Bìa hồ sơ

Officexinh giúp bạn chọn các dòng sản phẩm bìa còng, bìa hồ sơ, bìa lưu trữ, bìa album, bìa phân trang … chính hãng ✓Tiết kiệm từ 20-30%

Hiển thị: Danh sách Lưới

Bìa còng A4 3.5cm (loại 1)
Bìa còng A4 3.5cm (loại 1) với độ rộng gáy 3.5 cm, thân bọc simili, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 200 tờ giấy A4 lưu trữ, ..
27,500 đ / Cái
25,000 đ / Cái
Bìa còng F4 10cm
Bìa còng F4 10cm (B-42) với độ rộng gáy 10 cm, thân bọc simili, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 500 tờ giấy A4 lưu trữ, phân..
72,000 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Bìa còng F4 5cm (loại 1)
Bìa còng F4 5cm (loại 1) với độ rộng gáy 5 cm, thân bọc simili, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 300 tờ giấy A4 lưu trữ, phân..
41,000 đ / Cái
35,000 đ / Cái
Bìa còng F4 7cm (loại 1)
Bìa còng F4 7cm (loại 1) (B-24) với độ rộng gáy 7 cm, thân bọc simili, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 400 tờ giấy A4 lưu tr..
40,300 đ / Cái
35,000 đ / Cái
Bìa còng King Jim A4 5cm - 2693
Bìa còng King Jim A4 5cm - 2693 (B-34) với độ rộng gáy 5 cm, thân nhựa, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 300 tờ giấy A4 lưu t..
52,200 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Bìa còng King Jim A4 7cm - 2695
Bìa còng King Jim A4 7cm - 2695 (B-33) với độ rộng gáy 7 cm, thân nhựa, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 400 tờ giấy A4 lưu t..
50,900 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Bìa còng nhựa 2.5cm
Bìa còng nhựa 2.5cm (B-15.5) với độ rộng gáy 2.5cm, bìa nhựa, còng gấp hay còng càng cua 2 lổ, lưu trữ 50 tờ giấy A4 lưu..
26,700 đ / Cái
23,000 đ / Cái
Bìa còng nhựa 3.5cm
Bìa còng nhựa 3.5cm (B-16.2) với độ rộng gáy 3.5cm, bìa nhựa, còng gấp hay còng càng cua 2 lổ, lưu trữ 100 tờ giấy A4 lư..
27,500 đ / Cái
25,000 đ / Cái
Bìa còng ống King Jim A4 10cm - 1470
Bìa còng ống King Jim A4 10cm - 1470 (B-46.5) với độ rộng gáy 10 cm, thân nhựa, dạng còng ống 2 lổ, lưu trữ 500 tờ giấy ..
107,400 đ / Cái
95,000 đ / Cái
Bìa 3 còng A4 10cm
Bìa 3 còng A4 10cm (G-68) với độ dày 10 cm, thân bọc simili, dạng còng bật 3 lổ, lưu trữ 500 tờ giấy A4 lưu trữ, phân l..
77,400 đ / Cái
65,000 đ / Cái
Bìa 4 còng A4 10cm
Bìa 4 còng A4 10cm (P-4) với độ dày 10 cm, thân bọc simili, dạng còng bật 4 lổ, lưu trữ 500 tờ giấy A4 lưu trữ, phân lo..
*** / Cái
Bìa còng King Jim A4 9cm - 2697
Bìa còng King Jim A4 9cm - 2697 (L-9) với độ dày 9 cm, thân nhựa, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 500 tờ giấy A4 lưu trữ, p..
69,600 đ / Cái
60,000 đ / Cái
Bìa còng King Jim F4 5cm - 2793
Bìa còng King Jim F4 5cm - 2793 (H-46.5) với độ dày 5 cm, thân nhựa, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 300 tờ giấy F4 lưu trữ..
50,000 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Bìa còng King Jim F4 7cm - 2795
Bìa còng King Jim F4 7cm - 2795 (H-46.5) với độ dày 7 cm, thân nhựa, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 500 tờ giấy F4 lưu trữ..
51,300 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Bìa còng King Jim F4 9cm - 2797
Bìa còng King Jim F4 9cm - 2797 (H-23) với độ dày 9 cm, thân nhựa, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 500 tờ giấy F4 lưu trữ, ..
74,100 đ / Cái
65,000 đ / Cái
Bìa còng ống King Jim A4 13cm - 3513
Bìa còng ống King Jim A4 13cm - 3513 (H-56) với độ dày 13 cm, thân nhựa, dạng còng ống 2 lổ, lưu trữ 600 tờ giấy A4 lưu..
177,600 đ / Cái
160,000 đ / Cái
Bìa còng ống King Jim A4 15cm - 3515
Bìa còng ống King Jim A4 15cm - 3515 (B-154) với độ rộng gáy 15 cm, thân nhựa, dạng còng ống 2 lổ, lưu trữ 600 tờ giấy A..
192,500 đ / Cái
175,000 đ / Cái
Bìa còng ống King Jim A4 5cm - 1475
Bìa còng ống King Jim A4 5cm - 1475 (H-82.5) với độ dày 5 cm, thân nhựa, dạng còng ống 2 lổ, lưu trữ 300 tờ giấy A4 lưu..
*** / Cái
Bìa còng ống King Jim A4 8cm - 1478
Bìa còng ống King Jim A4 8cm - 1478 (H-82.5) với độ dày 8 cm, thân nhựa, dạng còng ống 2 lổ, lưu trữ 500 tờ giấy A4 lưu..
102,600 đ / Cái
90,000 đ / Cái
Bìa còng Plus F4 5cm
Bìa còng Plus F4 5cm (H-93.5) với độ dày 7 cm, thân nhựa, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 500 tờ giấy A4 lưu trữ, phân loại..
59,400 đ / Cái
53,000 đ / Cái
Bìa còng Plus F4 7cm
Bìa còng Plus F4 7cm (B-530) với độ dày 10 cm, thân bọc simili, dạng còng bật 3 lổ, lưu trữ 500 tờ giấy A4 lưu trữ, phâ..
63,100 đ / Cái
53,000 đ / Cái
Bìa còng TL A4 2.5cm
Bìa còng TL A4 2.5cm (B-45) với độ dày 2.5 cm, thân nhựa, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 100 tờ giấy A4 lưu trữ, phân loại..
*** / Cái
Bìa còng TL A4 3.5cm
Bìa còng TL A4 3.5cm (C-12.5) với độ dày 3.5 cm, thân nhựa, dạng còng bật 2 lổ, lưu trữ 200 tờ giấy A4 lưu trữ, phân lo..
24,500 đ / Cái
22,000 đ / Cái
Hiển thị: Danh sách Lưới

