Giấy

Officexinh giúp bạn chọn các dòng sản phẩm giấy photocopy, giấy chuyên dụng, giấy fax, giấy in nhiệt, giấy liên tục, giấy notes, giấy vệ sinh, khăn giấy … chính hãng ✓Tiết kiệm từ 20-30%

Hiển thị: Danh sách Lưới

Giấy Xuki A3 80
Giấy Xuki A3 80 với kích thước: A3 (297 mm x 420 mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồ..
168,200 đ / Ream
145,000 đ / Ream
Giấy Xuki A4 70
Giấy Xuki A4 70 (G-98) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng in ấn chứng từ, tài liệu,..
67,800 đ / Ream
60,000 đ / Ream
Giấy Xuki A4 80
Giấy Xuki A4 80 (G-43.6) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng in ấn chứng từ, tài liệ..
83,300 đ / Ream
70,000 đ / Ream
Giấy Xuki A5 70
Giấy Xuki A5 70 (G-49.5) với kích thước: A5 (148cm x 210cm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng in ấn chứng từ, tài liệu,..
41,000 đ / Ream
35,000 đ / Ream
Giấy Xuki A5 80
Giấy Xuki A5 80 (G-21.8) với kích thước: A5 (148cm x 210cm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng in ấn chứng từ, tài liệu,..
43,700 đ / Ream
38,000 đ / Ream
Giấy Accura A4 80
Giấy Accura A4 80 (B-10) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng in ấn chứng từ, tài li..
90,000 đ / Ream
75,000 đ / Ream
Giấy Delight A4 70
Giấy Delight A4 70 với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng in ấn chứng từ, tài liệu, hợp..
78,900 đ / Ream
68,000 đ / Ream
Giấy Double A A3 80
Giấy Double A A3 80 (G-51) với kích thước: A3 (297 mm x 420 mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng in ấn chứng từ, tài l..
210,900 đ / Ream
185,000 đ / Ream
Giấy Double A A4 70
Giấy Double A A4 70 (G-144) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng in ấn chứng từ, tài ..
90,500 đ / Ream
78,000 đ / Ream
Giấy Double A A4 80
Giấy Double A A4 80 (G-61) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng in ấn chứng từ, tài l..
111,200 đ / Ream
95,000 đ / Ream
Giấy Excel A4 70
Giấy Excel A4 70 (G-77) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng in ấn chứng từ, tài liệu..
*** / Ream
Giấy Excel A4 80
Giấy Excel A4 80 với kích thước: A5 (148cm x 210cm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồn..
*** / Ream
Giấy ford A4 hồng
Giấy ford A4 hồng (G-48.5) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 80gms, màu nền hồng in ấn, thiết kế, trang ..
96,100 đ / Ream
85,000 đ / Ream
Giấy ford A4 vàng
Giấy ford A4 vàng với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 80gms, màu nền vàng in ấn, thiết kế, trang trí ứng d..
99,500 đ / Ream
85,000 đ / Ream
Giấy ford A4 xanh dương
Giấy ford A4 xanh dương với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 80gms, màu nền xanh dương in ấn, thiết kế, tra..
101,200 đ / Ream
85,000 đ / Ream
Giấy ford A4 xanh lá
Giấy ford A4 xanh lá với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 80gms, màu nền xanh lá in ấn, thiết kế, trang trí..
102,000 đ / Ream
85,000 đ / Ream
Giấy ford Paperline A4 5 màu
Giấy ford Paperline A4 5 màu với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 80gms, nhiều màu in ấn, thiết kế, trang t..
49,500 đ / Xấp
45,000 đ / Xấp
Giấy Idea A4 70
Giấy Idea A4 70 (B-53.9) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng in ấn chứng từ, tài li..
72,200 đ / Ream
65,000 đ / Ream
Giấy Idea A4 80
Giấy Idea A4 80 (C-40) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng in ấn chứng từ, tài liệu..
99,500 đ / Ream
85,000 đ / Ream
Giấy IK Plus A4 70
Giấy IK Plus A4 70 với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng in ấn chứng từ, tài liệu, hợp..
80,700 đ / Ream
72,000 đ / Ream
Giấy IK Plus A4 80
Giấy IK Plus A4 80 (G-59) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng in ấn chứng từ, tài li..
*** / Ream
Giấy in A0
Giấy in A0 (G-68) với kích thước: A0 (841 mm x 1189 mm), định lượng: 80gms, màu nền: trắng in ấn chứng từ, tài liệu, hợp..
51,300 đ / Xấp
45,000 đ / Xấp
Giấy in A0 cuộn 26m
Giấy in A0 cuộn 26m với kích thước: A0 (841 mm x 1189 mm), chiều dài 26m, định lượng: 80gms, màu nền: trắng in ấn chứng ..
152,100 đ / Cuộn
130,000 đ / Cuộn
Giấy in A0 cuộn 45m
Giấy in A0 cuộn 45m với kích thước: A0 (841 mm x 1189 mm), chiều dài 45m, định lượng: 80gms, màu nền: trắng in ấn chứng ..
205,200 đ / Cuộn
180,000 đ / Cuộn
Giấy in A1
Giấy in A1 với kích thước: A1 (594 mm x 841 mm), định lượng: 80gms, màu nền: trắng in ấn chứng từ, tài liệu, hợp đồng dự..
38,500 đ / Xấp
35,000 đ / Xấp
Giấy Natural A4 70
Giấy Natural A4 70 với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng in ấn chứng từ, tài liệu, hợp..
*** / Ream
Giấy PaperOne A4 70
Giấy PaperOne A4 70 (G-55) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng in ấn chứng từ, tài l..
*** / Ream
Giấy PaperOne A4 80
Giấy PaperOne A4 80 với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng in ấn chứng từ, tài liệu, hợ..
100,800 đ / Ream
90,000 đ / Ream
Giấy Quality A4 70
Giấy Quality A4 70 với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 70gms, nền giấy trắng in ấn chứng từ, tài liệu, hợp..
*** / Ream
Giấy Quality A4 80
Giấy Quality A4 80 với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 80gms, nền giấy trắng in ấn chứng từ, tài liệu, hợp..
*** / Ream
Hiển thị: Danh sách Lưới

