Văn phòng phẩm

Bấm kim, bấm lổ, băng keo, bảng, compa, con dấu, dao rọc, gáy lò xo, kéo, keo dán, kẹp acco, kẹp giấy, kim bấm, thước, văn phòng phẩm

Hiển thị: Danh sách Lưới

Bấm kim 5270 - 10 tờ
Bấm kim 5270, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân máy inox, dạng bấm, kim bấm no.10, bấm 10 tờ - Chức năng: lưu trữ chứng từ và tài liệu văn phòng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàn..
20,000 đ / cái
Bấm kim 5106 - 10 tờ
Bấm kim 5106, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân máy inox, dạng bấm, kim bấm no.10, bấm 10 tờ - Chức năng: lưu trữ chứng từ và tài liệu văn phòng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàn..
25,000 đ / cái
Bấm kim ICON - 10 tờ
Bấm kim ICON, Kanex - Kanex là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Ấn Độ trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân máy inox, dạng bấm, kim bấm no.10, bấm 10 tờ - Chức năng: lưu trữ chứng từ và tài liệu văn phòng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Ấn Độ - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã..
25,000 đ / cái
Bấm kim Max - 10 tờ
Bấm kim no.10, Max - Max là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng, đóng dấu, thiết bị in ấn - Thân máy inox, dạng bấm, kim bấm no.10, bấm 10 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: lưu trữ chứng từ và tài liệu văn phòng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Nhật Bản - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận c..
35,000 đ / cái
Bấm kim Maped - 20 tờ
Bấm kim no.03, Maped - Maped là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Pháp trong lĩnh vực sản xuất các loại bút, gôm, kéo, thước, bấm kim văn phòng - Thân máy inox, dạng bấm, kim bấm no.03, bấm 20 tờ - Chức năng: lưu trữ chứng từ và tài liệu văn phòng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Pháp - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệ..
45,000 đ / cái
Bấm kim 5160 - 10 tờ
Kềm bấm kim 5160, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân máy inox, dạng tay cầm, kim bấm no.10, bấm 10 tờ - Chức năng: lưu trữ chứng từ và tài liệu văn phòng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị..
75,000 đ / cái
Bấm kim 5360 - 20 tờ
Bấm kim 5360, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân vỏ inox, dạng kềm bấm, kim bấm no.03, bấm 20 tờ - Chức năng: lưu trữ chứng từ và tài liệu văn phòng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn ..
95,000 đ / cái
Bấm kim 5900 - 25 tờ
Bấm kim 5900, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Đóng sách, thân máy inox, dạng bấm, chiều dài thân 30cm, bấm 25 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: lưu trữ tài liệu và chứng từ - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn p..
150,000 đ / cái
Bấm kim 45L - 25 tờ
Bấm kim 45L, Kanex - Kanex là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Ấn Độ trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Đóng sách, thân máy inox, dạng bấm, chiều dài thân 30cm, bấm 25 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: lưu trữ tài liệu và chứng từ - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Ấn Độ - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên..
160,000 đ / cái
Bấm kim 50SA - 100 tờ
Dập kim 50SA, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân máy inox, dạng đẩy, bấm 100 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: lưu trữ tài liệu và chứng từ, đóng sách - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị ..
270,000 đ / cái
Bấm kim 50LA - 210 tờ
Dập kim 50LA, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân máy inox, dạng đẩy, bấm 210 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: lưu trữ tài liệu và chứng từ, đóng sách - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị ..
350,000 đ / cái
Bấm kim 5000 - 240 tờ
Dập kim 5000, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân máy inox, dạng đẩy, bấm 240 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: lưu trữ tài liệu và chứng từ, đóng sách - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị ..
1,490,000 đ / cái
Bấm kim 1213 - 100 tờ
Dập kim 1213, Kanex - Kanex là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Ấn Độ trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân máy inox, dạng đẩy, bấm 100 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: lưu trữ tài liệu và chứng từ, đóng sách - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Ấn Độ - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng -..
320,000 đ / cái
Bấm kim 1224 - 240 tờ
Dập kim 1224, Kanex - Kanex là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Ấn Độ trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân máy inox, dạng đẩy, bấm 240 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: lưu trữ tài liệu và chứng từ, đóng sách - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Ấn Độ - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng -..
