Đóng dấu - Tampon

Officexinh giúp bạn chọn các dòng sản phẩm con dấu shiny, đóng số tự động, mực dấu, tampon, đóng dấu nhảy … chính hãng ✓Tiết kiệm từ 20-30%
Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Mực bấm giá 1 dòng với màu mực đen, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh cung cấp mực cho các loại máy bấm giá 1 dòng nội dung cun...
30,000 đ / Ống
33,900 đ / Ống

Mực bấm giá 2 dòng với màu mực đen, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh cung cấp mực cho các loại máy bấm giá 2 dòng nội dung cun...
30,000 đ / Ống
33,300 đ / Ống

Mực dấu Horse xanh
Mực dấu Horse xanh với màu mực xanh, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô bổ sung mực cho các loại tampon đóng dấu bổ...
*** / Chai

Mực dấu Horse đen
Mực dấu Horse đen với màu mực đen, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô bổ sung mực cho các loại tampon đóng dấu bổ s...
*** / Chai

Mực dấu Horse đỏ
Mực dấu Horse đỏ với màu mực đỏ, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô bổ sung mực cho các loại tampon đóng dấu bổ sun...
*** / Chai

Mực dấu Kwtrio xanh (M-32) với màu mực xanh, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô bổ sung mực cho các loại tampon và ...
40,000 đ / Chai
45,200 đ / Chai

Mực dấu Kwtrio đen với màu mực đen, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô bổ sung mực cho các loại tampon và con dấu t...
40,000 đ / Chai
44,000 đ / Chai

Mực dấu Shiny xanh S63 (M-29.5) với dung tích 28ml, mực xanh, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô bổ sung mực cho cá...
40,000 đ / Chai
44,000 đ / Chai

Mực dấu Shiny đen S61 (M-32) với dung tích 28ml, mực đen, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô bổ sung mực cho các lo...
40,000 đ / Chai
44,000 đ / Chai

Mực dấu Shiny đỏ S62 (M-30) với dung tích 28ml, mực đỏ, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô bổ sung mực cho các loại...
40,000 đ / Chai
46,800 đ / Chai

Mực dấu si Shiny trắng SI60 với dung tích 15ml, màu mực trắng, mau khô chuyên dùng để tạo nội dung đóng dấu trên các bề ...
90,000 đ / Chai
102,600 đ / Chai

Mực dấu si Shiny xanh SI63 (M-75) với dung tích 15ml, màu mực xanh, mau khô chuyên dùng để tạo nội dung đóng dấu trên cá...
65,000 đ / Chai
74,800 đ / Chai

Mực dấu si Shiny đen SI61 với dung tích 15ml, màu mực đen, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên...
70,000 đ / Chai
79,800 đ / Chai

Mực dấu si Shiny đỏ SI62 (M-52) với dung tích 15ml, màu mực đỏ, mau khô chuyên dùng để tạo nội dung đóng dấu trên các bề...
70,000 đ / Chai
77,000 đ / Chai

Tampon Shiny S-829-7 xanh với kích thước 40 x 64 mm, hổ trợ cho mã dấu S829, mực dấu xanh hổ trợ cho việc tiếp mực tron...
70,000 đ / Cái
81,900 đ / Cái

Tampon Shiny S-829-7 đỏ với kích thước 40 x 64 mm, hổ trợ cho mã dấu S829, mực dấu đỏ hổ trợ cho việc tiếp mực trong cá...
70,000 đ / Cái
81,200 đ / Cái

Tampon Shiny S-852-7 xanh với kích thước 14 x 38 mm, hổ trợ cho mã dấu S852 hay S222, mực dấu xanh hổ trợ cho việc tiếp...
30,000 đ / Cái
33,600 đ / Cái

Tampon Shiny S-854-7 xanh với kích thước 25 x 58 mm, hổ trợ cho mã dấu S854 hay S224, mực dấu xanh hổ trợ cho việc tiếp...
40,000 đ / Cái
46,000 đ / Cái

