Bút viết

Officexinh giúp bạn chọn các dòng sản phẩm bút bi, bút chì, bút dạ quang, bút lông, bút xóa, gôm, ruột bút, họa phẩm … chính hãng ✓Tiết kiệm từ 20-30%

Hiển thị: Danh sách Lưới

Bút bi 4 màu
Bút bi 4 màu với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực đen, đỏ, xanh dương, xanh lá ghi chú ..
17,600 đ / Cây
15,000 đ / Cây
Bút bi cắm bàn Bến Nghé
Bút bi cắm bàn Bến Nghé (B-10.8) với thân nhựa, dạng để bàn, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, có dây nối với đế, có ..
*** / Cây
Bút bi cắm bàn TL
Bút bi cắm bàn TL (B-10.8) với thân nhựa, dạng để bàn, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, có dây nối với đế, có lớp ke..
20,300 đ / Cây
17,000 đ / Cây
Bút bi TL 027 xanh
Bút bi TL 027 xanh (B-3.2) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực xanh ghi chú nội dung ,..
5,900 đ / Cây
5,000 đ / Cây
Bút bi TL 027 đen
Bút bi TL 027 đen (B-3.2) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực đen ghi chú nội dung ,ký..
6,000 đ / Cây
5,000 đ / Cây
Bút bi TL 027 đỏ
Bút bi TL 027 đỏ (B-3.2) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực đỏ ghi chú nội dung ,ký k..
5,800 đ / Cây
5,000 đ / Cây
Bút bi TL 031 xanh
Bút bi TL 031 xanh với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực xanh ghi chú nội dung ,ký kết h..
11,200 đ / Cây
10,000 đ / Cây
Bút bi TL 031 đen
Bút bi TL 031 đen với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực đen ghi chú nội dung ,ký kết hợp..
11,200 đ / Cây
10,000 đ / Cây
Bút bi TL 031 đỏ
Bút bi TL 031 đỏ với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực đỏ ghi chú nội dung ,ký kết hợp đ..
11,500 đ / Cây
10,000 đ / Cây
Bút bi TL 036 xanh
Bút bi TL 036 xanh (B-8.93) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.7 mm, màu mực xanh ghi chú nội dung ..
13,400 đ / Cây
12,000 đ / Cây
Bút bi TL 036 đen
Bút bi TL 036 đen với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.7 mm, màu mực đen ghi chú nội dung ,ký kết hợp..
14,400 đ / Cây
12,000 đ / Cây
Bút bi TL 036 đỏ
Bút bi TL 036 đỏ với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.7 mm, màu mực đỏ ghi chú nội dung ,ký kết hợp đ..
13,600 đ / Cây
12,000 đ / Cây
Bút bi TL 047 xanh
Bút bi TL 047 xanh (B-5.3) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.7 mm, màu mực xanh ghi chú nội dung ,..
9,200 đ / Cây
8,000 đ / Cây
Bút bi TL 047 đen
Bút bi TL 047 đen với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.7 mm, màu mực đen ghi chú nội dung ,ký kết hợp..
*** / Cây
Bút bi TL 047 đỏ
Bút bi TL 047 đỏ với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.7 mm, màu mực đỏ ghi chú nội dung ,ký kết hợp đ..
*** / Cây
Bút bi TL 079 xanh
Bút bi TL 079 xanh (B-3.14) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực xanh ghi chú nội dung ..
5,700 đ / Cây
5,000 đ / Cây
Bút bi TL 079 đen
Bút bi TL 079 đen (B-3.14) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực đen ghi chú nội dung ,k..
5,900 đ / Cây
5,000 đ / Cây
Bút bi TL 079 đỏ
Bút bi TL 079 đỏ (B-3.2) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực đỏ ghi chú nội dung ,ký k..
5,800 đ / Cây
5,000 đ / Cây
Bút bi TL 08 xanh
Bút bi TL 08 xanh (B-3.14) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.8 mm, màu mực xanh ghi chú nội dung ,..
5,900 đ / Cây
5,000 đ / Cây
Bút bi TL 08 đen
Bút bi TL 08 đen (B-3.2) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.8 mm, màu mực đen ghi chú nội dung ,ký ..
5,500 đ / Cây
5,000 đ / Cây
Bút bi TL 08 đỏ
Bút bi TL 08 đỏ (B-3.2) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.8 mm, màu mực đỏ ghi chú nội dung ,ký kế..
5,600 đ / Cây
5,000 đ / Cây
Bút Double A Silk Gel 0.5 xanh
Bút Double A Silk Gel 0.5 xanh (B-143) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực xanh ghi c..
*** / Cây
Bút Double A Silk Gel 0.5 đen
Bút Double A Silk Gel 0.5 đen (B-73.7) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực đen ghi ch..
*** / Cây
Bút Double A Silk Gel 0.5 đỏ
Bút Double A Silk Gel 0.5 đỏ (B-73) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực đỏ ghi chú nộ..
*** / Cây
Bút Double A Silk Gel 0.7 xanh
Bút Double A Silk Gel 0.7 xanh (B-58.5) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.7 mm, màu mực xanh ghi ..
6,000 đ / Cây
5,000 đ / Cây
Bút Double A Silk Gel 0.7 đen
Bút Double A Silk Gel 0.7 đen (B-34.2) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.7 mm, màu mực đen ghi ch..
5,500 đ / Cây
5,000 đ / Cây
Bút Double A Silk Gel 0.7 đỏ
Bút Double A Silk Gel 0.7 đỏ (B-46.1) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.7 mm, màu mực đỏ ghi chú ..
5,900 đ / Cây
5,000 đ / Cây
Bút bi nến sọc
Bút bi nến sọc với thân nhựa, dạng nắp đậy, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực xanh ghi chú nội dung ,ký kết hợp đồng g..
*** / Cây
Bút bi Q-Max xanh
Bút bi Q-Max xanh với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực xanh ghi chú nội dung ,ký kết hợ..
*** / Cây
Bút bi Q-Max đen
Bút bi Q-Max đen với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực đen ghi chú nội dung ,ký kết hợp ..
*** / Cây
Bút bi Q-Max đỏ
Bút bi Q-Max đỏ với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực đỏ ghi chú nội dung ,ký kết hợp đồ..
*** / Cây
Bút bi Sharppoint
Bút bi Sharppoint với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực xanh ghi chú nội dung ,ký kết hợ..
*** / Cây
Bút bi SMS
Bút bi SMS với thân nhựa, dạng nắp, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.8 mm, màu mực xanh ghi chú nội dung ,ký kết hợp đồng ..
*** / Cây
Bút bi Spring
Bút bi Spring với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực xanh ghi chú nội dung ,ký kết hợp đồ..
*** / Cây
Bút bi Velocity
Bút bi Velocity với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực xanh ghi chú nội dung ,ký kết hợp ..
*** / Cây
Bút bi Zebra F301
Bút bi Zebra F301 với thân nhựa kết hợp kim loại, nét chữ mịn đều, dạng bấm, cở ngòi 0.7 mm, có ngòi bút thay thế, màu m..
52,200 đ / Cây
45,000 đ / Cây
Bút bi Zebra F701
Bút bi Zebra F701 với thân vỏ kim loại màu bạc, dạng bấm, nét mực êm, cở ngòi tùy chọn, có ngòi bút thay thế, màu mực xa..
193,800 đ / Cây
170,000 đ / Cây
Bút bi Zebra SLF1
Bút bi Zebra SLF1 với thân kim loại, nét mực mịn đều, dạng đẩy, cở ngòi 0.7 mm, có ngòi bút thay thế, màu mực xanh ghi c..
185,600 đ / Cây
160,000 đ / Cây
Bút Parker IM ballpoint black gold
Bút Parker IM ballpoint black gold với thân vỏ đen viền vàng, dạng nắp đậy, nét mực êm, cở ngòi tùy chọn, có ngòi bút th..
736,000 đ / Cây
640,000 đ / Cây
Bút Parker IM ballpoint silver gold
Bút Parker IM ballpoint silver gold với thân vỏ kim loại bạc viền vàng, dạng nắp đậy, nét mực êm, cở ngòi tùy chọn, có n..
710,400 đ / Cây
640,000 đ / Cây
Bút Parker IM rollerball black gold
Bút Parker IM rollerball black gold với thân vỏ đen viền vàng, dạng nắp đậy, nét mực êm, cở ngòi tùy chọn, có ngòi bút t..
1,023,500 đ / Cây
890,000 đ / Cây
Bút Parker IM rollerball silver gold
Bút Parker IM rollerball silver gold với thân vỏ kim loại bạc viền vàng, dạng nắp đậy, nét mực êm, cở ngòi tùy chọn, có ..
1,032,400 đ / Cây
890,000 đ / Cây
Bút Parker Jotter bạc
Bút Parker Jotter bạc với thân vỏ kim loại màu bạc, dạng bấm, nét mực êm, cở ngòi tùy chọn, có ngòi bút thay thế, màu mự..
543,900 đ / Cây
490,000 đ / Cây
Bút Parker Jotter xanh
Bút Parker Jotter xanh với thân vỏ kim loại màu xanh, dạng bấm, nét mực êm, cở ngòi tùy chọn, có ngòi bút thay thế, màu ..
522,000 đ / Cây
450,000 đ / Cây
Bút Parker Jotter đen
Bút Parker Jotter đen với thân vỏ kim loại màu đen, dạng bấm, nét mực êm, cở ngòi tùy chọn, có ngòi bút thay thế, màu mự..
522,000 đ / Cây
450,000 đ / Cây
Bút Parker Jotter đỏ
Bút Parker Jotter đỏ với thân vỏ kim loại màu đỏ, dạng bấm, nét mực êm, cở ngòi tùy chọn, có ngòi bút thay thế, màu mực ..
522,000 đ / Cây
450,000 đ / Cây
Hiển thị: Danh sách Lưới

