Nhãn decal

Officexinh giúp bạn chọn các dòng sản phẩm nhãn dán, decal tomy, decal dán, nhãn decal … chính hãng ✓Tiết kiệm từ 20-30%
Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Nhãn decal A4 với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), có phủ lớp keo dính, màu trắng, đế lót xanh dương tạo tem in giá, là...
70,000 đ / Xấp
81,200 đ / Xấp

Nhãn decal A4 bóng (N-55) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), có phủ lớp keo dính, màu trắng bóng, đế lót vàng tạo tem...
75,000 đ / Xấp
86,300 đ / Xấp

Nhãn decal A4 da bò với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), có phủ lớp keo dính, màu nâu da bò tạo tem in giá, làm dấu, bì...
85,000 đ / Xấp
101,200 đ / Xấp

Decal bể với chiều rộng: 841 mm, trắng trơn, dễ vở khi tháo, nền trắng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng ...
100,000 đ / Mét
113,000 đ / Mét

Nhãn dán giá cam với chiều rộng: 2.5 cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh, nền cam tạo tem in giá, làm dấu, bìa...
50,000 đ / Lốc
59,500 đ / Lốc

Nhãn dán giá hồng với chiều rộng: 2.5 cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh, nền hồng tạo tem in giá, làm dấu, b...
50,000 đ / Lốc
57,500 đ / Lốc

Nhãn dán giá trắng với chiều rộng: 2.5 cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh, nền trắng tạo tem in giá, làm dấu,...
40,000 đ / Lốc
44,800 đ / Lốc

Nhãn dán giá vàng với chiều rộng: 2.5 cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh, nền vàng tạo tem in giá, làm dấu, b...
50,000 đ / Lốc
59,000 đ / Lốc

Nhãn dán giá xanh lá với chiều rộng: 2.5 cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh, nền xanh lá tạo tem in giá, làm ...
50,000 đ / Lốc
55,500 đ / Lốc

Nhãn decal dạ quang A4 cam với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), dán 1 mặt, màu neon cam tạo tem in giá, làm dấu, bìa nh...
115,000 đ / Xấp
135,700 đ / Xấp

Nhãn decal dạ quang A4 vàng với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), dán 1 mặt, màu neon vàng tạo tem in giá, làm dấu, bìa ...
115,000 đ / Xấp
134,600 đ / Xấp

Nhãn decal dạ quang A4 xanh lá với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), dán 1 mặt, màu neon xanh lá tạo tem in giá, làm dấu...
115,000 đ / Xấp
133,400 đ / Xấp

Nhãn decal gấp với có phủ lớp keo dính, nền trắng, viền đỏ, đế lót vàng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng...
5,000 đ / Tờ
5,600 đ / Tờ

Nhãn decal mũi tên với có phủ lớp keo dính, nền trắng, ký tự mũi tên đỏ, đế lót vàng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn b...
12,000 đ / Xấp
13,800 đ / Xấp

Nhãn decal số với có phủ lớp keo dính, nền trắng, ký tự đen, đế lót vàng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàn...
12,000 đ / Tờ
13,700 đ / Tờ