550,000 đ / cái
Bấm gổ TS13H
Súng bắn kim TS13H, Kanex - Kanex là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Ấn Độ trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân máy inox, dạng tay cầm, bấm 240 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: lưu trữ chứng từ, tài liệu vào bề mặt cứng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Ấn Độ - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá t..
350,000 đ / cái
Gở kim Kw trio
Gở kim 508B, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân vỏ inox, bảo vệ bề mặt giấy, chất lượng ưu việt - Chức năng: Tháo gở các loại kim bấm - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã v..
10,000 đ / cái
Gở kim Kanex
Gở kim SR500, Kanex - Kanex là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Ấn Độ trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân máy inox, dạng tay cầm, bảo vệ bề mặt giấy, chất lượng ưu việt - Chức năng: Tháo gở các loại kim bấm - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Ấn Độ - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫ..
60,000 đ / cái
Bấm kim Mini - 10 tờ
Bấm kim mini, Kanex - Kanex là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Ấn Độ trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân máy inox, dạng bấm, kim bấm no.10, bấm 10 tờ - Chức năng: lưu trữ chứng từ và tài liệu văn phòng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Ấn Độ - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã..
19,000 đ / cái
Hiển thị: Danh sách Lưới

Bấm 2 lổ 912 - 16 tờ
Bấm 2 lổ 912, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân máy inox, dạng đẩy, đục 2 lổ, thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chống trượt, bấm 16 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: bấm 2 lổ tài liệu, chứng từ - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trự..
47,000 đ / cái
Bấm 2 lổ 978 - 30 tờ
Dập 2 lổ 978, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân máy inox, dạng đẩy, đục 2 lổ, thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chống trượt, bấm 30 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: bấm 2 lổ tài liệu, chứng từ - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trự..
90,000 đ / cái
Bấm 2 lổ 9670 - 70 tờ
Dập 2 lổ 9670, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân máy inox, dạng đẩy, đục 2 lổ, thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chống trượt, bấm 70 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: bấm 2 lổ tài liệu, chứng từ - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng tr..
270,000 đ / cái
Bấm 2 lổ 952 - 150 tờ
Dập 2 lổ 952, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân vỏ inox, đục 2 lổ, thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chống trượt, bấm 120 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: bấm 2 lổ tài liệu, chứng từ - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - ..
850,000 đ / cái
Bấm 1 lổ 97A0 - 8 tờ
Kềm bấm lổ 97A0, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân vỏ inox, đục 1 lổ, đế cao su chống trượt, bấm 8 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: bấm 1 lổ tài liệu, chứng từ - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa tr..
25,000 đ / cái
Bấm 1 lổ SHP20 - 8 tờ
Kềm bấm lổ SHP20, Kanex - Kanex là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Ấn Độ trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân máy inox, dạng tay cầm, đục 1 lổ, đế cao su chống trượt, bấm 15 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: bấm 1 lổ tài liệu, chứng từ - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Ấn Độ - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí..
39,000 đ / cái
Bấm 3 lổ 999 - 10 tờ
Dập 3 lổ 999, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân vỏ inox, đục 3 lổ, đế cao su chống trượt, bấm 10 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: Bấm 3 lổ chứng từ, tài liệu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên..
120,000 đ / cái
Bấm 3 lổ 9630 - 30 tờ
Dập 3 lổ 9630, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân máy inox, dạng đẩy, đục 3 lổ, đế cao su chống trượt, bấm 30 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: Bấm 3 lổ chứng từ, tài liệu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn ..
380,000 đ / cái
Bấm 4 lổ 999D - 10 tờ
Dập 4 lổ 999D, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân vỏ inox, đục 4 lổ, đế cao su chống trượt, bấm 10 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: Bấm 4 lổ chứng từ, tài liệu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trê..
110,000 đ / cái
Bấm lổ da
Bấm lổ da - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Thân vỏ inox, đục 1 lổ, tay cầm, nhiều cở bấm, chất lượng ưu việt - Chức năng: bấm 1 lổ trên chất liệu da,bấm dây nịch - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu m..
150,000 đ / cái
Hiển thị: Danh sách Lưới

Kéo nhỏ
Kéo nhỏ - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Thân dài 10cm, kéo văn phòng, tay cầm nhựa, lưỡi kéo bằng thép, chất lượng ưu việt - Chức năng: cắt giấy đa năng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cây / vỉ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thôn..