Bút Gel Mini 0.5 Tím
Bút Gel Mini 0.5 Tím (C-30) với thân nhựa, dạng nấp đậy, mực nước, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực tím ghi chú nội ..
5,900 đ / Cây
5,000 đ / Cây
Bút Gel Mini 0.5 Xanh
Bút Gel Mini 0.5 Xanh (B-3.6) với thân nhựa, dạng nấp đậy, mực nước, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực xanh ghi chú n..
6,000 đ / Cây
5,000 đ / Cây
Bút Gel Mini 0.5 Đen
Bút Gel Mini 0.5 Đen (B-15) với thân nhựa, dạng nấp đậy, mực nước, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực đen ghi chú nội ..
5,900 đ / Cây
5,000 đ / Cây
Bút Gel Mini 0.5 Đỏ
Bút Gel Mini 0.5 Đỏ với thân nhựa, dạng nấp đậy, mực nước, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực đỏ ghi chú nội dung ,ký ..
5,700 đ / Cây
5,000 đ / Cây
Bút gel Topball xanh
Bút gel Topball xanh với chất liệu mực gel nước, thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm 0.7 mm, màu mực xanh ghi chú n..
11,900 đ / Cây
10,000 đ / Cây
Bút gel Topball đen
Bút gel Topball đen với chất liệu mực gel nước, thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm 0.7 mm, màu mực đen ghi chú nội..
*** / Cây
Bút gel Topball đỏ
Bút gel Topball đỏ với chất liệu mực gel nước, thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm 0.7 mm, màu mực đỏ ghi chú nội d..
11,500 đ / Cây
10,000 đ / Cây
Bút My Gel tím
Bút My Gel tím với chất liệu mực gel nước, thân nhựa, dạng nắp đậy, nét mực êm 0.5 mm, màu mực tím ghi chú nội dung ,ký ..
13,500 đ / Cây
12,000 đ / Cây
Bút My Gel xanh
Bút My Gel xanh (B-6.891) với chất liệu mực gel nước, thân nhựa, dạng nắp đậy, nét mực êm 0.5 mm, màu mực xanh ghi chú n..
13,700 đ / Cây
12,000 đ / Cây
Bút My Gel đen
Bút My Gel đen (B-6.891) với chất liệu mực gel nước, thân nhựa, dạng nắp đậy, nét mực êm 0.5 mm, màu mực đen ghi chú nội..
13,700 đ / Cây
12,000 đ / Cây
Bút My Gel đỏ
Bút My Gel đỏ (B-6.891) với chất liệu mực gel nước, thân nhựa, dạng nắp đậy, nét mực êm 0.5 mm, màu mực đỏ ghi chú nội d..
13,500 đ / Cây
12,000 đ / Cây
Bút Uniball Eyes xanh
Bút Uniball Eyes xanh (B-27) với chất liệu mực gel nước, thân nhựa, thanh gài kim loại, dạng đóng nắp, ngòi bi, nét mực ..
45,600 đ / Cây
40,000 đ / Cây
Bút Uniball Eyes đen
Bút Uniball Eyes đen với chất liệu mực gel nước, thân nhựa, thanh gài kim loại, dạng đóng nắp, ngòi bi, nét mực êm 0.5 m..
46,000 đ / Cây
40,000 đ / Cây
Bút Uniball Eyes đỏ
Bút Uniball Eyes đỏ với chất liệu mực gel nước, thân nhựa, thanh gài kim loại, dạng đóng nắp, ngòi bi, nét mực êm 0.5 mm..
44,400 đ / Cây
40,000 đ / Cây
Bút Uniball Laknock xanh
Bút Uniball Laknock xanh với chất liệu mực gel nước, thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm 0.5 mm, màu mực xanh ghi c..
28,000 đ / Cây
25,000 đ / Cây
Bút Uniball Laknock đen
Bút Uniball Laknock đen với chất liệu mực gel nước, thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm 0.5 mm, màu mực đen ghi chú..
28,800 đ / Cây
25,000 đ / Cây
Bút Uniball Laknock đỏ
Bút Uniball Laknock đỏ với chất liệu mực gel nước, thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm 0.5 mm, màu mực đỏ ghi chú n..
27,800 đ / Cây
25,000 đ / Cây
Bút Baoke Acumen 1588 0.7
Bút Baoke Acumen 1588 0.7 (G-170) với thân nhựa, dạng nấp đậy, mực nước, nét mực êm, cở ngòi 0.7 mm, màu mực xanh ghi c..
22,200 đ / Cây
20,000 đ / Cây
Bút bi TL BeeBee FL04
Bút bi TL BeeBee FL04 với thân nhựa, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực xanh ghi chú nội dung ,ký kết hợp đồng..
*** / Cây
Bút gel Pentel Energel BL57 xanh
Bút gel Pentel Energel BL57 xanh với chất liệu mực gel nước, thân nhựa, dạng nắp đậy, nét mực êm 0.7 mm, màu mực xanh gh..
65,500 đ / Cây
55,000 đ / Cây
Bút gel Pentel Energel BL57 đen
Bút gel Pentel Energel BL57 đen với chất liệu mực gel nước, thân nhựa, dạng nắp đậy, nét mực êm 0.7 mm, màu mực đen ghi ..
*** / Cây
Bút gel Pentel Energel BL57 đỏ
Bút gel Pentel Energel BL57 đỏ với chất liệu mực gel nước, thân nhựa, dạng nắp đậy, nét mực êm 0.7 mm, màu mực đỏ ghi ch..
*** / Cây
Bút gel Pentel Energel BL60 xanh
Bút gel Pentel Energel BL60 xanh (B-34.2) với chất liệu mực gel nước, thân nhựa, dạng nắp đậy, nét mực êm 1.0 mm, màu mự..
61,100 đ / Cây
55,000 đ / Cây
Bút gel Pentel Energel BL60 đen
Bút gel Pentel Energel BL60 đen (G-336) với chất liệu mực gel nước, thân nhựa, dạng nắp đậy, nét mực êm 1.0 mm, màu mực ..
*** / Cây
Bút gel Pentel Energel BL60 đỏ
Bút gel Pentel Energel BL60 đỏ (G-315) với chất liệu mực gel nước, thân nhựa, dạng nắp đậy, nét mực êm 1.0 mm, màu mực đ..
*** / Cây
Bút gel TL B012 xanh
Bút gel TL B012 xanh với chất liệu mực gel nước, thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.6 mm, màu mực đen g..
9,100 đ / Cây
8,000 đ / Cây
Bút gel TL B012 đen
Bút gel TL B012 đen với chất liệu mực gel nước, thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.6 mm, màu mực đen gh..
*** / Cây
Bút gel TL B012 đỏ
Bút gel TL B012 đỏ với chất liệu mực gel nước, thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.6 mm, màu mực đỏ ghi ..
*** / Cây
Bút gel TL B03 Himaster xanh
Bút gel TL B03 Himaster xanh (B-7.46) với chất liệu mực gel nước, thân nhựa, dạng đóng nắp, ngòi bi, nét mực êm 0.5 mm, ..
12,000 đ / Cây
10,000 đ / Cây
Bút gel TL B03 Himaster đen
Bút gel TL B03 Himaster đen với chất liệu mực gel nước, thân nhựa, dạng đóng nắp, ngòi bi, nét mực êm 0.5 mm, màu mực đe..
*** / Cây
Bút gel TL B03 Himaster đỏ
Bút gel TL B03 Himaster đỏ với chất liệu mực gel nước, thân nhựa, dạng đóng nắp, ngòi bi, nét mực êm 0.5 mm, màu mực đỏ ..
*** / Cây
Bút Gel xóa được Điểm 10 TP-GELE01 tím
Bút Gel xóa được Điểm 10 TP-GELE01 tím với chất liệu mực gel nước, thân nhựa, dạng nắp đậy, nét mực êm 0.5 mm, màu mực t..
11,500 đ / Cây
10,000 đ / Cây
Bút Uniball trắng UM153
Bút Uniball trắng UM153 (G-330) với chất liệu mực gel nước, thân nhựa, dạng nắp đậy, nét mực êm 1.0 mm, màu mực trắng g..
*** / Cây
Hiển thị: Danh sách Lưới

