Ghim kẹp - Gáy lò xo

Officexinh giúp bạn chọn các dòng sản phẩm ghim giấy, kẹp bướm, kẹp giấy, đinh ấn, đinh ghim, gáy lò xo kẽm, gáy lò xo nhựa, gáy sách, nam châm bảng … chính hãng ✓Tiết kiệm từ 20-30%
Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Ghim giấy màu với dạng tròn, thân kim loại bọc nhựa, lực kẹp 10 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu phù hợp tron...
4,000 đ / Hộp
4,800 đ / Hộp

Ghim giấy tam giác C62 với dạng tam giác, thân kim loại, lực kẹp 10 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu phù hợp ...
5,000 đ / Hộp
5,800 đ / Hộp

Ghim giấy tròn C32 (G-2.5) với dạng tròn, thân kim loại, lực kẹp 10 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu phù hợp ...
5,000 đ / Hộp
6,000 đ / Hộp

Ghim giấy tròn lớn C82 với dạng tròn, thân kim loại, lực kẹp 10 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu phù hợp tron...
8,000 đ / Hộp
9,100 đ / Hộp

Kẹp 15mm với độ rộng 15 mm, dạng bóp, lực kẹp 50 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn kẹp và...
7,000 đ / Hộp
7,800 đ / Hộp

Kẹp 19mm (K-3.1) với độ rộng 19 mm, dạng bóp, lực kẹp 80 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớ...
8,000 đ / Hộp
9,100 đ / Hộp

Kẹp 25mm (K-3.3) với độ rộng 25 mm, dạng bóp, lực kẹp 100 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng l...
11,000 đ / Hộp
13,000 đ / Hộp

Kẹp 32mm (K-5.6) với độ rộng 32 mm, dạng bóp, lực kẹp 150 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng l...
15,000 đ / Hộp
17,100 đ / Hộp

Kẹp 41mm (K-8.6) với độ rộng 41 mm, dạng bóp, lực kẹp 180 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng l...
22,000 đ / Hộp
24,900 đ / Hộp

Kẹp 51mm (K-12.8) với độ rộng 51 mm, dạng bóp, lực kẹp 200 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng ...
28,000 đ / Hộp
33,100 đ / Hộp

Kẹp acco nhựa (K-21) với thân vỏ nhựa, nhiều màu, tích hợp nẹp cài, xỏ 2 lổ sử dụng cùng với bìa Acco trong việc lưu trữ...
25,000 đ / Hộp
27,800 đ / Hộp

Kẹp acco sắt với thân kim loại, tích hợp nẹp cài, xỏ 2 lổ sử dụng cùng với bìa Acco trong việc lưu trữ chứng từ, tài liệ...
30,000 đ / Hộp
35,700 đ / Hộp

Kẹp màu 15mm với độ rộng 15 mm, dạng bóp, lực kẹp 50 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn kẹ...
35,000 đ / Hộp
40,300 đ / Hộp

Kẹp màu 19mm với độ rộng 19 mm, dạng bóp, lực kẹp 80 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn kẹ...
35,000 đ / Hộp
40,600 đ / Hộp

Kẹp màu 25mm với độ rộng 25 mm, dạng bóp, lực kẹp 100 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn k...
50,000 đ / Hộp
56,500 đ / Hộp

Kẹp màu 32mm với độ rộng 32 mm, dạng bóp, lực kẹp 150 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn k...
45,000 đ / Hộp
52,200 đ / Hộp

Kẹp màu 41mm với độ rộng 41 mm, dạng bóp, lực kẹp 180 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn k...
65,000 đ / Hộp
76,700 đ / Hộp

Kẹp màu 51mm với độ rộng 51 mm, dạng bóp, lực kẹp 200 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn k...
55,000 đ / Hộp
66,000 đ / Hộp

Đinh ấn màu với thân vỏ nhựa, đầu ghim kim loại, nhiều màu ghim chứng từ, tài liệu, hồ sơ trên bề mặt gỗ mềm hay bảng nh...
10,000 đ / Hộp
11,300 đ / Hộp