7,000 đ / cây
Kéo trung
Kéo trung - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Thân dài 15cm, kéo văn phòng, tay cầm nhựa, lưỡi kéo bằng thép, chất lượng ưu việt - Chức năng: cắt giấy đa năng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cây / vỉ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và th..
12,000 đ / cây
Kéo lớn
Kéo lớn - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Thân dài 20cm, kéo văn phòng, tay cầm nhựa, lưỡi kéo bằng thép, chất lượng ưu việt - Chức năng: cắt giấy đa năng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Singapore - Quy cách: 1 cây / vỉ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thô..
25,000 đ / cây
Kéo cắt chỉ
Kéo cắt chỉ - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Thân dài 10 cm, Dạng bóp, lưỡi kéo bằng thép, chất lượng ưu việt - Chức năng: cắt chỉ hay chi tiết nhỏ - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: VIệt Nam - Quy cách: 1 cây / vỉ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có thể thay đổi theo chính s..
10,000 đ / cây
Dao rọc nhỏ
Dao rọc nhỏ - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Lưỡi dao bằng thép, nút bấm, chất lượng ưu việt - Chức năng: Cắt rọc chứng từ, tài liệu, hồ sơ, và bưu kiện - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cây / vỉ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông..
10,000 đ / cây
Dao rọc lớn
Dao rọc lớn - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Lưỡi dao bằng thép, nút bấm, chất lượng ưu việt - Chức năng: cắt rọc tài liệu, chứng từ, hồ sơ, bưu kiện - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cây / vỉ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông ti..
20,000 đ / cây
Dao rọc nhỏ SDI
Dao rọc nhỏ, SDI - SDI là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, kim bấm, dao rọc, chuốt chì - Lưỡi dao bằng thép, nút bấm, chất lượng ưu việt - Chức năng: cắt rọc tài liệu, chứng từ, hồ sơ, bưu kiện - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cây / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - ..
15,000 đ / cây
Dao rọc lớn SDI
Dao rọc lớn, SDI - SDI là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, kim bấm, dao rọc, chuốt chì - Lưỡi dao bằng thép, nút bấm, chất lượng ưu việt - Chức năng: cắt rọc tài liệu, chứng từ, hồ sơ, bưu kiện - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cây / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - ..
25,000 đ / cây
Lưỡi dao lớn SDI
Lưỡi dao lớn, SDI - SDI là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, kim bấm, dao rọc, chuốt chì - Lưỡi dao bằng thép, có rãnh chia, chất lượng ưu việt - Chức năng: sử dụng cùng với các loại dao rọc lớn - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 5 cây / vỉ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - M..
28,000 đ / vĩ
Lưỡi dao nhỏ
Lưỡi dao nhỏ - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Lưỡi dao bằng thép, có rãnh chia, chất lượng ưu việt - Chức năng: sử dụng cùng với các loại dao rọc nhỏ - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 5 cây / vỉ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông ti..
10,000 đ / vĩ
Lưỡi dao lớn
Lưỡi dao lớn - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Lưỡi dao bằng thép, có rãnh chia, chất lượng ưu việt - Chức năng: sử dụng cùng với các loại dao rọc lớn - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 5 cây / vỉ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông ti..
15,000 đ / vĩ
Lưỡi dao nhỏ SDI
Lưỡi dao nhỏ, SDI - SDI là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, kim bấm, dao rọc, chuốt chì - Lưỡi dao bằng thép, có rãnh chia, chất lượng ưu việt - Chức năng: sử dụng cùng với các loại dao rọc nhỏ - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 5 cây / vỉ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - M..
18,000 đ / vĩ
Bàn cắt giấy A3
Bàn cắt giấy A3 - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - 297mm x 420mm, lưỡi dao bằng thép, bề mặt gỗ, chân đế cao su chống trượt, nền kẻ ô ly - Chức năng: Cắt giấy, chứng từ, tài liệu, hồ sơ - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 1 cái / bộ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin s..
195,000 đ / cái
Bàn cắt giấy A4
Bàn cắt giấy A4 - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - 210mm x 297mm, lưỡi dao bằng thép, bề mặt gỗ, chân đế cao su chống trượt, nền kẻ ô ly - Chức năng: Cắt giấy, chứng từ, tài liệu, hồ sơ - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 1 cái / bộ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin s..
170,000 đ / cái
Bàn cắt giấy A5
Bàn cắt giấy A5 - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - 148mm x 210mm, lưỡi dao bằng thép, bề mặt gỗ, chân đế cao su chống trượt, nền kẻ ô ly - Chức năng: Cắt giấy, chứng từ, tài liệu, hồ sơ - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 1 cái / bộ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin s..
