Lưu trữ

Officexinh giúp bạn chọn các dòng sản phẩm bảng tên, bao thư, khay brochue, khay hồ sơ, khung hình, hộp bút … chính hãng ✓Tiết kiệm từ 20-30%

Hiển thị: Danh sách Lưới

Khay đứng 3 ngăn Xukiva 194
Khay đứng 3 ngăn Xukiva 194 (H-29) với dạng xéo, thân vỏ nhựa, 3 ngăn, khả năng lưu trữ 1800 tờ lưu trữ và phân loại tài..
52,200 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Khay đứng 4 ngăn Xukiva 212
Khay đứng 4 ngăn Xukiva 212 (K-32) với dạng xéo, thân vỏ nhựa, 3 ngăn, khả năng lưu trữ 1800 tờ lưu trữ và phân loại tài..
65,500 đ / Cái
55,000 đ / Cái
Khay đứng lưới
Khay đứng lưới (K-42.5) với dạng xéo, thân lưới kim loại, 1 ngăn, khả năng lưu trữ 600 tờ lưu trữ và phân loại tài liệu ..
124,300 đ / Cái
110,000 đ / Cái
Khay đứng lưới 2 ngăn
Khay đứng lưới 2 ngăn (B-53.9) với dạng xéo, thân vỏ nhựa, 2 ngăn, khả năng lưu trữ 1200 tờ lưu trữ và phân loại tài li..
233,100 đ / Cái
210,000 đ / Cái
Khay đứng lưới 3 ngăn
Khay đứng lưới 3 ngăn (S-42.5) với dạng xéo, thân vỏ nhựa, 3 ngăn, khả năng lưu trữ 1800 tờ lưu trữ và phân loại tài li..
362,700 đ / Cái
310,000 đ / Cái
Khay đứng Xukiva 187 XD
Khay đứng Xukiva 187 XD với dạng xéo, thân vỏ nhựa, 1 ngăn, khả năng lưu trữ 600 tờ lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A4..
25,800 đ / Cái
22,000 đ / Cái
Khay 1 tầng Xukiva 169-1
Khay 1 tầng Xukiva 169-1 (H-21.5) với chất liệu nhựa trong, dạng trượt, 1 ngăn, lưu trữ giấy A4 lưu trữ và phân loại tài..
47,200 đ / Bộ
40,000 đ / Bộ
Khay 2 tầng Xukiva 169-2
Khay 2 tầng Xukiva 169-2 (K-33.5) với chất liệu nhựa trong, dạng trượt, 2 ngăn, lưu trữ giấy A4 lưu trữ và phân loại tài..
121,000 đ / Bộ
110,000 đ / Bộ
Khay 2 tầng Xukiva 175-2
Khay 2 tầng Xukiva 175-2 (K-84.5) với chất liệu nhựa trong, dạng ráp cố định, 2 ngăn, lưu trữ giấy A4 lưu trữ và phân lo..
165,000 đ / Bộ
150,000 đ / Bộ
Khay 2 tầng Xukiva 182-2
Khay 2 tầng Xukiva 182-2 (K-128) với chất liệu nhựa, dạng ráp cố định, 2 ngăn, lưu trữ giấy A4 lưu trữ và phân loại tài ..
92,800 đ / Bộ
80,000 đ / Bộ
Khay 2 tầng Xukiva 190-2
Khay 2 tầng Xukiva 190-2 (K-59) với chất liệu nhựa, dạng ráp cố định, 2 ngăn, lưu trữ giấy A4 lưu trữ và phân loại tài l..
93,600 đ / Bộ
80,000 đ / Bộ
Khay 2 tầng Xukiva 206-2
Khay 2 tầng Xukiva 206-2 (K-55) với chất liệu nhựa, dạng lưới trượt, 2 ngăn, lưu trữ giấy A4 lưu trữ và phân loại tài li..
110,200 đ / Bộ
95,000 đ / Bộ
Khay 3 tầng Xukiva 169-3
Khay 3 tầng Xukiva 169-3 (K-67) với chất liệu nhựa trong, dạng trượt, 3 ngăn, lưu trữ giấy A4 lưu trữ và phân loại tài l..
184,800 đ / Bộ
165,000 đ / Bộ
Khay 3 tầng Xukiva 175-3
Khay 3 tầng Xukiva 175-3 (K-120) với chất liệu nhựa trong, dạng ráp cố định, 3 ngăn, lưu trữ giấy A5 lưu trữ và phân loạ..
230,100 đ / Bộ
195,000 đ / Bộ
Khay 3 tầng Xukiva 180-3
Khay 3 tầng Xukiva 180-3 (K-155) với chất liệu nhựa, dạng trượt, 3 ngăn, lưu trữ giấy A4 lưu trữ và phân loại tài liệu F..
153,400 đ / Bộ
130,000 đ / Bộ
Khay 3 tầng Xukiva 182-3
Khay 3 tầng Xukiva 182-3 (K-112) với chất liệu nhựa, dạng ráp cố định, 3 ngăn, lưu trữ giấy A5 lưu trữ và phân loại tài ..
125,000 đ / Bộ
105,000 đ / Bộ
Khay 3 tầng Xukiva 190-3
Khay 3 tầng Xukiva 190-3 (K-91) với chất liệu nhựa, dạng ráp cố định, 3 ngăn, lưu trữ giấy A5 lưu trữ và phân loại tài l..
121,800 đ / Bộ
105,000 đ / Bộ
Khay 3 tầng Xukiva 205-3
Khay 3 tầng Xukiva 205-3 (K-84) với chất liệu nhựa trong, dạng ráp cố định ngang, 5 ngăn, lưu trữ giấy A7 lưu trữ và phâ..
168,000 đ / Bộ
150,000 đ / Bộ
Khay 3 tầng Xukiva 206-3
Khay 3 tầng Xukiva 206-3 (K-127) với chất liệu nhựa, dạng lưới trượt, 3 ngăn, lưu trữ giấy A4 lưu trữ và phân loại tài l..
132,000 đ / Bộ
120,000 đ / Bộ
Khay 4 tầng Xukiva 175-4
Khay 4 tầng Xukiva 175-4 (K-96) với chất liệu nhựa trong, dạng ráp cố định, 4 ngăn, lưu trữ giấy A6 lưu trữ và phân loại..
285,600 đ / Bộ
240,000 đ / Bộ
Khay 4 tầng Xukiva 190-4
Khay 4 tầng Xukiva 190-4 (K-219) với chất liệu nhựa, dạng ráp cố định, 4 ngăn, lưu trữ giấy A6 lưu trữ và phân loại tài ..
154,700 đ / Bộ
130,000 đ / Bộ
Khay 5 tầng Xukiva 175-5
Khay 5 tầng Xukiva 175-5 (K-111) với chất liệu nhựa trong, dạng ráp cố định, 5 ngăn, lưu trữ giấy A7 lưu trữ và phân loạ..
339,000 đ / Bộ
300,000 đ / Bộ
Khay 5 tầng Xukiva 190-5
Khay 5 tầng Xukiva 190-5 (K-265) với chất liệu nhựa, dạng ráp cố định, 5 ngăn, lưu trữ giấy A7 lưu trữ và phân loại tài ..
188,800 đ / Bộ
160,000 đ / Bộ
Khay lưới 1 tầng
Khay lưới 1 tầng (K-139) với kệ hồ sơ, 1 ngăn, dạng trượt, thân lưới kim loại, khả năng lưu trữ 400 tờ lưu trữ và phân l..
126,500 đ / Bộ
110,000 đ / Bộ
Khay lưới 2 tầng
Khay lưới 2 tầng với kệ hồ sơ, 2 ngăn, dạng trượt, thân lưới kim loại, khả năng lưu trữ 800 tờ lưu trữ và phân loại tài ..
248,600 đ / Bộ
220,000 đ / Bộ
Khay lưới 3 tầng
Khay lưới 3 tầng với kệ hồ sơ, 3 ngăn, dạng trượt, thân lưới kim loại, khả năng lưu trữ 1,200 tờ lưu trữ và phân loại tà..
386,100 đ / Bộ
330,000 đ / Bộ
Khay mica 2 tầng
Khay mica 2 tầng với chất liệu mica, dạng trượt, 2 ngăn, lưu trữ giấy A4 lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A4 lưu trữ và..
120,800 đ / Bộ
105,000 đ / Bộ
Khay mica 3 tầng
Khay mica 3 tầng với chất liệu mica, dạng trượt, 3 ngăn, lưu trữ giấy A4 lưu trữ và phân loại tài liệu F4, A4 lưu trữ và..
168,200 đ / Bộ
145,000 đ / Bộ
Hiển thị: Danh sách Lưới

