Dụng cụ văn phòng

Officexinh giúp bạn chọn các dòng sản phẩm bấm kim, bấm lổ, băng keo, bảng, compa, con dấu, dao rọc, gáy lò xo, kéo, keo dán, kẹp acco, kẹp giấy, kim bấm, thước… chính hãng ✓Tiết kiệm từ 20-30%

Hiển thị: Danh sách Lưới

Bấm kim Kanex HD10 - 10 tờ
Bấm kim Kanex HD10 - 10 tờ (B-11.6) với thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.10 liên kết và p..
*** / Cái
Bấm kim Kanex ICON - 10 tờ
Bấm kim Kanex ICON - 10 tờ (B-18.6) với thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.10 liên kết và p..
33,600 đ / Cái
30,000 đ / Cái
Bấm kim Kwtrio 5106 - 10 tờ
Bấm kim Kwtrio 5106 - 10 tờ (B-22) với thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 20 tờ, sử dụng kim bấm no.03 (0246) liên kế..
39,200 đ / Cái
35,000 đ / Cái
Bấm kim Kwtrio 5270 - 10 tờ
Bấm kim Kwtrio 5270 - 10 tờ (B-16.5) với thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.10 liên kết và ..
29,800 đ / Cái
25,000 đ / Cái
Bấm kim Kwtrio xoay no.03 536R
Bấm kim Kwtrio xoay no.03 536R (B-4) với thân máy kim loại, có thể xoay 360, dạng bấm, lực bấm 20 tờ, sử dụng kim bấm no..
70,200 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Bấm kim Max HD10 - 10 tờ
Bấm kim Max HD10 - 10 tờ với thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.10 liên kết và phân nhóm tà..
51,300 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Bấm kim Max HD10N - 10 tờ
Bấm kim Max HD10N - 10 tờ (B-4) với thân máy kim loại, dạng bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.10 liên kết và phân ..
53,600 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Bấm kim Max HD50R - 20 tờ
Bấm kim Max HD50R - 20 tờ với thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.03 (0246) liên kết và phân..
171,000 đ / Cái
150,000 đ / Cái
Bấm kim Plus PS10E - 10 tờ
Bấm kim Plus PS10E - 10 tờ với thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.10 liên kết và phân nhóm ..
46,000 đ / Cái
40,000 đ / Cái
Gở kim Eagle 1039A
Gở kim Eagle 1039A (G-23) với thân kim loại, dạng tay cầm, dùng lực ấn để gở kim nhưng vẫn bảo vệ được bề mặt giấy tháo ..
53,100 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Gở kim Kanex SR500
Gở kim Kanex SR500 (G-45) với thân kim loại, dạng tay cầm, dùng lực ấn để gở kim nhưng vẫn bảo vệ được bề mặt giấy tháo ..
71,400 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Gở kim Kwtrio 508B
Gở kim Kwtrio 508B (G-6.9) với thân vỏ nhựa, dùng lực bấm để tháo rời kim bấm tháo gở các loại kim bấm được sử dụng tron..
13,600 đ / Cái
12,000 đ / Cái
Bấm gổ Kanex TP10
Bấm gổ Kanex TP10 (B-250) với thân máy bằng nhựa, dạng tay cầm, lực bấm 240 tờ, sử dụng kim bấm no.03 (0246) liên kết và..
285,000 đ / Cái
250,000 đ / Cái
Bấm gổ Kanex TS13H
Bấm gổ Kanex TS13H (B-282.5) với thân máy kim loại, dạng tay cầm, lực bấm 240 tờ, sử dụng kim bấm no.03 (0246) liên kết ..
388,500 đ / Cái
350,000 đ / Cái
Bấm kim 338 - 20 tờ
Bấm kim 338 - 20 tờ (B-38) với thân máy kim loại, dạng bấm, lực bấm 20 tờ, sử dụng kim bấm no.03 (0246) liên kết và phân..
52,200 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Bấm kim Kanex 1213 - 100 tờ
Bấm kim Kanex 1213 - 100 tờ với thân máy kim loại, có tay đẩy, lực bấm 240 tờ, sử dụng kim bấm 23/8, 23/10, 23/13,23/15,..
*** / Cái
Bấm kim Kanex 1224 - 240 tờ
Bấm kim Kanex 1224 - 240 tờ (B-510) với thân máy kim loại, có tay đẩy, lực bấm 240 tờ, sử dụng kim bấm 23/8, 23/10, 23/1..
627,000 đ / Cái
550,000 đ / Cái
Bấm kim Kanex 45L - 25 tờ
Bấm kim Kanex 45L - 25 tờ (B-117) với thân máy kim loại, dạng bấm, chiều dài thân 30cm, lực bấm 25 tờ, sử dụng kim bấm n..
*** / Cái
Bấm kim Kanex HD45 - 20 tờ
Bấm kim Kanex HD45 - 20 tờ (B-33) với thân máy kim loại, dạng bấm, lực bấm 20 tờ, sử dụng kim bấm no.03 (0246) liên kết ..
*** / Cái
Bấm kim Kanex HD555 - 20 tờ
Bấm kim Kanex HD555 - 20 tờ (B-29) với thân máy kim loại, dạng bấm, lực bấm 20 tờ, sử dụng kim bấm no.03 (0246) liên kết..
*** / Cái
Bấm kim Kanex HP10 - 10 tờ
Bấm kim Kanex HP10 - 10 tờ (B-52) với thân máy kim loại, dạng kềm bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.10 liên kết và ..
79,100 đ / Cái
70,000 đ / Cái
Bấm kim Kanex HP15 - 10 tờ
Bấm kim Kanex HP15 - 10 tờ (B-53.2) với thân máy kim loại, dạng kềm bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.10 liên kết v..
83,300 đ / Cái
75,000 đ / Cái
Bấm kim Kanex HP45 - 20 tờ
Bấm kim Kanex HP45 - 20 tờ (B-66) với thân máy kim loại, dạng kềm bấm, lực bấm 20 tờ, sử dụng kim bấm no.03 (0246) liên ..
*** / Cái
Bấm kim Kanex Mini - 10 tờ
Bấm kim Kanex Mini - 10 tờ (B-11.9) với thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm 10.10 liên kết và p..
23,600 đ / Cái
20,000 đ / Cái
Bấm kim Kwtrio 5000 - 240 tờ
Bấm kim Kwtrio 5000 - 240 tờ (B-1310) với thân máy kim loại, có tay đẩy, lực bấm 240 tờ, sử dụng kim bấm 23/8, 23/10, 23..
1,705,000 đ / Cái
1,550,000 đ / Cái
Bấm kim Kwtrio 5003 - 240 tờ
Bấm kim Kwtrio 5003 - 240 tờ (B-505) với thân máy kim loại, có tay đẩy, lực bấm 240 tờ, sử dụng kim bấm 23/8, 23/10, 23/..
627,000 đ / Cái
550,000 đ / Cái
Bấm kim Kwtrio 50LA - 210 tờ
Bấm kim Kwtrio 50LA - 210 tờ (B-350) với thân máy kim loại, có tay đẩy, lực bấm 210 tờ, sử dụng kim bấm 23/8, 23/10, 23/..
522,000 đ / Cái
450,000 đ / Cái
Bấm kim Kwtrio 50SA - 100 tờ
Bấm kim Kwtrio 50SA - 100 tờ (B-240) với thân máy kim loại, có tay đẩy, lực bấm 100 tờ, sử dụng kim bấm 23/8, 23/10, 23/..
384,000 đ / Cái
320,000 đ / Cái
Bấm kim Kwtrio 5160 - 10 tờ
Bấm kim Kwtrio 5160 - 10 tờ (B-68) với thân máy kim loại, dạng kềm bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.10 liên kết và..
108,300 đ / Cái
95,000 đ / Cái
Bấm kim Kwtrio 5360 - 20 tờ
Bấm kim Kwtrio 5360 - 20 tờ (B-83) với thân máy kim loại, dạng kềm bấm, lực bấm 20 tờ, sử dụng kim bấm no.03 (0246) liên..
138,000 đ / Cái
120,000 đ / Cái
Bấm kim Kwtrio 5870 - 20 tờ
Bấm kim Kwtrio 5870 - 20 tờ với thân máy kim loại, dạng bấm, kim bấm no.03, lực bấm 20 tờ liên kết và phân nhóm tài liệu..
*** / Cái
Bấm kim Kwtrio 5900 - 25 tờ
Bấm kim Kwtrio 5900 - 25 tờ (B-124) với thân máy kim loại, dạng bấm, chiều dài thân 30cm, lực bấm 25 tờ, sử dụng kim bấm..
205,200 đ / Cái
180,000 đ / Cái
Bấm kim Maped 394 - 20 tờ
Bấm kim Maped 394 - 20 tờ với thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 20 tờ, sử dụng kim bấm no.03 (0246) liên kết và phân..
*** / Cái
Bấm kim SDI 1104 - 10 tờ
Bấm kim SDI 1104 - 10 tờ với thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.10 liên kết và phân nhóm tà..
*** / Cái
Bấm kim Stacom C107 - 10 tờ
Bấm kim Stacom C107 - 10 tờ với thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 10 tờ, sử dụng kim bấm no.10 liên kết và phân nhóm..
22,800 đ / Cái
20,000 đ / Cái
Bấm kim Stacom C110 - 20 tờ
Bấm kim Stacom C110 - 20 tờ với thân máy bằng nhựa, dạng bấm, lực bấm 20 tờ, sử dụng kim bấm no.03 (0246) liên kết và ph..
*** / Cái
Hiển thị: Danh sách Lưới