150,000 đ / cái
Bàn cắt giấy A6
Bàn cắt giấy A6 - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - 105mm x 148mm, lưỡi dao bằng thép, bề mặt gỗ, chân đế cao su chống trượt, nền kẻ ô ly - Chức năng: Cắt giấy, chứng từ, tài liệu, hồ sơ - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 1 cái / bộ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin s..
120,000 đ / cái
Tấm lót cắt
Đế lót cắt - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Bề mặt chắc, chống trượt, viền đo, phù hợp các kích cở giấy A2, A3, A4 - Chức năng: Làm đế lót cắt giấy - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / bộ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua t..
150,000 đ / tấm
Hiển thị: Danh sách Lưới

Kim bấm no.10 - 10 tờ
Kim bấm no.10, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân sắt, chiều cao chân kim: 4mm, bấm 10 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với máy cùng loại - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1000 ghim / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu ..
4,000 đ / hộp
Kim bấm no.03 - 20 tờ
Kim bấm no.03, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân sắt, chiều cao chân kim: 6mm, bấm 20 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với máy cùng loại - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1000 ghim / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu ..
7,000 đ / hộp
Kim bấm 23/08 - 40 tờ
Kim bấm 23/08, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân sắt, chiều cao chân kim: 8mm, bấm 40 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với máy cùng loại - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1000 ghim / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu ..
14,000 đ / hộp
Kim bấm 23/10 - 60 tờ
Kim bấm 23/10, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân sắt, chiều cao chân kim: 10mm, bấm 60 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với máy cùng loại - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1000 ghim / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu..
17,000 đ / hộp
Kim bấm 23/13 - 90 tờ
Kim bấm 23/13, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân sắt, chiều cao chân kim: 13mm, bấm 90 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với máy cùng loại - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1000 ghim / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu..
18,000 đ / hộp
Kim bấm 23/15 - 110 tờ
Kim bấm 23/15, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân sắt, chiều cao chân kim: 11mm, bấm 110 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với máy cùng loại - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1000 ghim / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫ..
20,000 đ / hộp
Kim bấm 23/17 - 130 tờ
Kim bấm 23/17, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân sắt, chiều cao chân kim: 17mm, bấm 130 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với máy cùng loại - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1000 ghim / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫ..
25,000 đ / hộp
Kim bấm 23/20 - 160 tờ
Kim bấm 23/20, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân sắt, chiều cao chân kim: 20mm, bấm 160 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với máy cùng loại - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1000 ghim / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫ..
27,000 đ / hộp
Kim bấm 23/23 - 190 tờ
Kim bấm 23/23, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Thân sắt, chiều cao chân kim: 23mm, bấm 190 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với máy cùng loại - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1000 ghim / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫ..
30,000 đ / hộp
Hiển thị: Danh sách Lưới

Kẹp acco nhựa
Kẹp Acco, Surmark - Suremark là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Singapore trong lĩnh vực sản xuất các loại bìa lổ, cắt keo, dao rọc, kéo - Thân vỏ nhựa, nhiều màu, vòng cài, 2 lổ, chất lượng ưu việt - Chức năng: sử dụng cùng với bìa Acco trong việc lưu trữ chứng từ, tài liệu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Singapore - Quy cách: 50 - 100 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển m..
20,000 đ / hộp
Kẹp acco sắt
Kẹp Acco, SDI - SDI là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, kim bấm, dao rọc, chuốt chì - Thân sắc, vòng cài, 2 lổ, chất lượng ưu việt - Chức năng: sử dụng cùng với bìa Acco trong việc lưu trữ chứng từ, tài liệu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 50 - 100 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trê..
25,000 đ / hộp
Ghim giấy đầu tròn
Ghim giấy - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Kẹp giấy đầu tròn, thân vỏ inox, kẹp 10 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 50 - 100 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin ..
3,000 đ / hộp
Ghim giấy tam giác
Ghim giấy - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Kẹp giấy tam giác, inox, kẹp 10 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 50 - 100 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm..
3,000 đ / hộp
Ghim giấy màu
Ghim giấy - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Kẹp giấy đầu tròn, thân vỏ inox, thân màu, kẹp 10 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 50 - 100 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và ..