Bìa acco giấy
Bìa acco giấy với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), chất liệu giấy, nền vàng, có tab tiêu đề, khả năng lưu trữ 20 tờ giấ..
12,800 đ / Cái
11,000 đ / Cái
Bìa acco nhựa
Bìa acco nhựa với chất liệu nhựa, kẹp acco, khả năng lưu trữ 200 tờ giấy A4 lưu trữ, phân loại và bảo vệ chứng từ giấy c..
8,300 đ / Cái
7,000 đ / Cái
Bìa cây nhỏ 5 màu
Bìa cây nhỏ 5 màu (B-19) với chất liệu nhựa dẻo trong, cây gài dọc thân, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy A4 lưu trữ, phân lo..
39,900 đ / Xấp
35,000 đ / Xấp
Bìa kiếng A3
Bìa kiếng A3 với kích thước: A3 (297 mm x 420 mm), chất liệu nhựa PVC, màu trong làm giấy bìa, thiết kế, tạo mẫu, bao bì..
158,200 đ / Xấp
140,000 đ / Xấp
Bìa kiếng A4
Bìa kiếng A4 với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), chất liệu nhựa PVC, màu trong làm giấy bìa, thiết kế, tạo mẫu, bao bì..
84,000 đ / Xấp
70,000 đ / Xấp
Bìa kiếng A4 dày
Bìa kiếng A4 dày với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), chất liệu nhựa PVC, màu trong làm giấy bìa, thiết kế, tạo mẫu, ba..
177,000 đ / Xấp
150,000 đ / Xấp
Bìa lá A4
Bìa lá A4 (B-1.2) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), nhựa trắng trong, khả năng lưu trữ 5 tờ giấy A4 lưu trữ và bảo v..
3,000 đ / Cái
2,500 đ / Cái
Bìa lá F4
Bìa lá F4 với kích thước: F4 (210 mm x 330 mm), nhựa trắng trong, khả năng lưu trữ 5 tờ giấy A4 lưu trữ và bảo vệ chứng ..
3,500 đ / Cái
3,000 đ / Cái
Bìa lá màu A4
Bìa lá màu A4 với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), nhựa màu trong, khả năng lưu trữ 5 tờ giấy A4 lưu trữ và bảo vệ chứn..
3,600 đ / Cái
3,000 đ / Cái
Bìa lổ
Bìa lổ (B-28) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), nhựa trong, có lổ dọc thân, khả năng lưu trữ 5 tờ giấy A4 lưu trữ và..
54,000 đ / Xấp
45,000 đ / Xấp
Bìa lổ dày
Bìa lổ dày (B-1.7) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), nhựa trong, có lổ dọc thân, khả năng lưu trữ 10 tờ giấy A4 lưu..
88,500 đ / Xấp
75,000 đ / Xấp
Bìa lổ Plus RE-141
Bìa lổ Plus RE-141 với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), nhựa trong, có nhiều lổ dọc thân, khả năng lưu trữ 5 tờ giấy A4..
*** / Xấp
Bìa lổ Suremark SQ-5006
Bìa lổ Suremark SQ-5006 (B-83) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), nhựa trong dày, có lổ dọc thân, khả năng lưu trữ 5 ..
*** / Xấp
Bìa nút A4
Bìa nút A4 với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), nhựa trong, nắp đậy, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy A4 lưu trữ tài liệu kí..
5,700 đ / Cái
5,000 đ / Cái
Bìa nút A5
Bìa nút A5 với kích thước: A5 (148 x 210 mm), nhựa trong, nắp đậy, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy A5 lưu trữ tài liệu kích ..
4,800 đ / Cái
4,000 đ / Cái
Bìa nút F4
Bìa nút F4 (B-2.2) với kích thước: F4 (210 mm x 330 mm), nhựa trong, nắp đậy, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy A4 lưu trữ tài..
6,000 đ / Cái
5,000 đ / Cái
Bìa trình ký da
Bìa trình ký da (B-23) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), thân bọc da, 2 mặt gấp, thanh kẹp kim loại, khả năng lưu tr..
44,400 đ / Cái
37,000 đ / Cái
Bìa trình ký da không kẹp
Bìa trình ký da không kẹp với chất liệu simili, dạng 2 mặt gấp, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy A4 lưu trữ tài liệu kích cở ..
55,000 đ / Cái
50,000 đ / Cái
Bìa trình ký simili đôi