Giấy bìa A4 hồng
Giấy bìa A4 hồng với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 120gms, màu hồng in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng ..
51,300 đ / Xấp
45,000 đ / Xấp
Giấy bìa A4 kem
Giấy bìa A4 kem (G-25) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 120gms, màu kem in ấn, thiết kế, trang trí ứng ..
96,900 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy bìa A4 trắng
Giấy bìa A4 trắng với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 120gms, màu trắng in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụn..
49,500 đ / Xấp
45,000 đ / Xấp
Giấy bìa A4 xanh
Giấy bìa A4 xanh (G-25) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 120gms, màu xanh dương in ấn, thiết kế, trang ..
52,200 đ / Xấp
45,000 đ / Xấp
Giấy bìa A4 xanh lá
Giấy bìa A4 xanh lá (G-25) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 120gms, màu xanh lá in ấn, thiết kế, trang ..
54,000 đ / Xấp
45,000 đ / Xấp
Giấy bìa A4 đen
Giấy bìa A4 đen với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 120gms, màu đen in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng tr..
99,000 đ / Xấp
90,000 đ / Xấp
Giấy bìa Paperline A4 5 màu
Giấy bìa Paperline A4 5 màu (G-25) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 120gms, nền giấy mịn, 5 màu in ấn, ..
94,400 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy bìa Paperline A4 cam
Giấy bìa Paperline A4 cam với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 120gms, nền giấy mịn, màu cam in ấn, thiết k..
98,600 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy bìa Paperline A4 vàng
Giấy bìa Paperline A4 vàng với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 120gms, nền giấy mịn, màu vàng in ấn, thiết..
98,600 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy bìa Paperline A4 xanh
Giấy bìa Paperline A4 xanh với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 120gms, nền giấy mịn, màu xanh dương in ấn,..
98,600 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy bìa Paperline A4 xanh lá
Giấy bìa Paperline A4 xanh lá với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 120gms, nền giấy mịn, màu xanh lá in ấn,..
95,200 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy bìa Paperline A4 đỏ
Giấy bìa Paperline A4 đỏ với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 120gms, nền giấy mịn, màu đỏ in ấn, thiết kế,..
98,600 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy bìa thơm A4 hồng
Giấy bìa thơm A4 hồng với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), có hương thơm, nhủ họa tiết, màu hồng in ấn, thiết kế, trang..
101,200 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy bìa thơm A4 vàng
Giấy bìa thơm A4 vàng với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), có hương thơm, nhủ họa tiết, màu vàng in ấn, thiết kế, trang..
101,200 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy bìa thơm A4 xanh
Giấy bìa thơm A4 xanh với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), có hương thơm, nhủ họa tiết, màu xanh in ấn, thiết kế, trang..
96,900 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy bìa thơm A4 xanh lá
Giấy bìa thơm A4 xanh lá với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), có hương thơm, nhủ họa tiết, màu xanh lá in ấn, thiết kế,..
97,800 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy bìa A3 bóng hồng
Giấy bìa A3 bóng hồng (G-148) với kích thước: A3 (297 mm x 420 mm), định lượng: 120gms, màu hồng bóng 1 mặt in ấn, thiết..
300,000 đ / Xấp
250,000 đ / Xấp
Giấy bìa A3 bóng vàng
Giấy bìa A3 bóng vàng (G-148) với kích thước: A3 (297 mm x 420 mm), định lượng: 120gms, màu vàng bóng 1 mặt in ấn, thiết..
292,500 đ / Xấp
250,000 đ / Xấp
Giấy bìa A3 bóng xanh
Giấy bìa A3 bóng xanh (G-148) với kích thước: A3 (297 mm x 420 mm), định lượng: 120gms, màu xanh bóng 1 mặt in ấn, thiết..
292,500 đ / Xấp
250,000 đ / Xấp
Giấy bìa A3 bóng xanh lá
Giấy bìa A3 bóng xanh lá (G-148) với kích thước: A3 (297 mm x 420 mm), định lượng: 120gms, màu xanh lá bóng 1 mặt in ấn,..
285,000 đ / Xấp
250,000 đ / Xấp
Giấy bìa A3 bóng đỏ
Giấy bìa A3 bóng đỏ với kích thước: A3 (297 mm x 420 mm), định lượng: 120gms, màu đỏ bóng 1 mặt in ấn, thiết kế, trang t..
287,500 đ / Xấp
250,000 đ / Xấp
Giấy bìa A3 hồng
Giấy bìa A3 hồng (G-148) với kích thước: A3 (297 mm x 420 mm), định lượng: 120gms, màu hồng in ấn, thiết kế, trang trí ứ..
140,400 đ / Xấp
120,000 đ / Xấp
Giấy bìa A3 trắng
Giấy bìa A3 trắng với kích thước: A3 (297 mm x 420 mm), định lượng: 120gms, màu trắng in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụ..
144,000 đ / Xấp
120,000 đ / Xấp
Giấy bìa A3 vàng
Giấy bìa A3 vàng với kích thước: A3 (297 mm x 420 mm), định lượng: 120gms, màu vàng in ấn, thiết kế, trang trí ứng dụng ..
142,800 đ / Xấp
120,000 đ / Xấp
Giấy bìa A3 xanh
Giấy bìa A3 xanh (G-67) với kích thước: A3 (297 mm x 420 mm), định lượng: 120gms, màu xanh dương in ấn, thiết kế, trang ..
139,200 đ / Xấp
120,000 đ / Xấp
Giấy bìa A3 xanh lá
Giấy bìa A3 xanh lá với kích thước: A3 (297 mm x 420 mm), định lượng: 120gms, màu xanh lá in ấn, thiết kế, trang trí ứng..
132,000 đ / Xấp
120,000 đ / Xấp
Giấy bìa A4 vàng
Giấy bìa A4 vàng (C-60) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), định lượng: 120gms, màu vàng in ấn, thiết kế, trang trí ứ..
52,200 đ / Xấp
45,000 đ / Xấp
Giấy mỹ thuật 0.8 x 1m
Giấy mỹ thuật 0.8 x 1m với kích thước: 60 x 80cm, định lượng: 120gms, màu nền: vàng, xanh lá, xanh dương, vàng, đỏ, hồng..
29,300 đ / Tờ
25,000 đ / Tờ
Hiển thị: Danh sách Lưới

