Băng keo

Officexinh giúp bạn chọn các dòng sản phẩm băng keo trong, băng keo 2 mặt, băng keo đục, băng keo dán tiền, băng keo điện, băng keo màu, băng keo sốp, băng keo giấy … chính hãng ✓Tiết kiệm từ 20-30%
Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Băng keo 2 mặt 0.5cm với chất liệu nhựa OPP, chiều rộng 0.5 cm, được phủ keo 2 mặt, màu trắng trong, độ dày 40-50 yard d...
3,000 đ / Cuộn
3,400 đ / Cuộn

Băng keo 2 mặt 1.2cm với chất liệu nhựa OPP, chiều rộng 1.2 cm, được phủ keo 2 mặt, màu trắng trong, độ dày 40-50 yard d...
5,000 đ / Cuộn
5,700 đ / Cuộn

Băng keo 2 mặt 2.5cm (B-3.25) với chất liệu nhựa OPP, chiều rộng 2.5 cm, được phủ keo 2 mặt, màu trắng trong, độ dày 40-...
8,000 đ / Cuộn
9,600 đ / Cuộn

Băng keo 2 mặt 5cm (B-6) với chất liệu nhựa OPP, chiều rộng 5 cm, được phủ keo 2 mặt, màu trắng trong, độ dày 40-50 yard...
12,000 đ / Cuộn
13,700 đ / Cuộn

Băng keo giấy 1.2cm (B-2.625) với chất liệu giấy, chiều rộng 1 cm, được phủ keo 2 mặt, màu trắng trong, độ dày 40-50 yar...
5,000 đ / Cuộn
5,700 đ / Cuộn

Băng keo giấy 2.5cm (B-5) với chất liệu giấy, chiều rộng 2.5 cm, được phủ keo 2 mặt, màu trắng trong, độ dày 40-50 yard ...
10,000 đ / Cuộn
11,200 đ / Cuộn

Băng keo giấy 5cm với chất liệu giấy, chiều rộng 5 cm, được phủ keo 2 mặt, màu trắng trong, độ dày 40-50 yard tạo nhãn g...
15,000 đ / Cuộn
17,700 đ / Cuộn

Băng keo si xanh dương 3.6cm (B-9.5) với chất liệu simili, chiều rộng 3.6 cm, được phủ keo 1 mặt, màu xanh dương, độ dày...
14,000 đ / Cuộn
15,700 đ / Cuộn

Băng keo si xanh dương 5cm (B-12.5) với chất liệu simili, chiều rộng 5 cm, được phủ keo 1 mặt, màu xanh dương, độ dày 80...
17,000 đ / Cuộn
19,100 đ / Cuộn

Băng keo trong 1.2cm với chất liệu nhựa OPP, chiều rộng 1.2 cm, được phủ keo 1 mặt, màu trắng trong, độ dày 80 yard dán ...
5,000 đ / Cuộn
5,500 đ / Cuộn

Băng keo trong 2.5cm (B-5.9) với chất liệu nhựa OPP, chiều rộng 2.5 cm, được phủ keo 1 mặt, màu trắng trong, độ dày 80 y...
10,000 đ / Cuộn
11,800 đ / Cuộn

Băng keo trong 5cm (B-11.34) với chất liệu nhựa OPP, chiều rộng 5 cm, được phủ keo 1 mặt, màu trắng trong, độ dày 80 yar...
15,000 đ / Cuộn
16,500 đ / Cuộn

Băng keo trong mini (B-1.6) với chất liệu nhựa OPP, chiều rộng 2.5 cm, được phủ keo 1 mặt, màu trắng trong, độ dày 80 ya...
4,000 đ / Cuộn
4,700 đ / Cuộn

Băng keo đục 5cm với chất liệu nhựa OPP, chiều rộng 5 cm, được phủ keo 2 mặt, màu vàng nâu, độ dày 70-80 yard dán nối tạ...
15,000 đ / Cuộn
17,300 đ / Cuộn

Băng gai dán trắng với chất liệu nhựa tổng hợp, màu trắng tạo lớp dán tạo thời có thể dễ dàng tháo gở tạo lớp dán tạo th...
40,000 đ / Cuộn
46,800 đ / Cuộn

Băng gai dán đen với chất liệu nhựa tổng hợp, màu đen tạo lớp dán tạo thời có thể dễ dàng tháo gở tạo lớp dán tạo thời c...
40,000 đ / Cuộn
45,200 đ / Cuộn

Băng keo da bò 5cm với chất liệu giấy, chiều rộng 5 cm, phủ keo 1 mặt, màu da bò, độ dày 80-120 yard dán thùng, bưu kiện...
30,000 đ / Cuộn
35,700 đ / Cuộn

Băng keo dán tiền với nền trong, dán 1 mặt, giảm độ phản quang, chống thấm, độ dính cao dán tiền, tài liệu, và hóa đơn m...
50,000 đ / Cuộn
55,500 đ / Cuộn