Bút dạ quang TL HL03 5 màu
Bút dạ quang TL HL03 5 màu với thân nhựa, dạng nắp đậy, 2 đầu bút, đầu bút nhỏ 0.6 mm, đầu bút lớn 4 mm, mực dạ quang, 5..
44,000 đ / Vỉ
40,000 đ / Vỉ
Bút dạ quang TL HL03 cam
Bút dạ quang TL HL03 cam (B-5.79) với thân nhựa, dạng nắp đậy, 2 đầu bút, mực dạ quang, màu mực cam làm nổi bật nội dung..
9,200 đ / Cây
8,000 đ / Cây
Bút dạ quang TL HL03 hồng
Bút dạ quang TL HL03 hồng (B-5.79) với thân nhựa, dạng nắp đậy, 2 đầu bút, mực dạ quang, màu mực hồng làm nổi bật nội du..
9,500 đ / Cây
8,000 đ / Cây
Bút dạ quang TL HL03 vàng
Bút dạ quang TL HL03 vàng (B-5.79) với thân nhựa, dạng nắp đậy, 2 đầu bút, đầu bút nhỏ 0.6 mm, đầu bút lớn 4 mm, mực dạ ..
9,200 đ / Cây
8,000 đ / Cây
Bút dạ quang TL HL03 xanh
Bút dạ quang TL HL03 xanh (B-5.79) với thân nhựa, dạng nắp đậy, 2 đầu bút, đầu bút nhỏ 0.6 mm, đầu bút lớn 4 mm, mực dạ ..
9,000 đ / Cây
8,000 đ / Cây
Bút dạ quang TL HL03 xanh lá
Bút dạ quang TL HL03 xanh lá (B-5.79) với thân nhựa, dạng nắp đậy, 2 đầu bút, đầu bút nhỏ 0.6 mm, đầu bút lớn 4 mm, mực ..
9,000 đ / Cây
8,000 đ / Cây
Bút dạ quang Toyo cam
Bút dạ quang Toyo cam với thân nhựa trong, dạng nắp đậy, độ rộng nét mực 5 mm, mực dạ quang, màu mực cam làm nổi bật nội..
9,300 đ / Cây
8,000 đ / Cây
Bút dạ quang Toyo hồng
Bút dạ quang Toyo hồng với thân nhựa trong, dạng nắp đậy, độ rộng nét mực 5 mm, mực dạ quang, màu mực hồng làm nổi bật n..
9,200 đ / Cây
8,000 đ / Cây
Bút dạ quang Toyo vàng
Bút dạ quang Toyo vàng với thân nhựa trong, dạng nắp đậy, độ rộng nét mực 5 mm, mực dạ quang, màu mực vàng làm nổi bật n..
9,500 đ / Cây
8,000 đ / Cây
Bút dạ quang Toyo xanh
Bút dạ quang Toyo xanh với thân nhựa trong, dạng nắp đậy, độ rộng nét mực 5 mm, mực dạ quang, màu mực xanh dương làm nổi..
8,800 đ / Cây
8,000 đ / Cây
Bút dạ quang Toyo xanh lá
Bút dạ quang Toyo xanh lá với thân nhựa trong, dạng nắp đậy, độ rộng nét mực 5 mm, mực dạ quang, màu mực xanh lá làm nổi..
8,900 đ / Cây
8,000 đ / Cây
Bút lông bảng TL WB03 xanh
Bút lông bảng TL WB03 xanh (B-6.3) với thân nhựa, nét mực rộng 2.5 mm, mau khô, có thể xóa, màu mực xanh ghi chú trên bề..
9,900 đ / Cây
9,000 đ / Cây
Bút lông bảng TL WB03 đen
Bút lông bảng TL WB03 đen (B-6.3) với thân nhựa, nét mực rộng 2.5 mm, mau khô, có thể xóa, màu mực đen ghi chú trên bề m..
10,500 đ / Cây
9,000 đ / Cây
Bút lông bảng TL WB03 đỏ
Bút lông bảng TL WB03 đỏ (B-6.19) với thân nhựa, nét mực rộng 2.5 mm, mau khô, có thể xóa, màu mực đỏ ghi chú trên bề mặ..
9,900 đ / Cây
9,000 đ / Cây
Bút lông dầu TL PM04 xanh
Bút lông dầu TL PM04 xanh (B-7.17) với thân nhựa, đầu bút nhỏ 0.4 mm, đầu bút lớn 1 mm, mau khô, không thể xóa, màu mực ..
13,500 đ / Cây
12,000 đ / Cây
Bút lông dầu TL PM04 đen
Bút lông dầu TL PM04 đen (B-7.17) với thân nhựa, đầu bút nhỏ 0.4 mm, đầu bút lớn 1 mm, mau khô, không thể xóa, màu mực đ..
13,200 đ / Cây
12,000 đ / Cây
Bút lông dầu TL PM04 đỏ
Bút lông dầu TL PM04 đỏ (B-7.17) với thân nhựa, đầu bút nhỏ 0.4 mm, đầu bút lớn 1 mm, mau khô, không thể xóa, màu mực đỏ..
13,200 đ / Cây
12,000 đ / Cây
Bút lông dầu TL PM09 xanh
Bút lông dầu TL PM09 xanh (B-7.46) với thân nhựa, đầu bút nhỏ 0.8 mm, đầu bút lớn 6 mm, mau khô, không thể xóa, màu mực ..
13,700 đ / Cây
12,000 đ / Cây
Bút lông dầu TL PM09 đen
Bút lông dầu TL PM09 đen (B-7.46) với thân nhựa, đầu bút nhỏ 0.8 mm, đầu bút lớn 6 mm, mau khô, không thể xóa, màu mực đ..
13,400 đ / Cây
12,000 đ / Cây
Bút lông dầu TL PM09 đỏ
Bút lông dầu TL PM09 đỏ (B-7.46) với thân nhựa, đầu bút nhỏ 0.8 mm, đầu bút lớn 6 mm, mau khô, không thể xóa, màu mực đỏ..
13,500 đ / Cây
12,000 đ / Cây
Bút lông 12 màu G-Star LM-609
Bút lông 12 màu G-Star LM-609 với thân nhựa, mau khô, nét mực vừa, 12 màu dùng làm dấu, tô màu, ghi chú trên bề mặt khôn..
33,000 đ / Cây
30,000 đ / Cây
Bút lông bảng Pentel Maxiflo xanh
Bút lông bảng Pentel Maxiflo xanh với thân nhựa, có nút bơm, nét mực rộng 2.5 mm, mau khô, có thể xóa, màu mực xanh dùng..
40,600 đ / Cây
35,000 đ / Cây
Bút lông bảng Pentel Maxiflo đen
Bút lông bảng Pentel Maxiflo đen với thân nhựa, có nút bơm, nét mực rộng 2.5 mm, mau khô, có thể xóa, màu mực đen dùng l..
39,600 đ / Cây
35,000 đ / Cây
Bút lông bảng Pentel Maxiflo đỏ
Bút lông bảng Pentel Maxiflo đỏ với thân nhựa, có nút bơm, nét mực rộng 2.5 mm, mau khô, có thể xóa, màu mực đỏ dùng làm..
41,000 đ / Cây
35,000 đ / Cây
Bút lông dầu TL PM07 xanh
Bút lông dầu TL PM07 xanh với thân nhựa, nét mực rộng 0.8 & 6 mm, mau khô, không thể xóa, màu mực xanh dùng làm dấu, ghi..
*** / Cây
Bút lông dầu TL PM07 đen
Bút lông dầu TL PM07 đen với thân nhựa, nét mực rộng 0.8 & 6 mm, mau khô, không thể xóa, màu mực đen dùng làm dấu, ghi c..
*** / Cây
Bút lông màu Simbalion 3012
Bút lông màu Simbalion 3012 với thân nhựa, mau khô, nét mực vừa, 12 màu thiết kế, trang trí thường được dùng trong hội h..
*** / Bộ
Bút lông màu Simbalion BLM12
Bút lông màu Simbalion BLM12 với thân nhựa, mau khô, nét mực vừa, 12 màu thiết kế, trang trí thường được dùng trong hội ..
88,000 đ / Bộ
80,000 đ / Bộ
Bút lông màu Simbalion BLM24
Bút lông màu Simbalion BLM24 với thân nhựa, mau khô, nét mực vừa, 12 màu thiết kế, trang trí thường được dùng trong hội ..
172,500 đ / Bộ
150,000 đ / Bộ
Hiển thị: Danh sách Lưới

