Phiếu xuất kho 3 liên
Phiếu xuất kho 3 liên với kích thước A5 (148 mm x 210 mm), 1 liên trắng, 1 liên hồng, 1 liên xanh, có cấn răng cưa cho d..
11,600 đ / Cuốn
10,000 đ / Cuốn
Bản đồ thành phố HCM
Bản đồ thành phố HCM với khổ giấy lớn, nền giấy trắng, in màu, nội dung theo chuẩn quy định tra cứu thông tin địa lý tra..
17,300 đ / Tấm
15,000 đ / Tấm
Bản đồ Việt Nam
Bản đồ Việt Nam với khổ giấy lớn, nền giấy trắng, in màu, nội dung theo chuẩn quy định tra cứu thông tin địa lý tra cứu ..
*** / Tấm
Biên nhận
Biên nhận với kích thước A5 (148 mm x 210 mm), 1 liên trắng, 1 liên hồng, có cấn răng cưa cho dễ dàng tách rời ghi chú v..
6,600 đ / Cuốn
6,000 đ / Cuốn
Giấy giới thiệu
Giấy giới thiệu với kích thước A5 (148 mm x 210 mm), nền giấy trắng, có cấn răng cưa cho dễ dàng tách rời đi kèm chứng t..
11,000 đ / Cuốn
10,000 đ / Cuốn
Giấy order 2 liên 7 x 10
Giấy order 2 liên 7 x 10 với kích thước 7x10cm, 1 liên trắng, 1 liên hồng, có cấn răng cưa cho dễ dàng tách rời ghi chú ..
41,000 đ / Lốc
35,000 đ / Lốc
Giấy order 2 liên 8 x 12
Giấy order 2 liên 8 x 12 với kích thước 8x12cm, 1 liên trắng, 1 liên hồng, có cấn răng cưa cho dễ dàng tách rời ghi chú ..
53,600 đ / Lốc
45,000 đ / Lốc
Hồ sơ xin việc
Hồ sơ xin việc (H-5.7) với kích thước A4, in 2 mặt, ngôn ngữ tiếng Việt, bao gồm mẫu đơn xin việc, sơ yếu lý lịch soạn t..
8,800 đ / Bộ
8,000 đ / Bộ
Hợp đồng lao động song ngữ
Hợp đồng lao động song ngữ với kích thước A3 (297 mm x 420 mm), in 2 mặt, ngôn ngữ tiếng Việt & tiếng Anh, theo mẫu mã c..
2,400 đ / Bộ
2,000 đ / Bộ
Nhật ký bán hàng
Nhật ký bán hàng với kích thước: A4, nền giấy trắng, biểu mẫu in sẵn do bộ tài chính quy định ghi chú và lưu trữ nội dun..
22,400 đ / Cuốn
20,000 đ / Cuốn
Phiếu giữ xe
Phiếu giữ xe (L-85) với 1 liên trắng, có cấn rãnh chia cho dễ dàng tách rời phục vụ cho công tác giữ xe ✓Tiết kiệm từ 1..
*** / Cuốn
Sổ quỷ tiền mặt
Sổ quỷ tiền mặt với kích thước: A4, nền giấy trắng, biểu mẫu in sẵn do bộ tài chính quy định ghi chú và lưu trữ nội dung..
16,500 đ / Cuốn
15,000 đ / Cuốn
#{message}
#{time_ago}

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Bấm kim  |  Bấm lổ  |  Dao kéo  |  Kim bấm  |  Ghim kẹp - Gáy lò xo  |  Băng keo  |  Keo dán - Cắt keo  |  Thước compa  |  Dây buộc  |  Đóng dấu - Tampon  |  Giấy in ấn  |  Giấy bìa  |  Giấy in nhiệt - liên tục  |  Giấy notes  |  Giấy chuyên dụng  |  Nhãn decal  |  Khăn giấy vệ sinh  |  Bìa còng  |  Bìa lưu trữ  |  Bìa lá album  |  Bìa phân trang  |  Bút bi - Bút gel  |  Bút lông - Bút dạ quang  |  Bút chuyên dụng  |  Bút chì  |  Ruột bút  |  Gôm - Chuốt - Lau bảng  |  Họa phẩm  |  Sổ tập  |  Phiếu - Biểu mẫu  |  Khay kệ  |  Hộp cắm bút  |  Dụng cụ lưu trữ  |  Bao thư  |  Bảng tên  |  CD - DVD - USB  |  Pin  |  Máy tính  |  Máy văn phòng  |  Thiết bị điện  |  Bảng  |  Gia dụng  |  Bao bì - Túi nhựa  |  Chất tẩy rửa - Xịt phòng  |  Thức uống - Thực phẩm  |  Hội nghị - Party  |  Tiện ích cá nhân  |  Mực in HP  |  Mực in Canon  |  Mực in Bother - Fuji  |  Mực in Lexmark - Ricoh  |  Ruban - Film fax

OFFICEXINH.COM NHÀ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM TRỌN GÓI.

Với uy tín và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối văn phòng phẩm, OFFICEXINH là lựa chọn tin cậy của rất nhiều doanh nghiệm khi có nhu cầu về đồ dùng văn phòng phẩm. Chúng tôi chuyên phân phối sản phẩm chính hãng, uy tín chất lượng. Tại OFFICEXINH.COM, quý doanh nghiệp có thể đặt các mặt hàng đa dạng từ thông dụng cho đến cao cấp, cũng như tham gia vào các các chương trình khuyến mãi định kỳ. Bây giờ bạn có thể trải nghiệm đặt hàng online thỏa thích với chính sách đặt hàng văn phòng phẩm giá sỉ linh hoạt mà OFFICEXINH mang lại chỉ với 1 click chuột. Chúng tôi tự tin đem lại sự thoải mái nhất cho bạn khi mua hàng.

OFFICEXINH.COM SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI VĂN PHÒNG PHẨM, DỤNG CỤ HỌC TẬP!

Officexinh phân phối nhiều mặt hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các công ty, cơ quan, trường học, cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm và không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm. Sản phẩm có mẫu mã đẹp, phong phú về kiểu dáng, màu sắc, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Đồ dùng văn phòng phẩm đa dạng chủng loại như: bút viết, tập sổ, bìa hồ sơ, khay đựng tài liệu, ghim kẹp, dao kéo, thước, bảng, băng keo, máy văn phòng, vệ sinh phẩm, gia dụng, mực in, và linh kiện máy tính… OFFICEXINH.COM sẽ gợi ý những mẫu văn phòng phẩm phù hợp với doanh nhiệp của bạn. Chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng với sự lựa chọn của mình bằng giá và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Officexinh đang mở rộng phạm vi phân phối  tại trung tâm Tp.Hồ Chí Minh và triển triển khai giao hàng nhanh văn phòng phẩm tại Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11 ...

Hình ảnh và đơn giá sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách từ nhà sản xuất và chỉ áp dụng cho đơn hàng trực tuyến. Quý khác vui lòng tham khảo các quy định về vận chuyển và thanh toán trước khi đặt hàng!

Văn phòng phẩm chuyên dụng dành cho trường học, tổ chức, doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh - Showroom : Quận 5, Tp.HCM


+ 1500 SẢN PHẨM

GIAO NHẬN NHANH CHÓNG

HỔ TRỢ 24/7

UY TÍN & CHẤT LƯỢNG