Hộp bút lưới tròn
Hộp bút lưới tròn với thân vỏ kim loại, dạng tròn, 1 ngăn chứa lưu trữ kẹp bướm, ghim giấy, kim bấm, phụ kiện văn phòng ..
46,400 đ / Cái
40,000 đ / Cái
Hộp bút Xukiva 168
Hộp bút Xukiva 168 với chất liệu nhựa trong, 7 ngăn chứa lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết lưu trữ phụ kiện văn phòng..
42,000 đ / Cái
35,000 đ / Cái
Hộp bút Xukiva 170
Hộp bút Xukiva 170 (H-24) với chất liệu nhựa trong, 5 ngăn chứa lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết lưu trữ phụ kiện vă..
51,300 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Hộp bút Xukiva 174
Hộp bút Xukiva 174 (H-32.5) với chất liệu nhựa trong, 6 ngăn chứa, đế xoay tiện dụng lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viế..
50,400 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Hộp bút Xukiva 220
Hộp bút Xukiva 220 (B-103) với chất liệu nhựa trong, 1 ngăn chứa lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết ✓Tiết kiệm từ 10%..
42,000 đ / Cái
35,000 đ / Cái
Khay bút Toppoint HY69058
Khay bút Toppoint HY69058 (S-49) với chất liệu kim loại, dạng lưới, 3 ngăn chứa lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết ✓T..
150,000 đ / Cái
125,000 đ / Cái
Hộp bút gỗ SM110
Hộp bút gỗ SM110 với thân gỗ, 4 ngăn chứa, màu nâu đỏ lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết lưu trữ phụ kiện văn phòng, b..
*** / Cái
Hộp bút gỗ SM111
Hộp bút gỗ SM111 (H-46.5) với thân gỗ, 4 ngăn chứa, màu nâu đỏ lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết lưu trữ phụ kiện văn..
*** / Cái
Hộp bút gỗ SM6004
Hộp bút gỗ SM6004 (H-46.5) với thân gỗ, 4 ngăn chứa, màu nâu đỏ lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết lưu trữ phụ kiện vă..
*** / Cái
Hộp bút gỗ SM6501
Hộp bút gỗ SM6501 với thân gỗ, 4 ngăn chứa, 1 hộp kéo, màu nâu đỏ lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết lưu trữ phụ kiện ..
*** / Cái
Hộp bút gỗ SM8013
Hộp bút gỗ SM8013 với thân gỗ, 2 ngăn chứa, 2 hộp kéo, màu nâu đỏ lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết lưu trữ phụ kiện ..
*** / Cái
Hộp bút gỗ SM806
Hộp bút gỗ SM806 với thân gỗ, 5 ngăn chứa, 1 hộp kéo, màu nâu đỏ lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết lưu trữ phụ kiện v..
*** / Cái
Hộp bút Xukiva 172
Hộp bút Xukiva 172 (H-32.5) với chất liệu nhựa trong, 7 ngăn chứa, đế xoay tiện dụng lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viế..
53,100 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Hộp bút Xukiva 176
Hộp bút Xukiva 176 (H-34) với chất liệu nhựa trong, 6 ngăn chứa, đế xoay tiện dụng lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết ..
51,300 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Hộp bút Xukiva 179
Hộp bút Xukiva 179 (H-34) với chất liệu nhựa trong, 5 ngăn chứa, đế xoay tiện dụng lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết ..
47,600 đ / Cái
40,000 đ / Cái
Hộp bút Xukiva 183
Hộp bút Xukiva 183 (H-30.5) với chất liệu nhựa trong, 4 ngăn chứa, dạng đứng lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết lưu tr..
33,300 đ / Cái
30,000 đ / Cái
Hộp bút Xukiva 184
Hộp bút Xukiva 184 (H-23) với chất liệu nhựa trong, 8 ngăn chứa, cắt keo mini, khay danh thiếp lưu trữ phụ kiện văn phòn..
52,700 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Hộp bút Xukiva 192
Hộp bút Xukiva 192 (H-34.5) với chất liệu nhựa trong, 5 ngăn chứa lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết lưu trữ phụ kiện ..
41,000 đ / Cái
35,000 đ / Cái
Hộp bút Xukiva 198
Hộp bút Xukiva 198 (H-23.5) với chất liệu nhựa trong, 7 ngăn chứa lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết lưu trữ phụ kiện ..
49,500 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Hộp bút Xukiva 199
Hộp bút Xukiva 199 (H-36) với chất liệu nhựa trong, 7 ngăn chứa, đế xoay tiện dụng lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết ..
55,500 đ / Cái
50,000 đ / Cái
Hộp bút Xukiva 201
Hộp bút Xukiva 201 (H-43) với chất liệu nhựa trong, 9 ngăn chứa, đế xoay tiện dụng lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết ..
53,600 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Hộp bút Xukiva 202
Hộp bút Xukiva 202 (H-34) với chất liệu nhựa trong, 5 ngăn chứa lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết lưu trữ phụ kiện vă..
50,000 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Hộp bút Xukiva 203
Hộp bút Xukiva 203 (H-32) với chất liệu nhựa trong, 5 ngăn chứa lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết lưu trữ phụ kiện vă..
42,000 đ / Cái
35,000 đ / Cái
Hộp bút Xukiva 204
Hộp bút Xukiva 204 (H-21.5) với chất liệu nhựa trong, 5 ngăn chứa lưu trữ phụ kiện văn phòng, bút viết lưu trữ phụ kiện ..
39,900 đ / Cái
35,000 đ / Cái
Hiển thị: Danh sách Lưới