Bút xóa kéo Plus
Bút xóa kéo Plus với thân nhựa, dãy xóa trắng, có thể thay ruột xóa tẩy xóa nội dung không gây ẩm trên giấy tẩy xóa nội ..
24,700 đ / Cây
22,000 đ / Cây
Bút xóa kéo Plus Whiper mini
Bút xóa kéo Plus Whiper mini với thân nhựa nhỏ, dãy xóa trắng, có thể thay ruột xóa tẩy xóa nội dung không gây ẩm trên g..
17,400 đ / Cây
15,000 đ / Cây
Bút xóa TL CP01
Bút xóa TL CP01 (B-11) với thân dẹp, nền xóa trắng, nắp đóng trong, mau khô, dung tích 10ml tẩy xóa nội dung trên giấy t..
19,200 đ / Cây
16,000 đ / Cây
Bút xóa TL CP02
Bút xóa TL CP02 (B-17.5) với thân dẹp, mực xóa trắng, nắp đóng đục, mau khô, dung tích 10ml tẩy xóa nội dung trên giấy t..
24,900 đ / Cây
22,000 đ / Cây
Xoá kéo Baoke KF3031
Xoá kéo Baoke KF3031 (G-16) với thân nhựa, dãy xóa trắng, có thể thay ruột xóa tẩy xóa nội dung không gây ẩm trên giấy ..
17,600 đ / Cây
15,000 đ / Cây
Bút chỉ bảng laser
Bút chỉ bảng laser với dạng que kéo dài tối đa 50cm, thân vỏ kim loại, hổ trợ đèn laser, ngòi bi 0.5 mm, màu mực xanh, c..
140,400 đ / Cây
120,000 đ / Cây
Bút máy
Bút máy với thân nhựa, khoen viền và ngòi mạ vàng 18k, sử dụng ống bơm mực luyện chữ, ghi chú, ký kết văn bản hội nghị l..
140,400 đ / Cây
120,000 đ / Cây
Bút nhủ bạc
Bút nhủ bạc với thân nhựa trong, dạng nắp đậy mực nhủ kim tuyến, phản quang, mau khô, màu mực bạc thiết kế, trang trí, v..
17,700 đ / Cây
15,000 đ / Cây
Bút nhủ hồng
Bút nhủ hồng với thân nhựa trong, dạng nắp đậy mực nhủ kim tuyến, phản quang, mau khô, màu mực hồng thiết kế, trang trí,..
17,700 đ / Cây
15,000 đ / Cây
Bút nhủ vàng
Bút nhủ vàng với thân nhựa trong, dạng nắp đậy mực nhủ kim tuyến, phản quang, mau khô, màu mực vàng thiết kế, trang trí,..
18,000 đ / Cây
15,000 đ / Cây
Bút nhủ xanh lá
Bút nhủ xanh lá với thân nhựa trong, dạng nắp đậy mực nhủ kim tuyến, phản quang, mau khô, màu mực xanh lá thiết kế, tran..
16,500 đ / Cây
15,000 đ / Cây
Bút nhủ xanh lam
Bút nhủ xanh lam với thân nhựa trong, dạng nắp đậy mực nhủ kim tuyến, phản quang, mau khô, màu mực xanh lam thiết kế, tr..
16,500 đ / Cây
15,000 đ / Cây
Bút sơn Toyo bạc
Bút sơn Toyo bạc (B-9) với chất liệu sơn tổng hợp, mua khô, nét mực 2.2-2.8 mm, màu sơn bạc thiết kế, trang trí, và tạo ..
22,400 đ / Cây
20,000 đ / Cây
Bút sơn Toyo cam
Bút sơn Toyo cam (B-9) với chất liệu sơn tổng hợp, mua khô, nét mực 2.2-2.8 mm, màu sơn cam thiết kế, trang trí, và tạo ..
*** / Cây
Bút sơn Toyo trắng
Bút sơn Toyo trắng (B-9) với chất liệu sơn tổng hợp, mua khô, nét mực 2.2-2.8 mm, màu sơn trắng thiết kế, trang trí, và ..
*** / Cây
Bút sơn Toyo vàng
Bút sơn Toyo vàng (B-9) với chất liệu sơn tổng hợp, mua khô, nét mực 2.2-2.8 mm, màu sơn vàng thiết kế, trang trí, và tạ..
22,800 đ / Cây
20,000 đ / Cây
Bút sơn Toyo đen
Bút sơn Toyo đen (B-9) với chất liệu sơn tổng hợp, mua khô, nét mực 2.2-2.8 mm, màu sơn đen thiết kế, trang trí, và tạo ..
*** / Cây
Bút xóa K310
Bút xóa K310 với thân dài, nền xóa trắng, nắp đóng trong, mau khô, dung tích 10ml tẩy xóa nội dung trên giấy tẩy xóa nội..
*** / Cây
Hiển thị: Danh sách Lưới