Bìa trình ký simili đôi (B-13) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), thân bọc simili, 2 mặt gấp, thanh kẹp kim loại, khả..
23,000 đ / Cái
20,000 đ / Cái
Bìa trình ký simili đơn
Bìa trình ký simili đơn (B-12.5) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), thân bọc simili, 1 mặt, thanh kẹp kim loại, khả n..
19,400 đ / Cái
17,000 đ / Cái
Bìa trình ký Xukiva 188 A4
Bìa trình ký Xukiva 188 A4 (B-22.5) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), chất liệu mica, 1 mặt, thanh kẹp kim loại, khả..
36,000 đ / Cái
30,000 đ / Cái
Bìa trình ký Xukiva 189 A5
Bìa trình ký Xukiva 189 A5 (B-16) với kích thước: A5 (148 x 210 mm), chất liệu mica, 1 mặt, thanh kẹp kim loại, khả năng..
28,300 đ / Cái
25,000 đ / Cái
Bìa trình ký Xukiva 195 A6
Bìa trình ký Xukiva 195 A6 (B-14) với kích thước: A6 (105 mm x 148 mm), chất liệu mica, 1 mặt, thanh kẹp kim loại, khả n..
26,700 đ / Cái
23,000 đ / Cái
Bìa 2 kẹp Double A
Bìa 2 kẹp Double A (B-14.8) với kẹp kim loại dạng đẩy dọc và ngang mỗi bên, khả năng lưu trữ 100 tờ giấy A4 lưu trữ, phâ..
33,600 đ / Cái
30,000 đ / Cái
Bìa 3 dây 10cm
Bìa 3 dây 10cm (B-10) với độ rộng gáy 10cm, chất liệu giấy cứng, đính kèm dây buộc, khả năng lưu trữ 400 tờ lưu trữ tài ..
15,100 đ / Cái
13,000 đ / Cái
Bìa 3 dây 15cm
Bìa 3 dây 15cm (B-10.5) với độ rộng gáy 15cm, chất liệu giấy cứng, đính kèm dây buộc, khả năng lưu trữ 500 tờ lưu trữ tà..
17,000 đ / Cái
15,000 đ / Cái
Bìa 3 dây 20cm
Bìa 3 dây 20cm (B-11) với độ rộng gáy 20cm, chất liệu giấy cứng, đính kèm dây buộc, khả năng lưu trữ 600 tờ lưu trữ tài ..
18,000 đ / Cái
16,000 đ / Cái
Bìa cây lớn 5 màu
Bìa cây lớn 5 màu (B-36.625) với chất liệu nhựa dẻo trong, cây gài dọc thân, khả năng lưu trữ 30 tờ giấy A4 lưu trữ, ph..
59,000 đ / Xấp
50,000 đ / Xấp
Bìa cột dây dọc
Bìa cột dây dọc với chất liệu nhựa nhựa trong, nắp dọc, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy A4 lưu trữ tài liệu kích cở F4, A4, ..
8,000 đ / Cái
7,000 đ / Cái
Bìa hộp giấy 10cm
Bìa hộp giấy 10cm (B-30) với độ dày 10 cm, thân giấy cứng, tích hợp bìa 3 dây, khả năng lưu trữ 500 tờ giấy A4 lưu trữ t..
49,500 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Bìa hộp giấy 15cm
Bìa hộp giấy 15cm (B-1.65) với chiều dày 15 cm, thân giấy cứng, tích hợp bìa 3 dây, khả năng lưu trữ 500-1000 tờ giấy A4..
50,400 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Bìa hộp giấy 20cm
Bìa hộp giấy 20cm (B-1.7) với chiều dày 20 cm, thân giấy cứng, tích hợp bìa 3 dây, khả năng lưu trữ 1000-1500 tờ giấy A4..
51,300 đ / Cái
45,000 đ / Cái
Bìa hộp simili 10cm
Bìa hộp simili 10cm (B-30) với độ dày 10 cm, thân bọc simili, xanh dương, khả năng lưu trữ 1000 tờ giấy A4 lưu trữ tài l..
34,800 đ / Cái
30,000 đ / Cái
Bìa hộp simili 15cm
Bìa hộp simili 15cm (B-28) với độ dày 15 cm, thân bọc simili, xanh dương, khả năng lưu trữ 1200 tờ giấy A4 lưu trữ tài l..
39,200 đ / Cái
35,000 đ / Cái
Bìa hộp simili 20cm
Bìa hộp simili 20cm với độ dày 20 cm, thân bọc simili, xanh dương, khả năng lưu trữ 1500 tờ giấy A4 lưu trữ tài liệu kíc..
43,700 đ / Cái
38,000 đ / Cái
Bìa hộp simili 5cm
Bìa hộp simili 5cm với độ dày 5 cm, thân bọc simili, xanh dương, khả năng lưu trữ 500 tờ giấy A4 lưu trữ tài liệu kích c..
33,400 đ / Cái
28,000 đ / Cái
Bìa hộp simili 7cm
Bìa hộp simili 7cm (B-23) với độ dày 7 cm, thân bọc simili, xanh dương, khả năng lưu trữ 800 tờ giấy A4 lưu trữ tài liệu..
33,100 đ / Cái
29,000 đ / Cái
Bìa kiếng OPP cứng