Giấy fax 210
Giấy fax 210 (G-6.6) với độ rộng 210 mm, nền giấy trắng, tạo ra nét mực khi tiếp xúc nhiệt sử dụng cùng với các dòng máy..
23,200 đ / Cuộn
20,000 đ / Cuộn
Giấy in nhiệt 57mm
Giấy in nhiệt 57mm (G-25.2) với độ rộng : 57 mm, nền giấy trắng, tạo ra nét mực khi tiếp xúc nhiệt sử dụng cùng với các ..
11,300 đ / Cuộn
10,000 đ / Cuộn
Giấy in nhiệt 85mm
Giấy in nhiệt 85mm với độ rộng : 80 mm, nền giấy trắng, tạo ra nét mực khi tiếp xúc nhiệt sử dụng cùng với các dòng máy ..
14,200 đ / Cuộn
12,000 đ / Cuộn
Giấy liên tục 210 x 279mm 1 liên
Giấy liên tục 210 x 279mm 1 liên với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), 1 liên in, nền giấy trắng sử dụng cùng với các dò..
261,800 đ / Thùng
220,000 đ / Thùng
Giấy liên tục 210 x 279mm 1 liên chia 2
Giấy liên tục 210 x 279mm 1 liên chia 2 (G-180) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), 1 liên in, có rãnh chia, nền giấy ..
264,000 đ / Thùng
220,000 đ / Thùng
Giấy liên tục 210 x 279mm 2 liên
Giấy liên tục 210 x 279mm 2 liên với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), 2 liên in, nền giấy trắng, hồng sử dụng cùng với ..
396,000 đ / Thùng
330,000 đ / Thùng
Giấy liên tục 210 x 279mm 2 liên chia 2
Giấy liên tục 210 x 279mm 2 liên chia 2 với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), 2 liên in, có rãnh chia, nền giấy trắng, h..
382,800 đ / Thùng
330,000 đ / Thùng
Giấy liên tục 210 x 279mm 3 liên
Giấy liên tục 210 x 279mm 3 liên với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), 3 liên in, nền giấy trắng, xanh dương, hồng sử dụ..
396,000 đ / Thùng
330,000 đ / Thùng
Giấy liên tục 210 x 279mm 3 liên chia 2
Giấy liên tục 210 x 279mm 3 liên chia 2 (G-290) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), 3 liên in, có rãnh chia, nền giấy ..
382,800 đ / Thùng
330,000 đ / Thùng
Giấy liên tục 240 x 279mm 1 liên
Giấy liên tục 240 x 279mm 1 liên (K-65) với kích thước: 240 mm x 297 mm, 1 liên in, nền giấy trắng sử dụng cùng với các..
275,000 đ / Thùng
250,000 đ / Thùng
Giấy liên tục 240 x 279mm 1 liên chia 2
Giấy liên tục 240 x 279mm 1 liên chia 2 (G-250) với kích thước: 240 mm x 297 mm, 1 liên in, có rãnh chia, nền giấy trắng..
297,500 đ / Thùng
250,000 đ / Thùng
Giấy liên tục 240 x 279mm 2 liên
Giấy liên tục 240 x 279mm 2 liên (B-20) với kích thước: 240 mm x 297 mm, 2 liên in, nền giấy trắng, hồng sử dụng cùng v..
429,200 đ / Thùng
370,000 đ / Thùng
Giấy liên tục 240 x 279mm 2 liên chia 2
Giấy liên tục 240 x 279mm 2 liên chia 2 (B-20) với kích thước: 240 mm x 297 mm, 2 liên in, có rãnh chia, nền giấy trắng,..
432,900 đ / Thùng
370,000 đ / Thùng
Giấy liên tục 240 x 279mm 3 liên
Giấy liên tục 240 x 279mm 3 liên (B-34) với kích thước: 240 mm x 297 mm, 3 liên in, nền giấy trắng, xanh dương, hồng sử..
436,600 đ / Thùng
370,000 đ / Thùng
Giấy liên tục 240 x 279mm 3 liên chia 2
Giấy liên tục 240 x 279mm 3 liên chia 2 (G-2.408) với kích thước: 240 mm x 297 mm, 3 liên in, có rãnh chia, nền giấy trắ..
418,100 đ / Thùng
370,000 đ / Thùng
Hiển thị: Danh sách Lưới

Giấy notes mũi tên 5 màu
Giấy notes mũi tên 5 màu với kích thước: 45 mm x 12 mm, dạng mũi tên, có lớp keo dính, nhiều màu tạo ghi chú nhanh nội d..
16,800 đ / Xấp
15,000 đ / Xấp
Giấy notes Please Sign
Giấy notes Please Sign (G-7.5) với kích thước: 48 mm x 20 mm, có lớp keo dính, nhiều màu tạo ghi chú nhanh nội dung, thô..
29,800 đ / Xấp
25,000 đ / Xấp
Giấy notes Pronoti 1.5 x 2
Giấy notes Pronoti 1.5 x 2 (G-16) với kích thước: 12 mm x 50 mm, có lớp keo dính, nhiều màu tạo ghi chú nội dung nhanh k..
17,900 đ / Xấp
15,000 đ / Xấp
Giấy notes Pronoti 2 x 3
Giấy notes Pronoti 2 x 3 với kích thước: 75 mm x 51 mm, có lớp keo dính, màu vàng tạo ghi chú nhanh nội dung, thông báo,..
7,200 đ / Xấp
6,000 đ / Xấp
Giấy notes Pronoti 3 x 3
Giấy notes Pronoti 3 x 3 với kích thước: 75 mm x 75 mm, có lớp keo dính, màu vàng tạo ghi chú nhanh nội dung, thông báo,..
9,300 đ / Xấp
8,000 đ / Xấp
Giấy notes Pronoti 3 x 4
Giấy notes Pronoti 3 x 4 (G-3.7) với kích thước: 75 mm x 102 mm, có lớp keo dính, màu vàng tạo ghi chú nhanh nội dung, t..
11,000 đ / Xấp
10,000 đ / Xấp
Giấy notes Pronoti 3 x 5
Giấy notes Pronoti 3 x 5 với kích thước: 75 mm x 127 mm, có lớp keo dính, màu vàng tạo ghi chú nhanh nội dung, thông báo..
14,500 đ / Xấp
13,000 đ / Xấp
Giấy notes Pronoti 4 màu 2.5 x 7.6
Giấy notes Pronoti 4 màu 2.5 x 7.6 với kích thước: 19 mm x 76 mm, có lớp keo dính, nhiều màu tạo ghi chú nhanh nội dung,..
17,700 đ / Xấp
15,000 đ / Xấp
Giấy notes Pronoti 5 màu 1.2 x 5
Giấy notes Pronoti 5 màu 1.2 x 5 với kích thước: 25 mm x 76 mm, có lớp keo dính, nhiều màu tạo ghi chú nhanh nội dung, t..
17,400 đ / Xấp
15,000 đ / Xấp
Giấy notes Sign Here
Giấy notes Sign Here với kích thước: 25 mm x 43 mm, có lớp keo dính, màu vàng tạo ghi chú nhanh nội dung, thông báo, làm..
51,300 đ / Xấp
45,000 đ / Xấp
Giấy notes màu 1.5 x 1.5
Giấy notes màu 1.5 x 1.5 (G-275) với kích thước: 38 mm x 38 mm, có lớp keo dính, nhiều màu tạo ghi chú nhanh nội dung, t..
17,300 đ / Xấp
15,000 đ / Xấp
Giấy notes màu 3 x 3
Giấy notes màu 3 x 3 với kích thước: 75 mm x 75 mm, có lớp keo dính, nhiều màu tạo ghi chú nhanh nội dung, thông báo, là..
11,400 đ / Xấp
10,000 đ / Xấp
Giấy notes màu không keo
Giấy notes màu không keo với kích thước: 75 mm x 75 mm, nhiều màu tạo ghi chú nhanh nội dung tạo ghi chú nhanh nội dung ..
27,500 đ / Xấp
25,000 đ / Xấp
Hiển thị: Danh sách Lưới