Bút chì Adel
Bút chì Adel với thân gỗ, có thể chuốt chì, độ đậm 2B ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trường học, ki..
8,300 đ / Cây
7,000 đ / Cây
Bút chì bấm Pentel A255 0.5mm
Bút chì bấm Pentel A255 0.5mm với thân nhựa kết hợp kim loại, dạng bấm, ngòi chì 0.5,0.7,0.9 mm ghi chú, vẽ phát họa, rè..
47,200 đ / Cây
40,000 đ / Cây
Bút chì gôm
Bút chì gôm với thân gỗ, có thể chuốt chì, tích hợp gôm, độ đậm 2B ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong t..
6,000 đ / Cây
5,000 đ / Cây
Bút chì Staedler 134
Bút chì Staedler 134 với thân gỗ, có thể chuốt chì, độ đậm 2B ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trường..
8,400 đ / Cây
7,000 đ / Cây
Bút chì 12 màu
Bút chì 12 màu với thân gỗ, 12 màu chì vẽ nghệ thuật, tô màu dùng nhiều cho hội họa và mỹ thuật vẽ nghệ thuật, tô màu dù..
23,800 đ / Bộ
20,000 đ / Bộ
Bút chì 24 màu
Bút chì 24 màu với thân gỗ, 24 màu chì vẽ nghệ thuật, tô màu dùng nhiều cho hội họa và mỹ thuật vẽ nghệ thuật, tô màu dù..
60,500 đ / Bộ
55,000 đ / Bộ
Bút chì bấm Koh I Noor 2 ly 5900
Bút chì bấm Koh I Noor 2 ly 5900 (B-75) với thân kim loại, ngòi chì 2.0 mm, dạng bấm, có nút chuốt chì ghi chú, vẽ phát ..
*** / Cây
Bút chì bấm Koh I Noor 3 ly 5205
Bút chì bấm Koh I Noor 3 ly 5205 (B-85) với thân kim loại, ngòi chì 3.0 mm, dạng bấm, có nút chuốt chì ghi chú, vẽ phát ..
128,800 đ / Cây
115,000 đ / Cây
Bút chì bấm No.One
Bút chì bấm No.One với thân nhựa, dạng bấm, ngòi chì 0.5 mm ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trường h..
8,900 đ / Cây
8,000 đ / Cây
Bút chì bấm Pentel 120 A313 03mm
Bút chì bấm Pentel 120 A313 03mm với thân nhựa kết hợp kim loại, dạng bấm, ngòi chì 0.3 mm ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ..
63,300 đ / Cây
55,000 đ / Cây
Bút chì bấm Pentel 120 A315 05mm
Bút chì bấm Pentel 120 A315 05mm với thân nhựa kết hợp kim loại, dạng bấm, ngòi chì 0.5 mm ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ..
63,800 đ / Cây
55,000 đ / Cây
Bút chì bấm Pentel 120 A317 07mm
Bút chì bấm Pentel 120 A317 07mm với thân nhựa kết hợp kim loại, dạng bấm, ngòi chì 0.7 mm ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ..
61,600 đ / Cây
55,000 đ / Cây
Bút chì bấm Pentel 120 A319 09mm
Bút chì bấm Pentel 120 A319 09mm với thân nhựa kết hợp kim loại, dạng bấm, ngòi chì 0.9 mm ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ..
61,100 đ / Cây
55,000 đ / Cây
Bút chì bấm Pentel 500
Bút chì bấm Pentel 500 với thân nhựa, dạng bấm, ngòi chì 0.5 mm ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trườ..
*** / Cây
Bút chì Koh I Noor 1500 2B
Bút chì Koh I Noor 1500 2B (B-6.5) với thân gỗ, ruột chì chắc, độ tương phản cao, độ đậm 2B ghi chú, vẽ phát họa, rèn ch..
11,300 đ / Cây
10,000 đ / Cây
Bút chì Koh I Noor 1500 3B
Bút chì Koh I Noor 1500 3B (B-6.5) với thân gỗ, ruột chì chắc, độ tương phản cao, độ đậm 3B ghi chú, vẽ phát họa, rèn ch..
11,200 đ / Cây
10,000 đ / Cây
Bút chì Koh I Noor 1500 4B
Bút chì Koh I Noor 1500 4B (B-6.5) với thân gỗ, ruột chì chắc, độ tương phản cao, độ đậm 4B ghi chú, vẽ phát họa, rèn ch..
11,700 đ / Cây
10,000 đ / Cây
Bút chì Koh I Noor 1500 5B
Bút chì Koh I Noor 1500 5B (B-6.5) với thân gỗ, ruột chì chắc, độ tương phản cao, độ đậm 5B ghi chú, vẽ phát họa, rèn ch..
11,800 đ / Cây
10,000 đ / Cây
Bút chì Koh I Noor 1500 6B
Bút chì Koh I Noor 1500 6B (B-6.5) với thân gỗ, ruột chì chắc, độ tương phản cao, độ đậm 6B ghi chú, vẽ phát họa, rèn ch..
11,600 đ / Cây
10,000 đ / Cây
Bút chì Koh I Noor 1500 7B
Bút chì Koh I Noor 1500 7B (B-6.5) với thân gỗ, ruột chì chắc, độ tương phản cao, độ đậm 7B ghi chú, vẽ phát họa, rèn ch..
11,400 đ / Cây
10,000 đ / Cây
Bút chì Koh I Noor 1500 8B
Bút chì Koh I Noor 1500 8B (B-6.5) với thân gỗ, ruột chì chắc, độ tương phản cao, độ đậm 8B ghi chú, vẽ phát họa, rèn ch..
11,600 đ / Cây
10,000 đ / Cây
Bút chì Koh I Noor 1500 B
Bút chì Koh I Noor 1500 B (B-6.5) với thân gỗ, ruột chì chắc, độ tương phản cao, độ đậm B ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ,..
12,000 đ / Cây
10,000 đ / Cây
Bút chì Koh I Noor 1500 HB
Bút chì Koh I Noor 1500 HB (B-6.5) với thân gỗ, ruột chì chắc, độ tương phản cao, độ đậm HB ghi chú, vẽ phát họa, rèn ch..
11,900 đ / Cây
10,000 đ / Cây
Bút chì Macro
Bút chì Macro với thân gỗ, có thể chuốt chì, độ đậm 2B ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trường học, k..
8,400 đ / Cây
7,000 đ / Cây
Bút chì Marco 12 màu
Bút chì Marco 12 màu với thân gỗ, 12 màu chì vẽ nghệ thuật, tô màu dùng nhiều cho hội họa và mỹ thuật vẽ nghệ thuật, tô ..
*** / Bộ
Bút chì Nataraj
Bút chì Nataraj với thân gỗ, có thể chuốt chì, có nắp đậy, độ đậm 2B ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong..
*** / Cây
Bút chì sáp 12 màu
Bút chì sáp 12 màu với chất liệu sáp bọc giấy, 12 màu vẽ nghệ thuật, tô màu dùng nhiều cho hội họa và mỹ thuật vẽ nghệ t..
89,300 đ / Bộ
75,000 đ / Bộ
Bút chì thợ mộc
Bút chì thợ mộc với thân gỗ, có thể chuốt chì, độ đậm 2B ghi chú, vẽ phát họa, rèn chữ, ứng dụng nhiều trong trường học,..
23,800 đ / Cây
20,000 đ / Cây
Hiển thị: Danh sách Lưới

