Bút bi

Officexinh giúp bạn chọn các dòng sản phẩm bút 4 màu, bút bấm, bút bi, bút dán bàn, bút ký, bút bi thiên long … chính hãng ✓Tiết kiệm từ 20-30%
Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Bút bi 4 màu với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực đen, đỏ, xanh dương, xanh lá ghi chú ...
15,000 đ / Cây
17,600 đ / Cây

Bút bi cắm bàn Bến Nghé
Bút bi cắm bàn Bến Nghé (B-10.8) với thân nhựa, dạng để bàn, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, có dây nối với đế, có ...
*** / Cây

Bút bi cắm bàn TL (B-10.8) với thân nhựa, dạng để bàn, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, có dây nối với đế, có lớp ke...
17,000 đ / Cây
20,300 đ / Cây

Bút bi TL 027 xanh (B-3.2) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực xanh ghi chú nội dung ,...
5,000 đ / Cây
5,900 đ / Cây

Bút bi TL 027 đen (B-3.2) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực đen ghi chú nội dung ,ký...
5,000 đ / Cây
6,000 đ / Cây

Bút bi TL 027 đỏ (B-3.2) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực đỏ ghi chú nội dung ,ký k...
5,000 đ / Cây
5,800 đ / Cây

Bút bi TL 031 xanh với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực xanh ghi chú nội dung ,ký kết h...
10,000 đ / Cây
11,200 đ / Cây

Bút bi TL 031 đen với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực đen ghi chú nội dung ,ký kết hợp...
10,000 đ / Cây
11,200 đ / Cây

Bút bi TL 031 đỏ với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực đỏ ghi chú nội dung ,ký kết hợp đ...
10,000 đ / Cây
11,500 đ / Cây

Bút bi TL 036 xanh (B-8.93) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.7 mm, màu mực xanh ghi chú nội dung ...
12,000 đ / Cây
13,400 đ / Cây

Bút bi TL 036 đen với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.7 mm, màu mực đen ghi chú nội dung ,ký kết hợp...
12,000 đ / Cây
14,400 đ / Cây

Bút bi TL 036 đỏ với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.7 mm, màu mực đỏ ghi chú nội dung ,ký kết hợp đ...
12,000 đ / Cây
13,600 đ / Cây

Bút bi TL 047 xanh (B-5.3) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.7 mm, màu mực xanh ghi chú nội dung ,...
8,000 đ / Cây
9,200 đ / Cây

Bút bi TL 047 đen
Bút bi TL 047 đen với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.7 mm, màu mực đen ghi chú nội dung ,ký kết hợp...
*** / Cây

Bút bi TL 047 đỏ
Bút bi TL 047 đỏ với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.7 mm, màu mực đỏ ghi chú nội dung ,ký kết hợp đ...
*** / Cây

Bút bi TL 079 xanh (B-3.14) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực xanh ghi chú nội dung ...
5,000 đ / Cây
5,700 đ / Cây

Bút bi TL 079 đen (B-3.14) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực đen ghi chú nội dung ,k...
5,000 đ / Cây
5,900 đ / Cây

Bút bi TL 079 đỏ (B-3.2) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực đỏ ghi chú nội dung ,ký k...
5,000 đ / Cây
5,800 đ / Cây

Bút bi TL 08 xanh (B-3.14) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.8 mm, màu mực xanh ghi chú nội dung ,...
5,000 đ / Cây
5,900 đ / Cây

Bút bi TL 08 đen (B-3.2) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.8 mm, màu mực đen ghi chú nội dung ,ký ...
5,000 đ / Cây
5,500 đ / Cây

Bút bi TL 08 đỏ (B-3.2) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.8 mm, màu mực đỏ ghi chú nội dung ,ký kế...
5,000 đ / Cây
5,600 đ / Cây

Bút Double A Silk Gel 0.5 xanh
Bút Double A Silk Gel 0.5 xanh (B-143) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực xanh ghi c...
*** / Cây

Bút Double A Silk Gel 0.5 đen
Bút Double A Silk Gel 0.5 đen (B-73.7) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực đen ghi ch...
*** / Cây

Bút Double A Silk Gel 0.5 đỏ
Bút Double A Silk Gel 0.5 đỏ (B-73) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực đỏ ghi chú nộ...
*** / Cây