Bìa kiếng OPP cứng với chất liệu nhựa dẻo OPP, độ rộng 80cm, độ dày 200gms, màu trong làm giấy bìa, thiết kế, tạo mẫu, b..
48,000 đ / Mét
40,000 đ / Mét
Bìa kiếng PVC mềm
Bìa kiếng PVC mềm với chất liệu nhựa PVC, độ rộng 80cm, độ dày 200gms, màu trong làm giấy bìa, thiết kế, tạo mẫu, bao bì..
23,800 đ / Mét
20,000 đ / Mét
Bìa lổ Suremark SQ-5010
Bìa lổ Suremark SQ-5010 (B-1.7) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), nhựa trong, có lổ dọc thân, khả năng lưu trữ 10 tờ..
*** / Xấp
Bìa lò xo
Bìa lò xo với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), chất liệu nhựa, 2 kẹp lò xo, khả năng lưu trữ 100 tờ giấy A4 lưu trữ tài..
*** / Cái
Bìa nhựa ép 67 x 97
Bìa nhựa ép 67 x 97 với kích thước: 67 mm x 97 mm, nhựa trắng trong, kết dính khi gặp nhiệt độ cao bảo vệ bề mặt tài liệ..
*** / Hộp
Bìa nhựa ép 80 x 115
Bìa nhựa ép 80 x 115 với kích thước: 80 mm x 115 mm, nhựa trắng trong, kết dính khi gặp nhiệt độ cao bảo vệ bề mặt tài l..
68,400 đ / Hộp
60,000 đ / Hộp
Bìa nhựa ép 80 x 115 dày
Bìa nhựa ép 80 x 115 dày với kích thước: 80 mm x 115 mm, nhựa trắng trong dày, kết dính khi gặp nhiệt độ cao bảo vệ bề m..
80,500 đ / Hộp
70,000 đ / Hộp
Bìa nhựa ép A3
Bìa nhựa ép A3 (B-190) với kích thước: A3 (297 mm x 420 mm), nhựa trắng trong, kết dính khi gặp nhiệt độ cao bảo vệ bề m..
268,800 đ / Hộp
240,000 đ / Hộp
Bìa nhựa ép A4
Bìa nhựa ép A4 (B-95) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), nhựa trắng trong, kết dính khi gặp nhiệt độ cao bảo vệ bề mặ..
143,000 đ / Hộp
130,000 đ / Hộp
Bìa treo
Bìa treo (B-10.8) với chất liệu giấy bìa dày, có móc treo hai bên, khả năng lưu trữ 200 tờ giấy A4 lưu trữ, phân loại và..
*** / Cái
Bìa trình ký nhựa đôi
Bìa trình ký nhựa đôi (B-1.7) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), thân nhựa, 2 mặt gấp, thanh kẹp kim loại, khả năng l..
*** / Cái
Cặp hồ sơ 12 ngăn
Cặp hồ sơ 12 ngăn với kích thước: F4 (210 mm x 330 mm), chất liệu nhựa, có nút hoặc dây gàng, khả năng lưu trữ 200 tờ gi..
106,400 đ / Cái
95,000 đ / Cái
Cặp hồ sơ nút gài
Cặp hồ sơ nút gài với kích thước: F4 (210 mm x 330 mm), chất liệu nhựa, có nút gài, khả năng lưu trữ 200 tờ giấy A4 lưu ..
102,000 đ / Cái
85,000 đ / Cái
Card Case A3
Card Case A3 với kích thước: A3(297 mm x 420 mm), chất liệu nhựa trong, khả năng lưu trữ 5 tờ giấy A4 lưu trữ và bảo vệ ..
32,200 đ / Cái
27,000 đ / Cái
Card Case A4
Card Case A4 với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), chất liệu nhựa trong, khả năng lưu trữ 5 tờ giấy A4 lưu trữ và bảo vệ..
16,800 đ / Cái
15,000 đ / Cái
Film chiếu Excell
Film chiếu Excell (F-120) với chất liệu nhựa PVC, độ rộng 80cm, độ dày 200gms, màu trong tạo ảnh chiếu quang học tạo ảnh..
179,200 đ / Hộp
160,000 đ / Hộp
Nilon bao tập
Nilon bao tập với chất liệu nhựa OPP trong, có mép dán bảo vệ bề mặt tập vở bảo vệ bề mặt tập vở ✓Tiết kiệm từ 10% - 30%..
192,000 đ / Xấp
160,000 đ / Xấp
Sổ bill tính tiền
Sổ bill tính tiền với kích thước: 12cm x 21cm, bìa da, 2 mặt gấp lưu trữ bill thanh toán, tiền, thẻ, hóa đơn ứng dụng tr..
42,000 đ / Cuốn
35,000 đ / Cuốn
Túi hồ sơ giấy
Túi hồ sơ giấy với kích thước: F4 (210 mm x 330 mm), chất liệu giấy tái chế, màu vàng cam lưu trữ tài liệu kích cở F4, A..
*** / Cái
Túi đựng bài kiểm tra
Túi đựng bài kiểm tra với kích thước: A5 (148 x 210 mm), nhựa trong, nắp đậy, khả năng lưu trữ 20 tờ giấy A5 lưu trữ tài..
*** / Cái
Hiển thị: Danh sách Lưới