Mực lông bảng xanh
Mực lông bảng xanh với dạng lỏng, có thể tẩy xóa, màu mực xanh nạp mực cho các loại bút lông bảng nạp mực cho các loại b..
29,000 đ / Chai
25,000 đ / Chai
Mực lông bảng đen
Mực lông bảng đen với dạng lỏng, có thể tẩy xóa, màu mực đen nạp mực cho các loại bút lông bảng nạp mực cho các loại bút..
22,600 đ / Chai
20,000 đ / Chai
Mực lông bảng đỏ
Mực lông bảng đỏ với dạng lỏng, có thể tẩy xóa, màu mực đỏ nạp mực cho các loại bút lông bảng nạp mực cho các loại bút l..
30,000 đ / Chai
25,000 đ / Chai
Mực lông dầu xanh
Mực lông dầu xanh (M-7.6) với dạng lỏng, không thể có thể tẩy xóa, màu mực xanh nạp mực cho các loại bút lông dầu nạp mự..
29,500 đ / Chai
25,000 đ / Chai
Mực lông dầu đen
Mực lông dầu đen (M-7.6) với dạng lỏng, không thể có thể tẩy xóa, màu mực đen nạp mực cho các loại bút lông dầu nạp mực ..
28,000 đ / Chai
25,000 đ / Chai
Mực lông dầu đỏ
Mực lông dầu đỏ (M-7.6) với dạng lỏng, không thể có thể tẩy xóa, màu mực đỏ nạp mực cho các loại bút lông dầu nạp mực ch..
29,800 đ / Chai
25,000 đ / Chai
Ruột chì Yoyo 03
Ruột chì Yoyo 03 (R-3.9) với chất liệu than chì, đường kính ngòi 0.3 mm, nền nhủ vàng, nét chì đậm và đều dùng cho cá lo..
16,500 đ / Vỉ
15,000 đ / Vỉ
Ruột chì Yoyo 05
Ruột chì Yoyo 05 (R-3.4) với chất liệu than chì, đường kính ngòi 0.5 mm, nền nhủ vàng, nét chì đậm và đều dùng cho cá lo..
11,500 đ / Vỉ
10,000 đ / Vỉ
Ruột chì Yoyo 07
Ruột chì Yoyo 07 (R-3.9) với chất liệu than chì, đường kính ngòi 0.7 mm, nền nhủ vàng, nét chì đậm và đều dùng cho cá lo..
17,700 đ / Vỉ
15,000 đ / Vỉ
Ruột chì Yoyo 09
Ruột chì Yoyo 09 (R-3.9) với chất liệu than chì, đường kính ngòi 0.9 mm, nền nhủ vàng, nét chì đậm và đều dùng cho cá lo..
16,500 đ / Vỉ
15,000 đ / Vỉ
Ruột xóa Plus
Ruột xóa Plus với thân nhựa, nền xóa trắng sử dụng cùng với bút xóa kéo Plus sử dụng cùng với bút xóa kéo Plus ✓Tiết kiệ..
18,300 đ / Cây
16,000 đ / Cây
Mực nước Parker xanh
Mực nước Parker xanh (L-225) với mực nước, đựng trong hủ thủy tinh, màu mực xanh thay mực cho các dòng bút mực cùng loạ..
212,400 đ / Cây
180,000 đ / Cây
Ống mực Montblanc turquoise
Ống mực Montblanc turquoise với thân nhựa, mực lỏng, màu mực xanh nhạt thay mực cho các dòng bút mực cùng loại thay mực ..
316,400 đ / Hộp
280,000 đ / Hộp
Ống mực Montblanc xanh
Ống mực Montblanc xanh với thân nhựa, mực lỏng, màu mực xanh thay mực cho các dòng bút mực cùng loại thay mực cho các dò..
327,600 đ / Hộp
280,000 đ / Hộp
Ống mực Waterman xanh
Ống mực Waterman xanh với thân nhựa, mực lỏng, màu mực xanh thay mực cho các dòng bút mực cùng loại thay mực cho các dòn..
333,200 đ / Hộp
280,000 đ / Hộp
Ruột bút bi
Ruột bút bi với thân kim loại, ngòi bi, nét mực vừa - Medium, màu mực xanh thay mực cho các dòng bút bi cùng loại thay m..
23,800 đ / Cây
20,000 đ / Cây
Ruột bút bi que
Ruột bút bi que với thân kim loại, dạng que, ngòi bi, nét mực vừa - Medium, màu mực xanh thay mực cho các dòng bút bi cù..
34,500 đ / Cây
30,000 đ / Cây
Ruột bút Cross ballpoint xanh
Ruột bút Cross ballpoint xanh với thân kim loại, dạng que, đuôi nhựa có rãnh vặn, màu mực xanh thay mực cho các dòng bút..
336,400 đ / Cây
290,000 đ / Cây
Ruột bút Cross rollerball xanh
Ruột bút Cross rollerball xanh với thân kim loại, mực nước, có nắp đậy, màu mực xanh dùng cho các loại bút rollerball cù..
324,800 đ / Cây
290,000 đ / Cây
Ruột bút Dupont ballpoint medium xanh
Ruột bút Dupont ballpoint medium xanh với thân kim loại, ngòi bi, nét mực trung - Medium, màu mực xanh thay mực cho các..
399,000 đ / Cây
350,000 đ / Cây
Ruột bút Dupont rollerball medium xanh
Ruột bút Dupont rollerball medium xanh với thân kim loại, mực nước, nét mực trung - Medium, màu mực xanh thay mực cho c..
399,000 đ / Cây
350,000 đ / Cây
Ruột bút Lamy M16 giant ballpoint medium xanh
Ruột bút Lamy M16 giant ballpoint medium xanh với thân kim loại, ngòi bi, nét mực trung - Medium, màu mực xanh thay mực..
190,400 đ / Cây
170,000 đ / Cây
Ruột bút Lamy M22 compact ballpoint medium xanh
Ruột bút Lamy M22 compact ballpoint medium xanh (X-7.6) với thân kim loại, ngòi bi, nét mực trung - Medium, màu mực xanh..
166,500 đ / Cây
150,000 đ / Cây
Ruột bút Lamy M63 rollerball xanh
Ruột bút Lamy M63 rollerball xanh với thân kim loại, mực nước, nét mực trung - Medium, màu mực xanh thay mực cho các dò..
197,200 đ / Cây
170,000 đ / Cây
Ruột bút Lamy M66 rollerball xanh
Ruột bút Lamy M66 rollerball xanh với thân kim loại, mực nước, nét mực trung - Medium, màu mực xanh thay mực cho các dò..
197,200 đ / Cây
170,000 đ / Cây
Ruột bút Montblanc ballpoint B xanh
Ruột bút Montblanc ballpoint B xanh với thân kim loại, ngòi bi, nét mực lớn - Board, màu mực xanh thay mực cho các dòng ..
348,000 đ / Cây
300,000 đ / Cây
Ruột bút Montblanc ballpoint F xanh
Ruột bút Montblanc ballpoint F xanh với thân kim loại, ngòi bi, nét mực nhỏ - Fine, màu mực xanh thay mực cho các dòng b..
336,000 đ / Cây
280,000 đ / Cây
Ruột bút Montblanc ballpoint M xanh
Ruột bút Montblanc ballpoint M xanh với thân kim loại, ngòi bi, nét mực vừa - Medium, màu mực xanh thay mực cho các dòng..
313,600 đ / Cây
280,000 đ / Cây
Ruột bút Montblanc ballpoint M đen
Ruột bút Montblanc ballpoint M đen với thân kim loại, ngòi bi, nét mực vừa - Medium, màu mực đen thay mực cho các dòng b..
308,000 đ / Cây
280,000 đ / Cây
Ruột bút Montblanc fineliner xanh
Ruột bút Montblanc fineliner xanh với thân kim loại, đầu có rãnh vặn, ngòi lông, nét mực lớn, màu mực xanh thay mực cho ..
345,000 đ / Cây
300,000 đ / Cây
Ruột bút Montblanc legrand xanh
Ruột bút Montblanc legrand xanh với thân kim loại lớn, mực nước, đầu có rãnh vặn, ngòi bi, nét mực vừa - Medium, màu mực..
392,000 đ / Cây
350,000 đ / Cây
Ruột bút Montblanc mozart xanh
Ruột bút Montblanc mozart xanh với thân kim loại dạng que, ngòi bi, nét mực vừa - Medium, màu mực xanh thay mực cho các ..
261,800 đ / Cây
220,000 đ / Cây
Ruột bút Montblanc rollerball capless system xanh
Ruột bút Montblanc rollerball capless system xanh với thân kim loại, mực nước, đầu có rãnh vặn, ngòi bi, nét mực vừa - M..
399,000 đ / Cây
350,000 đ / Cây
Ruột bút Montblanc rollerball M xanh
Ruột bút Montblanc rollerball M xanh với thân kim loại, mực nước, đầu có rãnh vặn, ngòi bi, nét mực mỏng - Fine, màu mực..
319,200 đ / Cây
280,000 đ / Cây
Ruột bút Montblanc rollerball M đen
Ruột bút Montblanc rollerball M đen với thân kim loại, mực nước, đầu có rãnh vặn, ngòi bi, nét mực vừa - Medium, màu mực..
327,600 đ / Cây
280,000 đ / Cây
Ruột bút Montblanc rollerball small xanh
Ruột bút Montblanc rollerball small xanh với thân kim loại, đầu có rãnh vặn, ngòi bi, màu mực xanh thay mực cho các dòng..
316,400 đ / Cây
280,000 đ / Cây
Ruột bút nước
Ruột bút nước với thân nhựa, ngòi bi, nét mực vừa - Medium, màu mực xanh thay mực cho các dòng bút nước cùng loại thay m..
27,800 đ / Cây
25,000 đ / Cây
Ruột bút Parker 5th technology medium xanh
Ruột bút Parker 5th technology medium xanh (L-100) với thân kim loại, mực nước, nét mực trung - Medium, màu mực xanh th..
277,500 đ / Cây
250,000 đ / Cây
Ruột bút Parker ballpoint 1.0 xanh
Ruột bút Parker ballpoint 1.0 xanh với thân kim loại, màu mực xanh thay mực cho các dòng bút ballpoint cùng loại thay mự..
146,900 đ / Cây
130,000 đ / Cây
Ruột bút Parker rollerball 0.7 xanh
Ruột bút Parker rollerball 0.7 xanh với thân kim loại, mực nước, có nắp đậy, màu mực xanh dùng cho các loại bút rollerba..
154,700 đ / Cây
130,000 đ / Cây
Ruột bút Sheaffer ballpoint xanh
Ruột bút Sheaffer ballpoint xanh (G-6.6) với thân kim loại, ngòi bi, nét mực trung - Medium, màu mực xanh thay mực cho ..
222,300 đ / Cây
190,000 đ / Cây
Ruột bút Sheaffer classic rollerball xanh
Ruột bút Sheaffer classic rollerball xanh (K-23) với thân kim loại, mực nước, nét mực trung - Medium, màu mực xanh thay..
231,000 đ / Cây
210,000 đ / Cây
Ruột bút Sheaffer rollerball xanh
Ruột bút Sheaffer rollerball xanh (G-5.2) với thân kim loại, mực nước, nét mực trung - Medium, màu mực xanh thay mực ch..
247,800 đ / Cây
210,000 đ / Cây
Ruột bút Waterman ballpoint xanh
Ruột bút Waterman ballpoint xanh với thân kim loại ngắn, màu mực xanh thay mực cho các dòng bút ballpoint cùng loại thay..
259,600 đ / Cây
220,000 đ / Cây
Ruột bút Waterman rollerball xanh
Ruột bút Waterman rollerball xanh với thân kim loại dài, màu mực xanh dùng cho các loại bút rollerball cùng loại dùng ch..
261,800 đ / Cây
220,000 đ / Cây
Ruột bút Zebra 4C
Ruột bút Zebra 4C với thân kim loại kết hợp nhựa, ngòi bi, nét mực vừa, màu mực xanh thay mực cho các dòng bút bi cùng l..
22,800 đ / Cây
20,000 đ / Cây
Ruột bút Zebra F
Ruột bút Zebra F với thân kim loại kết hợp nhựa, ngòi bi, nét mực vừa, màu mực xanh thay mực cho các dòng bút bi Zebra F..
22,600 đ / Cây
20,000 đ / Cây
Ruột chì Koh I Noor 4190
Ruột chì Koh I Noor 4190 (R-47) với chất liệu than chì, đường kính ngòi 2.0 mm, màu chì đen nạp chì cho các loại bút chì..
69,600 đ / Vỉ
60,000 đ / Vỉ
Ruột chì Koh I Noor 430011
Ruột chì Koh I Noor 430011 (R-47) với chất liệu than chì, đường kính ngòi 2.0-3.0 mm, màu chì đen nạp chì cho các loại b..
71,400 đ / Vỉ
60,000 đ / Vỉ
Hiển thị: Danh sách Lưới