Tampon Shiny S-854-7 đỏ với kích thước 25 x 58 mm, hổ trợ cho mã dấu S854 hay S224, mực dấu đỏ hổ trợ cho việc tiếp mực...
40,000 đ / Cái
45,200 đ / Cái

Dấu Shiny S222 - 14 x 38 mm với kích thước mặt dấu: 14 x 38 mm, mã tampon S-852-7, mực dấu tùy chọn, đã bao gồm nội dung...
70,000 đ / Cái
77,000 đ / Cái

Dấu Shiny S224 - 25 x 58 mm với kích thước mặt dấu: 25 x 58 mm, mã tampon S-854-7, mực dấu tùy chọn, đã bao gồm nội dung...
95,000 đ / Cái
108,300 đ / Cái

Dấu Shiny S829 - 40 x 64 mm với kích thước mặt dấu: 40 x 64 mm, mã tampon S-829-7, mực dấu tùy chọn, đã bao gồm nội dung...
250,000 đ / Cái
287,500 đ / Cái

Mực dấu trắng SI70 60ml với dung tích 60ml, màu mực trắng, mau khô chuyên dùng để tạo nội dung đóng dấu trên các bề mặt...
350,000 đ / Chai
395,500 đ / Chai

Tampon Artline xanh với kích thước 70x110 mm, mực dấu xanh, có nắp đậy hổ trợ cho việc tiếp mực trong các loại dấu cố đị...
40,000 đ / Cái
44,400 đ / Cái

Tampon dấu tự động Kwtrio với dạng bông thắm, màu trắng hổ trợ cho việc tiếp mực trong các loại dấu tự động hổ trợ cho v...
40,000 đ / Vỉ
47,600 đ / Vỉ

Tampon Horse đỏ (T-33) với kích thước 70x110 mm, mực dấu đỏ, có nắp đậy hổ trợ cho việc tiếp mực trong các loại dấu cố đ...
35,000 đ / Cái
41,700 đ / Cái

Tampon lăn tay Shiny SM1 với kích thước 45x65 mm, mực dấu đen, có nắp đậy hổ trợ cho việc tiếp mực cho các hoạt động lăn...
70,000 đ / Cái
83,300 đ / Cái

Tampon Shiny S-852-7 đỏ với kích thước 14 x 38 mm, hổ trợ cho mã dấu S852 hay S222, mực dấu đỏ hổ trợ cho việc tiếp mực ...
35,000 đ / Cái
39,600 đ / Cái

Tampon Shiny xanh R-542-7
Tampon Shiny xanh R-542-7 với kích thước Ø42 mm, hổ trợ cho mã dấu R542, mực dấu xanh hổ trợ cho việc tiếp mực trong các...
*** / Cái

Tampon Shiny xanh S-300-7
Tampon Shiny xanh S-300-7 với hổ trợ cho mã dấu S300, mực dấu xanh hổ trợ cho việc tiếp mực trong các loại dấu tự động h...
*** / Cái

Tampon Shiny xanh S-400-7
Tampon Shiny xanh S-400-7 với hổ trợ cho mã dấu 314A/S-400PET/ES-400A/S-409PET/ES-409A/S-414PET/ES-414S-449/S826, mực dấ...
*** / Cái

Tampon Shiny xanh S-822-7
Tampon Shiny xanh S-822-7 với kích thước 14x38 mm, hổ trợ cho mã dấu S822, mực dấu đỏ hổ trợ cho việc tiếp mực trong các...
*** / Cái

Tampon Shiny xanh S-824-7
Tampon Shiny xanh S-824-7 với kích thước 22x58 mm, hổ trợ cho mã dấu S824, mực dấu xanh hổ trợ cho việc tiếp mực trong c...
*** / Cái