Giấy in ảnh A3 1 mặt bóng
Giấy in ảnh A3 1 mặt bóng (C-40) với kích thước: A3 (297 mm x 420 mm), giấy trắng bóng, thấm mực nhanh, 120gms in màu, ..
94,400 đ / Xấp
80,000 đ / Xấp
Giấy in ảnh A4 1 mặt bóng dày
Giấy in ảnh A4 1 mặt bóng dày (B-120) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), giấy trắng bóng, thấm mực nhanh, 120gms in ..
52,700 đ / Xấp
45,000 đ / Xấp
Giấy in ảnh A4 1 mặt bóng mỏng
Giấy in ảnh A4 1 mặt bóng mỏng (G-1.8) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), giấy trắng bóng, thấm mực nhanh, 120gms in ..
46,400 đ / Xấp
40,000 đ / Xấp
Giấy in ảnh A4 2 mặt bóng dày
Giấy in ảnh A4 2 mặt bóng dày với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), giấy trắng bóng, thấm mực nhanh, 160gms in màu, in ả..
100,800 đ / Xấp
90,000 đ / Xấp
Giấy in ảnh A4 2 mặt bóng mỏng
Giấy in ảnh A4 2 mặt bóng mỏng với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), giấy trắng bóng, thấm mực nhanh, 160gms in màu, in ..
96,900 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy Pelure
Giấy Pelure với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), nền giấy trắng mỏng đóng gói, gia cố chống sốc, làm giấy niêm phong tr..
35,100 đ / Xấp
30,000 đ / Xấp
Giấy thuốc in ảnh A4
Giấy thuốc in ảnh A4 với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), giấy trắng, thấm mực nhanh, 120gms in màu, in ảnh, quảng cáo,..
96,000 đ / Xấp
80,000 đ / Xấp
Thẻ chấm công
Thẻ chấm công với 100% bột giấy tái chế, giấy dày, biểu mẫu thông dụng sử dụng cùng với nhiều loại máy chấm công chuyên ..
99,500 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Thẻ chấm công rãnh
Thẻ chấm công rãnh (T-40) với 100% bột giấy tái chế, giấy dày, biểu mẫu thông dụng, có rãnh chia sử dụng cùng với nhiều ..
94,400 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy caro
Giấy caro với kích thước: F4 (210 mm x 330 mm), định lượng: 80gms, nền trắng, kẻ sọc caro ghi chú nội dung tạo ô kẻ bảng..
11,400 đ / Xấp
10,000 đ / Xấp
Giấy decal in ảnh
Giấy decal in ảnh với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), giấy trắng, thấm mực nhanh, có phủ lớp keo dán, 120gms in màu, i..
99,500 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy gói quà
Giấy gói quà với 0.5 x 0.8 m, màu nền có họa tiết gói quà, thiết kế, bao tập vở, trang trí gói quà, thiết kế, bao tập vở..
5,700 đ / Tờ
5,000 đ / Tờ
Giấy kiếng gói quà
Giấy kiếng gói quà (T-10.752) với 0.5 x 0.8 m, màu nền có họa tiết, một mặt tráng gương gói quà, thiết kế, bao tập vở, ..
5,800 đ / Tờ
5,000 đ / Tờ
Giấy kiếng trong gói quà
Giấy kiếng trong gói quà (B-45) với 0.5 x 0.8 m, màu nền trong có in họa tiết gói quà, thiết kế, bao tập vở, trang trí ..
6,000 đ / Tờ
5,000 đ / Tờ
Giấy Roki - 350gms
Giấy Roki - 350gms với kích thước: A0 (841 mm x 1189 mm), định lượng: 300-400 gms, nền giấy trắng một mặt in ấn, thiết k..
17,900 đ / Tờ
15,000 đ / Tờ
Giấy scan Gateway A3 83gsm
Giấy scan Gateway A3 83gsm (G-7.2) với kích thước: A3 (297 mm x 420 mm), độ dày 83gsm, màu trắng trong đục mờ phác họa, ..
474,600 đ / Xấp
420,000 đ / Xấp
Giấy scan Gateway A4 112gsm
Giấy scan Gateway A4 112gsm (B-43) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), Độ dày 112gsm, màu trắng trong đục mờ phác họa..
358,400 đ / Xấp
320,000 đ / Xấp
Giấy scan Gateway A4 53gsm
Giấy scan Gateway A4 53gsm với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), Độ dày 53gsm, màu trắng trong đục mờ phác họa, tạo bản..
257,600 đ / Xấp
230,000 đ / Xấp
Giấy scan Gateway A4 63gsm
Giấy scan Gateway A4 63gsm (B-470) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), Độ dày 63gsm, màu trắng trong đục mờ phác họa,..
336,000 đ / Xấp
280,000 đ / Xấp
Giấy scan Gateway A4 73gsm
Giấy scan Gateway A4 73gsm (V-4) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), Độ dày 73gsm, màu trắng trong đục mờ phác họa, t..
244,200 đ / Xấp
220,000 đ / Xấp
Giấy scan Gateway A4 83gsm
Giấy scan Gateway A4 83gsm (P-19.5) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), Độ dày 83gsm, màu trắng trong đục mờ phác họa..
273,700 đ / Xấp
230,000 đ / Xấp
Giấy scan Gateway A4 93gsm
Giấy scan Gateway A4 93gsm (T-19.8) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), Độ dày 93gsm, màu trắng trong đục mờ phác họa..
287,500 đ / Xấp
250,000 đ / Xấp
Giấy than GStar
Giấy than GStar với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), nền xanh đen, in 1 mặt tạo bản sao nội dung nhanh bằng tay tạo bản..
99,500 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Giấy thủ công
Giấy thủ công (G-55.5) với màu nền: xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng, cam, nâu, hồng gói quà, thiết kế, bao tập vở, trang t..
5,500 đ / Xấp
5,000 đ / Xấp
Hiển thị: Danh sách Lưới