3,000 đ / bịch
Đinh ấn màu
Đinh ghim - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Đinh ấn, thân vỏ nhựa, đầu ghim kim loại, đầu ghim sắt, nhiều màu - Chức năng: ghim chứng từ, tài liệu, hồ sơ trên bề mặt gỗ mềm hay bảng nhung - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 20 - 50 cái / hộp - Tiết ..
10,000 đ / bịch
Đinh ấn tròn
Đinh ghim - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Đinh ấn đầu tròn, đầu ghim sắt - Chức năng: ghim chứng từ, tài liệu, hồ sơ trên bề mặt gỗ mềm hay bảng nhung - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 20 - 50 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và..
10,000 đ / hộp
Đinh ghim
Đinh ghim - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Đinh ấn, chất liệu sắt - Chức năng: ghim chứng từ, tài liệu, hồ sơ trên bề mặt gỗ mềm hay bảng nhung - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 20 - 50 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông t..
10,000 đ / hộp
Kẹp bướm màu
Kẹp bướm 15mm - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Độ rộng từ 15mm - 51mm, Kẹp giấy màu, kẹp 80 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 12 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông t..
15,000 đ / hộp
Kẹp bướm 15mm
Kẹp bướm 15mm - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - 15mm, kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 50 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 12 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm ..
5,000 đ / hộp
Kẹp bướm 19mm
Kẹp bướm 19mm - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - 19mm, kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 80 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 12 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm ..
6,000 đ / hộp
Kẹp bướm 25mm
Kẹp bướm 25mm - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - 25mm, kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 100 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 12 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm..
7,000 đ / hộp
Kẹp bướm 32mm
Kẹp bướm 32mm - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - 32mm, kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 150 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 12 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm..
10,000 đ / hộp
Kẹp bướm 41mm
Kẹp bướm 41mm - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - 41mm, kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 180 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 12 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm..
20,000 đ / hộp
Kẹp bướm 51mm
Kẹp bướm 51mm - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - 51mm, kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 200 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 12 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm..
25,000 đ / hộp
Kẹp sắt nhỏ
Kẹp sắt nhỏ - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Thân sắt, loại nhỏ, kẹp 50 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 12 cái / bịch - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có thể ..
15,000 đ / bịch
Kẹp sắt trung
Kẹp sắt trung - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Thân sắt, loại trung, kẹp 100 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 12 cái / bịch - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có..
25,000 đ / bịch
Kẹp sắt lớn
Kẹp sắt lớn - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Thân sắt, loại lớn, kẹp 200 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 12 cái / bịch - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có thể..
35,000 đ / bịch
Lò xo nhựa 6
Gáy lò xo 6 - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Đường kính 6mm, nhựa, lưu trữ 30 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 20 - 200 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản ph..
1,000 đ / cái
Lò xo nhựa 8
Gáy lò xo 8 - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Đường kính 8mm, nhựa, lưu trữ 45 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 20 - 200 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản ph..
1,200 đ / cái
Lò xo nhựa 10
Gáy lò xo 10 - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Đường kính 10mm, nhựa, lưu trữ 65 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 20 - 200 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản ..
1,500 đ / cái
Lò xo nhựa 12
Gáy lò xo 12 - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Đường kính 12mm, nhựa, lưu trữ 105 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 20 - 200 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản..
1,700 đ / cái
Lò xo nhựa 14
Gáy lò xo 14 - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Đường kính 14mm, nhựa, lưu trữ 125 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 20 - 200 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản..
2,000 đ / cái
Lò xo nhựa 16
Gáy lò xo 16 - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Đường kính 16 mm, nhựa, lưu trữ 135 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 20 - 200 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sả..
2,300 đ / cái
Lò xo nhựa 20
Gáy lò xo 20 - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Đường kính 20mm, nhựa, lưu trữ 170 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 20 - 200 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản..
3,000 đ / cái
Lò xo nhựa 22
Gáy lò xo 22 - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Đường kính 22mm, nhựa, lưu trữ 195 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 20 - 200 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản..
3,300 đ / cái
Lò xo nhựa 25
Gáy lò xo 25 - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Đường kính 25mm, nhựa, lưu trữ 220 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 20 - 200 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản..
3,500 đ / cái
Lò xo nhựa 28
Gáy lò xo 28 - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Đường kính 28mm, nhựa, lưu trữ 240 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 20 - 200 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản..
3,800 đ / cái
Lò xo nhựa 32
Gáy lò xo 32 - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Đường kính 32mm, nhựa, lưu trữ 300 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 20 - 200 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản..
