Bìa lưu trữ

Officexinh giúp bạn chọn các dòng sản phẩm bìa acco, bìa cây, bìa cột dây, bìa hộp, bìa kẹp, bìa lá, bìa lổ, bìa manila, bìa nút, bìa sơ mi, bìa trình ký, túi hồ sơ … chính hãng ✓Tiết kiệm từ 20-30%
Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Bìa acco giấy với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), chất liệu giấy, nền vàng, có tab tiêu đề, khả năng lưu trữ 20 tờ giấ...
11,000 đ / Cái
12,800 đ / Cái

Bìa acco nhựa với chất liệu nhựa, kẹp acco, khả năng lưu trữ 200 tờ giấy A4 lưu trữ, phân loại và bảo vệ chứng từ giấy c...
7,000 đ / Cái
8,300 đ / Cái

Bìa cây nhỏ 5 màu (B-19) với chất liệu nhựa dẻo trong, cây gài dọc thân, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy A4 lưu trữ, phân lo...
35,000 đ / Xấp
39,900 đ / Xấp

Bìa kiếng A3 với kích thước: A3 (297 mm x 420 mm), chất liệu nhựa PVC, màu trong làm giấy bìa, thiết kế, tạo mẫu, bao bì...
140,000 đ / Xấp
158,200 đ / Xấp

Bìa kiếng A4 với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), chất liệu nhựa PVC, màu trong làm giấy bìa, thiết kế, tạo mẫu, bao bì...
70,000 đ / Xấp
84,000 đ / Xấp

Bìa kiếng A4 dày với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), chất liệu nhựa PVC, màu trong làm giấy bìa, thiết kế, tạo mẫu, ba...
150,000 đ / Xấp
177,000 đ / Xấp

Bìa lá A4 (B-1.2) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), nhựa trắng trong, khả năng lưu trữ 5 tờ giấy A4 lưu trữ và bảo v...
2,500 đ / Cái
3,000 đ / Cái

Bìa lá F4 với kích thước: F4 (210 mm x 330 mm), nhựa trắng trong, khả năng lưu trữ 5 tờ giấy A4 lưu trữ và bảo vệ chứng ...
3,000 đ / Cái
3,500 đ / Cái

Bìa lá màu A4 với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), nhựa màu trong, khả năng lưu trữ 5 tờ giấy A4 lưu trữ và bảo vệ chứn...
3,000 đ / Cái
3,600 đ / Cái

Bìa lổ (B-28) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), nhựa trong, có lổ dọc thân, khả năng lưu trữ 5 tờ giấy A4 lưu trữ và...
45,000 đ / Xấp
54,000 đ / Xấp

Bìa lổ dày (B-1.7) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), nhựa trong, có lổ dọc thân, khả năng lưu trữ 10 tờ giấy A4 lưu...
75,000 đ / Xấp
88,500 đ / Xấp

Bìa lổ Plus RE-141
Bìa lổ Plus RE-141 với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), nhựa trong, có nhiều lổ dọc thân, khả năng lưu trữ 5 tờ giấy A4...
*** / Xấp

Bìa lổ Suremark SQ-5006
Bìa lổ Suremark SQ-5006 (B-83) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), nhựa trong dày, có lổ dọc thân, khả năng lưu trữ 5 ...
*** / Xấp

Bìa nút A4 với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), nhựa trong, nắp đậy, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy A4 lưu trữ tài liệu kí...
5,000 đ / Cái
5,700 đ / Cái

Bìa nút A5 với kích thước: A5 (148 x 210 mm), nhựa trong, nắp đậy, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy A5 lưu trữ tài liệu kích ...
4,000 đ / Cái
4,800 đ / Cái

Bìa nút F4 (B-2.2) với kích thước: F4 (210 mm x 330 mm), nhựa trong, nắp đậy, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy A4 lưu trữ tài...
5,000 đ / Cái
6,000 đ / Cái