Tampon Shiny xanh S-853-7
Tampon Shiny xanh S-853-7 với kích thước 18x47 mm, hổ trợ cho mã dấu S853, mực dấu xanh hổ trợ cho việc tiếp mực trong c...
*** / Cái

Tampon Shiny xanh SP3
Tampon Shiny xanh SP3 với kích thước 70x110 mm, mực dấu xanh, có nắp đậy hổ trợ cho việc tiếp mực trong các loại dấu cố ...
*** / Cái

Tampon Shiny đen SP3 với kích thước 70x110 mm, mực dấu đen, có nắp đậy hổ trợ cho việc tiếp mực trong các loại dấu cố đị...
45,000 đ / Cái
50,000 đ / Cái

Tampon Shiny đỏ R-542-7 với kích thước Ø42 mm, hổ trợ cho mã dấu R542, mực dấu đỏ hổ trợ cho việc tiếp mực trong các loạ...
60,000 đ / Cái
69,600 đ / Cái

Tampon Shiny đỏ S-300-7
Tampon Shiny đỏ S-300-7 với hổ trợ cho mã dấu S300, mực dấu đỏ hổ trợ cho việc tiếp mực trong các loại dấu tự động hổ tr...
*** / Cái

Tampon Shiny đỏ S-400-7
Tampon Shiny đỏ S-400-7 với hổ trợ cho mã dấu 314A/S-400PET/ES-400A/S-409PET/ES-409A/S-414PET/ES-414S-449/S826, mực dấu ...
*** / Cái

Tampon Shiny đỏ S-824-7 với kích thước 22x58 mm, hổ trợ cho mã dấu S824, mực dấu đỏ hổ trợ cho việc tiếp mực trong các l...
40,000 đ / Cái
45,200 đ / Cái

Tampon Shiny đỏ S-853-7 (T-20) với kích thước 18x47 mm, hổ trợ cho mã dấu S853, mực dấu đỏ hổ trợ cho việc tiếp mực tron...
40,000 đ / Cái
44,000 đ / Cái

Tampon Shiny đỏ SP3 với kích thước 70x110 mm, mực dấu đỏ, có nắp đậy hổ trợ cho việc tiếp mực trong các loại dấu cố định...
45,000 đ / Cái
51,300 đ / Cái

Đóng 10 số tự động Kwtrio 2100 (D-836) với đóng 10 số, thân vỏ kim loại, tích hợp tampon, tự động tạo số, tùy chỉnh dễ d...
1,390,000 đ / Cái
1,654,100 đ / Cái

Đóng 6 số tự động Kwtrio 2060 (D-451) với đóng 6 số, thân vỏ kim loại, tích hợp tampon, tự động tạo số, tùy chỉnh dễ dàn...
780,000 đ / Cái
904,800 đ / Cái

Đóng 7 số tự động Kwtrio 2070
Đóng 7 số tự động Kwtrio 2070 (D-495) với đóng 7 số, thân vỏ kim loại, tích hợp tampon, tự động tạo số, tùy chỉnh dễ dàn...
*** / Cái

Đóng 8 số tự động Kwtrio 2080 (D-650) với đóng 8 số, thân vỏ kim loại, tích hợp tampon, tự động tạo số, tùy chỉnh dễ dàn...
1,000,000 đ / Cái
1,190,000 đ / Cái

Đóng dấu "Approved" với kích thước 14x38 mm, mã tampon S1822-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo nhanh nội dung in ấn the...
60,000 đ / Cái
69,000 đ / Cái

Đóng dấu "Bán hàng qua điện thoại" với kích thước 14x38 mm, mã tampon S1822-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo nhanh nội...
60,000 đ / Cái
66,600 đ / Cái