4,000 đ / cái
Lò xo nhựa 38
Gáy lò xo 38 - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Đường kính 38mm, nhựa, lưu trữ 350 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 20 - 200 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản..
4,800 đ / cái
Lò xo nhựa 44
Gáy lò xo 44 - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Đường kính 44mm, nhựa, lưu trữ 500 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 20 - 200 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản..
5,000 đ / cái
Lò xo nhựa 51
Gáy lò xo 51 - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Đường kính 51mm, nhựa, lưu trữ 550 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 20 - 200 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản..
6,000 đ / cái
Lò xo kẽm 6
Gáy lò xo kẽm 6 - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Đường kính 6mm, dạng kẽm, lưu trữ 50 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng lò xo kẽm - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 20 - 200 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thô..
120,000 đ / hộp
Lò xo kẽm 8
Gáy lò xo kẽm 8 - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Đường kính 8mm, dạng kẽm, lưu trữ 80 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng lò xo kẽm - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 20 - 200 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thô..
150,000 đ / hộp
Lò xo kẽm 10
Gáy lò xo kẽm 10 - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Đường kính 10mm, dạng kẽm, lưu trữ 100 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng lò xo kẽm - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 20 - 200 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và ..
170,000 đ / hộp
Lò xo kẽm 12
Gáy lò xo kẽm 12 - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Đường kính 12mm, dạng kẽm, lưu trữ 130 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng lò xo kẽm - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 20 - 200 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và ..
250,000 đ / hộp
Lò xo kẽm 14
Gáy lò xo kẽm 14 - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Đường kính 14mm, dạng kẽm, lưu trữ 150 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng lò xo kẽm - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 20 - 200 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và ..
280,000 đ / hộp
Lò xo kẽm 16
Gáy lò xo kẽm 16 - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Đường kính 16mm, dạng kẽm, lưu trữ 180 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng lò xo kẽm - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 20 - 200 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và..
350,000 đ / hộp
Hiển thị: Danh sách Lưới

Băng keo trong mini
Băng keo trong mini - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - 2.5 cm, 80 yards, băng keo văn phòng, chất liệu OPP, dán 1 mặt, chống thấm, lõi nhỏ - Chức năng: dán bưu kiện, vật liệu giấy và bề mặt nhẵn - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 12 cuộn / cây - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và..
3,000 đ / cuộn
Băng keo trong 1.2f
Băng keo trong 1.2F - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - 1.2 cm, 80 yards, băng keo văn phòng, chất liệu OPP, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao - Chức năng: dán thùng, bưu kiện, vật liệu giấy và bề mặt nhẵn - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 24 cuộn / cây - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhó..
3,000 đ / cuộn
Băng keo trong 2.5f
Băng keo trong 2.5F - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - 2.5 cm, 80 yards, băng keo văn phòng, chất liệu OPP, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao - Chức năng: dán thùng, bưu kiện, vật liệu giấy và bề mặt nhẵn - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 12 cuộn / cây - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhó..
10,000 đ / cuộn
Băng keo trong 5f
Băng keo trong 5F - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Chiều rộng: 5 cm, 80 yards, băng keo văn phòng, chất liệu OPP, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao - Chức năng: dán thùng, bưu kiện, vật liệu giấy và bề mặt nhẵn - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 6 cuộn / cây - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nh..
15,000 đ / cuộn
Băng keo đục 5f
Băng keo dán thùng 5F - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Chiều rộng: 5 cm, băng keo văn phòng, nhựa polyme đục, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao - Chức năng: dán thùng, bưu kiện, vật liệu giấy và bề mặt nhẵn - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 6 cuộn / cây - Tiết kiệm hơn khi chọn m..
15,000 đ / cuộn
Băng keo si xanh dương
Băng keo si màu - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Nền xanh dương, nhựa dẻo, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao - Chức năng: dán kim loại, nhựa cứng, lõi sách, và bề mặt phẳng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 6 - 8 cuộn / cây - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản p..
12,000 đ / cuộn
Băng keo si vàng
Băng keo si màu - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Nền vàng, nhựa dẻo, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao - Chức năng: dán kim loại, nhựa cứng, lõi sách, và bề mặt phẳng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 6 - 8 cuộn / cây - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có..
12,000 đ / cuộn
Băng keo si đỏ
Băng keo si màu - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Nền đỏ, nhựa dẻo, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao - Chức năng: dán kim loại, nhựa cứng, lõi sách, và bề mặt phẳng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 6 - 8 cuộn / cây - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có t..