Nhãn decal A4
Nhãn decal A4 với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), có phủ lớp keo dính, màu trắng, đế lót xanh dương tạo tem in giá, là..
81,200 đ / Xấp
70,000 đ / Xấp
Nhãn decal A4 bóng
Nhãn decal A4 bóng (N-55) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), có phủ lớp keo dính, màu trắng bóng, đế lót vàng tạo tem..
86,300 đ / Xấp
75,000 đ / Xấp
Nhãn decal A4 da bò
Nhãn decal A4 da bò với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), có phủ lớp keo dính, màu nâu da bò tạo tem in giá, làm dấu, bì..
101,200 đ / Xấp
85,000 đ / Xấp
Decal bể
Decal bể với chiều rộng: 841 mm, trắng trơn, dễ vở khi tháo, nền trắng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng ..
113,000 đ / Mét
100,000 đ / Mét
Nhãn dán giá cam
Nhãn dán giá cam với chiều rộng: 2.5 cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh, nền cam tạo tem in giá, làm dấu, bìa..
59,500 đ / Lốc
50,000 đ / Lốc
Nhãn dán giá hồng
Nhãn dán giá hồng với chiều rộng: 2.5 cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh, nền hồng tạo tem in giá, làm dấu, b..
57,500 đ / Lốc
50,000 đ / Lốc
Nhãn dán giá trắng
Nhãn dán giá trắng với chiều rộng: 2.5 cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh, nền trắng tạo tem in giá, làm dấu,..
44,800 đ / Lốc
40,000 đ / Lốc
Nhãn dán giá vàng
Nhãn dán giá vàng với chiều rộng: 2.5 cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh, nền vàng tạo tem in giá, làm dấu, b..
59,000 đ / Lốc
50,000 đ / Lốc
Nhãn dán giá xanh lá
Nhãn dán giá xanh lá với chiều rộng: 2.5 cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh, nền xanh lá tạo tem in giá, làm ..
55,500 đ / Lốc
50,000 đ / Lốc
Nhãn decal dạ quang A4 cam
Nhãn decal dạ quang A4 cam với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), dán 1 mặt, màu neon cam tạo tem in giá, làm dấu, bìa nh..
135,700 đ / Xấp
115,000 đ / Xấp
Nhãn decal dạ quang A4 vàng
Nhãn decal dạ quang A4 vàng với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), dán 1 mặt, màu neon vàng tạo tem in giá, làm dấu, bìa ..
134,600 đ / Xấp
115,000 đ / Xấp
Nhãn decal dạ quang A4 xanh lá
Nhãn decal dạ quang A4 xanh lá với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), dán 1 mặt, màu neon xanh lá tạo tem in giá, làm dấu..
133,400 đ / Xấp
115,000 đ / Xấp
Nhãn decal gấp
Nhãn decal gấp với có phủ lớp keo dính, nền trắng, viền đỏ, đế lót vàng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng..
5,600 đ / Tờ
5,000 đ / Tờ
Nhãn decal mũi tên
Nhãn decal mũi tên với có phủ lớp keo dính, nền trắng, ký tự mũi tên đỏ, đế lót vàng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn b..
13,800 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Nhãn decal số
Nhãn decal số với có phủ lớp keo dính, nền trắng, ký tự đen, đế lót vàng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàn..
13,700 đ / Tờ
12,000 đ / Tờ
Nhãn decal Tomy 100 (37 x 96mm)
Nhãn decal Tomy 100 (37 x 96mm) với kích thước tem: 37x96 mm, 8 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in ..
13,700 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 101 (50 x 96mm)
Nhãn decal Tomy 101 (50 x 96mm) (N-7) với kích thước tem: 50 x 96 mm, 6 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo..
14,100 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 102 (52 x 47mm)
Nhãn decal Tomy 102 (52 x 47mm) (N-7) với kích thước tem: 52x47 mm, 12 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo ..
13,500 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 103 (36 x 62mm)
Nhãn decal Tomy 103 (36 x 62mm) (N-7) với kích thước tem: 36x62 mm, 12 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo ..
13,600 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 104 (25 x 78mm)
Nhãn decal Tomy 104 (25 x 78mm) (N-7) với kích thước tem: 25x78 mm, 14 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo ..
14,000 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 105 (25 x 37mm)
Nhãn decal Tomy 105 (25 x 37mm) (N-7) với kích thước tem: 25x37 mm,30 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo t..
14,400 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 106 (25 x 25mm)
Nhãn decal Tomy 106 (25 x 25mm) (N-7) với kích thước tem: 25x25 mm, 42 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo ..
13,800 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 107 (17 x 50mm)
Nhãn decal Tomy 107 (17 x 50mm) (N-7) với kích thước tem: 17x50 mm, 30 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng, tạo..
14,200 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 108 (19 x 36mm)
Nhãn decal Tomy 108 (19 x 36mm) (N-7) với kích thước tem: 19x36 mm, 40 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo ..
13,700 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 109 (12 x 37mm)
Nhãn decal Tomy 109 (12 x 37mm) (N-7) với kích thước tem: 12x37 mm, 55 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo ..
14,000 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 110 (16 x 22mm)
Nhãn decal Tomy 110 (16 x 22mm) (N-7) với kích thước tem: 16x22 mm, 72 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo ..
13,600 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 111 (14 x 21mm)
Nhãn decal Tomy 111 (14 x 21mm) (N-7) với kích thước tem: 14 x 21 mm, 84 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạ..
14,400 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 112 (8 x 20mm)
Nhãn decal Tomy 112 (8 x 20mm) (N-7) với kích thước tem: 8 x 20 mm, 144 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo..
14,200 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 113 (10 x 18mm)
Nhãn decal Tomy 113 (10 x 18mm) (N-7) với kích thước tem: 10 x 18 mm, 128 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng t..
13,600 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 114 (Ø11mm)
Nhãn decal Tomy 114 (Ø11mm) (N-7) với đường kính tem: 11 mm,192 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in ..
14,400 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 115 (Ø14mm)
Nhãn decal Tomy 115 (Ø14mm) (N-7) với đường kính tem: 14 mm, 120 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in..
13,700 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 116 (Ø18mm)
Nhãn decal Tomy 116 (Ø18mm) (N-7) với đường kính tem: 18 mm, 80 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in ..
14,400 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 117 (Ø23mm)
Nhãn decal Tomy 117 (Ø23mm) (N-7) với đường kính tem: 23 mm, 48 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in ..
13,500 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 118 (Ø30mm)
Nhãn decal Tomy 118 (Ø30mm) (N-7) với đường kính tem: 30 mm, 30 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in ..
13,700 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 119 (92 x 157mm)
Nhãn decal Tomy 119 (92 x 157mm) (N-7) với kích thước tem: 92x157 mm, 2 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng, tạ..
13,200 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 120 (81 x 121mm)
Nhãn decal Tomy 120 (81 x 121mm) (N-7) với kích thước tem: 81x121 mm, 2 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo..
13,500 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 121 (36 x 77mm)
Nhãn decal Tomy 121 (36 x 77mm) (N-7) với kích thước tem: 36x77 mm, 10 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo ..
13,700 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 122 (17 x 85mm)
Nhãn decal Tomy 122 (17 x 85mm) (N-7) với kích thước tem: 17x85 mm, 16 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo ..
14,200 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 123 (10 x 29mm)
Nhãn decal Tomy 123 (10 x 29mm) (N-7) với kích thước tem: 10x29 mm, 60 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo ..
14,100 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 124 (38 x 52mm)
Nhãn decal Tomy 124 (38 x 52mm) (N-7) với kích thước tem: 38x52 mm, 15 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo ..
13,800 đ / Xấp
12,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 125 (206 x 145mm)
Nhãn decal Tomy 125 (206 x 145mm) (N-7) với kích thước tem: 206x145 mm, 2 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạ..
161,000 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 126 (102 x 143mm)
Nhãn decal Tomy 126 (102 x 143mm) với kích thước tem: 102x143 mm, 4 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem ..
159,600 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 127 (100 x 94mm)
Nhãn decal Tomy 127 (100 x 94mm) với kích thước tem: 100x94 mm, 6 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem i..
154,000 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 128 (100 x 72mm)
Nhãn decal Tomy 128 (100 x 72mm) với kích thước tem: 100x72 mm, 8 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in..
155,400 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 129 (98 x 56mm)
Nhãn decal Tomy 129 (98 x 56mm) với kích thước tem: 98x56 mm, 10 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in ..
168,000 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 130 (101 x 47mm)
Nhãn decal Tomy 130 (101 x 47mm) với kích thước tem: 101x47 mm, 12 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem i..
163,800 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 131 (98 x 40mm)
Nhãn decal Tomy 131 (98 x 40mm) (N-104) với kích thước tem: 98x40 mm, 14 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo..
155,400 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 132 (45.7 x 21.2mm)
Nhãn decal Tomy 132 (45.7 x 21.2mm) với kích thước tem: 45,7x21,2 mm, 48 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo..
162,400 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 133 (101 x 36mm)
Nhãn decal Tomy 133 (101 x 36mm) với kích thước tem: 101x36 mm, 16 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem i..
168,000 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 134 (98 x 18mm)
Nhãn decal Tomy 134 (98 x 18mm) với kích thước tem: 98x18 mm, 30 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in ..
158,200 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 135 (66 x 40mm)
Nhãn decal Tomy 135 (66 x 40mm) với kích thước tem: 66x40 mm, 21 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in ..
162,400 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 136 (70 x 35mm)
Nhãn decal Tomy 136 (70 x 35mm) với kích thước tem: 70x35 mm, 24 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in ..
161,000 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 137 (50 x 28mm)
Nhãn decal Tomy 137 (50 x 28mm) với kích thước tem: 50x28 mm, 40 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in ..
168,000 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 138 (40 x 14mm)
Nhãn decal Tomy 138 (40 x 14mm) với kích thước tem: 40x14 mm, 100 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in..
166,600 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 139 (70 x 20mm)
Nhãn decal Tomy 139 (70 x 20mm) với kích thước tem: 70x20 mm, 42 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in ..
161,000 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 140 (38 x 17mm)
Nhãn decal Tomy 140 (38 x 17mm) với kích thước tem: 38x17 mm, 80 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in ..
156,800 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 141 (45.7 x 16.9mm)
Nhãn decal Tomy 141 (45.7 x 16.9mm) với kích thước tem: 45,7x16,9 mm, 64 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo..
155,400 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 142 (Ø60mm)
Nhãn decal Tomy 142 (Ø60mm) với kích thước tem: Ø60 mm, 12 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in giá, l..
154,000 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 143 (48 x 25mm)
Nhãn decal Tomy 143 (48 x 25mm) với kích thước tem: 48x25 mm, 44 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in ..
168,000 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 144 (67 x 28mm)
Nhãn decal Tomy 144 (67 x 28mm) với kích thước tem: 67x28 mm, 30 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in ..
156,800 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 145 (38 x 21mm)
Nhãn decal Tomy 145 (38 x 21mm) với kích thước tem: 38x21 mm, 65 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in ..
161,000 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 146 (20 x 15mm)
Nhãn decal Tomy 146 (20 x 15mm) với kích thước tem: 20x15 mm, 180 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in..
162,400 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 147 (48 x 34mm)
Nhãn decal Tomy 147 (48 x 34mm) với kích thước tem: 48x34 mm, 32 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in ..
156,800 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 148 (66 x 25mm)
Nhãn decal Tomy 148 (66 x 25mm) với kích thước tem: 66x25 mm, 33 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in ..
165,200 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 149 (68 x 47mm)
Nhãn decal Tomy 149 (68 x 47mm) với kích thước tem: 68x47 mm, 18 tem / tờ A4, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in ..
156,800 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Nhãn decal Tomy 99 (7 x 31mm)
Nhãn decal Tomy 99 (7 x 31mm) với kích thước tem: 7x31 mm, 96 tem: / tờ A5, có phủ lớp keo dính, nền trắng tạo tem in gi..
12,000 đ / Xấp
10,000 đ / Xấp
Nhãn decal tròn cam 10mm
Nhãn decal tròn cam 10mm với Đường kính tem: 11 mm, 108 tem / tờ, dán 1 mặt, màu cam tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn b..
5,500 đ / Tờ
5,000 đ / Tờ
Nhãn decal tròn cam 15mm
Nhãn decal tròn cam 15mm với Đường kính tem: 16 mm, 48 tem / tờ, dán 1 mặt, màu cam tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bư..
4,500 đ / Tờ
4,000 đ / Tờ
Nhãn decal tròn cam 26mm
Nhãn decal tròn cam 26mm với Đường kính tem: 26 mm, 16 tem / tờ, dán 1 mặt, màu cam tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bư..
4,800 đ / Tờ
4,000 đ / Tờ
Nhãn decal tròn vàng 10mm
Nhãn decal tròn vàng 10mm với Đường kính tem: 11 mm, 108 tem / tờ, dán 1 mặt, màu vàng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn..
5,900 đ / Tờ
5,000 đ / Tờ
Nhãn decal tròn vàng 15mm
Nhãn decal tròn vàng 15mm với Đường kính tem: 16 mm, 48 tem / tờ, dán 1 mặt, màu vàng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn ..
4,500 đ / Tờ
4,000 đ / Tờ
Nhãn decal tròn vàng 26mm
Nhãn decal tròn vàng 26mm với Đường kính tem: 26 mm, 16 tem / tờ, dán 1 mặt, màu vàng tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn ..
4,800 đ / Tờ
4,000 đ / Tờ
Nhãn decal tròn xanh 10mm
Nhãn decal tròn xanh 10mm với Đường kính tem: 11 mm, 108 tem / tờ, dán 1 mặt, màu xanh dương tạo tem in giá, làm dấu, bì..
5,600 đ / Tờ
5,000 đ / Tờ
Nhãn decal tròn xanh 15mm
Nhãn decal tròn xanh 15mm với Đường kính tem: 16 mm, 48 tem / tờ, dán 1 mặt, màu xanh dương tạo tem in giá, làm dấu, bìa..
4,600 đ / Tờ
4,000 đ / Tờ
Nhãn decal tròn xanh 26mm
Nhãn decal tròn xanh 26mm với Đường kính tem: 26 mm, 16 tem / tờ, dán 1 mặt, màu xanh dương tạo tem in giá, làm dấu, bìa..
4,500 đ / Tờ
4,000 đ / Tờ
Nhãn decal tròn xanh lá 10mm
Nhãn decal tròn xanh lá 10mm với Đường kính tem: 11 mm, 108 tem / tờ, dán 1 mặt, màu xanh lá tạo tem in giá, làm dấu, bì..
5,900 đ / Tờ
5,000 đ / Tờ
Nhãn decal tròn xanh lá 15mm
Nhãn decal tròn xanh lá 15mm với Đường kính tem: 16 mm, 48 tem / tờ, dán 1 mặt, màu xanh lá tạo tem in giá, làm dấu, bìa..
4,400 đ / Tờ
4,000 đ / Tờ
Nhãn decal tròn xanh lá 26mm
Nhãn decal tròn xanh lá 26mm với Đường kính tem: 26 mm, 16 tem / tờ, dán 1 mặt, màu xanh lá tạo tem in giá, làm dấu, bìa..
4,600 đ / Tờ
4,000 đ / Tờ
Nhãn decal tròn đen 10mm
Nhãn decal tròn đen 10mm với Đường kính tem: 11 mm, 108 tem / tờ, dán 1 mặt, màu đen tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn b..
6,000 đ / Tờ
5,000 đ / Tờ
Nhãn decal tròn đen 15mm
Nhãn decal tròn đen 15mm với Đường kính tem: 16 mm, 48 tem / tờ, dán 1 mặt, màu đen tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bư..
4,700 đ / Tờ
4,000 đ / Tờ
Nhãn decal tròn đen 26mm
Nhãn decal tròn đen 26mm với Đường kính tem: 26 mm, 16 tem / tờ, dán 1 mặt, màu đen tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bư..
4,800 đ / Tờ
4,000 đ / Tờ
Nhãn decal tròn đỏ 10mm
Nhãn decal tròn đỏ 10mm với Đường kính tem: 11 mm, 108 tem / tờ, dán 1 mặt, màu đỏ tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu..
5,600 đ / Tờ
5,000 đ / Tờ
Nhãn decal tròn đỏ 15mm
Nhãn decal tròn đỏ 15mm với Đường kính tem: 16 mm, 48 tem / tờ, dán 1 mặt, màu đỏ tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu ..
4,700 đ / Tờ
4,000 đ / Tờ
Nhãn decal tròn đỏ 26mm
Nhãn decal tròn đỏ 26mm với Đường kính tem: 26 mm, 16 tem / tờ, dán 1 mặt, màu đỏ tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu ..
4,700 đ / Tờ
4,000 đ / Tờ
Ruban chữ nổi Kola
Ruban chữ nổi Kola với màng nhựa cứng, có lớp dán, nhiều màu hổ trợ cho máy bấm chữ nổi hổ trợ cho máy bấm chữ nổi ✓Tiết..
*** / Cuộn
Hiển thị: Danh sách Lưới