Bấm 1 lổ Kwtrio 97A0 - 8 tờ
Bấm 1 lổ Kwtrio 97A0 - 8 tờ (B-23) với thân kim loại, dạn kềm bấm, đục 1 lổ, lực bấm 8 tờ tạo lổ trên bề mặt giấy nhằm h..
39,200 đ / Cái
35,000 đ / Cái
Bấm 2 lổ Kwtrio 912 - 16 tờ
Bấm 2 lổ Kwtrio 912 - 16 tờ (B-54) với thân kim loại, dạng ấn, đục 2 lổ, có thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chống t..
79,100 đ / Cái
70,000 đ / Cái
Bấm 2 lổ Kwtrio 978 - 30 tờ
Bấm 2 lổ Kwtrio 978 - 30 tờ (B-82) với thân kim loại, dạng ấn, đục 2 lổ, có thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chống t..
141,600 đ / Cái
120,000 đ / Cái
Bấm 1 lổ Kanex SHP20 - 8 tờ
Bấm 1 lổ Kanex SHP20 - 8 tờ (B-27) với thân kim loại, dạng tay cầm, lực bấm 15 tờ, có ngăn chứa giấy rời tạo lổ trên bề ..
*** / Cái
Bấm 1 lổ Kwtrio 9770 - 20 tờ
Bấm 1 lổ Kwtrio 9770 - 20 tờ với thân kim loại, dạn kềm bấm, đục 1 lổ, lực bấm 20 tờ tạo lổ trên bề mặt giấy nhằm hổ trợ..
*** / Cái
Bấm 2 lổ Kwtrio 952 - 150 tờ
Bấm 2 lổ Kwtrio 952 - 150 tờ (B-847) với thân máy kim loại, đục 2 lổ, thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chống trượt, ..
1,239,000 đ / Cái
1,050,000 đ / Cái
Bấm 2 lổ Kwtrio 9670 - 70 tờ
Bấm 2 lổ Kwtrio 9670 - 70 tờ (B-297) với thân máy kim loại, dạng đẩy, đục 2 lổ, thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chố..
440,800 đ / Cái
380,000 đ / Cái
Bấm 2 lổ Kwtrio 97P0 - 40 tờ
Bấm 2 lổ Kwtrio 97P0 - 40 tờ với thân kim loại, dạng ấn, đục 2 lổ, có thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chống trượt, ..
*** / Cái
Bấm 3 lổ Kwtrio 9630 - 30 tờ
Bấm 3 lổ Kwtrio 9630 - 30 tờ (B-340) với thân kim loại, dạng ấn, đục 3 lổ, có thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chống..
*** / Cái
Bấm 3 lổ Kwtrio 9640 - 50 tờ
Bấm 3 lổ Kwtrio 9640 - 50 tờ (B-530) với thân kim loại, dạng ấn, đục 3 lổ, có thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chống..
*** / Cái
Bấm 3 lổ Kwtrio 999 - 10 tờ
Bấm 3 lổ Kwtrio 999 - 10 tờ (B-94) với thân kim loại, dạng ấn, đục 3 lổ, đế cao su chống trượt, lực bấm 10 tờ, có hộc ch..
135,600 đ / Cái
120,000 đ / Cái
Bấm 4 lổ Kwtrio 999D - 10 tờ
Bấm 4 lổ Kwtrio 999D - 10 tờ (B-101) với thân kim loại, dạng ấn, đục 4 lổ, đế cao su chống trượt, lực bấm 10 tờ, có hộc ..
146,900 đ / Cái
130,000 đ / Cái
Bấm lổ da
Bấm lổ da với thân kim loại, đục 1 lổ, dạngtay cầm, tùy chỉnh được kích cở lổ bấm bấm 1 lổ trên chất liệu da,bấm dây nịc..
*** / Cái
Khoan 2 lổ Tata
Khoan 2 lổ Tata với thân kim loại, khoan 2 lổ, đế cao su chống trượt, lực khoan 250 tờ, có hộp chứa giấy rời tạo lổ trên..
585,000 đ / Cái
500,000 đ / Cái
Khoan 3 lổ Tata
Khoan 3 lổ Tata với thân kim loại, khoan 3 lổ, đế cao su chống trượt, lực khoan 250 tờ, có hộp chứa giấy rời tạo lổ trên..
654,500 đ / Cái
550,000 đ / Cái
Khoan 4 lổ Tata
Khoan 4 lổ Tata với thân kim loại, khoan 4 lổ, đế cao su chống trượt, lực khoan 250 tờ, có hộp chứa giấy rời tạo lổ trên..
714,000 đ / Cái
600,000 đ / Cái
Hiển thị: Danh sách Lưới

Dao rọc Baoke UK1401
Dao rọc Baoke UK1401 (G-170) với thân kim loại, lưỡi dao kim loại 9 mm, nút bấm khóa cắt rọc giấy, thùng hàng, bưu kiệ..
23,800 đ / Cây
20,000 đ / Cây
Dao rọc lớn
Dao rọc lớn với thân nhựa, lưỡi dao kim loại 18 mm, nút bấm khóa cắt rọc giấy, thùng hàng, bưu kiện với lưỡi dao đẩy tự..
27,800 đ / Cây
25,000 đ / Cây
Dao rọc lớn SDI 0423 - A2
Dao rọc lớn SDI 0423 - A2 với thân nhựa, lưỡi dao kim loại 18 mm, nút bấm khóa cắt rọc giấy, thùng hàng, bưu kiện với l..
41,300 đ / Cây
35,000 đ / Cây
Dao rọc nhỏ
Dao rọc nhỏ (D-3.5) với thân nhựa, lưỡi dao kim loại 9 mm, nút bấm khóa cắt rọc giấy, thùng hàng, bưu kiện với lưỡi dao..
16,700 đ / Cây
15,000 đ / Cây
Dao rọc nhỏ SDI 0404 - A2
Dao rọc nhỏ SDI 0404 - A2 (D-11) với thân nhựa, lưỡi dao kim loại 9 mm, nút bấm khóa cắt rọc giấy, thùng hàng, bưu kiện..
35,400 đ / Cây
30,000 đ / Cây
Kéo lớn
Kéo lớn với thân dài 20cm, cán cầm nhựa, lưỡi kéo bằng thép cắt giấy, cắt vải hoặc chất liệu phi kim cắt giấy, cắt vải h..
29,300 đ / Cây
25,000 đ / Cây
Kéo trung - S0183
Kéo trung - S0183 (K-9.2) với thân dài 15cm, cán cầm nhựa, lưỡi kéo bằng thép cắt giấy, cắt vải hoặc chất liệu phi kim c..
17,900 đ / Cây
15,000 đ / Cây
Lưỡi dao rọc lớn
Lưỡi dao rọc lớn với lưỡi dao bằng thép, có rãnh chia tách dễ dàng, độ rộng 18 mm thay thế các lưỡi dao có sẵn trong các..
23,000 đ / Vỉ
20,000 đ / Vỉ
Lưỡi dao rọc lớn SDI 18mm
Lưỡi dao rọc lớn SDI 18mm (L-28) với lưỡi dao bằng thép, có rãnh chia tách dễ dàng, độ rộng 18 mm thay thế các lưỡi dao ..
42,000 đ / Vỉ
35,000 đ / Vỉ
Lưỡi dao rọc nhỏ
Lưỡi dao rọc nhỏ với lưỡi dao bằng thép, có rãnh chia tách dễ dàng, độ rộng 9 mm thay thế các lưỡi dao có sẵn trong các ..
17,000 đ / Vỉ
15,000 đ / Vỉ
Lưỡi dao rọc nhỏ SDI 9mm
Lưỡi dao rọc nhỏ SDI 9mm (L-15) với lưỡi dao bằng thép, có rãnh chia tách dễ dàng, độ rộng 9 mm thay thế các lưỡi dao có..
25,300 đ / Vỉ
23,000 đ / Vỉ
Bàn cắt giấy A3
Bàn cắt giấy A3 với 297 mm x 420 mm, lưỡi dao bằng thép, bề mặt gỗ, chân đế cao su chống trượt, nền kẻ ô ly cắt giấy, ch..
243,600 đ / Cái
210,000 đ / Cái
Bàn cắt giấy A4
Bàn cắt giấy A4 với 210 mm x 297 mm, lưỡi dao bằng thép, bề mặt gỗ, chân đế cao su chống trượt, nền kẻ ô ly cắt giấy, ch..
216,500 đ / Cái
195,000 đ / Cái
Bàn cắt giấy A5
Bàn cắt giấy A5 với 148 mm x 210 mm, lưỡi dao bằng thép, bề mặt gỗ, chân đế cao su chống trượt, nền kẻ ô ly cắt giấy, ch..
182,400 đ / Cái
160,000 đ / Cái
Dao khắc
Dao khắc (B-16.5) với thân kim loại tích hợp nhiều lưỡi dao kích cở khác nhau cắt rọc giấy, thùng hàng, bưu kiện với lư..
57,500 đ / Cây
50,000 đ / Cây
Dao rọc Kanex M9
Dao rọc Kanex M9 (D-10.6) với thân kim loại, lưỡi dao kim loại 9 mm, nút bấm khóa cắt rọc giấy, thùng hàng, bưu kiện vớ..
*** / Cây
Dao rọc Kanex P9
Dao rọc Kanex P9 (D-6.8) với thân nhựa, lưỡi dao kim loại 9 mm, nút bấm khóa cắt rọc giấy, thùng hàng, bưu kiện với lưỡ..
*** / Cây
Dao Thái Kiwi đầu nhọn
Dao Thái Kiwi đầu nhọn với cán cầm bằng nhựa, lưỡi dao đầu nhọn bằng thép không gỉ cắt gọt thực phẩm, hoa quả cắt gọt th..
28,000 đ / Cây
25,000 đ / Cây
Dao Thái Kiwi đầu tròn
Dao Thái Kiwi đầu tròn với cán cầm bằng nhựa, lưỡi dao đầu tròn bằng thép không gỉ cắt gọt thực phẩm, hoa quả cắt gọt th..
28,300 đ / Cây
25,000 đ / Cây
Kéo cắt chỉ
Kéo cắt chỉ với thân dài 10 cm, dạng bóp, lưỡi kéo bằng thép cắt chỉ hay các chi tiết nhỏ cắt chỉ hay các chi tiết nhỏ ✓..
11,400 đ / Cây
10,000 đ / Cây
Kéo lớn Nhơn Hòa
Kéo lớn Nhơn Hòa với thân dài 25cm, cán cầm nhựa, lưỡi kéo bằng thép không gỉ cắt giấy, cắt vải hoặc chất liệu phi kim c..
*** / Cây
Kéo rồng phụng K45
Kéo rồng phụng K45 (G-200) với thân dài 15cm, thân kim loại, lưỡi kéo bằng thép cắt giấy, cắt vải hoặc chất liệu phi ki..
*** / Cây
Kéo đại - 9010
Kéo đại - 9010 với thân dài 25cm, cán cầm nhựa, lưỡi kéo bằng thép cắt giấy, cắt vải hoặc chất liệu phi kim ✓Tiết kiệm ..
35,100 đ / Cây
30,000 đ / Cây
Tấm lót cắt A3
Tấm lót cắt A3 với bề mặt nhựa tổng hợp, chống trượt, viền đo, phù hợp các kích thước tối đa A3 làm đế lót cắt giấy khổ ..
324,000 đ / Tấm
270,000 đ / Tấm
Tấm lót cắt A4
Tấm lót cắt A4 với bề mặt nhựa tổng hợp, chống trượt, viền đo, phù hợp các kích thước tối đa A4 làm đế lót cắt giấy khổ ..
201,600 đ / Tấm
180,000 đ / Tấm
Hiển thị: Danh sách Lưới

