Ruột bút

Officexinh giúp bạn chọn các dòng sản phẩm ruột chì, ruột bút ballpoint, ruột bút bi, ruột bút rollerball … chính hãng ✓Tiết kiệm từ 20-30%
Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Mực lông bảng xanh với dạng lỏng, có thể tẩy xóa, màu mực xanh nạp mực cho các loại bút lông bảng nạp mực cho các loại b...
25,000 đ / Chai
29,000 đ / Chai

Mực lông bảng đen với dạng lỏng, có thể tẩy xóa, màu mực đen nạp mực cho các loại bút lông bảng nạp mực cho các loại bút...
20,000 đ / Chai
22,600 đ / Chai

Mực lông bảng đỏ với dạng lỏng, có thể tẩy xóa, màu mực đỏ nạp mực cho các loại bút lông bảng nạp mực cho các loại bút l...
25,000 đ / Chai
30,000 đ / Chai

Mực lông dầu xanh (M-7.6) với dạng lỏng, không thể có thể tẩy xóa, màu mực xanh nạp mực cho các loại bút lông dầu nạp mự...
25,000 đ / Chai
29,500 đ / Chai

Mực lông dầu đen (M-7.6) với dạng lỏng, không thể có thể tẩy xóa, màu mực đen nạp mực cho các loại bút lông dầu nạp mực ...
25,000 đ / Chai
28,000 đ / Chai

Mực lông dầu đỏ (M-7.6) với dạng lỏng, không thể có thể tẩy xóa, màu mực đỏ nạp mực cho các loại bút lông dầu nạp mực ch...
25,000 đ / Chai
29,800 đ / Chai

Ruột chì Yoyo 03 (R-3.9) với chất liệu than chì, đường kính ngòi 0.3 mm, nền nhủ vàng, nét chì đậm và đều dùng cho cá lo...
15,000 đ / Vỉ
16,500 đ / Vỉ

Ruột chì Yoyo 05 (R-3.4) với chất liệu than chì, đường kính ngòi 0.5 mm, nền nhủ vàng, nét chì đậm và đều dùng cho cá lo...
10,000 đ / Vỉ
11,500 đ / Vỉ

Ruột chì Yoyo 07 (R-3.9) với chất liệu than chì, đường kính ngòi 0.7 mm, nền nhủ vàng, nét chì đậm và đều dùng cho cá lo...
15,000 đ / Vỉ
17,700 đ / Vỉ

Ruột chì Yoyo 09 (R-3.9) với chất liệu than chì, đường kính ngòi 0.9 mm, nền nhủ vàng, nét chì đậm và đều dùng cho cá lo...
15,000 đ / Vỉ
16,500 đ / Vỉ

Ruột xóa Plus với thân nhựa, nền xóa trắng sử dụng cùng với bút xóa kéo Plus sử dụng cùng với bút xóa kéo Plus ✓Tiết kiệ...
16,000 đ / Cây
18,300 đ / Cây

Mực nước Parker xanh (L-225) với mực nước, đựng trong hủ thủy tinh, màu mực xanh thay mực cho các dòng bút mực cùng loạ...
180,000 đ / Cây
212,400 đ / Cây

Ống mực Montblanc turquoise với thân nhựa, mực lỏng, màu mực xanh nhạt thay mực cho các dòng bút mực cùng loại thay mực ...
280,000 đ / Hộp
316,400 đ / Hộp

Ống mực Montblanc xanh với thân nhựa, mực lỏng, màu mực xanh thay mực cho các dòng bút mực cùng loại thay mực cho các dò...
280,000 đ / Hộp
327,600 đ / Hộp

Ống mực Waterman xanh với thân nhựa, mực lỏng, màu mực xanh thay mực cho các dòng bút mực cùng loại thay mực cho các dòn...
280,000 đ / Hộp
333,200 đ / Hộp

Ruột bút bi với thân kim loại, ngòi bi, nét mực vừa - Medium, màu mực xanh thay mực cho các dòng bút bi cùng loại thay m...
20,000 đ / Cây
23,800 đ / Cây

Ruột bút bi que với thân kim loại, dạng que, ngòi bi, nét mực vừa - Medium, màu mực xanh thay mực cho các dòng bút bi cù...
30,000 đ / Cây
34,500 đ / Cây

Ruột bút Cross ballpoint xanh với thân kim loại, dạng que, đuôi nhựa có rãnh vặn, màu mực xanh thay mực cho các dòng bút...
290,000 đ / Cây
336,400 đ / Cây

Ruột bút Cross rollerball xanh với thân kim loại, mực nước, có nắp đậy, màu mực xanh dùng cho các loại bút rollerball cù...
290,000 đ / Cây
324,800 đ / Cây

Ruột bút Dupont ballpoint medium xanh với thân kim loại, ngòi bi, nét mực trung - Medium, màu mực xanh thay mực cho các...
350,000 đ / Cây
399,000 đ / Cây

Ruột bút Dupont rollerball medium xanh với thân kim loại, mực nước, nét mực trung - Medium, màu mực xanh thay mực cho c...
350,000 đ / Cây
399,000 đ / Cây