Bìa 100 lá (Hộp)
Bìa 100 lá (Hộp) (B-94) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 100-200 tờ lưu trữ, phân..
*** / Cuốn
Bìa 20 lá
Bìa 20 lá (B-24) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 20-40 tờ lưu trữ, phân loại và ..
28,300 đ / Cuốn
25,000 đ / Cuốn
Bìa 40 lá
Bìa 40 lá (B-33) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 40-80 tờ lưu trữ, phân loại và ..
40,300 đ / Cuốn
35,000 đ / Cuốn
Bìa 60 lá
Bìa 60 lá (B-42) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 60-120 tờ lưu trữ, phân loại và..
45,600 đ / Cuốn
40,000 đ / Cuốn
Bìa 80 lá
Bìa 80 lá (B-35) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 80-160 tờ lưu trữ, phân loại và..
60,000 đ / Cuốn
50,000 đ / Cuốn
Bìa 100 lá YP100B (loại dày)
Bìa 100 lá YP100B (loại dày) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 160-200 tờ lưu trữ..
*** / Cuốn
Bìa 20 lá YP20B (loại dày)
Bìa 20 lá YP20B (loại dày) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 20-40 tờ lưu trữ, ph..
38,900 đ / Cuốn
35,000 đ / Cuốn
Bìa 30 lá YP30B (loại dày)
Bìa 30 lá YP30B (loại dày) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 40-60 tờ lưu trữ, ph..
45,200 đ / Cuốn
40,000 đ / Cuốn
Bìa 40 lá YP40B (loại dày)
Bìa 40 lá YP40B (loại dày) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 60-80 tờ lưu trữ, ph..
51,300 đ / Cuốn
45,000 đ / Cuốn
Bìa 60 lá YP60B (loại dày)
Bìa 60 lá YP60B (loại dày) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 80-120 tờ lưu trữ, p..
61,600 đ / Cuốn
55,000 đ / Cuốn
Bìa 80 lá YP80B (loại dày)
Bìa 80 lá YP80B (loại dày) với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 120-160 tờ lưu trữ, ..
*** / Cuốn
Bìa da simili 100 lá
Bìa da simili 100 lá (B-82) với bìa bọc da simili, kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), ngăn nhựa trong dày, lưu trữ 100-20..
165,000 đ / Cuốn
150,000 đ / Cuốn
Bìa da simili 120 lá
Bìa da simili 120 lá (B-92) với bìa bọc da simili, kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), ngăn nhựa trong dày, lưu trữ 120-24..
192,500 đ / Cuốn
175,000 đ / Cuốn
Bìa da simili 150 lá
Bìa da simili 150 lá (C-127) với bìa bọc da simili, kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), ngăn nhựa trong dày, lưu trữ 150-3..
*** / Cái
Bìa da simili 20 lá
Bìa da simili 20 lá với bìa bọc da simili, kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), ngăn nhựa trong dày, lưu trữ 20-30 tờ giấy ..
78,000 đ / Cái
65,000 đ / Cái
Bìa da simili 200 lá
Bìa da simili 200 lá (C-245) với bìa bọc da simili, kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), ngăn nhựa trong dày, lưu trữ 200-4..
*** / Cái
Bìa da simili 40 lá
Bìa da simili 40 lá (B-52) với bìa bọc da simili, kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), ngăn nhựa trong dày, lưu trữ 40-80 t..
90,000 đ / Cuốn
75,000 đ / Cuốn
Bìa da simili 60 lá
Bìa da simili 60 lá (B-61) với bìa bọc da simili, kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), ngăn nhựa trong dày, lưu trữ 60-120 ..
110,200 đ / Cuốn
95,000 đ / Cuốn
Bìa da simili 80 lá
Bìa da simili 80 lá (B-71) với bìa bọc da simili, kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), ngăn nhựa trong dày, lưu trữ 80-160 ..
121,000 đ / Cuốn
110,000 đ / Cuốn
Sổ danh thiếp 120
Sổ danh thiếp 120 với bìa da bọc ngoài, 3 ngăn/trang, khả năng lưu trữ 120 danh thiếp lưu trữ danh thiếp (5.5 cm x 9.0 c..
*** / Cuốn
Sổ danh thiếp 160
Sổ danh thiếp 160 với bìa da bọc ngoài, 4 ngăn/trang, khả năng lưu trữ 160 danh thiếp lưu trữ danh thiếp (5.5 cm x 9.0 c..
*** / Cuốn
Sổ danh thiếp 240
Sổ danh thiếp 240 với bìa da bọc ngoài, 4 ngăn/trang, khả năng lưu trữ 240 danh thiếp lưu trữ danh thiếp (5.5 cm x 9.0 c..
*** / Cuốn
Hiển thị: Danh sách Lưới