Cây ghim giấy Xukiva 178
Cây ghim giấy Xukiva 178 với thanh ghim kim loại, đế cao su chống trượt lưu trữ nhanh chứng từ, notes, phiếu, bill được ..
17,000 đ / Cây
15,000 đ / Cây
Chặn sách nhựa Xukiva 196
Chặn sách nhựa Xukiva 196 (C-9) với thân nhựa, 2 vách ngăn, đế cao su chống trượt phân loại cố định tài liệu, tạp chí, s..
50,400 đ / Cặp
45,000 đ / Cặp
Chặn sách sắt
Chặn sách sắt với thân kim loại, 2 vách ngăn, đế cao su chống trượt phân loại cố định tài liệu, tạp chí, sách vở, bìa hồ..
89,600 đ / Cặp
80,000 đ / Cặp
Hộp ghim giấy SDI
Hộp ghim giấy SDI với dạng tròn, thân nhựa, phần đầu có gắn nam châm, 1 ngăn lưu trữ ghim giấy, kim bấm, phụ kiện văn ph..
*** / Cái
Hộp notes lưới
Hộp notes lưới với thân lưới kim loại, 1 ngăn, khả năng lưu trữ 500 tờ giấy notes lưu trữ notes 3 x 3 lưu trữ notes 3 x ..
44,800 đ / Cái
40,000 đ / Cái
Bao nhựa xốp CD
Bao nhựa xốp CD với chất liệu nhựa xốp, 1 mặt trong, dạng vuông lưu trữ CD, DVD, Bluray lưu trữ CD, DVD, Bluray ✓Tiết ki..
45,600 đ / Xấp
40,000 đ / Xấp
Giá đở đa năng Deli 9258
Giá đở đa năng Deli 9258 (C-65) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), dạng treo, kẹp cố định, có thước chỉ dẫn lưu trữ v..
*** / Cái
Hộp danh thiếp Suremark 400
Hộp danh thiếp Suremark 400 với thân vỏ nhựa, nắp trong, phân loại theo bảng chữ cái, khả năng lưu trữ 400 danh thiếp lư..
107,100 đ / Cái
90,000 đ / Cái
Hộp danh thiếp Suremark 600
Hộp danh thiếp Suremark 600 với thân vỏ nhựa, nắp trong, phân loại theo bảng chữ cái, khả năng lưu trữ 600 danh thiếp lư..
111,000 đ / Cái
100,000 đ / Cái
Hộp danh thiếp Suremark 800
Hộp danh thiếp Suremark 800 với thân vỏ nhựa, nắp trong, phân loại theo bảng chữ cái, khả năng lưu trữ 800 danh thiếp lư..
132,000 đ / Cái
120,000 đ / Cái
Hộp notes nhựa Xukiva 177
Hộp notes nhựa Xukiva 177 với thân vỏ nhựa, 1 ngăn, khả năng lưu trữ 500 tờ giấy notes lưu trữ notes 3 x 3 lưu trữ notes..
41,300 đ / Cái
35,000 đ / Cái
Hộp đựng con dấu
Hộp đựng con dấu (C-40) với thân nhựa, nắp đậy trong, khóa bảo vệ, có vách ngăn, kích thước: 10 x 22 x 25 cm lưu trữ co..
178,500 đ / Cái
150,000 đ / Cái
Hộp đựng ghim giấy lưới
Hộp đựng ghim giấy lưới với dạng tròn, thân lưới kim loại, 1 ngăn lưu trữ kẹp bướm, ghim giấy, kim bấm, phụ kiện văn phò..
45,600 đ / Cái
40,000 đ / Cái
Hộp đựng ghim giấy lưới tròn
Hộp đựng ghim giấy lưới tròn (P-3.5) với thân kim loại, dạng lưới, 1 ngăn, có gắn nam châm lưu trữ kẹp bướm, ghim giấy,..
45,200 đ / Cái
40,000 đ / Cái
Khay brochure 3 ngăn A4
Khay brochure 3 ngăn A4 (K-13) với chất liệu nhựa trong, 3 ngăn, khả năng lưu trữ 300 tờ giấy A4 lưu trữ, phân loại, và ..
280,000 đ / Cái
250,000 đ / Cái
Khay brochure A4
Khay brochure A4 với chất liệu nhựa trong, 3 ngăn, khả năng lưu trữ 300 tờ giấy A4 lưu trữ, phân loại, và trưng bày tài ..
182,400 đ / Cái
160,000 đ / Cái
Khay brochure A5
Khay brochure A5 với chất liệu nhựa trong, 1 ngăn, khả năng lưu trữ 100 tờ giấy A5 lưu trữ, phân loại, và trưng bày tài ..
96,000 đ / Cái
80,000 đ / Cái
Khay danh thiếp Xukiva 181
Khay danh thiếp Xukiva 181 với thân mica trong, 1 ngăn chứa, khả năng lưu trữ 50 danh thiếp lưu trữ và phân loại danh th..
17,700 đ / Cái
15,000 đ / Cái
Khung chức danh Xukiva 193
Khung chức danh Xukiva 193 (K-12.5) với chất liệu nhựa trong, dạng chữ v, hiển thị 2 mặt hiển thị họ tên, chức danh tùy ..
33,000 đ / Cái
30,000 đ / Cái
Khung hình nhủ vàng 10x15
Khung hình nhủ vàng 10x15 với kích thước 10cm x 15cm, chất liệu nhựa, viền nhủ vàng, mặt kính trong lưu trữ và trưng bày..
34,500 đ / Cái
30,000 đ / Cái
Khung hình nhủ vàng 13x18
Khung hình nhủ vàng 13x18 với kích thước 13cm x 18cm, chất liệu nhựa, viền nhủ vàng, mặt kính trong lưu trữ và trưng bày..
33,000 đ / Cái
30,000 đ / Cái
Khung hình nhủ vàng 15x21