Kim bấm Kwtrio 23/08
Kim bấm Kwtrio 23/08 với thân kim loại, chiều cao chân kim: 8 mm, lực bấm 50 tờ kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại n..
18,700 đ / Hộp
17,000 đ / Hộp
Kim bấm Kwtrio 23/10
Kim bấm Kwtrio 23/10 (K-11.5) với thân kim loại, chiều cao chân kim: 10 mm, lực bấm 70 tờ kết hợp cùng với máy bấm kim c..
21,700 đ / Hộp
19,000 đ / Hộp
Kim bấm Kwtrio 23/13
Kim bấm Kwtrio 23/13 (K-12.5) với thân kim loại, chiều cao chân kim: 13 mm, lực bấm 100 tờ kết hợp cùng với máy bấm kim ..
22,800 đ / Hộp
20,000 đ / Hộp
Kim bấm Kwtrio 23/15
Kim bấm Kwtrio 23/15 (K-14) với thân kim loại, chiều cao chân kim: 15 mm, lực bấm 130 tờ kết hợp cùng với máy bấm kim cù..
29,000 đ / Hộp
25,000 đ / Hộp
Kim bấm Kwtrio 23/17
Kim bấm Kwtrio 23/17 (K-17.5) với thân kim loại, chiều cao chân kim: 17 mm, lực bấm 150 tờ kết hợp cùng với máy bấm kim ..
31,600 đ / Hộp
27,000 đ / Hộp
Kim bấm Kwtrio 23/20
Kim bấm Kwtrio 23/20 (K-19.5) với thân kim loại, chiều cao chân kim: 20 mm, lực bấm 170 tờ kết hợp cùng với máy bấm kim ..
35,100 đ / Hộp
30,000 đ / Hộp
Kim bấm Kwtrio 23/23
Kim bấm Kwtrio 23/23 (K-20) với thân kim loại, chiều cao chân kim: 23 mm, lực bấm 200 tờ kết hợp cùng với máy bấm kim cù..
38,900 đ / Hộp
35,000 đ / Hộp
Kim bấm Kwtrio no.03
Kim bấm Kwtrio no.03 (K-25.5) với thân kim loại, chiều cao chân kim: 6 mm, lực bấm 20 tờ kết hợp cùng với máy bấm kim cù..
11,600 đ / Hộp
10,000 đ / Hộp
Kim bấm Kwtrio no.10
Kim bấm Kwtrio no.10 (K-3.9) với thân kim loại, chiều cao chân kim: 4 mm, lực bấm 10 tờ kết hợp cùng với máy bấm kim cùn..
5,900 đ / Hộp
5,000 đ / Hộp
Kim bấm Plus no.03
Kim bấm Plus no.03 (K-2.2) với thân kim loại, chiều cao chân kim: 6 mm, lực bấm 20 tờ kết hợp cùng với máy bấm kim cùng ..
*** / Hộp
Kim bấm Plus no.10
Kim bấm Plus no.10 với thân kim loại, chiều cao chân kim: 4 mm, lực bấm 10 tờ kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại nhằ..
5,700 đ / Hộp
5,000 đ / Hộp
Kim bấm Kanex 23/08
Kim bấm Kanex 23/08 với thân kim loại, chiều cao chân kim: 8 mm, lực bấm 40 tờ kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại nh..
*** / Hộp
Kim bấm Kanex 23/10
Kim bấm Kanex 23/10 với thân kim loại, chiều cao chân kim: 10 mm, lực bấm 60 tờ kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại n..
*** / Hộp
Kim bấm Kanex 23/13
Kim bấm Kanex 23/13 với thân kim loại, chiều cao chân kim: 13 mm, lực bấm 90 tờ kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại n..
*** / Hộp
Kim bấm Kanex 23/15
Kim bấm Kanex 23/15 với thân kim loại, chiều cao chân kim: 15 mm, lực bấm 110 tờ kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại ..
*** / Hộp
Kim bấm Kanex 23/17
Kim bấm Kanex 23/17 với thân kim loại, chiều cao chân kim: 17 mm, lực bấm 130 tờ kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại ..
*** / Hộp
Kim bấm Kanex 23/20
Kim bấm Kanex 23/20 với thân kim loại, chiều cao chân kim: 20 mm, lực bấm 160 tờ kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại ..
*** / Hộp
Kim bấm Kanex 23/24
Kim bấm Kanex 23/24 với thân kim loại, chiều cao chân kim: 23 mm, lực bấm 190 tờ kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại ..
*** / Hộp
Hiển thị: Danh sách Lưới

Ghim giấy màu
Ghim giấy màu với dạng tròn, thân kim loại bọc nhựa, lực kẹp 10 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu phù hợp tron..
4,800 đ / Hộp
4,000 đ / Hộp
Ghim giấy tam giác C62
Ghim giấy tam giác C62 với dạng tam giác, thân kim loại, lực kẹp 10 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu phù hợp ..
5,800 đ / Hộp
5,000 đ / Hộp
Ghim giấy tròn C32
Ghim giấy tròn C32 (G-2.5) với dạng tròn, thân kim loại, lực kẹp 10 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu phù hợp ..
6,000 đ / Hộp
5,000 đ / Hộp
Ghim giấy tròn lớn C82
Ghim giấy tròn lớn C82 với dạng tròn, thân kim loại, lực kẹp 10 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu phù hợp tron..
9,100 đ / Hộp
8,000 đ / Hộp
Kẹp 15mm
Kẹp 15mm với độ rộng 15 mm, dạng bóp, lực kẹp 50 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn kẹp và..
7,800 đ / Hộp
7,000 đ / Hộp
Kẹp 19mm
Kẹp 19mm (K-3.1) với độ rộng 19 mm, dạng bóp, lực kẹp 80 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớ..
9,100 đ / Hộp
8,000 đ / Hộp
Kẹp 25mm
Kẹp 25mm (K-3.3) với độ rộng 25 mm, dạng bóp, lực kẹp 100 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng l..
13,000 đ / Hộp
11,000 đ / Hộp
Kẹp 32mm
Kẹp 32mm (K-5.6) với độ rộng 32 mm, dạng bóp, lực kẹp 150 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng l..
17,100 đ / Hộp
15,000 đ / Hộp
Kẹp 41mm
Kẹp 41mm (K-8.6) với độ rộng 41 mm, dạng bóp, lực kẹp 180 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng l..
24,900 đ / Hộp
22,000 đ / Hộp
Kẹp 51mm
Kẹp 51mm (K-12.8) với độ rộng 51 mm, dạng bóp, lực kẹp 200 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng ..
33,100 đ / Hộp
28,000 đ / Hộp
Kẹp acco nhựa
Kẹp acco nhựa (K-21) với thân vỏ nhựa, nhiều màu, tích hợp nẹp cài, xỏ 2 lổ sử dụng cùng với bìa Acco trong việc lưu trữ..
27,800 đ / Hộp
25,000 đ / Hộp
Kẹp acco sắt
Kẹp acco sắt với thân kim loại, tích hợp nẹp cài, xỏ 2 lổ sử dụng cùng với bìa Acco trong việc lưu trữ chứng từ, tài liệ..
35,700 đ / Hộp
30,000 đ / Hộp
Kẹp màu 15mm
Kẹp màu 15mm với độ rộng 15 mm, dạng bóp, lực kẹp 50 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn kẹ..
40,300 đ / Hộp
35,000 đ / Hộp
Kẹp màu 19mm
Kẹp màu 19mm với độ rộng 19 mm, dạng bóp, lực kẹp 80 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn kẹ..
40,600 đ / Hộp
35,000 đ / Hộp
Kẹp màu 25mm
Kẹp màu 25mm với độ rộng 25 mm, dạng bóp, lực kẹp 100 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn k..
56,500 đ / Hộp
50,000 đ / Hộp
Kẹp màu 32mm
Kẹp màu 32mm với độ rộng 32 mm, dạng bóp, lực kẹp 150 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn k..
52,200 đ / Hộp
45,000 đ / Hộp
Kẹp màu 41mm
Kẹp màu 41mm với độ rộng 41 mm, dạng bóp, lực kẹp 180 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn k..
76,700 đ / Hộp
65,000 đ / Hộp
Kẹp màu 51mm
Kẹp màu 51mm với độ rộng 51 mm, dạng bóp, lực kẹp 200 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượng lớn k..
66,000 đ / Hộp
55,000 đ / Hộp
Đinh ấn màu
Đinh ấn màu với thân vỏ nhựa, đầu ghim kim loại, nhiều màu ghim chứng từ, tài liệu, hồ sơ trên bề mặt gỗ mềm hay bảng nh..
11,300 đ / Hộp
10,000 đ / Hộp
Đinh ấn tròn
Đinh ấn tròn với dạng đầu tròn, dầu ghim kim loại ghim chứng từ, tài liệu, hồ sơ trên bề mặt gỗ mềm hay bảng nhung ghim ..
5,600 đ / Hộp
5,000 đ / Hộp
Gáy lò xo nhựa 10mm - 60 tờ
Gáy lò xo nhựa 10mm - 60 tờ với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 10 mm, lưu trữ lên đến 60 tờ sử dụng cùng với ..
158,200 đ / Hộp
140,000 đ / Hộp
Gáy lò xo nhựa 12mm - 80 tờ
Gáy lò xo nhựa 12mm - 80 tờ (B-6) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 12 mm, lưu trữ lên đến 80 tờ sử dụng cùn..
165,000 đ / Hộp
150,000 đ / Hộp
Gáy lò xo nhựa 14mm - 100 tờ
Gáy lò xo nhựa 14mm - 100 tờ (C-625) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 14 mm, lưu trữ lên đến 100 tờ sử dụng..
216,000 đ / Hộp
180,000 đ / Hộp
Gáy lò xo nhựa 16mm - 120 tờ
Gáy lò xo nhựa 16mm - 120 tờ với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 16 mm, lưu trữ lên đến 120 tờ sử dụng cùng vớ..
234,000 đ / Hộp
200,000 đ / Hộp
Gáy lò xo nhựa 19mm - 150 tờ
Gáy lò xo nhựa 19mm - 150 tờ (K-3.2) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 19 mm, lưu trữ lên đến 150 tờ sử dụng..
237,300 đ / Hộp
210,000 đ / Hộp
Gáy lò xo nhựa 22mm - 180 tờ
Gáy lò xo nhựa 22mm - 180 tờ (K-3.7) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 22 mm, lưu trữ lên đến 180 tờ sử dụng..
180,000 đ / Hộp
150,000 đ / Hộp
Gáy lò xo nhựa 25mm - 220 tờ
Gáy lò xo nhựa 25mm - 220 tờ (K-6) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 25 mm, lưu trữ lên đến 220 tờ sử dụng c..
230,000 đ / Hộp
200,000 đ / Hộp
Gáy lò xo nhựa 28mm - 250 tờ
Gáy lò xo nhựa 28mm - 250 tờ (K-8) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 28 mm, lưu trữ lên đến 250 tờ sử dụng c..
312,000 đ / Hộp
260,000 đ / Hộp
Gáy lò xo nhựa 32mm - 280 tờ
Gáy lò xo nhựa 32mm - 280 tờ (K-13.2) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 32 mm, lưu trữ lên đến 280 tờ sử dụn..
313,600 đ / Hộp
280,000 đ / Hộp
Gáy lò xo nhựa 35mm - 320 tờ
Gáy lò xo nhựa 35mm - 320 tờ (K-21) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 35 mm, lưu trữ lên đến 320 tờ sử dụng ..
333,000 đ / Hộp
300,000 đ / Hộp
Gáy lò xo nhựa 38mm - 350 tờ
Gáy lò xo nhựa 38mm - 350 tờ (C-240) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 38 mm, lưu trữ lên đến 350 tờ sử dụng..
348,000 đ / Hộp
300,000 đ / Hộp
Gáy lò xo nhựa 45mm - 380 tờ
Gáy lò xo nhựa 45mm - 380 tờ (B-9.1) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 45 mm, lưu trữ lên đến 380 tờ sử dụng..
371,200 đ / Hộp
320,000 đ / Hộp
Gáy lò xo nhựa 51mm - 450 tờ
Gáy lò xo nhựa 51mm - 450 tờ (T-15) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 51 mm, lưu trữ lên đến 450 tờ sử dụng ..
388,500 đ / Hộp
350,000 đ / Hộp
Gáy lò xo nhựa 6mm - 20 tờ
Gáy lò xo nhựa 6mm - 20 tờ (G-1.8) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 6 mm, lưu trữ lên đến 20 tờ sử dụng cùn..
111,000 đ / Hộp
100,000 đ / Hộp
Gáy lò xo nhựa 8mm - 40 tờ
Gáy lò xo nhựa 8mm - 40 tờ (B-9) với chất liệu nhựa, rãnh co giãn, đường kính 8 mm, lưu trữ lên đến 40 tờ sử dụng cùng ..
134,400 đ / Hộp
120,000 đ / Hộp
Kẹp sắt lớn 8cm
Kẹp sắt lớn 8cm với thân kim loại, chiều rộng 8cm, lực kẹp 200 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lư..
38,500 đ / Hộp
35,000 đ / Hộp
Kẹp sắt nhỏ 6cm
Kẹp sắt nhỏ 6cm với thân kim loại, chiều rộng 6cm, lực kẹp 50 tờ kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu dày với số lượ..
28,500 đ / Bịch
25,000 đ / Bịch
Lò xo kẽm
Lò xo kẽm với chất liệu kim loại, rãnh co giãn sử dụng cùng với các dòng máy đóng lò xo kẽm sử dụng cùng với các dòng má..
*** / Cái
Lò xo nhựa
Lò xo nhựa với chất liệu nhựa, rãnh co giãn sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách sử dụng cùng với các dòng máy đóng s..
*** / Cái
Hiển thị: Danh sách Lưới