Giấy vệ sinh An An
Giấy vệ sinh An An (G-33.6) với 100% bột giấy, giấy trắng, thấm hút tốt, 2 lớp hút ẩm, vệ sinh chuyên dụng cá nhân hút ẩ..
44,800 đ / Lốc
40,000 đ / Lốc
Giấy vệ sinh Pulppy
Giấy vệ sinh Pulppy (G-27.5) với 100% bột giấy, giấy trắng, thấm hút tốt, 2 lớp hút ẩm, vệ sinh chuyên dụng cá nhân hút ..
93,600 đ / Lốc
80,000 đ / Lốc
Khăn giấy Blessyou
Khăn giấy Blessyou với 19cm x 19cm, 100% bột giấy, nền giấy trắng mềm, viền hoa văn, hương thơm dịu, 150 tờ x 2 lớp lau ..
31,900 đ / Hộp
27,000 đ / Hộp
Khăn giấy Cellox
Khăn giấy Cellox với 19cm x 19cm, 100% bột giấy, nền giấy trắng mềm, viền hoa văn, hương thơm dịu, 150 tờ x 2 lớp lau ta..
*** / Hộp
Khăn giấy Pulppy
Khăn giấy Pulppy với 19cm x 19cm, 100% bột giấy, nền giấy trắng mềm, viền hoa văn, hương thơm dịu, 150 tờ x 2 lớp lau ta..
30,800 đ / Hộp
27,000 đ / Hộp
Khăn giấy vuông An An
Khăn giấy vuông An An (K-16.8) với 33cm x 33cm, 100% bột giấy , nền giấy trắng mềm, 100 tờ x 2 lớp lau tay, vệ sinh chuy..
*** / Bịch
Khăn giấy vuông Pulppy
Khăn giấy vuông Pulppy với 33cm x 33cm, 100% bột giấy , nền giấy trắng mềm, 100 tờ x 2 lớp lau tay, vệ sinh chuyên dụng ..
21,100 đ / Bịch
18,000 đ / Bịch
Khăn ướt Agi
Khăn ướt Agi (K-12.5) với nền giấy trắng mềm, độ ẩm nhẹ, hương thơm dịu, 150 tờ x 2 lớp lau tay, vệ sinh chuyên dụng cá ..
*** / Bịch
#{message}
#{time_ago}