Khung hình nhủ vàng 15x21 với kích thước 15cm x 21cm, chất liệu nhựa, viền nhủ vàng, mặt kính trong lưu trữ và trưng bày..
39,900 đ / Cái
35,000 đ / Cái
Khung hình nhủ vàng 20x30
Khung hình nhủ vàng 20x30 với kích thước 20cm x 30cm, chất liệu nhựa, viền nhủ vàng, mặt kính trong lưu trữ và trưng bày..
49,500 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Khung hình nhủ vàng 25x35
Khung hình nhủ vàng 25x35 (K-24) với kích thước 25cm x 35cm, chất liệu nhựa, viền nhủ vàng, mặt kính trong lưu trữ và tr..
77,700 đ / Cái
70,000 đ / Cái
Khung hình nhủ vàng 30x40
Khung hình nhủ vàng 30x40 (K-35) với kích thước 30cm x 40cm, chất liệu nhựa, viền nhủ vàng, mặt kính trong lưu trữ và tr..
102,000 đ / Cái
85,000 đ / Cái
Khung hình nhủ vàng 40x50
Khung hình nhủ vàng 40x50 (K-40) với kích thước 40cm x 50cm, chất liệu nhựa, viền nhủ vàng, mặt kính trong lưu trữ và tr..
129,800 đ / Cái
110,000 đ / Cái
Khung hình nhủ vàng 40x60
Khung hình nhủ vàng 40x60 với kích thước 40cm x 60cm, chất liệu nhựa, viền nhủ vàng, mặt kính trong lưu trữ và trưng bày..
149,500 đ / Cái
130,000 đ / Cái
Khung menu ngang Xukiva 211 A4
Khung menu ngang Xukiva 211 A4 với chất liệu nhựa trong, dạng ngang, hiển thị 2 mặt giấy A4 hiển thị trưng bày thực đơn,..
88,500 đ / Cái
75,000 đ / Cái
Khung menu ngang Xukiva 211 A5
Khung menu ngang Xukiva 211 A5 (K-64) với chất liệu nhựa trong, dạng ngang, hiển thị 2 mặt giấy A5 hiển thị trưng bày th..
56,000 đ / Cái
50,000 đ / Cái
Khung menu ngang Xukiva 211 A6
Khung menu ngang Xukiva 211 A6 (K-39) với chất liệu nhựa trong, dạng ngang, hiển thị 2 mặt giấy A6 hiển thị trưng bày th..
39,200 đ / Cái
35,000 đ / Cái
Khung menu Xukiva 191 A4
Khung menu Xukiva 191 A4 (K-25) với chất liệu nhựa trong, hiển thị 2 mặt giấy A4 hiển thị trưng bày thực đơn, menu, mẫu ..
78,400 đ / Cái
70,000 đ / Cái
Khung menu Xukiva 191 A5
Khung menu Xukiva 191 A5 (K-57) với chất liệu nhựa trong, hiển thị 2 mặt giấy A5 hiển thị trưng bày thực đơn, menu, mẫu ..
55,000 đ / Cái
50,000 đ / Cái
Khung menu Xukiva 191 A6
Khung menu Xukiva 191 A6 (K-34) với chất liệu nhựa trong, hiển thị 2 mặt giấy A6 hiển thị trưng bày thực đơn, menu, mẫu ..
41,000 đ / Cái
35,000 đ / Cái
Khung menu Xukiva 191 A7
Khung menu Xukiva 191 A7 (K-21) với chất liệu nhựa trong, hiển thị 2 mặt giấy A7 hiển thị trưng bày thực đơn, menu, mẫu ..
28,000 đ / Cái
25,000 đ / Cái
Khung menu Xukiva 207 A4
Khung menu Xukiva 207 A4 (K-16) với chất liệu nhựa trong, dạng nghiêng, hiển thị 1 mặt giấy A4 hiển thị trưng bày thực đ..
84,000 đ / Cái
75,000 đ / Cái
Khung menu Xukiva 207 A5
Khung menu Xukiva 207 A5 (K-56) với chất liệu nhựa trong, dạng chữ nghiêng, hiển thị 1 mặt giấy A5 hiển thị trưng bày th..
62,200 đ / Cái
55,000 đ / Cái
Khung menu Xukiva 207 A6
Khung menu Xukiva 207 A6 (K-32) với chất liệu nhựa trong, dạng chữ nghiên, hiển thị 1 mặt giấy A6 hiển thị trưng bày thự..
38,900 đ / Cái
35,000 đ / Cái
Khung menu Xukiva 207 A7
Khung menu Xukiva 207 A7 (K-19) với chất liệu nhựa trong, hiển thị 2 mặt A7 hiển thị trưng bày thực đơn, menu, mẫu quảng..
22,200 đ / Cái
20,000 đ / Cái
Móc khóa ký hiệu
Móc khóa ký hiệu (K-14) với móc kim loại, thẻ nhựa ghi chú nội dung, nhiều màu phân loại và lưu trữ chìa khóa theo nội d..
113,000 đ / Hủ
100,000 đ / Hủ
Phân trang Rolodex
Phân trang Rolodex với thân vỏ nhựa, nắp trong, có trục xoay, phân loại theo bảng chữ cái lưu trữ và phân loại danh thiế..
*** / Cái
Vỏ CD mica
Vỏ CD mica với chất liệu nhựa trong, dạng vuông, 1 mặt trong, chống thấm, lưu trữ 1 CD lưu trữ CD, DVD, Bluray lưu trữ C..
11,200 đ / Cái
10,000 đ / Cái
Vỏ CD tròn
Vỏ CD tròn với chất liệu nhựa trong, dạng tròn và vuông, chống thấm, lưu trữ 1 CD lưu trữ CD, DVD, Bluray lưu trữ CD, DV..
7,200 đ / Cái
6,000 đ / Cái
Hiển thị: Danh sách Lưới