Băng keo 2 mặt 0.5cm
Băng keo 2 mặt 0.5cm với chất liệu nhựa OPP, chiều rộng 0.5 cm, được phủ keo 2 mặt, màu trắng trong, độ dày 40-50 yard d..
3,400 đ / Cuộn
3,000 đ / Cuộn
Băng keo 2 mặt 1.2cm
Băng keo 2 mặt 1.2cm với chất liệu nhựa OPP, chiều rộng 1.2 cm, được phủ keo 2 mặt, màu trắng trong, độ dày 40-50 yard d..
5,700 đ / Cuộn
5,000 đ / Cuộn
Băng keo 2 mặt 2.5cm
Băng keo 2 mặt 2.5cm (B-3.25) với chất liệu nhựa OPP, chiều rộng 2.5 cm, được phủ keo 2 mặt, màu trắng trong, độ dày 40-..
9,600 đ / Cuộn
8,000 đ / Cuộn
Băng keo 2 mặt 5cm
Băng keo 2 mặt 5cm (B-6) với chất liệu nhựa OPP, chiều rộng 5 cm, được phủ keo 2 mặt, màu trắng trong, độ dày 40-50 yard..
13,700 đ / Cuộn
12,000 đ / Cuộn
Băng keo giấy 1.2cm
Băng keo giấy 1.2cm (B-2.625) với chất liệu giấy, chiều rộng 1 cm, được phủ keo 2 mặt, màu trắng trong, độ dày 40-50 yar..
5,700 đ / Cuộn
5,000 đ / Cuộn
Băng keo giấy 2.5cm
Băng keo giấy 2.5cm (B-5) với chất liệu giấy, chiều rộng 2.5 cm, được phủ keo 2 mặt, màu trắng trong, độ dày 40-50 yard ..
11,200 đ / Cuộn
10,000 đ / Cuộn
Băng keo giấy 5cm
Băng keo giấy 5cm với chất liệu giấy, chiều rộng 5 cm, được phủ keo 2 mặt, màu trắng trong, độ dày 40-50 yard tạo nhãn g..
17,700 đ / Cuộn
15,000 đ / Cuộn
Băng keo si xanh dương 3.6cm
Băng keo si xanh dương 3.6cm (B-9.5) với chất liệu simili, chiều rộng 3.6 cm, được phủ keo 1 mặt, màu xanh dương, độ dày..
15,700 đ / Cuộn
14,000 đ / Cuộn
Băng keo si xanh dương 5cm
Băng keo si xanh dương 5cm (B-12.5) với chất liệu simili, chiều rộng 5 cm, được phủ keo 1 mặt, màu xanh dương, độ dày 80..
19,100 đ / Cuộn
17,000 đ / Cuộn
Băng keo trong 1.2cm
Băng keo trong 1.2cm với chất liệu nhựa OPP, chiều rộng 1.2 cm, được phủ keo 1 mặt, màu trắng trong, độ dày 80 yard dán ..
5,500 đ / Cuộn
5,000 đ / Cuộn
Băng keo trong 2.5cm
Băng keo trong 2.5cm (B-5.9) với chất liệu nhựa OPP, chiều rộng 2.5 cm, được phủ keo 1 mặt, màu trắng trong, độ dày 80 y..
11,800 đ / Cuộn
10,000 đ / Cuộn
Băng keo trong 5cm
Băng keo trong 5cm (B-11.34) với chất liệu nhựa OPP, chiều rộng 5 cm, được phủ keo 1 mặt, màu trắng trong, độ dày 80 yar..
16,500 đ / Cuộn
15,000 đ / Cuộn
Băng keo trong mini
Băng keo trong mini (B-1.6) với chất liệu nhựa OPP, chiều rộng 2.5 cm, được phủ keo 1 mặt, màu trắng trong, độ dày 80 ya..
4,700 đ / Cuộn
4,000 đ / Cuộn
Băng keo đục 5cm
Băng keo đục 5cm với chất liệu nhựa OPP, chiều rộng 5 cm, được phủ keo 2 mặt, màu vàng nâu, độ dày 70-80 yard dán nối tạ..
17,300 đ / Cuộn
15,000 đ / Cuộn
Băng gai dán trắng
Băng gai dán trắng với chất liệu nhựa tổng hợp, màu trắng tạo lớp dán tạo thời có thể dễ dàng tháo gở tạo lớp dán tạo th..
46,800 đ / Cuộn
40,000 đ / Cuộn
Băng gai dán đen
Băng gai dán đen với chất liệu nhựa tổng hợp, màu đen tạo lớp dán tạo thời có thể dễ dàng tháo gở tạo lớp dán tạo thời c..
45,200 đ / Cuộn
40,000 đ / Cuộn
Băng keo da bò 5cm
Băng keo da bò 5cm với chất liệu giấy, chiều rộng 5 cm, phủ keo 1 mặt, màu da bò, độ dày 80-120 yard dán thùng, bưu kiện..
35,700 đ / Cuộn
30,000 đ / Cuộn
Băng keo dán tiền
Băng keo dán tiền với nền trong, dán 1 mặt, giảm độ phản quang, chống thấm, độ dính cao dán tiền, tài liệu, và hóa đơn m..
55,500 đ / Cuộn
50,000 đ / Cuộn
Băng keo ống nước
Băng keo ống nước với nền trắng, nhựa dẻo, dán 1 mặt, chống thấm tốt liên kết mối nối ống dẫn nước với chức năng chống t..
*** / Cuộn
Băng keo si vàng 3.6cm
Băng keo si vàng 3.6cm với chất liệu simili, chiều rộng 3.6 cm, được phủ keo 1 mặt, màu vàng, độ dày 80-120 yard dán trê..
16,600 đ / Cuộn
14,000 đ / Cuộn
Băng keo si vàng 5cm
Băng keo si vàng 5cm (B-12.5) với chất liệu simili, chiều rộng 5 cm, được phủ keo 1 mặt, màu vàng, độ dày 80-120 yard dá..
19,800 đ / Cuộn
17,000 đ / Cuộn
Băng keo si xanh lá 3.6cm
Băng keo si xanh lá 3.6cm với chất liệu simili, chiều rộng 3.6 cm, được phủ keo 1 mặt, màu xanh lá, độ dày 80-120 yard d..
16,000 đ / Cuộn
14,000 đ / Cuộn
Băng keo si xanh lá 5cm
Băng keo si xanh lá 5cm (B-12.5) với chất liệu simili, chiều rộng 5 cm, được phủ keo 1 mặt, màu xanh lá, độ dày 80-120 y..
18,900 đ / Cuộn
17,000 đ / Cuộn
Băng keo si đen 3.6cm
Băng keo si đen 3.6cm với chất liệu simili, chiều rộng 3.6 cm, được phủ keo 1 mặt, màu đen, độ dày 80-120 yard dán trên ..
15,900 đ / Cuộn
14,000 đ / Cuộn
Băng keo si đen 5cm
Băng keo si đen 5cm (B-12.5) với chất liệu simili, chiều rộng 5 cm, được phủ keo 1 mặt, màu đen, độ dày 80-120 yard dán ..
19,900 đ / Cuộn
17,000 đ / Cuộn
Băng keo si đỏ 3.6cm
Băng keo si đỏ 3.6cm với chất liệu simili, chiều rộng 3.6 cm, được phủ keo 1 mặt, màu đỏ, độ dày 80-120 yard dán trên ki..
16,100 đ / Cuộn
14,000 đ / Cuộn
Băng keo si đỏ 5cm
Băng keo si đỏ 5cm (B-12.5) với chất liệu simili, chiều rộng 5 cm, được phủ keo 1 mặt, màu đỏ, độ dày 80-120 yard dán tr..
20,100 đ / Cuộn
17,000 đ / Cuộn
Băng keo sốp 2.5cm
Băng keo sốp 2.5cm với đệm mút trắng, chiều rộng 2.5cm, giảm sốc tốt, phủ keo 2 mặt, độ dính cao dán trên kính, dán tườn..
23,600 đ / Cuộn
20,000 đ / Cuộn
Băng keo sốp 5cm
Băng keo sốp 5cm (B-17) với đệm mút trắng, chiều rộng 5cm, giảm sốc tốt, phủ keo 2 mặt, độ dính cao dán trên kính, dán t..
40,300 đ / Cuộn
35,000 đ / Cuộn
Băng keo sốp đen 1cm
Băng keo sốp đen 1cm với đệm mút đen, chiều rộng 1cm, giảm sốc tốt, phủ keo 2 mặt dán trên kính, dán tường, và bề mặt ph..
23,200 đ / Cuộn
20,000 đ / Cuộn
Băng keo sốp đen 2.4cm
Băng keo sốp đen 2.4cm (B-17) với đệm mút đen, chiều rộng 2.4cm, giảm sốc tốt, phủ keo 2 mặt dán trên kính, dán tường, v..
35,100 đ / Cuộn
30,000 đ / Cuộn
Băng keo trong 0.5cm
Băng keo trong 0.5cm với chất liệu nhựa OPP, chiều rộng 0.5 cm, được phủ keo 1 mặt, màu trắng trong, độ dày 80 yard dán ..
*** / Cuộn
Băng keo vải bạc 5cm
Băng keo vải bạc 5cm (B-22) với chất liệu vải, chiều rộng 5 cm, phủ keo 1 mặt, màu bạc, độ dày 80-120 yard dán thùng, bư..
41,000 đ / Cuộn
35,000 đ / Cuộn
Băng keo vải trắng 5cm
Băng keo vải trắng 5cm (B-21.7) với chất liệu vải, chiều rộng 5 cm, phủ keo 1 mặt, màu trắng, độ dày 80-120 yard dán thù..
41,300 đ / Cuộn
35,000 đ / Cuộn
Băng keo vải vàng 5cm
Băng keo vải vàng 5cm (B-22) với chất liệu vải, chiều rộng 5 cm, phủ keo 1 mặt, màu vàng, độ dày 80-120 yard dán thùng, ..
42,000 đ / Cuộn
35,000 đ / Cuộn
Băng keo vải xanh 5cm
Băng keo vải xanh 5cm (B-22) với chất liệu vải, chiều rộng 5 cm, phủ keo 1 mặt, màu xanh, độ dày 80-120 yard dán thùng, ..
38,900 đ / Cuộn
35,000 đ / Cuộn
Băng keo vải đen 5cm
Băng keo vải đen 5cm (B-22) với chất liệu vải, chiều rộng 5 cm, phủ keo 1 mặt, màu đen, độ dày 80-120 yard dán thùng, bư..
38,900 đ / Cuộn
35,000 đ / Cuộn
Băng keo vải đỏ 5cm
Băng keo vải đỏ 5cm (B-22) với chất liệu vải, chiều rộng 5 cm, phủ keo 1 mặt, màu đỏ, độ dày 80-120 yard dán thùng, bưu ..
38,900 đ / Cuộn
35,000 đ / Cuộn
Băng keo điện
Băng keo điện với nền đen, nhựa dẻo, dán 1 mặt, chống thấm, chống giật, cách điện tốt dán nối dây dẫn điện và thiết bị đ..
11,500 đ / Cuộn
10,000 đ / Cuộn
Film quấn hàng 30cm
Film quấn hàng 30cm (F-60) với chất liệu polyme, chiều rộng 30 cm, bề mặt dày và chống thấm gia cố và đóng gói vật phẩm ..
94,400 đ / Cuộn
85,000 đ / Cuộn
Film quấn hàng 50cm
Film quấn hàng 50cm (F-88) với chất liệu polyme, chiều rộng 60 cm, bề mặt dày và chống thấm gia cố và đóng gói vật phẩm ..
115,500 đ / Cuộn
105,000 đ / Cuộn
Hiển thị: Danh sách Lưới