Bút Double A Silk Gel 0.7 xanh (B-58.5) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.7 mm, màu mực xanh ghi ...
5,000 đ / Cây
6,000 đ / Cây

Bút Double A Silk Gel 0.7 đen (B-34.2) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.7 mm, màu mực đen ghi ch...
5,000 đ / Cây
5,500 đ / Cây

Bút Double A Silk Gel 0.7 đỏ (B-46.1) với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.7 mm, màu mực đỏ ghi chú ...
5,000 đ / Cây
5,900 đ / Cây

Bút bi nến sọc
Bút bi nến sọc với thân nhựa, dạng nắp đậy, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực xanh ghi chú nội dung ,ký kết hợp đồng g...
*** / Cây

Bút bi Q-Max xanh
Bút bi Q-Max xanh với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực xanh ghi chú nội dung ,ký kết hợ...
*** / Cây

Bút bi Q-Max đen
Bút bi Q-Max đen với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực đen ghi chú nội dung ,ký kết hợp ...
*** / Cây

Bút bi Q-Max đỏ
Bút bi Q-Max đỏ với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực đỏ ghi chú nội dung ,ký kết hợp đồ...
*** / Cây

Bút bi Sharppoint
Bút bi Sharppoint với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực xanh ghi chú nội dung ,ký kết hợ...
*** / Cây

Bút bi SMS
Bút bi SMS với thân nhựa, dạng nắp, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.8 mm, màu mực xanh ghi chú nội dung ,ký kết hợp đồng ...
*** / Cây

Bút bi Spring
Bút bi Spring với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực xanh ghi chú nội dung ,ký kết hợp đồ...
*** / Cây

Bút bi Velocity
Bút bi Velocity với thân nhựa, dạng bấm, ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5 mm, màu mực xanh ghi chú nội dung ,ký kết hợp ...
*** / Cây

Bút bi Zebra F301 với thân nhựa kết hợp kim loại, nét chữ mịn đều, dạng bấm, cở ngòi 0.7 mm, có ngòi bút thay thế, màu m...
45,000 đ / Cây
52,200 đ / Cây

Bút bi Zebra F701 với thân vỏ kim loại màu bạc, dạng bấm, nét mực êm, cở ngòi tùy chọn, có ngòi bút thay thế, màu mực xa...
170,000 đ / Cây
193,800 đ / Cây

Bút bi Zebra SLF1 với thân kim loại, nét mực mịn đều, dạng đẩy, cở ngòi 0.7 mm, có ngòi bút thay thế, màu mực xanh ghi c...
160,000 đ / Cây
185,600 đ / Cây

Bút Parker IM ballpoint black gold với thân vỏ đen viền vàng, dạng nắp đậy, nét mực êm, cở ngòi tùy chọn, có ngòi bút th...
640,000 đ / Cây
736,000 đ / Cây

Bút Parker IM ballpoint silver gold với thân vỏ kim loại bạc viền vàng, dạng nắp đậy, nét mực êm, cở ngòi tùy chọn, có n...
640,000 đ / Cây
710,400 đ / Cây

Bút Parker IM rollerball black gold với thân vỏ đen viền vàng, dạng nắp đậy, nét mực êm, cở ngòi tùy chọn, có ngòi bút t...
890,000 đ / Cây
1,023,500 đ / Cây

Bút Parker IM rollerball silver gold với thân vỏ kim loại bạc viền vàng, dạng nắp đậy, nét mực êm, cở ngòi tùy chọn, có ...
890,000 đ / Cây
1,032,400 đ / Cây

Bút Parker Jotter bạc với thân vỏ kim loại màu bạc, dạng bấm, nét mực êm, cở ngòi tùy chọn, có ngòi bút thay thế, màu mự...
490,000 đ / Cây
543,900 đ / Cây

Bút Parker Jotter xanh với thân vỏ kim loại màu xanh, dạng bấm, nét mực êm, cở ngòi tùy chọn, có ngòi bút thay thế, màu ...
450,000 đ / Cây
522,000 đ / Cây

Bút Parker Jotter đen với thân vỏ kim loại màu đen, dạng bấm, nét mực êm, cở ngòi tùy chọn, có ngòi bút thay thế, màu mự...
450,000 đ / Cây
522,000 đ / Cây