Bao thư trắng 12 x 18
Bao thư trắng 12 x 18 với kích thước: 12cm x 18cm phong bì, định lượng: 80gms, nền giấy trắng, nắp ngang, khả năng lưu t..
27,500 đ / Xấp
25,000 đ / Xấp
Bao thư trắng 12 x 22
Bao thư trắng 12 x 22 với kích thước: 12cm x 22cm phong bì, định lượng: 80gms, nền giấy trắng, nắp ngang, khả năng lưu t..
31,900 đ / Xấp
27,000 đ / Xấp
Bao thư trắng A4
Bao thư trắng A4 (B-16) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng, nắp dọc, khả năng lưu t..
142,800 đ / Xấp
120,000 đ / Xấp
Bao thư trắng A5
Bao thư trắng A5 (B-57) với kích thước: A5 (148 mm x 210 mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng, nắp dọc, khả năng lưu t..
71,500 đ / Xấp
65,000 đ / Xấp
Bao thư vàng A4
Bao thư vàng A4 (B-28) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 80gms, nền giấy vàng, nắp dọc, khả năng lưu trữ..
138,000 đ / Xấp
120,000 đ / Xấp
Bao thư vàng A5
Bao thư vàng A5 với kích thước: A5 (148 mm x 210 mm), định lượng: 80gms, nền giấy vàng, nắp dọc, khả năng lưu trữ 10 tờ ..
74,800 đ / Xấp
65,000 đ / Xấp
Bao thư màu Toppoint 10 x 23
Bao thư màu Toppoint 10 x 23 (B-9.1) với kích thước: 10cm x 23cm, phong bì, định lượng: 80gms, nền giấy màu, nắp ngang, ..
*** / Xấp
Bao thư màu Toppoint 11 x 16
Bao thư màu Toppoint 11 x 16 (B-4) với kích thước: 14cm x 16cm, phong bì, định lượng: 80gms, nền giấy màu, nắp ngang, kh..
*** / Xấp
Bao thư quấn dây A4 10cm
Bao thư quấn dây A4 10cm với kích thước A4 (210 mm x 297 mm), độ rộng 10 cm, nền giấy vàng nâu, nắp dọc, kèm dây quấn, k..
11,100 đ / Cái
10,000 đ / Cái
Bao thư quấn dây A4 7cm
Bao thư quấn dây A4 7cm với kích thước A4 (210 mm x 297 mm), độ rộng 7 cm, nền giấy vàng nâu, nắp dọc, kèm dây quấn, khả..
9,300 đ / Cái
8,000 đ / Cái
Bao thư sọc
Bao thư sọc với kích thước 11cm x 18cm, nền giấy trắng viền sọc, nắp ngang, khả năng lưu trữ tiền lưu trữ giấy có kích t..
13,500 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Hiển thị: Danh sách Lưới