Hồ khô 36g
Hồ khô 36g (C-35.5) với dạng ống vặn có nắp, mau khô, mùi hương nhẹ, trọng lượng 25g dán phong bì, nhãn, hay tem thư tro..
18,000 đ / Ống
15,000 đ / Ống
Hồ khô 8g
Hồ khô 8g với dạng ống vặn có nắp, mau khô, mùi hương nhẹ, trọng lượng 8g dán phong bì, nhãn, hay tem thư trong các nghi..
7,900 đ / Ống
7,000 đ / Ống
Keo con chó X66
Keo con chó X66 với siêu dính trên mọi chất liệu dán nối bề mặt cứng cần độ kết dính cao ứng dụng trong nghành công nghi..
*** / Hủ
Keo dán 502 - tốt
Keo dán 502 - tốt với siêu dính, mau khô, có vòi nhỏ giọt dán nối bề mặt cứng cần độ kết dính cao ứng dụng trong nghành ..
17,900 đ / Chai
15,000 đ / Chai
Keo dán lỏng
Keo dán lỏng (K-6.5) với độ dính tốt, mau khô, hương thơm nhẹ dán phong bì, nhãn, hay tem thư trong các nghiệp vụ hành c..
4,400 đ / Chai
4,000 đ / Chai
Keo nến lớn Ø11mm
Keo nến lớn Ø11mm với chiều dài: 20cm, đường kính 11 mm, chất liệu cao su tự nhiên, độ dính cao khi gặp nhiệt tạo chất k..
5,600 đ / Cây
5,000 đ / Cây
Keo nến trung Ø7mm
Keo nến trung Ø7mm với chiều dài: 20cm, đường kính 7 mm, chất liệu cao su tự nhiên, độ dính cao khi gặp nhiệt tạo chất k..
4,400 đ / Cây
4,000 đ / Cây
Keo sữa
Keo sữa (K-1) với độ kết dính tốt, màu trắng dán nối bề mặt cứng cần độ kết dính cao ứng dụng trong nghành công nghiệp s..
11,000 đ / Hủ
10,000 đ / Hủ
Cắt keo cầm tay Dân Hoa 5cm
Cắt keo cầm tay Dân Hoa 5cm với thân kim loại, lưỡi thép răng cưa, sử dụng cùng với băng keo 5cm, tháo lắp dễ dàng tạo l..
29,300 đ / Cái
25,000 đ / Cái
Cắt keo Dân Hoa 500
Cắt keo Dân Hoa 500 (C-21) với thân nhựa, dạng để bàn, đế cao su chống trượt, sử dụng cùng với băng keo 2.5 cm tạo lớp c..
52,200 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Cắt keo Kwtrio 3328
Cắt keo Kwtrio 3328 với thân nhựa, lưỡi thép răng cưa, sử dụng cùng với băng keo 5cm, tháo lắp dễ dàng tạo lớp cắt trên..
29,800 đ / Cái
25,000 đ / Cái
Cắt keo Suremark SQ-9250
Cắt keo Suremark SQ-9250 (C-15.8) với thân nhựa, dạng để bàn, đế cao su chống trượt, sử dụng cùng với băng keo 2.5 cm tạ..
46,000 đ / Cái
40,000 đ / Cái
Cắt keo Suremark SQ-9280
Cắt keo Suremark SQ-9280 (B-37) với thân nhựa, dạng để bàn, đế cao su chống trượt, sử dụng cùng với băng keo 2.5 cm tạo..
*** / Cái
Cắt keo Xukiva 186 - Nhỏ
Cắt keo Xukiva 186 - Nhỏ với thân nhựa, dạng để bàn, đế cao su chống trượt, sử dụng cùng với băng keo mini tạo lớp cắt t..
29,500 đ / Cái
25,000 đ / Cái
Cắt keo Xukiva 197 - Lớn
Cắt keo Xukiva 197 - Lớn (C-15) với thân nhựa, dạng để bàn, đế cao su chống trượt, sử dụng cùng với băng keo 1.2 cm tạo ..
57,000 đ / Cái
50,000 đ / Cái
Cắt keo Xukiva 208 - Trung
Cắt keo Xukiva 208 - Trung (C-39.5) với thân nhựa, dạng để bàn, đế cao su chống trượt, sử dụng cùng với băng keo mini tạ..
52,200 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Stick-tack SureMark SQ-6650
Stick-tack SureMark SQ-6650 với chất liệu nhựa tổng hợp, dán 2 mặt, sử dụng nhiều lần tạo lớp kết dính trên các bề mặt t..
50,000 đ / Vỉ
45,000 đ / Vỉ
Vòng gia cố Suremark SQ-2006
Vòng gia cố Suremark SQ-2006 (S-35) với dán 1 mặt, có khoen lổ sẵn bảo vệ vi trí khoen lổ trên bề mặt giấy bảo vệ vi trí..
28,300 đ / Hộp
25,000 đ / Hộp
Hiển thị: Danh sách Lưới