Phân trang nhựa 10
Phân trang nhựa 10 với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), chất liệu nhựa, dọc thân bấm lổ, phân loại theo màu, tạo 10 ngă..
12,100 đ / Bộ
11,000 đ / Bộ
Phân trang nhựa 12
Phân trang nhựa 12 với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), chất liệu nhựa, dọc thân bấm lổ, phân loại theo màu, tạo 12 ngă..
15,300 đ / Bộ
13,000 đ / Bộ
Phân trang nhựa 12 số
Phân trang nhựa 12 số với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), chất liệu giấy, dọc thân bấm lổ, phân loại theo số thứ tự 1-..
15,400 đ / Bộ
13,000 đ / Bộ
Phân trang nhựa 31
Phân trang nhựa 31 với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), chất liệu nhựa, dọc thân bấm lổ, phân loại theo màu, tạo 31 ngă..
52,700 đ / Bộ
45,000 đ / Bộ
Phân trang chữ
Phân trang chữ với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), chất liệu giấy, dọc thân bấm lổ, phân loại theo nhóm chữ cái, tạo 2..
46,000 đ / Bộ
40,000 đ / Bộ
Phân trang giấy 10
Phân trang giấy 10 với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), chất liệu giấy, dọc thân bấm lổ, phân loại theo màu, tạo 10 ngă..
12,900 đ / Bộ
11,000 đ / Bộ
Phân trang giấy 12
Phân trang giấy 12 với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), chất liệu giấy, dọc thân bấm lổ, phân loại theo màu, tạo 12 ngă..
15,600 đ / Bộ
13,000 đ / Bộ
Phân trang giấy 5 màu
Phân trang giấy 5 màu với kích thước: A4 (210 mm x 297 mm), chất liệu giấy, dọc thân bấm lổ, phân loại theo màu, tạo 5 n..
9,000 đ / Bộ
8,000 đ / Bộ
#{message}
#{time_ago}