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Bấm kim  |  Bấm lổ  |  Dao kéo  |  Kim bấm  |  Ghim kẹp - Gáy lò xo  |  Băng keo  |  Keo dán - Cắt keo  |  Thước compa  |  Dây buộc  |  Đóng dấu - Tampon  |  Giấy in ấn  |  Giấy bìa  |  Giấy in nhiệt - liên tục  |  Giấy notes  |  Giấy chuyên dụng  |  Nhãn decal  |  Khăn giấy vệ sinh  |  Bìa còng  |  Bìa lưu trữ  |  Bìa lá album  |  Bìa phân trang  |  Bút bi - Bút gel  |  Bút lông - Bút dạ quang  |  Bút chuyên dụng  |  Bút chì  |  Ruột bút  |  Gôm - Chuốt - Lau bảng  |  Họa phẩm  |  Sổ tập  |  Phiếu - Biểu mẫu  |  Khay kệ  |  Hộp cắm bút  |  Dụng cụ lưu trữ  |  Bao thư  |  Bảng tên  |  CD - DVD - USB  |  Pin  |  Máy tính  |  Máy văn phòng  |  Thiết bị điện  |  Bảng  |  Gia dụng  |  Bao bì - Túi nhựa  |  Chất tẩy rửa - Xịt phòng  |  Thức uống - Thực phẩm  |  Hội nghị - Party  |  Tiện ích cá nhân  |  Mực in HP  |  Mực in Canon  |  Mực in Bother - Fuji  |  Mực in Lexmark - Ricoh  |  Ruban - Film fax