Đinh ấn tròn với dạng đầu tròn, dầu ghim kim loại ghim chứng từ, tài liệu, hồ sơ trên bề mặt gỗ mềm hay bảng nhung ghim ...
5,000 đ / Hộp
5,600 đ / Hộp

Gáy lò xo nhựa 10mm - 60 tờ với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 10 mm, lưu trữ lên đến 60 tờ sử dụng cùng với ...
140,000 đ / Hộp
158,200 đ / Hộp

Gáy lò xo nhựa 12mm - 80 tờ (B-6) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 12 mm, lưu trữ lên đến 80 tờ sử dụng cùn...
150,000 đ / Hộp
165,000 đ / Hộp

Gáy lò xo nhựa 14mm - 100 tờ (C-625) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 14 mm, lưu trữ lên đến 100 tờ sử dụng...
180,000 đ / Hộp
216,000 đ / Hộp

Gáy lò xo nhựa 16mm - 120 tờ với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 16 mm, lưu trữ lên đến 120 tờ sử dụng cùng vớ...
200,000 đ / Hộp
234,000 đ / Hộp

Gáy lò xo nhựa 19mm - 150 tờ (K-3.2) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 19 mm, lưu trữ lên đến 150 tờ sử dụng...
210,000 đ / Hộp
237,300 đ / Hộp

Gáy lò xo nhựa 22mm - 180 tờ (K-3.7) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 22 mm, lưu trữ lên đến 180 tờ sử dụng...
150,000 đ / Hộp
180,000 đ / Hộp

Gáy lò xo nhựa 25mm - 220 tờ (K-6) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 25 mm, lưu trữ lên đến 220 tờ sử dụng c...
200,000 đ / Hộp
230,000 đ / Hộp

Gáy lò xo nhựa 28mm - 250 tờ (K-8) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 28 mm, lưu trữ lên đến 250 tờ sử dụng c...
260,000 đ / Hộp
312,000 đ / Hộp

Gáy lò xo nhựa 32mm - 280 tờ (K-13.2) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 32 mm, lưu trữ lên đến 280 tờ sử dụn...
280,000 đ / Hộp
313,600 đ / Hộp

Gáy lò xo nhựa 35mm - 320 tờ (K-21) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 35 mm, lưu trữ lên đến 320 tờ sử dụng ...
300,000 đ / Hộp
333,000 đ / Hộp

Gáy lò xo nhựa 38mm - 350 tờ (C-240) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 38 mm, lưu trữ lên đến 350 tờ sử dụng...
300,000 đ / Hộp
348,000 đ / Hộp

Gáy lò xo nhựa 45mm - 380 tờ (B-9.1) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 45 mm, lưu trữ lên đến 380 tờ sử dụng...
320,000 đ / Hộp
371,200 đ / Hộp

Gáy lò xo nhựa 51mm - 450 tờ (T-15) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 51 mm, lưu trữ lên đến 450 tờ sử dụng ...
350,000 đ / Hộp
388,500 đ / Hộp

Gáy lò xo nhựa 6mm - 20 tờ (G-1.8) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 6 mm, lưu trữ lên đến 20 tờ sử dụng cùn...
100,000 đ / Hộp
111,000 đ / Hộp

Gáy lò xo nhựa 8mm - 40 tờ (B-9) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 8 mm, lưu trữ lên đến 40 tờ sử dụng cùng ...
120,000 đ / Hộp
134,400 đ / Hộp

Kẹp sắt lớn 8cm với thân kim loại, chiều rộng 8cm, lực kẹp 200 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lư...
35,000 đ / Hộp
38,500 đ / Hộp

Kẹp sắt nhỏ 6cm với thân kim loại, chiều rộng 6cm, lực kẹp 50 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượ...
25,000 đ / Bịch
28,500 đ / Bịch

Lò xo kẽm
Lò xo kẽm với chất liệu kim loại, rãnh co giãn sử dụng cùng với các dòng máy đóng lò xo kẽm sử dụng cùng với các dòng má...
*** / Cái

Lò xo nhựa
Lò xo nhựa với chất liệu nhựa, rãnh co giãn sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách sử dụng cùng với các dòng máy đóng s...
*** / Cái