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Bấm kim  |  Bấm lổ  |  Dao kéo  |  Kim bấm  |  Ghim kẹp - Gáy lò xo  |  Băng keo  |  Keo dán - Cắt keo  |  Thước compa  |  Dây buộc  |  Đóng dấu - Tampon  |  Giấy in ấn  |  Giấy bìa  |  Giấy in nhiệt - liên tục  |  Giấy notes  |  Giấy chuyên dụng  |  Nhãn decal  |  Khăn giấy vệ sinh  |  Bìa còng  |  Bìa lưu trữ  |  Bìa lá album  |  Bìa phân trang  |  Bút bi - Bút gel  |  Bút lông - Bút dạ quang  |  Bút chuyên dụng  |  Bút chì  |  Ruột bút  |  Gôm - Chuốt - Lau bảng  |  Họa phẩm  |  Sổ tập  |  Phiếu - Biểu mẫu  |  Khay kệ  |  Hộp cắm bút  |  Dụng cụ lưu trữ  |  Bao thư  |  Bảng tên  |  CD - DVD - USB  |  Pin  |  Máy tính  |  Máy văn phòng  |  Thiết bị điện  |  Bảng  |  Gia dụng  |  Bao bì - Túi nhựa  |  Chất tẩy rửa - Xịt phòng  |  Thức uống - Thực phẩm  |  Hội nghị - Party  |  Tiện ích cá nhân  |  Mực in HP  |  Mực in Canon  |  Mực in Bother - Fuji  |  Mực in Lexmark - Ricoh  |  Ruban - Film fax