Bảng tên da dọc 6 x 9 cm
Bảng tên da dọc 6 x 9 cm với kích thước vùng chứa thẻ : 6 x 9 cm, chất liệu da, có lổ móc, dạng dọc, hiển thị 1 mặt hiển..
4,600 đ / Cái
4,000 đ / Cái
Bảng tên da ngang 6 x 9 cm
Bảng tên da ngang 6 x 9 cm với kích thước vùng chứa thẻ : 6 x 9 cm, chất liệu da, có lổ móc, dạng ngang, hiển thị 1 mặt ..
4,400 đ / Cái
4,000 đ / Cái
Bảng tên dẻo dọc 10.5 x 13.5 cm (No.407)
Bảng tên dẻo dọc 10.5 x 13.5 cm (No.407) với kích thước vùng chứa thẻ : 10.5 x 13.5 cm, chất liệu nhựa dẻo trong, có lổ ..
5,600 đ / Cái
5,000 đ / Cái
Bảng tên dẻo dọc 6 x 8.5 cm (No.107)
Bảng tên dẻo dọc 6 x 8.5 cm (No.107) (C-30) với kích thước vùng chứa thẻ : 6 x 8.5 cm, chất liệu nhựa dẻo trong, có lổ m..
3,600 đ / Cái
3,000 đ / Cái
Bảng tên dẻo dọc 7.5 x 10.5 cm (No.207)
Bảng tên dẻo dọc 7.5 x 10.5 cm (No.207) với kích thước vùng chứa thẻ : 7.5 x 10.5 cm, chất liệu nhựa dẻo trong, có lổ mó..
4,400 đ / Cái
4,000 đ / Cái
Bảng tên dẻo ngang 6 x 9.5 cm (No.108)
Bảng tên dẻo ngang 6 x 9.5 cm (No.108) (C-10) với kích thước vùng chứa thẻ : 6 x 9.5 cm, chất liệu nhựa dẻo trong, có lổ..
3,400 đ / Cái
3,000 đ / Cái
Bảng tên dẻo ngang 6.5 x 11 cm (No.208)
Bảng tên dẻo ngang 6.5 x 11 cm (No.208) (C-60) với kích thước vùng chứa thẻ : 6.5 x 11 cm, chất liệu nhựa dẻo trong, có ..
4,800 đ / Cái
4,000 đ / Cái
Bảng tên dọc 6.5 x 9 cm
Bảng tên dọc 6.5 x 9 cm với kích thước vùng chứa thẻ : 6.5 x 9 cm, chất liệu nhựa cứng trong, có lổ móc, dạng dọc, hiển ..
3,300 đ / Cái
3,000 đ / Cái
Bảng tên dọc 9.5 x 12 cm
Bảng tên dọc 9.5 x 12 cm với kích thước vùng chứa thẻ : 9.5 x 12 cm, chất liệu nhựa cứng trong, có lổ móc, dạng dọc, hiể..
5,500 đ / Cái
5,000 đ / Cái
Bảng tên dọc viền xanh 8 x 10 cm
Bảng tên dọc viền xanh 8 x 10 cm với kích thước vùng chứa thẻ : 8 x 10 cm, chất liệu nhựa cứng trong, có lổ móc, dạng dọ..
3,500 đ / Cái
3,000 đ / Cái
Bảng tên kẹp 6 x 10 cm
Bảng tên kẹp 6 x 10 cm với kích thước vùng chứa thẻ : 9 x 6 cm, chất liệu nhựa cứng trong, có kẹp, dạng ngang, hiển thị ..
113,100 đ / Hộp
95,000 đ / Hộp
Bảng tên móc kẹp 6 x 10 cm
Bảng tên móc kẹp 6 x 10 cm với kích thước vùng chứa thẻ : 9 x 6 cm, chất liệu nhựa dẻo trong, có kẹp, dạng ngang, hiển t..
5,900 đ / Cái
5,000 đ / Cái
Bảng tên ngang 6 x 10 cm
Bảng tên ngang 6 x 10 cm với kích thước vùng chứa thẻ : 9 x 6 cm, chất liệu nhựa cứng trong, có lổ móc, dạng ngang, hiển..
3,500 đ / Cái
3,000 đ / Cái
Bảng tên ngang có dây 6 x 10 cm
Bảng tên ngang có dây 6 x 10 cm với kích thước vùng chứa thẻ : 9 x 6 cm, chất liệu nhựa dẻo trong, kèm dây đeo, dạng nga..
5,900 đ / Cái
5,000 đ / Cái
Bảng tên ngang viền xanh 6 x 10 cm
Bảng tên ngang viền xanh 6 x 10 cm với kích thước vùng chứa thẻ : 6 x 10 cm, chất liệu nhựa cứng trong, có lổ móc, dạng ..
3,400 đ / Cái
3,000 đ / Cái
Dây đeo kẹp
Dây đeo kẹp với chất liệu vải cotton hoặc vải lụa, có nút thắt điều chỉnh chiều dài dây, kẹp si kim loại liên kết các lo..
3,500 đ / Sợi
3,000 đ / Sợi
Dây đeo móc
Dây đeo móc với chất liệu vải cotton hoặc vải lụa, có nút thắt điều chỉnh chiều dài dây, móc si kim loại liên kết các lo..
4,700 đ / Sợi
4,000 đ / Sợi
Kẹp bảng tên nhựa
Kẹp bảng tên nhựa với chất liệu nhựa liên kết các loại bảng tên với người dùng liên kết các loại bảng tên với người dùng..
113,000 đ / Bịch
100,000 đ / Bịch
Kẹp bảng tên sắt
Kẹp bảng tên sắt với chất liệu nhựa, kẹp kim loại liên kết các loại bảng tên với người dùng liên kết các loại bảng tên v..
114,000 đ / Bịch
100,000 đ / Bịch
#{message}
#{time_ago}