Ruột bút Lamy M16 giant ballpoint medium xanh với thân kim loại, ngòi bi, nét mực trung - Medium, màu mực xanh thay mực...
170,000 đ / Cây
190,400 đ / Cây

Ruột bút Lamy M22 compact ballpoint medium xanh (X-7.6) với thân kim loại, ngòi bi, nét mực trung - Medium, màu mực xanh...
150,000 đ / Cây
166,500 đ / Cây

Ruột bút Lamy M63 rollerball xanh với thân kim loại, mực nước, nét mực trung - Medium, màu mực xanh thay mực cho các dò...
170,000 đ / Cây
197,200 đ / Cây

Ruột bút Lamy M66 rollerball xanh với thân kim loại, mực nước, nét mực trung - Medium, màu mực xanh thay mực cho các dò...
170,000 đ / Cây
197,200 đ / Cây

Ruột bút Montblanc ballpoint B xanh với thân kim loại, ngòi bi, nét mực lớn - Board, màu mực xanh thay mực cho các dòng ...
300,000 đ / Cây
348,000 đ / Cây

Ruột bút Montblanc ballpoint F xanh với thân kim loại, ngòi bi, nét mực nhỏ - Fine, màu mực xanh thay mực cho các dòng b...
280,000 đ / Cây
336,000 đ / Cây

Ruột bút Montblanc ballpoint M xanh với thân kim loại, ngòi bi, nét mực vừa - Medium, màu mực xanh thay mực cho các dòng...
280,000 đ / Cây
313,600 đ / Cây

Ruột bút Montblanc ballpoint M đen với thân kim loại, ngòi bi, nét mực vừa - Medium, màu mực đen thay mực cho các dòng b...
280,000 đ / Cây
308,000 đ / Cây

Ruột bút Montblanc fineliner xanh với thân kim loại, đầu có rãnh vặn, ngòi lông, nét mực lớn, màu mực xanh thay mực cho ...
300,000 đ / Cây
345,000 đ / Cây

Ruột bút Montblanc legrand xanh với thân kim loại lớn, mực nước, đầu có rãnh vặn, ngòi bi, nét mực vừa - Medium, màu mực...
350,000 đ / Cây
392,000 đ / Cây

Ruột bút Montblanc mozart xanh với thân kim loại dạng que, ngòi bi, nét mực vừa - Medium, màu mực xanh thay mực cho các ...
220,000 đ / Cây
261,800 đ / Cây

Ruột bút Montblanc rollerball capless system xanh với thân kim loại, mực nước, đầu có rãnh vặn, ngòi bi, nét mực vừa - M...
350,000 đ / Cây
399,000 đ / Cây

Ruột bút Montblanc rollerball M xanh với thân kim loại, mực nước, đầu có rãnh vặn, ngòi bi, nét mực mỏng - Fine, màu mực...
280,000 đ / Cây
319,200 đ / Cây

Ruột bút Montblanc rollerball M đen với thân kim loại, mực nước, đầu có rãnh vặn, ngòi bi, nét mực vừa - Medium, màu mực...
280,000 đ / Cây
327,600 đ / Cây

Ruột bút Montblanc rollerball small xanh với thân kim loại, đầu có rãnh vặn, ngòi bi, màu mực xanh thay mực cho các dòng...
280,000 đ / Cây
316,400 đ / Cây

Ruột bút nước với thân nhựa, ngòi bi, nét mực vừa - Medium, màu mực xanh thay mực cho các dòng bút nước cùng loại thay m...
25,000 đ / Cây
27,800 đ / Cây

Ruột bút Parker 5th technology medium xanh (L-100) với thân kim loại, mực nước, nét mực trung - Medium, màu mực xanh th...
250,000 đ / Cây
277,500 đ / Cây

Ruột bút Parker ballpoint 1.0 xanh với thân kim loại, màu mực xanh thay mực cho các dòng bút ballpoint cùng loại thay mự...
130,000 đ / Cây
146,900 đ / Cây

Ruột bút Parker rollerball 0.7 xanh với thân kim loại, mực nước, có nắp đậy, màu mực xanh dùng cho các loại bút rollerba...
130,000 đ / Cây
154,700 đ / Cây

Ruột bút Sheaffer ballpoint xanh (G-6.6) với thân kim loại, ngòi bi, nét mực trung - Medium, màu mực xanh thay mực cho ...
190,000 đ / Cây
222,300 đ / Cây

Ruột bút Sheaffer classic rollerball xanh (K-23) với thân kim loại, mực nước, nét mực trung - Medium, màu mực xanh thay...
210,000 đ / Cây
231,000 đ / Cây

Ruột bút Sheaffer rollerball xanh (G-5.2) với thân kim loại, mực nước, nét mực trung - Medium, màu mực xanh thay mực ch...
210,000 đ / Cây
247,800 đ / Cây

Ruột bút Waterman ballpoint xanh với thân kim loại ngắn, màu mực xanh thay mực cho các dòng bút ballpoint cùng loại thay...
220,000 đ / Cây
259,600 đ / Cây