12,000 đ / cuộn
Băng keo si xanh lá
Băng keo si màu - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Nền xanh lá, nhựa dẻo, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao - Chức năng: dán kim loại, nhựa cứng, lõi sách, và bề mặt phẳng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 6 - 8 cuộn / cây - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm..
12,000 đ / cuộn
Băng keo si đen
Băng keo si màu - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Nền đen, nhựa dẻo, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao - Chức năng: dán kim loại, nhựa cứng, lõi sách, và bề mặt phẳng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 6 - 8 cuộn / cây - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có ..
12,000 đ / cuộn
Băng keo 2 mặt 0.5f
Băng keo 2 mặt 0.5F - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Chiều rộng: 0.5 cm, dán 2 mặt, độ dính cao - Chức năng: dán nối hai mặt phẳng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 6 cuộn / cây - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng t..
2,000 đ / cuộn
Băng keo 2 mặt 1.2f
Băng keo 2 mặt 1.2F - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Chiều rộng: 1.2 cm, dán 2 mặt, độ dính cao - Chức năng: dán nối hai mặt phẳng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 24 cuộn / cây - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng ..
4,000 đ / cuộn
Băng keo 2 mặt 2.5f
Băng keo 2 mặt 2.5F - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Chiều rộng: 2.5 cm, dán 2 mặt, độ dính cao - Chức năng: dán nối hai mặt phẳng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 12 cuộn / cây - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng ..
7,000 đ / cuộn
Băng keo 2 mặt 5f
Băng keo 2 mặt 5F - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Chiều rộng: 5 cm, dán 2 mặt, độ dính cao - Chức năng: dán nối hai mặt phẳng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 6 cuộn / cây - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực ..
10,000 đ / cuộn
Băng keo giấy 1.5f
Băng keo giấy 1.5F - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Chiều rộng: 1.5 cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh - Chức năng: tạo nhãn ghi chú bề mặt dán - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 24 cuộn / cây - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng ..
4,000 đ / cuộn
Băng keo giấy 2.5f
Băng keo giấy 2.5F - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Chiều rộng: 2.5 cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh - Chức năng: tạo nhãn ghi chú bề mặt dán - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 12 cuộn / cây - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng ..
7,000 đ / cuộn
Băng keo giấy 5f
Băng keo giấy 5F - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Chiều rộng: 5 cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh - Chức năng: tạo nhãn ghi chú bề mặt dán - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 6 cuộn / cây - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho c..
12,000 đ / cuộn
Cắt keo cầm tay
Cắt keo tay cầm - Dân Hoa là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất các loại cắt keo cầm tay, cắt keo để bàn - Thân vỏ inox, chất lượng ưu việt, lưỡi răng thép, sử dụng cùng với băng keo 5F - Chức năng: tạo lớp cắt trên dãy băng keo dán - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá ..
20,000 đ / cái
Cắt keo nhỏ
Cắt keo nhỏ - Xukiva là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất các loại hộp đựng bút, khay hồ sơ, bìa lưu trữ, dụng cụ văn phòng - Cắt keo để bàn, đế cao su chống trượt, sử dụng cùng với băng keo mini - Chức năng: tạo dãy băng keo dán theo kích thước tùy chọn - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển..
15,000 đ / cái
Cắt keo trung
Cắt keo trung - Xukiva là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất các loại hộp đựng bút, khay hồ sơ, bìa lưu trữ, dụng cụ văn phòng - Cắt keo để bàn, đế cao su chống trượt, sử dụng cùng với băng keo 1.2F - Chức năng: tạo dãy băng keo dán theo kích thước tùy chọn - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuy..
45,000 đ / cái
Băng keo sốp
Băng keo sốp - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Tấm đệm trắng, giảm sốc, dán 2 mặt, độ dính cao - Chức năng: kính, dán tường, và bề mặt phẳng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 12 cuộn / cây - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách n..
15,000 đ / cuộn
Băng keo sốp đen
Băng keo sốp - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Tấm đệm đen, giảm sốc, dán 2 mặt, độ dính cao - Chức năng: kính, dán tường, và bề mặt phẳng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 12 cuộn / cây - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách nhà..