Chuốt chì hộp
Chuốt chì hộp với lưỡi bào bằng thép, 1 ngăn chuốt, hộp chứa lớn chuốt các loại bút chì gỗ chuốt các loại bút chì gỗ ✓Ti..
11,400 đ / Cái
10,000 đ / Cái
Chuốt chì Kwtrio 031VA
Chuốt chì Kwtrio 031VA (C-407) với lưỡi bào bằng thép, 1 ngăn chuốt, 1 ngăn chứa, dạng tay quay chuốt các loại bút chì ..
*** / Cái
Chuốt chì Maped nhỏ
Chuốt chì Maped nhỏ với hộp nhựa đựng gọt chì, dạng cong, lưỡi dao bào bằng thép chuốt các loại bút chì gỗ chuốt các loạ..
*** / Cái
Chuốt chì Maped trái tim
Chuốt chì Maped trái tim (C-6.3) với hộp nhựa đựng gọt chì, dạng khối trái tim, lưỡi dao bào bằng thép chuốt các loại bú..
11,800 đ / Cái
10,000 đ / Cái
Chuốt chì Maped vuông
Chuốt chì Maped vuông với hộp nhựa đựng gọt chì, dạng hộp trụ, lưỡi dao bào bằng thép chuốt các loại bút chì gỗ chuốt cá..
11,700 đ / Cái
10,000 đ / Cái
Chuốt chì đôi
Chuốt chì đôi với thân nhựa, mau khô, nét mực vừa, 12 màu chuốt các loại bút chì gỗ chuốt các loại bút chì gỗ ✓Tiết kiệm..
6,800 đ / Cái
6,000 đ / Cái
Chuốt Maped 506600
Chuốt Maped 506600 với thân kim loại, nhỏ gọn, lưỡi dao bào bằng thép chuốt các loại bút chì gỗ ✓Tiết kiệm từ 10% - 30%..
*** / Cái
Chuốt quay SDI
Chuốt quay SDI với lưỡi bào bằng thép, 1 ngăn chuốt, 1 ngăn chứa, dạng tay quay chuốt các loại bút chì gỗ chuốt các loại..
172,500 đ / Cái
150,000 đ / Cái
Gôm Pentel ZEH03
Gôm Pentel ZEH03 với chất liệu polyme cao cấp, dạng khối nhỏ, nền gôm trắng, không lưu lại vết xóa, bảo vệ bề mặt giấy t..
8,200 đ / Viên
7,000 đ / Viên
Gôm Pentel ZEH05
Gôm Pentel ZEH05 với chất liệu polyme cao cấp, dạng khối trung, nền gôm trắng, không lưu lại vết xóa, bảo vệ bề mặt giấy..
13,700 đ / Viên
12,000 đ / Viên
Gôm Pentel ZEH10
Gôm Pentel ZEH10 với Kích thước 5 x 1.2 x 1 cm, chất liệu polyme cao cấp, dạng khối lớn, nền gôm trắng, không lưu lại vế..
20,400 đ / Viên
17,000 đ / Viên
Gôm Shine 310
Gôm Shine 310 với dạng khối, nền gôm trắng, không lưu lại vết xóa, bảo vệ bề mặt giấy tẩy xóa nội dung được tạo từ bút c..
*** / Viên
Gôm đen Pentel ZEAH10
Gôm đen Pentel ZEAH10 với chất liệu polyme cao cấp, dạng khối lớn, nền gôm đen, không lưu lại vết xóa, bảo vệ bề mặt giấ..
*** / Cái
Gôm đen Pentel ZEAH6
Gôm đen Pentel ZEAH6 với chất liệu polyme cao cấp, dạng khối trung, nền gôm đen, không lưu lại vết xóa, bảo vệ bề mặt gi..
*** / Viên
Lau bảng nhung Xukiva 219
Lau bảng nhung Xukiva 219 (S-47.5) với thân nhựa, bọc vải nhung, sử dụng được nhiều lần, hút ẩm nhanh tẩy xóa mực bút l..
17,900 đ / Cái
15,000 đ / Cái
Lau bảng Xukiva 173
Lau bảng Xukiva 173 với chất liệu nhựa, sử dụng được nhiều lần, hút ẩm nhanh tẩy xóa mực bút lông bảng tẩy xóa mực bút l..
13,200 đ / Cái
12,000 đ / Cái
Mút xốp lau bảng
Mút xốp lau bảng (L-8) với mút sốp mềm dạng khối, thấm hút nhanh, nhiều màu tẩy xóa phấn bảng tẩy xóa phấn bảng ✓Tiết ki..
*** / Cái
Hiển thị: Danh sách Lưới