Băng keo ống nước
Băng keo ống nước với nền trắng, nhựa dẻo, dán 1 mặt, chống thấm tốt liên kết mối nối ống dẫn nước với chức năng chống t...
*** / Cuộn

Băng keo si vàng 3.6cm với chất liệu simili, chiều rộng 3.6 cm, được phủ keo 1 mặt, màu vàng, độ dày 80-120 yard dán trê...
14,000 đ / Cuộn
16,600 đ / Cuộn

Băng keo si vàng 5cm (B-12.5) với chất liệu simili, chiều rộng 5 cm, được phủ keo 1 mặt, màu vàng, độ dày 80-120 yard dá...
17,000 đ / Cuộn
19,800 đ / Cuộn

Băng keo si xanh lá 3.6cm với chất liệu simili, chiều rộng 3.6 cm, được phủ keo 1 mặt, màu xanh lá, độ dày 80-120 yard d...
14,000 đ / Cuộn
16,000 đ / Cuộn

Băng keo si xanh lá 5cm (B-12.5) với chất liệu simili, chiều rộng 5 cm, được phủ keo 1 mặt, màu xanh lá, độ dày 80-120 y...
17,000 đ / Cuộn
18,900 đ / Cuộn

Băng keo si đen 3.6cm với chất liệu simili, chiều rộng 3.6 cm, được phủ keo 1 mặt, màu đen, độ dày 80-120 yard dán trên ...
14,000 đ / Cuộn
15,900 đ / Cuộn

Băng keo si đen 5cm (B-12.5) với chất liệu simili, chiều rộng 5 cm, được phủ keo 1 mặt, màu đen, độ dày 80-120 yard dán ...
17,000 đ / Cuộn
19,900 đ / Cuộn

Băng keo si đỏ 3.6cm với chất liệu simili, chiều rộng 3.6 cm, được phủ keo 1 mặt, màu đỏ, độ dày 80-120 yard dán trên ki...
14,000 đ / Cuộn
16,100 đ / Cuộn

Băng keo si đỏ 5cm (B-12.5) với chất liệu simili, chiều rộng 5 cm, được phủ keo 1 mặt, màu đỏ, độ dày 80-120 yard dán tr...
17,000 đ / Cuộn
20,100 đ / Cuộn

Băng keo sốp 2.5cm với đệm mút trắng, chiều rộng 2.5cm, giảm sốc tốt, phủ keo 2 mặt, độ dính cao dán trên kính, dán tườn...
20,000 đ / Cuộn
23,600 đ / Cuộn

Băng keo sốp 5cm (B-17) với đệm mút trắng, chiều rộng 5cm, giảm sốc tốt, phủ keo 2 mặt, độ dính cao dán trên kính, dán t...
35,000 đ / Cuộn
40,300 đ / Cuộn

Băng keo sốp đen 1cm với đệm mút đen, chiều rộng 1cm, giảm sốc tốt, phủ keo 2 mặt dán trên kính, dán tường, và bề mặt ph...
20,000 đ / Cuộn
23,200 đ / Cuộn

Băng keo sốp đen 2.4cm (B-17) với đệm mút đen, chiều rộng 2.4cm, giảm sốc tốt, phủ keo 2 mặt dán trên kính, dán tường, v...
30,000 đ / Cuộn
35,100 đ / Cuộn

Băng keo trong 0.5cm
Băng keo trong 0.5cm với chất liệu nhựa OPP, chiều rộng 0.5 cm, được phủ keo 1 mặt, màu trắng trong, độ dày 80 yard dán ...
*** / Cuộn

Băng keo vải bạc 5cm (B-22) với chất liệu vải, chiều rộng 5 cm, phủ keo 1 mặt, màu bạc, độ dày 80-120 yard dán thùng, bư...
35,000 đ / Cuộn
41,000 đ / Cuộn

Băng keo vải trắng 5cm (B-21.7) với chất liệu vải, chiều rộng 5 cm, phủ keo 1 mặt, màu trắng, độ dày 80-120 yard dán thù...
35,000 đ / Cuộn
41,300 đ / Cuộn

Băng keo vải vàng 5cm (B-22) với chất liệu vải, chiều rộng 5 cm, phủ keo 1 mặt, màu vàng, độ dày 80-120 yard dán thùng, ...
35,000 đ / Cuộn
42,000 đ / Cuộn

Băng keo vải xanh 5cm (B-22) với chất liệu vải, chiều rộng 5 cm, phủ keo 1 mặt, màu xanh, độ dày 80-120 yard dán thùng, ...
35,000 đ / Cuộn
38,900 đ / Cuộn

Băng keo vải đen 5cm (B-22) với chất liệu vải, chiều rộng 5 cm, phủ keo 1 mặt, màu đen, độ dày 80-120 yard dán thùng, bư...
35,000 đ / Cuộn
38,900 đ / Cuộn