Ruột bút Waterman rollerball xanh với thân kim loại dài, màu mực xanh dùng cho các loại bút rollerball cùng loại dùng ch...
220,000 đ / Cây
261,800 đ / Cây

Ruột bút Zebra 4C với thân kim loại kết hợp nhựa, ngòi bi, nét mực vừa, màu mực xanh thay mực cho các dòng bút bi cùng l...
20,000 đ / Cây
22,800 đ / Cây

Ruột bút Zebra F với thân kim loại kết hợp nhựa, ngòi bi, nét mực vừa, màu mực xanh thay mực cho các dòng bút bi Zebra F...
20,000 đ / Cây
22,600 đ / Cây

Ruột chì Koh I Noor 4190 (R-47) với chất liệu than chì, đường kính ngòi 2.0 mm, màu chì đen nạp chì cho các loại bút chì...
60,000 đ / Vỉ
69,600 đ / Vỉ

#{message}
#{time_ago}

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Bấm kim  |  Bấm lổ  |  Dao kéo  |  Kim bấm  |  Ghim kẹp - Gáy lò xo  |  Băng keo  |  Keo dán - Cắt keo  |  Thước compa  |  Dây buộc  |  Đóng dấu - Tampon  |  Giấy in ấn  |  Giấy bìa  |  Giấy in nhiệt - liên tục  |  Giấy notes  |  Giấy chuyên dụng  |  Nhãn decal  |  Khăn giấy vệ sinh  |  Bìa còng  |  Bìa lưu trữ  |  Bìa lá album  |  Bìa phân trang  |  Bút bi - Bút gel  |  Bút lông - Bút dạ quang  |  Bút chuyên dụng  |  Bút chì  |  Ruột bút  |  Gôm - Chuốt - Lau bảng  |  Họa phẩm  |  Sổ tập  |  Phiếu - Biểu mẫu  |  Khay kệ  |  Hộp cắm bút  |  Dụng cụ lưu trữ  |  Bao thư  |  Bảng tên  |  CD - DVD - USB  |  Pin  |  Máy tính  |  Máy văn phòng  |  Thiết bị điện  |  Bảng  |  Gia dụng  |  Bao bì - Túi nhựa  |  Chất tẩy rửa - Xịt phòng  |  Thức uống - Thực phẩm  |  Hội nghị - Party  |  Tiện ích cá nhân  |  Mực in HP  |  Mực in Canon  |  Mực in Bother - Fuji  |  Mực in Lexmark - Ricoh  |  Ruban - Film fax

OFFICEXINH.COM NHÀ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM TRỌN GÓI.

Với uy tín và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối văn phòng phẩm, OFFICEXINH là lựa chọn tin cậy của rất nhiều doanh nghiệm khi có nhu cầu về đồ dùng văn phòng phẩm. Chúng tôi chuyên phân phối sản phẩm chính hãng, uy tín chất lượng. Tại OFFICEXINH.COM, quý doanh nghiệp có thể đặt các mặt hàng đa dạng từ thông dụng cho đến cao cấp, cũng như tham gia vào các các chương trình khuyến mãi định kỳ. Bây giờ bạn có thể trải nghiệm đặt hàng online thỏa thích với chính sách đặt hàng văn phòng phẩm giá sỉ linh hoạt mà OFFICEXINH mang lại chỉ với 1 click chuột. Chúng tôi tự tin đem lại sự thoải mái nhất cho bạn khi mua hàng.

OFFICEXINH.COM SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI VĂN PHÒNG PHẨM, DỤNG CỤ HỌC TẬP!

Officexinh phân phối nhiều mặt hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các công ty, cơ quan, trường học, cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm và không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm. Sản phẩm có mẫu mã đẹp, phong phú về kiểu dáng, màu sắc, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Đồ dùng văn phòng phẩm đa dạng chủng loại như: bút viết, tập sổ, bìa hồ sơ, khay đựng tài liệu, ghim kẹp, dao kéo, thước, bảng, băng keo, máy văn phòng, vệ sinh phẩm, gia dụng, mực in, và linh kiện máy tính… OFFICEXINH.COM sẽ gợi ý những mẫu văn phòng phẩm phù hợp với doanh nhiệp của bạn. Chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng với sự lựa chọn của mình bằng giá và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Officexinh đang mở rộng phạm vi phân phối  tại trung tâm Tp.Hồ Chí Minh và triển triển khai giao hàng nhanh văn phòng phẩm tại Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11 ...

Hình ảnh và đơn giá sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách từ nhà sản xuất và chỉ áp dụng cho đơn hàng trực tuyến. Quý khác vui lòng tham khảo các quy định về vận chuyển và thanh toán trước khi đặt hàng!

Văn phòng phẩm chuyên dụng dành cho trường học, tổ chức, doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh - Showroom : Quận 5, Tp.HCM


+ 1500 SẢN PHẨM

GIAO NHẬN NHANH CHÓNG

HỔ TRỢ 24/7

UY TÍN & CHẤT LƯỢNG