Cọ vẽ dẹp 12 cây
Cọ vẽ dẹp 12 cây với 12 kích thước nét vẽ khác nhau, thân gỗ, lông cọ bằng sợi tổng hợp, thấm hút nhanh vẽ tranh, vẽ hìn..
39,900 đ / Bộ
35,000 đ / Bộ
Cọ vẽ dẹp 6 cây
Cọ vẽ dẹp 6 cây (C-8) với 6 kích thước nét vẽ khác nhau, dạng lông dẹp, thân gỗ, lông cọ bằng sợi tổng hợp, thấm hút nha..
79,100 đ / Bộ
70,000 đ / Bộ
Cọ vẽ tròn 5 cây
Cọ vẽ tròn 5 cây với 5 kích thước nét vẽ khác nhau, dạng lông tròn, thân gỗ, lông cọ bằng sợi tổng hợp, thấm hút nhanh v..
16,800 đ / Bộ
15,000 đ / Bộ
Giá vẽ 1.4m
Giá vẽ 1.4m với chất liệu gỗ tự nhiên, có khóa gia cố, chiều cao 1.4m đở khung tranh, khung hình trưng bày hổ trợ quá tr..
207,000 đ / Cái
180,000 đ / Cái
Giá vẽ 1.6m
Giá vẽ 1.6m với chất liệu gỗ tự nhiên, có khóa gia cố, chiều cao 1.6m đở khung tranh, khung hình trưng bày hổ trợ quá tr..
286,000 đ / Cái
260,000 đ / Cái
Khay pha màu 6 ngăn
Khay pha màu 6 ngăn với chất liệu nhựa, gồm 6 ô chứa tròn chứa màu ứng dụng trong hội họa, mỹ thuật, kiến trúc chứa màu ..
*** / Cái
Màu nước Osama GC12V
Màu nước Osama GC12V với 12 tông màu, dạng lỏng, màu sắc trung thực tô màu ứng dụng trong hội họa, mỹ thuật, kiến trúc t..
78,000 đ / Hộp
65,000 đ / Hộp
Màu nước Osama GC24V
Màu nước Osama GC24V với 24 tông màu, dạng lỏng, màu sắc trung thực tô màu ứng dụng trong hội họa, mỹ thuật, kiến trúc t..
159,600 đ / Hộp
140,000 đ / Hộp
Màu nước Pentel WPU212
Màu nước Pentel WPU212 với 12 tông màu, dạng lỏng, màu sắc trung thực tô màu ứng dụng trong hội họa, mỹ thuật, kiến trúc..
342,200 đ / Bộ
290,000 đ / Bộ
Màu nước TL 12 màu WACO05
Màu nước TL 12 màu WACO05 với 12 tông màu, dạng lỏng, màu sắc trung thực, nguyên liệu tự nhiên tô màu ứng dụng trong hội..
*** / Hộp
Màu nước TL 8 màu WACO03
Màu nước TL 8 màu WACO03 với 8 tông màu, dạng lỏng, màu sắc trung thực, nguyên liệu tự nhiên tô màu ứng dụng trong hội h..
*** / Hộp
Màu vẽ Simbalion WCC12
Màu vẽ Simbalion WCC12 với 12 tông màu, dạng bột, dễ tan trong nước tô màu ứng dụng trong hội họa, mỹ thuật, kiến trúc t..
*** / Bộ
Màu vẽ Simbalion WCC28
Màu vẽ Simbalion WCC28 với 28 tông màu, dạng bột, dễ tan trong nước tô màu ứng dụng trong hội họa, mỹ thuật, kiến trúc t..
*** / Bộ
Sáp dầu Pentel 12 màu PHN12
Sáp dầu Pentel 12 màu PHN12 với 12 tông màu, dạng sáp, màu dầu tô màu ứng dụng trong hội họa, mỹ thuật, kiến trúc tô màu..
*** / Hộp
Sáp dầu Pentel 25 màu PHN25
Sáp dầu Pentel 25 màu PHN25 với 25 tông màu, dạng sáp, màu dầu tô màu ứng dụng trong hội họa, mỹ thuật, kiến trúc tô màu..
*** / Hộp
Sáp dầu Pentel 36 màu PHN36
Sáp dầu Pentel 36 màu PHN36 với 36 tông màu, dạng sáp, màu dầu tô màu ứng dụng trong hội họa, mỹ thuật, kiến trúc tô màu..
*** / Hộp
Sáp dầu Pentel 50 màu PHN50
Sáp dầu Pentel 50 màu PHN50 với 50 tông màu, dạng sáp, màu dầu tô màu ứng dụng trong hội họa, mỹ thuật, kiến trúc tô màu..
*** / Hộp
Vải nỉ cam
Vải nỉ cam với chất liệu vải được phủ bởi 1 lớp lông ngắn và mượt, ít thấm nước, màu cam tạo hình, trang trí trong trườn..
*** / Tấm
Vải nỉ hồng
Vải nỉ hồng với chất liệu vải được phủ bởi 1 lớp lông ngắn và mượt, ít thấm nước, màu hồng tạo hình, trang trí trong trư..
*** / Tấm
Vải nỉ kem
Vải nỉ kem với chất liệu vải được phủ bởi 1 lớp lông ngắn và mượt, ít thấm nước, màu kem tạo hình, trang trí trong trườn..
*** / Tấm
Vải nỉ tím
Vải nỉ tím với chất liệu vải được phủ bởi 1 lớp lông ngắn và mượt, ít thấm nước, màu tím tạo hình, trang trí trong trườn..
*** / Tấm
Vải nỉ trắng
Vải nỉ trắng với chất liệu vải được phủ bởi 1 lớp lông ngắn và mượt, ít thấm nước, màu trắng tạo hình, trang trí trong t..
*** / Tấm
Vải nỉ vàng
Vải nỉ vàng với chất liệu vải được phủ bởi 1 lớp lông ngắn và mượt, ít thấm nước, màu vàng tạo hình, trang trí trong trư..
*** / Tấm
Vải nỉ xám
Vải nỉ xám với chất liệu vải được phủ bởi 1 lớp lông ngắn và mượt, ít thấm nước, màu xám tạo hình, trang trí trong trườn..
*** / Tấm
Vải nỉ xanh chuối
Vải nỉ xanh chuối với chất liệu vải được phủ bởi 1 lớp lông ngắn và mượt, ít thấm nước, màu lá chuối tạo hình, trang trí..
*** / Tấm
Vải nỉ xanh dương
Vải nỉ xanh dương với chất liệu vải được phủ bởi 1 lớp lông ngắn và mượt, ít thấm nước, màu xanh dương tạo hình, trang t..
*** / Tấm
Vải nỉ xanh lá
Vải nỉ xanh lá với chất liệu vải được phủ bởi 1 lớp lông ngắn và mượt, ít thấm nước, màu xanh lá tạo hình, trang trí tro..
*** / Tấm
Vải nỉ xanh lam
Vải nỉ xanh lam với chất liệu vải được phủ bởi 1 lớp lông ngắn và mượt, ít thấm nước, màu xanh lam tạo hình, trang trí t..
*** / Tấm
Vải nỉ đen
Vải nỉ đen với chất liệu vải được phủ bởi 1 lớp lông ngắn và mượt, ít thấm nước, màu đen tạo hình, trang trí trong trườn..
*** / Tấm
Vải nỉ đỏ
Vải nỉ đỏ với chất liệu vải được phủ bởi 1 lớp lông ngắn và mượt, ít thấm nước, màu đỏ tạo hình, trang trí trong trường ..
*** / Tấm
Vải nỉ đóm
Vải nỉ đóm với chất liệu vải được phủ bởi 1 lớp lông ngắn và mượt, ít thấm nước, màu đóm tạo hình, trang trí trong trườn..
*** / Tấm
#{message}
#{time_ago}

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Bấm kim  |  Bấm lổ  |  Dao kéo  |  Kim bấm  |  Ghim kẹp - Gáy lò xo  |  Băng keo  |  Keo dán - Cắt keo  |  Thước compa  |  Dây buộc  |  Đóng dấu - Tampon  |  Giấy in ấn  |  Giấy bìa  |  Giấy in nhiệt - liên tục  |  Giấy notes  |  Giấy chuyên dụng  |  Nhãn decal  |  Khăn giấy vệ sinh  |  Bìa còng  |  Bìa lưu trữ  |  Bìa lá album  |  Bìa phân trang  |  Bút bi - Bút gel  |  Bút lông - Bút dạ quang  |  Bút chuyên dụng  |  Bút chì  |  Ruột bút  |  Gôm - Chuốt - Lau bảng  |  Họa phẩm  |  Sổ tập  |  Phiếu - Biểu mẫu  |  Khay kệ  |  Hộp cắm bút  |  Dụng cụ lưu trữ  |  Bao thư  |  Bảng tên  |  CD - DVD - USB  |  Pin  |  Máy tính  |  Máy văn phòng  |  Thiết bị điện  |  Bảng  |  Gia dụng  |  Bao bì - Túi nhựa  |  Chất tẩy rửa - Xịt phòng  |  Thức uống - Thực phẩm  |  Hội nghị - Party  |  Tiện ích cá nhân  |  Mực in HP  |  Mực in Canon  |  Mực in Bother - Fuji  |  Mực in Lexmark - Ricoh  |  Ruban - Film fax

OFFICEXINH.COM NHÀ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM TRỌN GÓI.

Với uy tín và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối văn phòng phẩm, OFFICEXINH là lựa chọn tin cậy của rất nhiều doanh nghiệm khi có nhu cầu về đồ dùng văn phòng phẩm. Chúng tôi chuyên phân phối sản phẩm chính hãng, uy tín chất lượng. Tại OFFICEXINH.COM, quý doanh nghiệp có thể đặt các mặt hàng đa dạng từ thông dụng cho đến cao cấp, cũng như tham gia vào các các chương trình khuyến mãi định kỳ. Bây giờ bạn có thể trải nghiệm đặt hàng online thỏa thích với chính sách đặt hàng văn phòng phẩm giá sỉ linh hoạt mà OFFICEXINH mang lại chỉ với 1 click chuột. Chúng tôi tự tin đem lại sự thoải mái nhất cho bạn khi mua hàng.

OFFICEXINH.COM SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI VĂN PHÒNG PHẨM, DỤNG CỤ HỌC TẬP!

Officexinh phân phối nhiều mặt hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các công ty, cơ quan, trường học, cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm và không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm. Sản phẩm có mẫu mã đẹp, phong phú về kiểu dáng, màu sắc, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Đồ dùng văn phòng phẩm đa dạng chủng loại như: bút viết, tập sổ, bìa hồ sơ, khay đựng tài liệu, ghim kẹp, dao kéo, thước, bảng, băng keo, máy văn phòng, vệ sinh phẩm, gia dụng, mực in, và linh kiện máy tính… OFFICEXINH.COM sẽ gợi ý những mẫu văn phòng phẩm phù hợp với doanh nhiệp của bạn. Chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng với sự lựa chọn của mình bằng giá và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Officexinh đang mở rộng phạm vi phân phối  tại trung tâm Tp.Hồ Chí Minh và triển triển khai giao hàng nhanh văn phòng phẩm tại Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11 ...

Hình ảnh và đơn giá sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách từ nhà sản xuất và chỉ áp dụng cho đơn hàng trực tuyến. Quý khác vui lòng tham khảo các quy định về vận chuyển và thanh toán trước khi đặt hàng!

Văn phòng phẩm chuyên dụng dành cho trường học, tổ chức, doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh - Showroom : Quận 5, Tp.HCM


+ 1500 SẢN PHẨM

GIAO NHẬN NHANH CHÓNG

HỔ TRỢ 24/7

UY TÍN & CHẤT LƯỢNG