#{message}
#{time_ago}

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Bấm kim  |  Bấm lổ  |  Dao kéo  |  Kim bấm  |  Ghim kẹp - Gáy lò xo  |  Băng keo  |  Keo dán - Cắt keo  |  Thước compa  |  Dây buộc  |  Đóng dấu - Tampon  |  Giấy in ấn  |  Giấy bìa  |  Giấy in nhiệt - liên tục  |  Giấy notes  |  Giấy chuyên dụng  |  Nhãn decal  |  Khăn giấy vệ sinh  |  Bìa còng  |  Bìa lưu trữ  |  Bìa lá album  |  Bìa phân trang  |  Bút bi - Bút gel  |  Bút lông - Bút dạ quang  |  Bút chuyên dụng  |  Bút chì  |  Ruột bút  |  Gôm - Chuốt - Lau bảng  |  Họa phẩm  |  Sổ tập  |  Phiếu - Biểu mẫu  |  Khay kệ  |  Hộp cắm bút  |  Dụng cụ lưu trữ  |  Bao thư  |  Bảng tên  |  CD - DVD - USB  |  Pin  |  Máy tính  |  Máy văn phòng  |  Thiết bị điện  |  Bảng  |  Gia dụng  |  Bao bì - Túi nhựa  |  Chất tẩy rửa - Xịt phòng  |  Thức uống - Thực phẩm  |  Hội nghị - Party  |  Tiện ích cá nhân  |  Mực in HP  |  Mực in Canon  |  Mực in Bother - Fuji  |  Mực in Lexmark - Ricoh  |  Ruban - Film fax

OFFICEXINH.COM NHÀ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM TRỌN GÓI.

Với uy tín và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối văn phòng phẩm, OFFICEXINH là lựa chọn tin cậy của rất nhiều doanh nghiệm khi có nhu cầu về đồ dùng văn phòng phẩm. Chúng tôi chuyên phân phối sản phẩm chính hãng, uy tín chất lượng. Tại OFFICEXINH.COM, quý doanh nghiệp có thể đặt các mặt hàng đa dạng từ thông dụng cho đến cao cấp, cũng như tham gia vào các các chương trình khuyến mãi định kỳ. Bây giờ bạn có thể trải nghiệm đặt hàng online thỏa thích với chính sách đặt hàng văn phòng phẩm giá sỉ linh hoạt mà OFFICEXINH mang lại chỉ với 1 click chuột. Chúng tôi tự tin đem lại sự thoải mái nhất cho bạn khi mua hàng.

OFFICEXINH.COM SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI VĂN PHÒNG PHẨM, DỤNG CỤ HỌC TẬP!

Officexinh phân phối nhiều mặt hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các công ty, cơ quan, trường học, cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm và không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm. Sản phẩm có mẫu mã đẹp, phong phú về kiểu dáng, màu sắc, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Đồ dùng văn phòng phẩm đa dạng chủng loại như: bút viết, tập sổ, bìa hồ sơ, khay đựng tài liệu, ghim kẹp, dao kéo, thước, bảng, băng keo, máy văn phòng, vệ sinh phẩm, gia dụng, mực in, và linh kiện máy tính… OFFICEXINH.COM sẽ gợi ý những mẫu văn phòng phẩm phù hợp với doanh nhiệp của bạn. Chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng với sự lựa chọn của mình bằng giá và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Officexinh đang mở rộng phạm vi phân phối  tại trung tâm Tp.Hồ Chí Minh và triển triển khai giao hàng nhanh văn phòng phẩm tại Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11 ...

Hình ảnh và đơn giá sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách từ nhà sản xuất và chỉ áp dụng cho đơn hàng trực tuyến. Quý khác vui lòng tham khảo các quy định về vận chuyển và thanh toán trước khi đặt hàng!

Văn phòng phẩm chuyên dụng dành cho trường học, tổ chức, doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh - Showroom : Quận 5, Tp.HCM


+ 1500 SẢN PHẨM

GIAO NHẬN NHANH CHÓNG

HỔ TRỢ 24/7

UY TÍN & CHẤT LƯỢNG