Băng keo vải đỏ 5cm (B-22) với chất liệu vải, chiều rộng 5 cm, phủ keo 1 mặt, màu đỏ, độ dày 80-120 yard dán thùng, bưu ...
35,000 đ / Cuộn
38,900 đ / Cuộn

Băng keo điện với nền đen, nhựa dẻo, dán 1 mặt, chống thấm, chống giật, cách điện tốt dán nối dây dẫn điện và thiết bị đ...
10,000 đ / Cuộn
11,500 đ / Cuộn

Film quấn hàng 30cm (F-60) với chất liệu polyme, chiều rộng 30 cm, bề mặt dày và chống thấm gia cố và đóng gói vật phẩm ...
85,000 đ / Cuộn
94,400 đ / Cuộn

Film quấn hàng 50cm (F-88) với chất liệu polyme, chiều rộng 60 cm, bề mặt dày và chống thấm gia cố và đóng gói vật phẩm ...
105,000 đ / Cuộn
115,500 đ / Cuộn

#{message}
#{time_ago}

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Bấm kim  |  Bấm lổ  |  Dao kéo  |  Kim bấm  |  Ghim kẹp - Gáy lò xo  |  Băng keo  |  Keo dán - Cắt keo  |  Thước compa  |  Dây buộc  |  Đóng dấu - Tampon  |  Giấy in ấn  |  Giấy bìa  |  Giấy in nhiệt - liên tục  |  Giấy notes  |  Giấy chuyên dụng  |  Nhãn decal  |  Khăn giấy vệ sinh  |  Bìa còng  |  Bìa lưu trữ  |  Bìa lá album  |  Bìa phân trang  |  Bút bi - Bút gel  |  Bút lông - Bút dạ quang  |  Bút chuyên dụng  |  Bút chì  |  Ruột bút  |  Gôm - Chuốt - Lau bảng  |  Họa phẩm  |  Sổ tập  |  Phiếu - Biểu mẫu  |  Khay kệ  |  Hộp cắm bút  |  Dụng cụ lưu trữ  |  Bao thư  |  Bảng tên  |  CD - DVD - USB  |  Pin  |  Máy tính  |  Máy văn phòng  |  Thiết bị điện  |  Bảng  |  Gia dụng  |  Bao bì - Túi nhựa  |  Chất tẩy rửa - Xịt phòng  |  Thức uống - Thực phẩm  |  Hội nghị - Party  |  Tiện ích cá nhân  |  Mực in HP  |  Mực in Canon  |  Mực in Bother - Fuji  |  Mực in Lexmark - Ricoh  |  Ruban - Film fax

OFFICEXINH.COM NHÀ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM TRỌN GÓI.

Với uy tín và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối văn phòng phẩm, OFFICEXINH là lựa chọn tin cậy của rất nhiều doanh nghiệm khi có nhu cầu về đồ dùng văn phòng phẩm. Chúng tôi chuyên phân phối sản phẩm chính hãng, uy tín chất lượng. Tại OFFICEXINH.COM, quý doanh nghiệp có thể đặt các mặt hàng đa dạng từ thông dụng cho đến cao cấp, cũng như tham gia vào các các chương trình khuyến mãi định kỳ. Bây giờ bạn có thể trải nghiệm đặt hàng online thỏa thích với chính sách đặt hàng văn phòng phẩm giá sỉ linh hoạt mà OFFICEXINH mang lại chỉ với 1 click chuột. Chúng tôi tự tin đem lại sự thoải mái nhất cho bạn khi mua hàng.

OFFICEXINH.COM SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI VĂN PHÒNG PHẨM, DỤNG CỤ HỌC TẬP!

Officexinh phân phối nhiều mặt hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các công ty, cơ quan, trường học, cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm và không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm. Sản phẩm có mẫu mã đẹp, phong phú về kiểu dáng, màu sắc, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Đồ dùng văn phòng phẩm đa dạng chủng loại như: bút viết, tập sổ, bìa hồ sơ, khay đựng tài liệu, ghim kẹp, dao kéo, thước, bảng, băng keo, máy văn phòng, vệ sinh phẩm, gia dụng, mực in, và linh kiện máy tính… OFFICEXINH.COM sẽ gợi ý những mẫu văn phòng phẩm phù hợp với doanh nhiệp của bạn. Chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng với sự lựa chọn của mình bằng giá và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Officexinh đang mở rộng phạm vi phân phối  tại trung tâm Tp.Hồ Chí Minh và triển triển khai giao hàng nhanh văn phòng phẩm tại Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11 ...

Hình ảnh và đơn giá sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách từ nhà sản xuất và chỉ áp dụng cho đơn hàng trực tuyến. Quý khác vui lòng tham khảo các quy định về vận chuyển và thanh toán trước khi đặt hàng!

Văn phòng phẩm chuyên dụng dành cho trường học, tổ chức, doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh - Showroom : Quận 5, Tp.HCM


+ 1500 SẢN PHẨM

GIAO NHẬN NHANH CHÓNG

HỔ TRỢ 24/7

UY TÍN & CHẤT LƯỢNG