Bìa trình ký da (B-23) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), thân bọc da, 2 mặt gấp, thanh kẹp kim loại, khả năng lưu tr...
37,000 đ / Cái
44,400 đ / Cái

Bìa trình ký da không kẹp với chất liệu simili, dạng 2 mặt gấp, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy A4 lưu trữ tài liệu kích cở ...
50,000 đ / Cái
55,000 đ / Cái

Bìa trình ký simili đôi (B-13) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), thân bọc simili, 2 mặt gấp, thanh kẹp kim loại, khả...
20,000 đ / Cái
23,000 đ / Cái

Bìa trình ký simili đơn (B-12.5) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), thân bọc simili, 1 mặt, thanh kẹp kim loại, khả n...
17,000 đ / Cái
19,400 đ / Cái

Bìa trình ký Xukiva 188 A4 (B-22.5) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), chất liệu mica, 1 mặt, thanh kẹp kim loại, khả...
30,000 đ / Cái
36,000 đ / Cái

Bìa trình ký Xukiva 189 A5 (B-16) với kích thước: A5 (148 x 210 mm), chất liệu mica, 1 mặt, thanh kẹp kim loại, khả năng...
25,000 đ / Cái
28,300 đ / Cái

Bìa trình ký Xukiva 195 A6 (B-14) với kích thước: A6 (105 mm x 148 mm), chất liệu mica, 1 mặt, thanh kẹp kim loại, khả n...
23,000 đ / Cái
26,700 đ / Cái

Bìa 2 kẹp Double A (B-14.8) với kẹp kim loại dạng đẩy dọc và ngang mỗi bên, khả năng lưu trữ 100 tờ giấy A4 lưu trữ, phâ...
30,000 đ / Cái
33,600 đ / Cái

Bìa 3 dây 10cm (B-10) với độ rộng gáy 10cm, chất liệu giấy cứng, đính kèm dây buộc, khả năng lưu trữ 400 tờ lưu trữ tài ...
13,000 đ / Cái
15,100 đ / Cái

Bìa 3 dây 15cm (B-10.5) với độ rộng gáy 15cm, chất liệu giấy cứng, đính kèm dây buộc, khả năng lưu trữ 500 tờ lưu trữ tà...
15,000 đ / Cái
17,000 đ / Cái

Bìa 3 dây 20cm (B-11) với độ rộng gáy 20cm, chất liệu giấy cứng, đính kèm dây buộc, khả năng lưu trữ 600 tờ lưu trữ tài ...
16,000 đ / Cái
18,000 đ / Cái

Bìa cây lớn 5 màu (B-36.625) với chất liệu nhựa dẻo trong, cây gài dọc thân, khả năng lưu trữ 30 tờ giấy A4 lưu trữ, ph...
50,000 đ / Xấp
59,000 đ / Xấp

Bìa cột dây dọc với chất liệu nhựa nhựa trong, nắp dọc, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy A4 lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, ...
7,000 đ / Cái
8,000 đ / Cái

Bìa hộp giấy 10cm (B-30) với độ dày 10 cm, thân giấy cứng, tích hợp bìa 3 dây, khả năng lưu trữ 500 tờ giấy A4 lưu trữ t...
45,000 đ / Cái
49,500 đ / Cái

Bìa hộp giấy 15cm (B-1.65) với chiều dày 15 cm, thân giấy cứng, tích hợp bìa 3 dây, khả năng lưu trữ 500-1000 tờ giấy A4...
45,000 đ / Cái
50,400 đ / Cái

Bìa hộp giấy 20cm (B-1.7) với chiều dày 20 cm, thân giấy cứng, tích hợp bìa 3 dây, khả năng lưu trữ 1000-1500 tờ giấy A4...
45,000 đ / Cái
51,300 đ / Cái

Bìa hộp simili 10cm (B-30) với độ dày 10 cm, thân bọc simili, xanh dương, khả năng lưu trữ 1000 tờ giấy A4 lưu trữ tài l...
30,000 đ / Cái
34,800 đ / Cái