Thước cứng 20cm
Thước cứng 20cm với kích thước 20 cm, mica, màu nhựa trong, đơn vị đo cm, inch đo đạc kích thước vật thể nhỏ, kê kẻ đườn..
8,900 đ / Cây
8,000 đ / Cây
Thước cứng 30cm
Thước cứng 30cm (T-4.5) với kích thước 30 cm, mica, nền màu nhựa, đơn vị đo cm, inch đo đạc kích thước vật thể nhỏ, kê k..
11,700 đ / Cây
10,000 đ / Cây
Thước cứng 50cm
Thước cứng 50cm (T-5.4) với kích thước 50 cm, mica, nền màu nhựa, đơn vị đo cm, inch đo đạc kích thước vật thể nhỏ, kê k..
22,400 đ / Cây
20,000 đ / Cây
Thước dẻo WinQ 15cm
Thước dẻo WinQ 15cm (T-185) với kích thước: 15 cm, nhựa dẻo, nền trong, đơn vị đo cm, inch đo đạc kích thước vật thể nh..
5,900 đ / Cây
5,000 đ / Cây
Thước dẻo WinQ 20cm
Thước dẻo WinQ 20cm (T-1.25) với kích thước: 20 cm, nhựa dẻo, nền trong, đơn vị đo cm, inch đo đạc kích thước vật thể nh..
7,000 đ / Cây
6,000 đ / Cây
Thước dẻo WinQ 30cm
Thước dẻo WinQ 30cm (T-2) với kích thước: 30 cm, nhựa dẻo, nền trong, đơn vị đo cm, inch đo đạc kích thước vật thể nhỏ, ..
9,200 đ / Cây
8,000 đ / Cây
Compa Chì Bấm Maped
Compa Chì Bấm Maped (S-40) với thân vỏ kim loại, bút chì bấm liền thân tạo đường tròn, đường cong kỹ thuật thường được s..
51,300 đ / Bộ
45,000 đ / Bộ
Compa Maped Graphic
Compa Maped Graphic với thân vỏ kim loại, tích hợp khay kẹp bút chì tạo đường tròn, đường cong kỹ thuật thường được sử d..
27,800 đ / Bộ
25,000 đ / Bộ
Compa Maped Study
Compa Maped Study với thân vỏ kim loại, tích hợp khay kẹp bút chì tạo đường tròn, đường cong kỹ thuật thường được sử dụn..
50,400 đ / Bộ
45,000 đ / Bộ
Thước chữ bộ Koh I Noor
Thước chữ bộ Koh I Noor với kích thước: 25,35,50,75 cm, màu khói, nhựa mica trong, khe chữ nổi, đơn vị đo cm va inch tạo..
114,000 đ / Cây
95,000 đ / Cây
Thước chữ Koh I Noor 25cm
Thước chữ Koh I Noor 25cm (T-88) với kích thước: 25 cm, màu khói, nhựa mica trong, khe chữ nổi, đơn vị đo cm va inch tạo..
23,600 đ / Cây
20,000 đ / Cây
Thước chữ Koh I Noor 35cm
Thước chữ Koh I Noor 35cm (T-15) với kích thước: 35 cm, màu khói, nhựa mica trong, khe chữ nổi, đơn vị đo cm va inch tạo..
23,800 đ / Cây
20,000 đ / Cây
Thước chữ Koh I Noor 50cm
Thước chữ Koh I Noor 50cm (T-15.5) với kích thước: 50 cm, màu khói, nhựa mica trong, khe chữ nổi, đơn vị đo cm va inch t..
27,500 đ / Cây
25,000 đ / Cây
Thước chữ Koh I Noor 75cm
Thước chữ Koh I Noor 75cm (T-18) với kích thước: 75 cm, màu khói, nhựa mica trong, khe chữ nổi, đơn vị đo cm va inch tạo..
34,200 đ / Cây
30,000 đ / Cây
Thước cong Koh I Noor
Thước cong Koh I Noor với màu khói, nhựa mica trong tạo đường cong trong thiết kế, xây dựng, hay mỹ thuật tạo đường cong..
72,000 đ / Cây
60,000 đ / Cây
Thước dây cuộn
Thước dây cuộn với dây kim loại dạng kéo, nút cài, tay quay, tự động quấn, nhiều kích thước, đơn vị đo cm, inch đo đạc c..
23,200 đ / Cái
20,000 đ / Cái
Thước dây may đồ
Thước dây may đồ (T-20) với kích thước: 150 cm, nhựa dẻo, nhiều màu, đơn vị đo cm đo đạc chiều dài vật phẩm bằng vải đo ..
22,400 đ / Sợi
20,000 đ / Sợi
Thước êke
Thước êke với kích thước: 15 cm, thước 90 độ, nhựa trong, đơn vị đo cm ứng dụng trong trường học, kiến trúc ứng dụng tro..
11,000 đ / Cây
10,000 đ / Cây
Thước sắt 100cm
Thước sắt 100cm với kích thước 100 cm, thân théo, kích thước chuẩn, đơn vị đo cm và inch đo đạc kích thước vật thể nhỏ, ..
102,000 đ / Cây
85,000 đ / Cây
Thước sắt 15cm
Thước sắt 15cm với kích thước 15 cm, thân théo, kích thước chuẩn, đơn vị đo cm và inch đo đạc kích thước vật thể nhỏ, k..
23,600 đ / Cây
20,000 đ / Cây
Thước sắt 20cm
Thước sắt 20cm với kích thước 20 cm, thân théo, kích thước chuẩn, đơn vị đo cm và inch đo đạc kích thước vật thể nhỏ, kê..
28,300 đ / Cây
25,000 đ / Cây
Thước sắt 30cm
Thước sắt 30cm với kích thước 30 cm, thân théo, kích thước chuẩn, đơn vị đo cm và inch đo đạc kích thước vật thể nhỏ, kê..
34,200 đ / Cây
30,000 đ / Cây
Thước sắt 50cm
Thước sắt 50cm với kích thước 50 cm, thân théo, kích thước chuẩn, đơn vị đo cm và inch đo đạc kích thước vật thể nhỏ, kê..
39,900 đ / Cây
35,000 đ / Cây
Thước vẽ đường cong parabol
Thước vẽ đường cong parabol với nhựa trong tạo đường cong trong thiết kế, xây dựng, hay mỹ thuật tạo đường cong trong th..
11,000 đ / Cây
10,000 đ / Cây
Thước đo độ
Thước đo độ (T-3) với kích thước 10 cm, 180 độ, nhựa trong, đơn vị đo cm ứng dụng trong trường học, kiến trúc ứng dụng t..
11,000 đ / Cây
10,000 đ / Cây
Hiển thị: Danh sách Lưới

Dây thun bản lớn
Dây thun bản lớn (D-50) với chất liệu cao su tự nhiên, thân vừa, đường kính 7,6cm buộc bó vật phẩm có kích thước nhỏ phù..
83,300 đ / Bịch
75,000 đ / Bịch
Dây thun lớn
Dây thun lớn (D-32.5) với chất liệu cao su tự nhiên, thân vừa, đường kính 5cm buộc bó vật phẩm có kích thước nhỏ phù hợp..
57,000 đ / Bịch
50,000 đ / Bịch
Dây thun nhỏ
Dây thun nhỏ (D-32.5) với chất liệu cao su tự nhiên, thân vừa, đường kính 1.6cm buộc bó vật phẩm có kích thước nhỏ phù h..
55,500 đ / Bịch
50,000 đ / Bịch
Dây thun trung
Dây thun trung (D-36) với chất liệu cao su tự nhiên, thân vừa, đường kính 2.5cm buộc bó vật phẩm có kích thước nhỏ phù h..
57,000 đ / Bịch
50,000 đ / Bịch
Dây kẽm buộc bạc
Dây kẽm buộc bạc với thân kẽm có màng nhựa bọc, dễ uốn dẻo, màu bạc buộc bó vật phẩm nhằm mục đich lưu trữ phân loại tro..
17,100 đ / Bịch
15,000 đ / Bịch
Dây kẽm buộc vàng
Dây kẽm buộc vàng với thân kẽm có màng nhựa bọc, dễ uốn dẻo, màu vàng buộc bó vật phẩm nhằm mục đich lưu trữ phân loại t..
16,800 đ / Bịch
15,000 đ / Bịch
Dây kim tuyến bạc
Dây kim tuyến bạc với chất liệu vải sợi, màu nhủ bạc buộc bó vật phẩm nhằm mục đich lưu trữ phân loại trong công đoạn gó..
29,500 đ / Bó
25,000 đ / Bó
Dây kim tuyến vàng
Dây kim tuyến vàng với chất liệu vải sợi, màu nhủ vàng buộc bó vật phẩm nhằm mục đich lưu trữ phân loại trong công đoạn ..
29,300 đ / Bó
25,000 đ / Bó
Dây nilon cuộn lớn
Dây nilon cuộn lớn với chất liệu nhựa PP, màu dây sáng trong, nhiều màu đóng gói vật phẩm bưu kiện trong ngành vận chuyể..
80,500 đ / Cuộn
70,000 đ / Cuộn
Dây nilon cuộn nhỏ
Dây nilon cuộn nhỏ với chất liệu nhựa PP, màu dây sáng trong, nhiều màu đóng gói vật phẩm bưu kiện trong ngành vận chuyể..
*** / Cuộn
Dây rút nhựa 15cm
Dây rút nhựa 15cm với chiều dài 15cm, thân dây có rãnh bám, chất liệu nhựa trắng buộc bó vật phẩm nhằm mục đich lưu trữ ..
13,800 đ / Bịch
12,000 đ / Bịch
Dây rút nhựa 20cm
Dây rút nhựa 20cm với chiều dài 20cm, thân dây có rãnh bám, chất liệu nhựa trắng buộc bó vật phẩm nhằm mục đich lưu trữ..
19,400 đ / Bịch
17,000 đ / Bịch
Dây rút nhựa 25cm
Dây rút nhựa 25cm với chiều dài 25cm, thân dây có rãnh bám, chất liệu nhựa trắng buộc bó vật phẩm nhằm mục đich lưu trữ ..
17,300 đ / Bịch
15,000 đ / Bịch
Dây rút nhựa 30cm
Dây rút nhựa 30cm với chiều dài 30cm, thân dây có rãnh bám, chất liệu nhựa trắng buộc bó vật phẩm nhằm mục đich lưu trữ..
23,000 đ / Bịch
20,000 đ / Bịch
Dây thun gàng
Dây thun gàng với chất liệu cao su tổng hợp, móc cài kim loại, độ co giãn tốt, độ dài 1 mét gia cố vật phẩm bưu kiện tro..
11,700 đ / Sợi
10,000 đ / Sợi
Dây thừng lớn
Dây thừng lớn với chất liệu sợi tự nhiên buộc bó vật phẩm trong công đoạn gói quà, trang trí mỹ thuật buộc bó vật phẩm t..
*** / Bó
Dây thừng nhỏ
Dây thừng nhỏ (D-20) với chất liệu sợi tự nhiên buộc bó vật phẩm trong công đoạn gói quà, trang trí mỹ thuật buộc bó vật..
56,500 đ / Cuộn
50,000 đ / Cuộn
Dây thừng trung
Dây thừng trung với chất liệu sợi tự nhiên buộc bó vật phẩm trong công đoạn gói quà, trang trí mỹ thuật buộc bó vật phẩm..
24,000 đ / Cuộn
20,000 đ / Cuộn
Móc cài
Móc cài với thân móc kim loại, dạng móc gài, lực kéo 5 kg gia cố, nâng kéo vật dụng cá nhân, móc khóa dã ngoại gia cố, n..
*** / Cái
Nơ gói quà
Nơ gói quà với nền hoa văn, sợi vải bóng thiết kế mỹ thuật, trang trí quà tặng thiết kế mỹ thuật, trang trí quà tặng ✓Ti..
5,600 đ / Cái
5,000 đ / Cái
Ruban vải 1cm
Ruban vải 1cm với nhiều màu sắc, nền hoa văn hoặc trơn, chất liệu vải lụa, chiều rộng 1 cm buộc bó vật phẩm trong công đ..
17,000 đ / Cuộn
15,000 đ / Cuộn
Ruban vải 2cm
Ruban vải 2cm với nhiều màu sắc, nền hoa văn hoặc trơn, chất liệu vải lụa, chiều rộng 2 cm buộc bó vật phẩm trong công đ..
29,300 đ / Cuộn
25,000 đ / Cuộn
Ruban vải 5cm
Ruban vải 5cm với nhiều màu sắc, nền hoa văn hoặc trơn, chất liệu vải lụa, chiều rộng 5 cm buộc bó vật phẩm trong công đ..
70,800 đ / Cuộn
60,000 đ / Cuộn
Ty móc giá
Ty móc giá với thân dây nhựa, 3-5-7 inches, chất liệu nhựa tạo vòng nối bảng giá, nhãn hiệu với sản phẩm tạo vòng nối bả..
46,400 đ / Hộp
40,000 đ / Hộp
Hiển thị: Danh sách Lưới