#{message}
#{time_ago}

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Bấm kim  |  Bấm lổ  |  Dao kéo  |  Kim bấm  |  Ghim kẹp - Gáy lò xo  |  Băng keo  |  Keo dán - Cắt keo  |  Thước compa  |  Dây buộc  |  Đóng dấu - Tampon  |  Giấy in ấn  |  Giấy bìa  |  Giấy in nhiệt - liên tục  |  Giấy notes  |  Giấy chuyên dụng  |  Nhãn decal  |  Khăn giấy vệ sinh  |  Bìa còng  |  Bìa lưu trữ  |  Bìa lá album  |  Bìa phân trang  |  Bút bi - Bút gel  |  Bút lông - Bút dạ quang  |  Bút chuyên dụng  |  Bút chì  |  Ruột bút  |  Gôm - Chuốt - Lau bảng  |  Họa phẩm  |  Sổ tập  |  Phiếu - Biểu mẫu  |  Khay kệ  |  Hộp cắm bút  |  Dụng cụ lưu trữ  |  Bao thư  |  Bảng tên  |  CD - DVD - USB  |  Pin  |  Máy tính  |  Máy văn phòng  |  Thiết bị điện  |  Bảng  |  Gia dụng  |  Bao bì - Túi nhựa  |  Chất tẩy rửa - Xịt phòng  |  Thức uống - Thực phẩm  |  Hội nghị - Party  |  Tiện ích cá nhân  |  Mực in HP  |  Mực in Canon  |  Mực in Bother - Fuji  |  Mực in Lexmark - Ricoh  |  Ruban - Film fax

OFFICEXINH.COM NHÀ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM TRỌN GÓI.

Với uy tín và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối văn phòng phẩm, OFFICEXINH là lựa chọn tin cậy của rất nhiều doanh nghiệm khi có nhu cầu về đồ dùng văn phòng phẩm. Chúng tôi chuyên phân phối sản phẩm chính hãng, uy tín chất lượng. Tại OFFICEXINH.COM, quý doanh nghiệp có thể đặt các mặt hàng đa dạng từ thông dụng cho đến cao cấp, cũng như tham gia vào các các chương trình khuyến mãi định kỳ. Bây giờ bạn có thể trải nghiệm đặt hàng online thỏa thích với chính sách đặt hàng văn phòng phẩm giá sỉ linh hoạt mà OFFICEXINH mang lại chỉ với 1 click chuột. Chúng tôi tự tin đem lại sự thoải mái nhất cho bạn khi mua hàng.

OFFICEXINH.COM SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI VĂN PHÒNG PHẨM, DỤNG CỤ HỌC TẬP!

Officexinh phân phối nhiều mặt hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các công ty, cơ quan, trường học, cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm và không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm. Sản phẩm có mẫu mã đẹp, phong phú về kiểu dáng, màu sắc, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Đồ dùng văn phòng phẩm đa dạng chủng loại như: bút viết, tập sổ, bìa hồ sơ, khay đựng tài liệu, ghim kẹp, dao kéo, thước, bảng, băng keo, máy văn phòng, vệ sinh phẩm, gia dụng, mực in, và linh kiện máy tính… OFFICEXINH.COM sẽ gợi ý những mẫu văn phòng phẩm phù hợp với doanh nhiệp của bạn. Chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng với sự lựa chọn của mình bằng giá và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Officexinh đang mở rộng phạm vi phân phối  tại trung tâm Tp.Hồ Chí Minh và triển triển khai giao hàng nhanh văn phòng phẩm tại Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11 ...

Hình ảnh và đơn giá sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách từ nhà sản xuất và chỉ áp dụng cho đơn hàng trực tuyến. Quý khác vui lòng tham khảo các quy định về vận chuyển và thanh toán trước khi đặt hàng!

Văn phòng phẩm chuyên dụng dành cho trường học, tổ chức, doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh - Showroom : Quận 5, Tp.HCM


+ 1500 SẢN PHẨM

GIAO NHẬN NHANH CHÓNG

HỔ TRỢ 24/7

UY TÍN & CHẤT LƯỢNG