OFFICEXINH.COM NHÀ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM TRỌN GÓI.

Với uy tín và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối văn phòng phẩm, OFFICEXINH là lựa chọn tin cậy của rất nhiều doanh nghiệm khi có nhu cầu về đồ dùng văn phòng phẩm. Chúng tôi chuyên phân phối sản phẩm chính hãng, uy tín chất lượng. Tại OFFICEXINH.COM, quý doanh nghiệp có thể đặt các mặt hàng đa dạng từ thông dụng cho đến cao cấp, cũng như tham gia vào các các chương trình khuyến mãi định kỳ. Bây giờ bạn có thể trải nghiệm đặt hàng online thỏa thích với chính sách đặt hàng văn phòng phẩm giá sỉ linh hoạt mà OFFICEXINH mang lại chỉ với 1 click chuột. Chúng tôi tự tin đem lại sự thoải mái nhất cho bạn khi mua hàng.

OFFICEXINH.COM SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI VĂN PHÒNG PHẨM, DỤNG CỤ HỌC TẬP!

Officexinh phân phối nhiều mặt hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các công ty, cơ quan, trường học, cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm và không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm. Sản phẩm có mẫu mã đẹp, phong phú về kiểu dáng, màu sắc, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Đồ dùng văn phòng phẩm đa dạng chủng loại như: bút viết, tập sổ, bìa hồ sơ, khay đựng tài liệu, ghim kẹp, dao kéo, thước, bảng, băng keo, máy văn phòng, vệ sinh phẩm, gia dụng, mực in, và linh kiện máy tính… OFFICEXINH.COM sẽ gợi ý những mẫu văn phòng phẩm phù hợp với doanh nhiệp của bạn. Chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng với sự lựa chọn của mình bằng giá và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Officexinh đang mở rộng phạm vi phân phối  tại trung tâm Tp.Hồ Chí Minh và triển triển khai giao hàng nhanh văn phòng phẩm tại Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11 ...

Hình ảnh và đơn giá sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách từ nhà sản xuất và chỉ áp dụng cho đơn hàng trực tuyến. Quý khác vui lòng tham khảo các quy định về vận chuyển và thanh toán trước khi đặt hàng!

Văn phòng phẩm chuyên dụng dành cho trường học, tổ chức, doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh - Showroom : Quận 5, Tp.HCM


+ 1500 SẢN PHẨM

GIAO NHẬN NHANH CHÓNG

HỔ TRỢ 24/7

UY TÍN & CHẤT LƯỢNG