Bìa hộp simili 15cm (B-28) với độ dày 15 cm, thân bọc simili, xanh dương, khả năng lưu trữ 1200 tờ giấy A4 lưu trữ tài l...
35,000 đ / Cái
39,200 đ / Cái

Bìa hộp simili 20cm với độ dày 20 cm, thân bọc simili, xanh dương, khả năng lưu trữ 1500 tờ giấy A4 lưu trữ tài liệu kíc...
38,000 đ / Cái
43,700 đ / Cái

Bìa hộp simili 5cm với độ dày 5 cm, thân bọc simili, xanh dương, khả năng lưu trữ 500 tờ giấy A4 lưu trữ tài liệu kích c...
28,000 đ / Cái
33,400 đ / Cái

Bìa hộp simili 7cm (B-23) với độ dày 7 cm, thân bọc simili, xanh dương, khả năng lưu trữ 800 tờ giấy A4 lưu trữ tài liệu...
29,000 đ / Cái
33,100 đ / Cái

Bìa kiếng OPP cứng với chất liệu nhựa dẻo OPP, độ rộng 80cm, độ dày 200gms, màu trong làm giấy bìa, thiết kế, tạo mẫu, b...
40,000 đ / Mét
48,000 đ / Mét

Bìa kiếng PVC mềm với chất liệu nhựa PVC, độ rộng 80cm, độ dày 200gms, màu trong làm giấy bìa, thiết kế, tạo mẫu, bao bì...
20,000 đ / Mét
23,800 đ / Mét

Bìa lổ Suremark SQ-5010
Bìa lổ Suremark SQ-5010 (B-1.7) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), nhựa trong, có lổ dọc thân, khả năng lưu trữ 10 tờ...
*** / Xấp

Bìa lò xo
Bìa lò xo với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), chất liệu nhựa, 2 kẹp lò xo, khả năng lưu trữ 100 tờ giấy A4 lưu trữ tài...
*** / Cái

Bìa nhựa ép 67 x 97
Bìa nhựa ép 67 x 97 với kích thước: 67 mm x 97 mm, nhựa trắng trong, kết dính khi gặp nhiệt độ cao bảo vệ bề mặt tài liệ...
*** / Hộp

Bìa nhựa ép 80 x 115 với kích thước: 80 mm x 115 mm, nhựa trắng trong, kết dính khi gặp nhiệt độ cao bảo vệ bề mặt tài l...
60,000 đ / Hộp
68,400 đ / Hộp

Bìa nhựa ép 80 x 115 dày với kích thước: 80 mm x 115 mm, nhựa trắng trong dày, kết dính khi gặp nhiệt độ cao bảo vệ bề m...
70,000 đ / Hộp
80,500 đ / Hộp

Bìa nhựa ép A3 (B-190) với kích thước: A3 (297 mm x 420 mm), nhựa trắng trong, kết dính khi gặp nhiệt độ cao bảo vệ bề m...
240,000 đ / Hộp
268,800 đ / Hộp

Bìa nhựa ép A4 (B-95) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), nhựa trắng trong, kết dính khi gặp nhiệt độ cao bảo vệ bề mặ...
130,000 đ / Hộp
143,000 đ / Hộp

Bìa treo
Bìa treo (B-10.8) với chất liệu giấy bìa dày, có móc treo hai bên, khả năng lưu trữ 200 tờ giấy A4 lưu trữ, phân loại và...
*** / Cái

Bìa trình ký nhựa đôi
Bìa trình ký nhựa đôi (B-1.7) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), thân nhựa, 2 mặt gấp, thanh kẹp kim loại, khả năng l...
*** / Cái