OFFICEXINH.COM NHÀ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM TRỌN GÓI.

Với uy tín và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối văn phòng phẩm, OFFICEXINH là lựa chọn tin cậy của rất nhiều doanh nghiệm khi có nhu cầu về đồ dùng văn phòng phẩm. Chúng tôi chuyên phân phối sản phẩm chính hãng, uy tín chất lượng. Tại OFFICEXINH.COM, quý doanh nghiệp có thể đặt các mặt hàng đa dạng từ thông dụng cho đến cao cấp, cũng như tham gia vào các các chương trình khuyến mãi định kỳ. Bây giờ bạn có thể trải nghiệm đặt hàng online thỏa thích với chính sách đặt hàng văn phòng phẩm giá sỉ linh hoạt mà OFFICEXINH mang lại chỉ với 1 click chuột. Chúng tôi tự tin đem lại sự thoải mái nhất cho bạn khi mua hàng.

OFFICEXINH.COM SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI VĂN PHÒNG PHẨM, DỤNG CỤ HỌC TẬP!

Officexinh phân phối nhiều mặt hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các công ty, cơ quan, trường học, cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm và không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm. Sản phẩm có mẫu mã đẹp, phong phú về kiểu dáng, màu sắc, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Đồ dùng văn phòng phẩm đa dạng chủng loại như: bút viết, tập sổ, bìa hồ sơ, khay đựng tài liệu, ghim kẹp, dao kéo, thước, bảng, băng keo, máy văn phòng, vệ sinh phẩm, gia dụng, mực in, và linh kiện máy tính… OFFICEXINH.COM sẽ gợi ý những mẫu văn phòng phẩm phù hợp với doanh nhiệp của bạn. Chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng với sự lựa chọn của mình bằng giá và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Officexinh đang mở rộng phạm vi phân phối  tại trung tâm Tp.Hồ Chí Minh và triển triển khai giao hàng nhanh văn phòng phẩm tại Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11 ...

Hình ảnh và đơn giá sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách từ nhà sản xuất và chỉ áp dụng cho đơn hàng trực tuyến. Quý khác vui lòng tham khảo các quy định về vận chuyển và thanh toán trước khi đặt hàng!

Văn phòng phẩm chuyên dụng dành cho trường học, tổ chức, doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh - Showroom : Quận 5, Tp.HCM


+ 1500 SẢN PHẨM

GIAO NHẬN NHANH CHÓNG

HỔ TRỢ 24/7

UY TÍN & CHẤT LƯỢNG