Mực bấm giá 1 dòng
Mực bấm giá 1 dòng với màu mực đen, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh cung cấp mực cho các loại máy bấm giá 1 dòng nội dung cun..
33,900 đ / Ống
30,000 đ / Ống
Mực bấm giá 2 dòng
Mực bấm giá 2 dòng với màu mực đen, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh cung cấp mực cho các loại máy bấm giá 2 dòng nội dung cun..
33,300 đ / Ống
30,000 đ / Ống
Mực dấu Horse xanh
Mực dấu Horse xanh với màu mực xanh, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô bổ sung mực cho các loại tampon đóng dấu bổ..
*** / Chai
Mực dấu Horse đen
Mực dấu Horse đen với màu mực đen, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô bổ sung mực cho các loại tampon đóng dấu bổ s..
*** / Chai
Mực dấu Horse đỏ
Mực dấu Horse đỏ với màu mực đỏ, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô bổ sung mực cho các loại tampon đóng dấu bổ sun..
*** / Chai
Mực dấu Kwtrio xanh
Mực dấu Kwtrio xanh (M-32) với màu mực xanh, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô bổ sung mực cho các loại tampon và ..
45,200 đ / Chai
40,000 đ / Chai
Mực dấu Kwtrio đen
Mực dấu Kwtrio đen với màu mực đen, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô bổ sung mực cho các loại tampon và con dấu t..
44,000 đ / Chai
40,000 đ / Chai
Mực dấu Shiny xanh S63
Mực dấu Shiny xanh S63 (M-29.5) với dung tích 28ml, mực xanh, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô bổ sung mực cho cá..
44,000 đ / Chai
40,000 đ / Chai
Mực dấu Shiny đen S61
Mực dấu Shiny đen S61 (M-32) với dung tích 28ml, mực đen, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô bổ sung mực cho các lo..
44,000 đ / Chai
40,000 đ / Chai
Mực dấu Shiny đỏ S62
Mực dấu Shiny đỏ S62 (M-30) với dung tích 28ml, mực đỏ, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô bổ sung mực cho các loại..
46,800 đ / Chai
40,000 đ / Chai
Mực dấu si Shiny trắng SI60
Mực dấu si Shiny trắng SI60 với dung tích 15ml, màu mực trắng, mau khô chuyên dùng để tạo nội dung đóng dấu trên các bề ..
102,600 đ / Chai
90,000 đ / Chai
Mực dấu si Shiny xanh SI63
Mực dấu si Shiny xanh SI63 (M-75) với dung tích 15ml, màu mực xanh, mau khô chuyên dùng để tạo nội dung đóng dấu trên cá..
74,800 đ / Chai
65,000 đ / Chai
Mực dấu si Shiny đen SI61
Mực dấu si Shiny đen SI61 với dung tích 15ml, màu mực đen, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên..
79,800 đ / Chai
70,000 đ / Chai
Mực dấu si Shiny đỏ SI62
Mực dấu si Shiny đỏ SI62 (M-52) với dung tích 15ml, màu mực đỏ, mau khô chuyên dùng để tạo nội dung đóng dấu trên các bề..
77,000 đ / Chai
70,000 đ / Chai
Tampon Shiny S-829-7 xanh
Tampon Shiny S-829-7 xanh với kích thước 40 x 64 mm, hổ trợ cho mã dấu S829, mực dấu xanh hổ trợ cho việc tiếp mực tron..
81,900 đ / Cái
70,000 đ / Cái
Tampon Shiny S-829-7 đỏ
Tampon Shiny S-829-7 đỏ với kích thước 40 x 64 mm, hổ trợ cho mã dấu S829, mực dấu đỏ hổ trợ cho việc tiếp mực trong cá..
81,200 đ / Cái
70,000 đ / Cái
Tampon Shiny S-852-7 xanh
Tampon Shiny S-852-7 xanh với kích thước 14 x 38 mm, hổ trợ cho mã dấu S852 hay S222, mực dấu xanh hổ trợ cho việc tiếp..
33,600 đ / Cái
30,000 đ / Cái
Tampon Shiny S-854-7 xanh
Tampon Shiny S-854-7 xanh với kích thước 25 x 58 mm, hổ trợ cho mã dấu S854 hay S224, mực dấu xanh hổ trợ cho việc tiếp..
46,000 đ / Cái
40,000 đ / Cái
Tampon Shiny S-854-7 đỏ
Tampon Shiny S-854-7 đỏ với kích thước 25 x 58 mm, hổ trợ cho mã dấu S854 hay S224, mực dấu đỏ hổ trợ cho việc tiếp mực..
45,200 đ / Cái
40,000 đ / Cái
Dấu Shiny S222 - 14 x 38 mm
Dấu Shiny S222 - 14 x 38 mm với kích thước mặt dấu: 14 x 38 mm, mã tampon S-852-7, mực dấu tùy chọn, đã bao gồm nội dung..
77,000 đ / Cái
70,000 đ / Cái
Dấu Shiny S224 - 25 x 58 mm
Dấu Shiny S224 - 25 x 58 mm với kích thước mặt dấu: 25 x 58 mm, mã tampon S-854-7, mực dấu tùy chọn, đã bao gồm nội dung..
108,300 đ / Cái
95,000 đ / Cái
Dấu Shiny S829 - 40 x 64 mm
Dấu Shiny S829 - 40 x 64 mm với kích thước mặt dấu: 40 x 64 mm, mã tampon S-829-7, mực dấu tùy chọn, đã bao gồm nội dung..
287,500 đ / Cái
250,000 đ / Cái
Mực dấu trắng SI70 60ml
Mực dấu trắng SI70 60ml với dung tích 60ml, màu mực trắng, mau khô chuyên dùng để tạo nội dung đóng dấu trên các bề mặt..
395,500 đ / Chai
350,000 đ / Chai
Tampon Artline xanh
Tampon Artline xanh với kích thước 70x110 mm, mực dấu xanh, có nắp đậy hổ trợ cho việc tiếp mực trong các loại dấu cố đị..
44,400 đ / Cái
40,000 đ / Cái
Tampon dấu tự động Kwtrio
Tampon dấu tự động Kwtrio với dạng bông thắm, màu trắng hổ trợ cho việc tiếp mực trong các loại dấu tự động hổ trợ cho v..
47,600 đ / Vỉ
40,000 đ / Vỉ
Tampon Horse đỏ
Tampon Horse đỏ (T-33) với kích thước 70x110 mm, mực dấu đỏ, có nắp đậy hổ trợ cho việc tiếp mực trong các loại dấu cố đ..
41,700 đ / Cái
35,000 đ / Cái
Tampon lăn tay Shiny SM1
Tampon lăn tay Shiny SM1 với kích thước 45x65 mm, mực dấu đen, có nắp đậy hổ trợ cho việc tiếp mực cho các hoạt động lăn..
83,300 đ / Cái
70,000 đ / Cái
Tampon Shiny S-852-7 đỏ
Tampon Shiny S-852-7 đỏ với kích thước 14 x 38 mm, hổ trợ cho mã dấu S852 hay S222, mực dấu đỏ hổ trợ cho việc tiếp mực ..
39,600 đ / Cái
35,000 đ / Cái
Tampon Shiny xanh R-542-7
Tampon Shiny xanh R-542-7 với kích thước Ø42 mm, hổ trợ cho mã dấu R542, mực dấu xanh hổ trợ cho việc tiếp mực trong các..
*** / Cái
Tampon Shiny xanh S-300-7
Tampon Shiny xanh S-300-7 với hổ trợ cho mã dấu S300, mực dấu xanh hổ trợ cho việc tiếp mực trong các loại dấu tự động h..
*** / Cái
Tampon Shiny xanh S-400-7
Tampon Shiny xanh S-400-7 với hổ trợ cho mã dấu 314A/S-400PET/ES-400A/S-409PET/ES-409A/S-414PET/ES-414S-449/S826, mực dấ..
*** / Cái
Tampon Shiny xanh S-822-7
Tampon Shiny xanh S-822-7 với kích thước 14x38 mm, hổ trợ cho mã dấu S822, mực dấu đỏ hổ trợ cho việc tiếp mực trong các..
*** / Cái
Tampon Shiny xanh S-824-7
Tampon Shiny xanh S-824-7 với kích thước 22x58 mm, hổ trợ cho mã dấu S824, mực dấu xanh hổ trợ cho việc tiếp mực trong c..
*** / Cái
Tampon Shiny xanh S-853-7
Tampon Shiny xanh S-853-7 với kích thước 18x47 mm, hổ trợ cho mã dấu S853, mực dấu xanh hổ trợ cho việc tiếp mực trong c..
*** / Cái
Tampon Shiny xanh SP3
Tampon Shiny xanh SP3 với kích thước 70x110 mm, mực dấu xanh, có nắp đậy hổ trợ cho việc tiếp mực trong các loại dấu cố ..
*** / Cái
Tampon Shiny đen SP3
Tampon Shiny đen SP3 với kích thước 70x110 mm, mực dấu đen, có nắp đậy hổ trợ cho việc tiếp mực trong các loại dấu cố đị..
50,000 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Tampon Shiny đỏ R-542-7
Tampon Shiny đỏ R-542-7 với kích thước Ø42 mm, hổ trợ cho mã dấu R542, mực dấu đỏ hổ trợ cho việc tiếp mực trong các loạ..
69,600 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Tampon Shiny đỏ S-300-7
Tampon Shiny đỏ S-300-7 với hổ trợ cho mã dấu S300, mực dấu đỏ hổ trợ cho việc tiếp mực trong các loại dấu tự động hổ tr..
*** / Cái
Tampon Shiny đỏ S-400-7
Tampon Shiny đỏ S-400-7 với hổ trợ cho mã dấu 314A/S-400PET/ES-400A/S-409PET/ES-409A/S-414PET/ES-414S-449/S826, mực dấu ..
*** / Cái
Tampon Shiny đỏ S-824-7
Tampon Shiny đỏ S-824-7 với kích thước 22x58 mm, hổ trợ cho mã dấu S824, mực dấu đỏ hổ trợ cho việc tiếp mực trong các l..
45,200 đ / Cái
40,000 đ / Cái
Tampon Shiny đỏ S-853-7
Tampon Shiny đỏ S-853-7 (T-20) với kích thước 18x47 mm, hổ trợ cho mã dấu S853, mực dấu đỏ hổ trợ cho việc tiếp mực tron..
44,000 đ / Cái
40,000 đ / Cái
Tampon Shiny đỏ SP3
Tampon Shiny đỏ SP3 với kích thước 70x110 mm, mực dấu đỏ, có nắp đậy hổ trợ cho việc tiếp mực trong các loại dấu cố định..
51,300 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Đóng 10 số tự động Kwtrio 2100
Đóng 10 số tự động Kwtrio 2100 (D-836) với đóng 10 số, thân vỏ kim loại, tích hợp tampon, tự động tạo số, tùy chỉnh dễ d..
1,654,100 đ / Cái
1,390,000 đ / Cái
Đóng 6 số tự động Kwtrio 2060
Đóng 6 số tự động Kwtrio 2060 (D-451) với đóng 6 số, thân vỏ kim loại, tích hợp tampon, tự động tạo số, tùy chỉnh dễ dàn..
904,800 đ / Cái
780,000 đ / Cái
Đóng 7 số tự động Kwtrio 2070
Đóng 7 số tự động Kwtrio 2070 (D-495) với đóng 7 số, thân vỏ kim loại, tích hợp tampon, tự động tạo số, tùy chỉnh dễ dàn..
*** / Cái
Đóng 8 số tự động Kwtrio 2080
Đóng 8 số tự động Kwtrio 2080 (D-650) với đóng 8 số, thân vỏ kim loại, tích hợp tampon, tự động tạo số, tùy chỉnh dễ dàn..
1,190,000 đ / Cái
1,000,000 đ / Cái
Đóng dấu "Approved"
Đóng dấu "Approved" với kích thước 14x38 mm, mã tampon S1822-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo nhanh nội dung in ấn the..
69,000 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Đóng dấu "Bán hàng qua điện thoại"
Đóng dấu "Bán hàng qua điện thoại" với kích thước 14x38 mm, mã tampon S1822-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo nhanh nội..
66,600 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Đóng dấu "Bản Sao"
Đóng dấu "Bản Sao" với kích thước 14x38 mm, mã tampon S1822-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo nhanh nội dung in ấn theo..
69,600 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Đóng dấu "Cancelled"
Đóng dấu "Cancelled" với kích thước 14x38 mm, mã tampon S1822-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo nhanh nội dung in ấn th..
69,000 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Đóng dấu "Confirmation"
Đóng dấu "Confirmation" với kích thước 14x38 mm, mã tampon S1822-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo nhanh nội dung in ấn..
66,000 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Đóng dấu "Copy"
Đóng dấu "Copy" với kích thước 14x38 mm, mã tampon S1822-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo nhanh nội dung in ấn theo mẫ..
67,200 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Đóng dấu "Draft"
Đóng dấu "Draft" với kích thước 14x38 mm, mã tampon S1822-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo nhanh nội dung in ấn theo m..
72,000 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Đóng dấu "Original"
Đóng dấu "Original" với kích thước 14x38 mm, mã tampon S1822-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo nhanh nội dung in ấn the..
67,200 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Đóng dấu "Paid"
Đóng dấu "Paid" với kích thước 14x38 mm, mã tampon S1822-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo nhanh nội dung in ấn theo mẫ..
70,200 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Đóng dấu "Sao y bản chính"
Đóng dấu "Sao y bản chính" với kích thước 14x38 mm, mã tampon S1822-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo nhanh nội dung in..
66,000 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Đóng dấu "Urgent"
Đóng dấu "Urgent" với kích thước 14x38 mm, mã tampon S1822-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo nhanh nội dung in ấn theo ..
67,200 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Đóng dấu "Void"
Đóng dấu "Void" với kích thước 14x38 mm, mã tampon S1822-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo nhanh nội dung in ấn theo mẫ..
71,400 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Đóng dấu "Đã chi tiền"
Đóng dấu "Đã chi tiền" với kích thước 14x38 mm, mã tampon S1822-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo nhanh nội dung in ấn ..
69,600 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Đóng dấu "Đã Thanh Toán"
Đóng dấu "Đã Thanh Toán" với kích thước 14x38 mm, mã tampon S1822-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo nhanh nội dung in ấ..
67,800 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Đóng dấu "Đã thu tiền"
Đóng dấu "Đã thu tiền" với kích thước 14x38 mm, mã tampon S1822-7, mực dấu đỏ, nội dung có sẵn tạo nhanh nội dung in ấn ..
69,000 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Đóng dấu Shiny 6 số S309
Đóng dấu Shiny 6 số S309 với tampon Shiny xanh S300-7, mực dấu xanh, tùy chỉnh ký tự số tạo các ký tự số trên bề mặt phẳ..
*** / Cái
Đóng dấu Shiny 6 số S409
Đóng dấu Shiny 6 số S409 với tampon Shiny xanh S400-7, mực dấu xanh, tùy chỉnh ký tự số tạo các ký tự số trên bề mặt phẳ..
*** / Cái
Đóng dấu Shiny ngày tháng (en) S300
Đóng dấu Shiny ngày tháng (en) S300 với tampon Shiny xanh S300-7, mực dấu xanh, tùy chỉnh nội dung in tiếng Anh tạo các ..
149,500 đ / Cái
130,000 đ / Cái
Đóng dấu Shiny ngày tháng (en) S400
Đóng dấu Shiny ngày tháng (en) S400 với tampon Shiny xanh S400-7, mực dấu xanh, tùy chỉnh nội dung in tiếng Anh tạo các ..
162,400 đ / Cái
140,000 đ / Cái
Đóng dấu Shiny ngày tháng (vi) S300
Đóng dấu Shiny ngày tháng (vi) S300 với tampon Shiny xanh S300-7, mực dấu xanh, tùy chỉnh nội dung in tiếng Việt tạo các..
154,700 đ / Cái
130,000 đ / Cái
Đóng dấu Shiny ngày tháng (vi) S400
Đóng dấu Shiny ngày tháng (vi) S400 với tampon Shiny xanh S400-7, mực dấu xanh, tùy chỉnh nội dung in tiếng Việt tạo các..
159,600 đ / Cái
140,000 đ / Cái
Đóng dấu Shiny S827
Đóng dấu Shiny S827 với 30x50 mm, mã tampon S-827-7, mực dấu tùy chọn tạo nhanh nội dung in ấn theo mẫu kết hợp với mực ..
*** / Cái
Đóng dấu Shiny S829
Đóng dấu Shiny S829 với 40x64 mm, mã tampon S-829-7, mực dấu tùy chọn tạo nhanh nội dung in ấn theo mẫu kết hợp với mực ..
*** / Cái
Đóng dấu Shiny S841
Đóng dấu Shiny S841 với 10x26 mm, mã tampon S1821-7, mực dấu tùy chọn tạo nhanh nội dung in ấn theo mẫu kết hợp với mực ..
*** / Cái
Đóng dấu Shiny S842
Đóng dấu Shiny S842 với 14x38 mm, mã tampon S1822-7, mực dấu tùy chọn tạo nhanh nội dung in ấn theo mẫu kết hợp với mực ..
77,700 đ / Cái
70,000 đ / Cái
Đóng dấu Shiny S843
Đóng dấu Shiny S843 với 18x47 mm, mã tampon S1823-7, mực dấu tùy chọn tạo nhanh nội dung in ấn theo mẫu kết hợp với mực ..
*** / Cái
Đóng dấu Shiny S844
Đóng dấu Shiny S844 với 22x58 mm, mã tampon S1824-7, mực dấu tùy chọn tạo nhanh nội dung in ấn theo mẫu kết hợp với mực ..
*** / Cái
Đóng dấu Shiny S845
Đóng dấu Shiny S845 với 25x70 mm, mã tampon S1825-7, mực dấu tùy chọn tạo nhanh nội dung in ấn theo mẫu kết hợp với mực ..
*** / Cái
Đóng dấu Shiny S846
Đóng dấu Shiny S846 với kích thước 27x65 mm, mã tampon S-846-7, mực dấu tùy chọn tạo nhanh nội dung in ấn theo mẫu kết h..
*** / Cái
#{message}
#{time_ago}