Bút Parker Jotter đỏ với thân vỏ kim loại màu đỏ, dạng bấm, nét mực êm, cở ngòi tùy chọn, có ngòi bút thay thế, màu mực ...
450,000 đ / Cây
522,000 đ / Cây

#{message}
#{time_ago}

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Bấm kim  |  Bấm lổ  |  Dao kéo  |  Kim bấm  |  Ghim kẹp - Gáy lò xo  |  Băng keo  |  Keo dán - Cắt keo  |  Thước compa  |  Dây buộc  |  Đóng dấu - Tampon  |  Giấy in ấn  |  Giấy bìa  |  Giấy in nhiệt - liên tục  |  Giấy notes  |  Giấy chuyên dụng  |  Nhãn decal  |  Khăn giấy vệ sinh  |  Bìa còng  |  Bìa lưu trữ  |  Bìa lá album  |  Bìa phân trang  |  Bút bi - Bút gel  |  Bút lông - Bút dạ quang  |  Bút chuyên dụng  |  Bút chì  |  Ruột bút  |  Gôm - Chuốt - Lau bảng  |  Họa phẩm  |  Sổ tập  |  Phiếu - Biểu mẫu  |  Khay kệ  |  Hộp cắm bút  |  Dụng cụ lưu trữ  |  Bao thư  |  Bảng tên  |  CD - DVD - USB  |  Pin  |  Máy tính  |  Máy văn phòng  |  Thiết bị điện  |  Bảng  |  Gia dụng  |  Bao bì - Túi nhựa  |  Chất tẩy rửa - Xịt phòng  |  Thức uống - Thực phẩm  |  Hội nghị - Party  |  Tiện ích cá nhân  |  Mực in HP  |  Mực in Canon  |  Mực in Bother - Fuji  |  Mực in Lexmark - Ricoh  |  Ruban - Film fax

OFFICEXINH.COM NHÀ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM TRỌN GÓI.

Với uy tín và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối văn phòng phẩm, OFFICEXINH là lựa chọn tin cậy của rất nhiều doanh nghiệm khi có nhu cầu về đồ dùng văn phòng phẩm. Chúng tôi chuyên phân phối sản phẩm chính hãng, uy tín chất lượng. Tại OFFICEXINH.COM, quý doanh nghiệp có thể đặt các mặt hàng đa dạng từ thông dụng cho đến cao cấp, cũng như tham gia vào các các chương trình khuyến mãi định kỳ. Bây giờ bạn có thể trải nghiệm đặt hàng online thỏa thích với chính sách đặt hàng văn phòng phẩm giá sỉ linh hoạt mà OFFICEXINH mang lại chỉ với 1 click chuột. Chúng tôi tự tin đem lại sự thoải mái nhất cho bạn khi mua hàng.

OFFICEXINH.COM SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI VĂN PHÒNG PHẨM, DỤNG CỤ HỌC TẬP!

Officexinh phân phối nhiều mặt hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các công ty, cơ quan, trường học, cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm và không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm. Sản phẩm có mẫu mã đẹp, phong phú về kiểu dáng, màu sắc, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Đồ dùng văn phòng phẩm đa dạng chủng loại như: bút viết, tập sổ, bìa hồ sơ, khay đựng tài liệu, ghim kẹp, dao kéo, thước, bảng, băng keo, máy văn phòng, vệ sinh phẩm, gia dụng, mực in, và linh kiện máy tính… OFFICEXINH.COM sẽ gợi ý những mẫu văn phòng phẩm phù hợp với doanh nhiệp của bạn. Chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng với sự lựa chọn của mình bằng giá và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Officexinh đang mở rộng phạm vi phân phối  tại trung tâm Tp.Hồ Chí Minh và triển triển khai giao hàng nhanh văn phòng phẩm tại Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11 ...

Hình ảnh và đơn giá sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách từ nhà sản xuất và chỉ áp dụng cho đơn hàng trực tuyến. Quý khác vui lòng tham khảo các quy định về vận chuyển và thanh toán trước khi đặt hàng!

Văn phòng phẩm chuyên dụng dành cho trường học, tổ chức, doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh - Showroom : Quận 5, Tp.HCM


+ 1500 SẢN PHẨM

GIAO NHẬN NHANH CHÓNG

HỔ TRỢ 24/7

UY TÍN & CHẤT LƯỢNG