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Bấm kim  |  Bấm lổ  |  Dao kéo  |  Kim bấm  |  Ghim kẹp - Gáy lò xo  |  Băng keo  |  Keo dán - Cắt keo  |  Thước compa  |  Dây buộc  |  Đóng dấu - Tampon  |  Giấy in ấn  |  Giấy bìa  |  Giấy in nhiệt - liên tục  |  Giấy notes  |  Giấy chuyên dụng  |  Nhãn decal  |  Khăn giấy vệ sinh  |  Bìa còng  |  Bìa lưu trữ  |  Bìa lá album  |  Bìa phân trang  |  Bút bi - Bút gel  |  Bút lông - Bút dạ quang  |  Bút chuyên dụng  |  Bút chì  |  Ruột bút  |  Gôm - Chuốt - Lau bảng  |  Họa phẩm  |  Sổ tập  |  Phiếu - Biểu mẫu  |  Khay kệ  |  Hộp cắm bút  |  Dụng cụ lưu trữ  |  Bao thư  |  Bảng tên  |  CD - DVD - USB  |  Pin  |  Máy tính  |  Máy văn phòng  |  Thiết bị điện  |  Bảng  |  Gia dụng  |  Bao bì - Túi nhựa  |  Chất tẩy rửa - Xịt phòng  |  Thức uống - Thực phẩm  |  Hội nghị - Party  |  Tiện ích cá nhân  |  Mực in HP  |  Mực in Canon  |  Mực in Bother - Fuji  |  Mực in Lexmark - Ricoh  |  Ruban - Film fax