Nhãn decal Tomy 100 (37 x 96mm) với kích thước tem: 37x96 mm, 8 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in ...
12,000 đ / Xấp
13,700 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 101 (50 x 96mm) (N-7) với kích thước tem: 50 x 96 mm, 6 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo...
12,000 đ / Xấp
14,100 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 102 (52 x 47mm) (N-7) với kích thước tem: 52x47 mm, 12 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo ...
12,000 đ / Xấp
13,500 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 103 (36 x 62mm) (N-7) với kích thước tem: 36x62 mm, 12 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo ...
12,000 đ / Xấp
13,600 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 104 (25 x 78mm) (N-7) với kích thước tem: 25x78 mm, 14 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo ...
12,000 đ / Xấp
14,000 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 105 (25 x 37mm) (N-7) với kích thước tem: 25x37 mm,30 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo t...
12,000 đ / Xấp
14,400 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 106 (25 x 25mm) (N-7) với kích thước tem: 25x25 mm, 42 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo ...
12,000 đ / Xấp
13,800 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 107 (17 x 50mm) (N-7) với kích thước tem: 17x50 mm, 30 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng, tạo...
12,000 đ / Xấp
14,200 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 108 (19 x 36mm) (N-7) với kích thước tem: 19x36 mm, 40 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo ...
12,000 đ / Xấp
13,700 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 109 (12 x 37mm) (N-7) với kích thước tem: 12x37 mm, 55 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo ...
12,000 đ / Xấp
14,000 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 110 (16 x 22mm) (N-7) với kích thước tem: 16x22 mm, 72 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo ...
12,000 đ / Xấp
13,600 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 111 (14 x 21mm) (N-7) với kích thước tem: 14 x 21 mm, 84 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạ...
12,000 đ / Xấp
14,400 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 112 (8 x 20mm) (N-7) với kích thước tem: 8 x 20 mm, 144 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo...
12,000 đ / Xấp
14,200 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 113 (10 x 18mm) (N-7) với kích thước tem: 10 x 18 mm, 128 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng t...
12,000 đ / Xấp
13,600 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 114 (Ø11mm) (N-7) với đường kính tem: 11 mm,192 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in ...
12,000 đ / Xấp
14,400 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 115 (Ø14mm) (N-7) với đường kính tem: 14 mm, 120 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in...
12,000 đ / Xấp
13,700 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 116 (Ø18mm) (N-7) với đường kính tem: 18 mm, 80 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in ...
12,000 đ / Xấp
14,400 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 117 (Ø23mm) (N-7) với đường kính tem: 23 mm, 48 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in ...
12,000 đ / Xấp
13,500 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 118 (Ø30mm) (N-7) với đường kính tem: 30 mm, 30 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in ...
12,000 đ / Xấp
13,700 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 119 (92 x 157mm) (N-7) với kích thước tem: 92x157 mm, 2 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng, tạ...
12,000 đ / Xấp
13,200 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 120 (81 x 121mm) (N-7) với kích thước tem: 81x121 mm, 2 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo...
12,000 đ / Xấp
13,500 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 121 (36 x 77mm) (N-7) với kích thước tem: 36x77 mm, 10 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo ...
12,000 đ / Xấp
13,700 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 122 (17 x 85mm) (N-7) với kích thước tem: 17x85 mm, 16 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo ...
12,000 đ / Xấp
14,200 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 123 (10 x 29mm) (N-7) với kích thước tem: 10x29 mm, 60 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo ...
12,000 đ / Xấp
14,100 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 124 (38 x 52mm) (N-7) với kích thước tem: 38x52 mm, 15 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo ...
12,000 đ / Xấp
13,800 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 125 (206 x 145mm) (N-7) với kích thước tem: 206x145 mm, 2 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạ...
140,000 đ / Xấp
161,000 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 126 (102 x 143mm) với kích thước tem: 102x143 mm, 4 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem ...
140,000 đ / Xấp
159,600 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 127 (100 x 94mm) với kích thước tem: 100x94 mm, 6 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem i...
140,000 đ / Xấp
154,000 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 128 (100 x 72mm) với kích thước tem: 100x72 mm, 8 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in...
140,000 đ / Xấp
155,400 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 129 (98 x 56mm) với kích thước tem: 98x56 mm, 10 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in ...
140,000 đ / Xấp
168,000 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 130 (101 x 47mm) với kích thước tem: 101x47 mm, 12 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem i...
140,000 đ / Xấp
163,800 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 131 (98 x 40mm) (N-104) với kích thước tem: 98x40 mm, 14 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo...
140,000 đ / Xấp
155,400 đ / Xấp

Nhãn decal Tomy 132 (45.7 x 21.2mm) với kích thước tem: 45,7x21,2 mm, 48 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo...
140,000 đ / Xấp
162,400 đ / Xấp