#{message}
#{time_ago}

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Bấm kim  |  Bấm lổ  |  Dao kéo  |  Kim bấm  |  Ghim kẹp - Gáy lò xo  |  Băng keo  |  Keo dán - Cắt keo  |  Thước compa  |  Dây buộc  |  Đóng dấu - Tampon  |  Giấy in ấn  |  Giấy bìa  |  Giấy in nhiệt - liên tục  |  Giấy notes  |  Giấy chuyên dụng  |  Nhãn decal  |  Khăn giấy vệ sinh  |  Bìa còng  |  Bìa lưu trữ  |  Bìa lá album  |  Bìa phân trang  |  Bút bi - Bút gel  |  Bút lông - Bút dạ quang  |  Bút chuyên dụng  |  Bút chì  |  Ruột bút  |  Gôm - Chuốt - Lau bảng  |  Họa phẩm  |  Sổ tập  |  Phiếu - Biểu mẫu  |  Khay kệ  |  Hộp cắm bút  |  Dụng cụ lưu trữ  |  Bao thư  |  Bảng tên  |  CD - DVD - USB  |  Pin  |  Máy tính  |  Máy văn phòng  |  Thiết bị điện  |  Bảng  |  Gia dụng  |  Bao bì - Túi nhựa  |  Chất tẩy rửa - Xịt phòng  |  Thức uống - Thực phẩm  |  Hội nghị - Party  |  Tiện ích cá nhân  |  Mực in HP  |  Mực in Canon  |  Mực in Bother - Fuji  |  Mực in Lexmark - Ricoh  |  Ruban - Film fax

OFFICEXINH.COM NHÀ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM TRỌN GÓI.

Với uy tín và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối văn phòng phẩm, OFFICEXINH là lựa chọn tin cậy của rất nhiều doanh nghiệm khi có nhu cầu về đồ dùng văn phòng phẩm. Chúng tôi chuyên phân phối sản phẩm chính hãng, uy tín chất lượng. Tại OFFICEXINH.COM, quý doanh nghiệp có thể đặt các mặt hàng đa dạng từ thông dụng cho đến cao cấp, cũng như tham gia vào các các chương trình khuyến mãi định kỳ. Bây giờ bạn có thể trải nghiệm đặt hàng online thỏa thích với chính sách đặt hàng văn phòng phẩm giá sỉ linh hoạt mà OFFICEXINH mang lại chỉ với 1 click chuột. Chúng tôi tự tin đem lại sự thoải mái nhất cho bạn khi mua hàng.

OFFICEXINH.COM SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI VĂN PHÒNG PHẨM, DỤNG CỤ HỌC TẬP!

Officexinh phân phối nhiều mặt hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các công ty, cơ quan, trường học, cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm và không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm. Sản phẩm có mẫu mã đẹp, phong phú về kiểu dáng, màu sắc, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Đồ dùng văn phòng phẩm đa dạng chủng loại như: bút viết, tập sổ, bìa hồ sơ, khay đựng tài liệu, ghim kẹp, dao kéo, thước, bảng, băng keo, máy văn phòng, vệ sinh phẩm, gia dụng, mực in, và linh kiện máy tính… OFFICEXINH.COM sẽ gợi ý những mẫu văn phòng phẩm phù hợp với doanh nhiệp của bạn. Chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng với sự lựa chọn của mình bằng giá và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Officexinh đang mở rộng phạm vi phân phối  tại trung tâm Tp.Hồ Chí Minh và triển triển khai giao hàng nhanh văn phòng phẩm tại Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11 ...

Hình ảnh và đơn giá sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách từ nhà sản xuất và chỉ áp dụng cho đơn hàng trực tuyến. Quý khác vui lòng tham khảo các quy định về vận chuyển và thanh toán trước khi đặt hàng!

Văn phòng phẩm chuyên dụng dành cho trường học, tổ chức, doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh - Showroom : Quận 5, Tp.HCM


+ 1500 SẢN PHẨM

GIAO NHẬN NHANH CHÓNG

HỔ TRỢ 24/7

UY TÍN & CHẤT LƯỢNG