OFFICEXINH.COM NHÀ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM TRỌN GÓI.

Với uy tín và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối văn phòng phẩm, OFFICEXINH là lựa chọn tin cậy của rất nhiều doanh nghiệm khi có nhu cầu về đồ dùng văn phòng phẩm. Chúng tôi chuyên phân phối sản phẩm chính hãng, uy tín chất lượng. Tại OFFICEXINH.COM, quý doanh nghiệp có thể đặt các mặt hàng đa dạng từ thông dụng cho đến cao cấp, cũng như tham gia vào các các chương trình khuyến mãi định kỳ. Bây giờ bạn có thể trải nghiệm đặt hàng online thỏa thích với chính sách đặt hàng văn phòng phẩm giá sỉ linh hoạt mà OFFICEXINH mang lại chỉ với 1 click chuột. Chúng tôi tự tin đem lại sự thoải mái nhất cho bạn khi mua hàng.

OFFICEXINH.COM SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI VĂN PHÒNG PHẨM, DỤNG CỤ HỌC TẬP!

Officexinh phân phối nhiều mặt hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các công ty, cơ quan, trường học, cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm và không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm. Sản phẩm có mẫu mã đẹp, phong phú về kiểu dáng, màu sắc, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Đồ dùng văn phòng phẩm đa dạng chủng loại như: bút viết, tập sổ, bìa hồ sơ, khay đựng tài liệu, ghim kẹp, dao kéo, thước, bảng, băng keo, máy văn phòng, vệ sinh phẩm, gia dụng, mực in, và linh kiện máy tính… OFFICEXINH.COM sẽ gợi ý những mẫu văn phòng phẩm phù hợp với doanh nhiệp của bạn. Chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng với sự lựa chọn của mình bằng giá và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Officexinh đang mở rộng phạm vi phân phối  tại trung tâm Tp.Hồ Chí Minh và triển triển khai giao hàng nhanh văn phòng phẩm tại Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11 ...

Hình ảnh và đơn giá sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách từ nhà sản xuất và chỉ áp dụng cho đơn hàng trực tuyến. Quý khác vui lòng tham khảo các quy định về vận chuyển và thanh toán trước khi đặt hàng!

Văn phòng phẩm chuyên dụng dành cho trường học, tổ chức, doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh - Showroom : Quận 5, Tp.HCM


+ 1500 SẢN PHẨM

GIAO NHẬN NHANH CHÓNG

HỔ TRỢ 24/7

UY TÍN & CHẤT LƯỢNG