#{message}
#{time_ago}

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Bấm kim  |  Bấm lổ  |  Dao kéo  |  Kim bấm  |  Ghim kẹp - Gáy lò xo  |  Băng keo  |  Keo dán - Cắt keo  |  Thước compa  |  Dây buộc  |  Đóng dấu - Tampon  |  Giấy in ấn  |  Giấy bìa  |  Giấy in nhiệt - liên tục  |  Giấy notes  |  Giấy chuyên dụng  |  Nhãn decal  |  Khăn giấy vệ sinh  |  Bìa còng  |  Bìa lưu trữ  |  Bìa lá album  |  Bìa phân trang  |  Bút bi - Bút gel  |  Bút lông - Bút dạ quang  |  Bút chuyên dụng  |  Bút chì  |  Ruột bút  |  Gôm - Chuốt - Lau bảng  |  Họa phẩm  |  Sổ tập  |  Phiếu - Biểu mẫu  |  Khay kệ  |  Hộp cắm bút  |  Dụng cụ lưu trữ  |  Bao thư  |  Bảng tên  |  CD - DVD - USB  |  Pin  |  Máy tính  |  Máy văn phòng  |  Thiết bị điện  |  Bảng  |  Gia dụng  |  Bao bì - Túi nhựa  |  Chất tẩy rửa - Xịt phòng  |  Thức uống - Thực phẩm  |  Hội nghị - Party  |  Tiện ích cá nhân  |  Mực in HP  |  Mực in Canon  |  Mực in Bother - Fuji  |  Mực in Lexmark - Ricoh  |  Ruban - Film fax

OFFICEXINH.COM NHÀ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM TRỌN GÓI.

Với uy tín và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối văn phòng phẩm, OFFICEXINH là lựa chọn tin cậy của rất nhiều doanh nghiệm khi có nhu cầu về đồ dùng văn phòng phẩm. Chúng tôi chuyên phân phối sản phẩm chính hãng, uy tín chất lượng. Tại OFFICEXINH.COM, quý doanh nghiệp có thể đặt các mặt hàng đa dạng từ thông dụng cho đến cao cấp, cũng như tham gia vào các các chương trình khuyến mãi định kỳ. Bây giờ bạn có thể trải nghiệm đặt hàng online thỏa thích với chính sách đặt hàng văn phòng phẩm giá sỉ linh hoạt mà OFFICEXINH mang lại chỉ với 1 click chuột. Chúng tôi tự tin đem lại sự thoải mái nhất cho bạn khi mua hàng.

OFFICEXINH.COM SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI VĂN PHÒNG PHẨM, DỤNG CỤ HỌC TẬP!

Officexinh phân phối nhiều mặt hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các công ty, cơ quan, trường học, cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm và không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm. Sản phẩm có mẫu mã đẹp, phong phú về kiểu dáng, màu sắc, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Đồ dùng văn phòng phẩm đa dạng chủng loại như: bút viết, tập sổ, bìa hồ sơ, khay đựng tài liệu, ghim kẹp, dao kéo, thước, bảng, băng keo, máy văn phòng, vệ sinh phẩm, gia dụng, mực in, và linh kiện máy tính… OFFICEXINH.COM sẽ gợi ý những mẫu văn phòng phẩm phù hợp với doanh nhiệp của bạn. Chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng với sự lựa chọn của mình bằng giá và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Officexinh đang mở rộng phạm vi phân phối  tại trung tâm Tp.Hồ Chí Minh và triển triển khai giao hàng nhanh văn phòng phẩm tại Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11 ...

Hình ảnh và đơn giá sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách từ nhà sản xuất và chỉ áp dụng cho đơn hàng trực tuyến. Quý khác vui lòng tham khảo các quy định về vận chuyển và thanh toán trước khi đặt hàng!

Văn phòng phẩm chuyên dụng dành cho trường học, tổ chức, doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh - Showroom : Quận 5, Tp.HCM


+ 1500 SẢN PHẨM

GIAO NHẬN NHANH CHÓNG

HỔ TRỢ 24/7

UY TÍN & CHẤT LƯỢNG