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Bấm kim  |  Bấm lổ  |  Dao kéo  |  Kim bấm  |  Ghim kẹp - Gáy lò xo  |  Băng keo  |  Keo dán - Cắt keo  |  Thước compa  |  Dây buộc  |  Đóng dấu - Tampon  |  Giấy in ấn  |  Giấy bìa  |  Giấy in nhiệt - liên tục  |  Giấy notes  |  Giấy chuyên dụng  |  Nhãn decal  |  Khăn giấy vệ sinh  |  Bìa còng  |  Bìa lưu trữ  |  Bìa lá album  |  Bìa phân trang  |  Bút bi - Bút gel  |  Bút lông - Bút dạ quang  |  Bút chuyên dụng  |  Bút chì  |  Ruột bút  |  Gôm - Chuốt - Lau bảng  |  Họa phẩm  |  Sổ tập  |  Phiếu - Biểu mẫu  |  Khay kệ  |  Hộp cắm bút  |  Dụng cụ lưu trữ  |  Bao thư  |  Bảng tên  |  CD - DVD - USB  |  Pin  |  Máy tính  |  Máy văn phòng  |  Thiết bị điện  |  Bảng  |  Gia dụng  |  Bao bì - Túi nhựa  |  Chất tẩy rửa - Xịt phòng  |  Thức uống - Thực phẩm  |  Hội nghị - Party  |  Tiện ích cá nhân  |  Mực in HP  |  Mực in Canon  |  Mực in Bother - Fuji  |  Mực in Lexmark - Ricoh  |  Ruban - Film fax

OFFICEXINH.COM NHÀ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM TRỌN GÓI.

Với uy tín và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối văn phòng phẩm, OFFICEXINH là lựa chọn tin cậy của rất nhiều doanh nghiệm khi có nhu cầu về đồ dùng văn phòng phẩm. Chúng tôi chuyên phân phối sản phẩm chính hãng, uy tín chất lượng. Tại OFFICEXINH.COM, quý doanh nghiệp có thể đặt các mặt hàng đa dạng từ thông dụng cho đến cao cấp, cũng như tham gia vào các các chương trình khuyến mãi định kỳ. Bây giờ bạn có thể trải nghiệm đặt hàng online thỏa thích với chính sách đặt hàng văn phòng phẩm giá sỉ linh hoạt mà OFFICEXINH mang lại chỉ với 1 click chuột. Chúng tôi tự tin đem lại sự thoải mái nhất cho bạn khi mua hàng.

OFFICEXINH.COM SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI VĂN PHÒNG PHẨM, DỤNG CỤ HỌC TẬP!

Officexinh phân phối nhiều mặt hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các công ty, cơ quan, trường học, cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm và không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm. Sản phẩm có mẫu mã đẹp, phong phú về kiểu dáng, màu sắc, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Đồ dùng văn phòng phẩm đa dạng chủng loại như: bút viết, tập sổ, bìa hồ sơ, khay đựng tài liệu, ghim kẹp, dao kéo, thước, bảng, băng keo, máy văn phòng, vệ sinh phẩm, gia dụng, mực in, và linh kiện máy tính… OFFICEXINH.COM sẽ gợi ý những mẫu văn phòng phẩm phù hợp với doanh nhiệp của bạn. Chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng với sự lựa chọn của mình bằng giá và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Officexinh đang mở rộng phạm vi phân phối  tại trung tâm Tp.Hồ Chí Minh và triển triển khai giao hàng nhanh văn phòng phẩm tại Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11 ...

Hình ảnh và đơn giá sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách từ nhà sản xuất và chỉ áp dụng cho đơn hàng trực tuyến. Quý khác vui lòng tham khảo các quy định về vận chuyển và thanh toán trước khi đặt hàng!

Văn phòng phẩm chuyên dụng dành cho trường học, tổ chức, doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh - Showroom : Quận 5, Tp.HCM


+ 1500 SẢN PHẨM

GIAO NHẬN NHANH CHÓNG

HỔ TRỢ 24/7

UY TÍN & CHẤT LƯỢNG