20,000 đ / cuộn
Băng keo vải
Băng keo vải - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Chiều rộng: 5 cm, độ dính cao, dán 1 mặt, chất liệu vải sợi - Chức năng: dán thùng, bưu kiện, và bề mặt cần độ chịu lực cao - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 6 cuộn / cây - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có t..
30,000 đ / cuộn
Băng keo vải đen
Băng keo vải đen - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Chiều rộng: 5 cm, độ dính cao, dán 1 mặt, chất liệu vải sợi - Chức năng: dán thùng, bưu kiện, và bề mặt cần độ chịu lực cao - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 6 cuộn / cây - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm ..
35,000 đ / cuộn
Băng keo vải bạc
Băng keo vải bạc - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Chiều rộng: 5 cm, độ dính cao, dán 1 mặt, chất liệu vải sợi - Chức năng: dán thùng, bưu kiện, và bề mặt cần độ chịu lực cao - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 6 cuộn / cây - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm ..
35,000 đ / cuộn
Băng keo điện
Băng keo điện - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Nền đen, nhựa dẻo, dán 1 mặt, chống thấm, chống giật, độ dính cao - Chức năng: dán nối dây dẫn điện và thiết bị điện tử - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 12 cuộn / cây - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng ..
7,000 đ / cuộn
Băng keo dán tiền
Băng keo dán tiền, Scotch - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Nền trong, dán 1 mặt, giảm độ phản quang, chống thấm, độ dính cao - Chức năng: dán tiền, tài liệu, và hóa đơn - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Mỹ - Quy cách: 12 cuộn / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có thể tha..
45,000 đ / cuộn
Băng keo bấm giá
Băng keo bấm giá - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Chiều rộng: 1.5 cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh - Chức năng: sử dụng cùng máy bấm giá để tạo nhãn - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 12 cuộn / cây - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có thể thay..
4,000 đ / cuộn
Film quấn hàng
Film quấn hàng - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Chất liệu polyme, chiều rộng 80 cm, bề mặt dày, chất lượng ưu việt - Chức năng: gia cố và đóng gói vật phẩm nặng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 1 cây / bộ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có thể thay đổi..
130,000 đ / cây
Ruban Kola
Ruban chữ nổi, Kola - Kola là thương hiệu hàng điện tử văn phòng uy tín tại Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất các loại giấy in ảnh, máy in, mực in - Màng nhựa cứng, có lớp dán, nhiều màu - Chức năng: Phụ kiện cho máy bấm chữ nổi - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Hàn Quốc - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản ph..
25,000 đ / cuộn
Vòng gia cố
Vòng gia cố - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Bền chắc, dán 1 mặt, độ dính cao - Chức năng: gia cố bìa lổ - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 12 hộp / lốc - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách nhà sản xuất - Đơn vị tính: Hộp ..
25,000 đ / hộp
Hiển thị: Danh sách Lưới

Keo dán lỏng
Keo dán lỏng - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Độ dính cao, mau khô, hương thơm nhẹ, chất liệu tự nhiên - Chức năng: dán phong bì, nhãn, hay tem thư - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 12 chai / bịch - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có thể thay đổi theo chí..
3,000 đ / chai
Keo khô
Keo dán khô - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Dạng ống vặn có nắp, keo khô, độ dính cao, hương thơm nhẹ, chất liệu tự nhiên - Chức năng: dán phong bì, nhãn, hay tem thư - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Hàn Quốc - Quy cách: 30 ống / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng ..
6,000 đ / ống
Keo dán 502
Keo dán 502 - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Dạng keo lỏng, siêu dính, mau khô - Chức năng: dán nối bề mặt cứng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 50 chai / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách nhà sản xuất - Đơn vị tính: Ố..
10,000 đ / chai
Stick tack
Stick tack, Suremark - Suremark là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Singapore trong lĩnh vực sản xuất các loại bìa lổ, cắt keo, dao rọc, kéo - Chất liệu cao su, nhựa dán, dán 2 mặt, sử dụng nhiều lần, tiện dụng - Chức năng: dán phong bì, nhãn, hay tem thư - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Singapore - Quy cách: 50 - 100 viên / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá..
40,000 đ / vĩ
Keo ống
Keo thanh - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Chiều dài: 20cm, chất liệu cao su tự nhiên, độ dính cao - Chức năng: dán nối vật dụng đa năng sử dụng cùng với súng bắn keo - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 1 cây / bộ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - M..
3,000 đ / cây
Keo xịt
Keo xịt 3M - 3M là thương hiệu văn phòng phẩm Mapeduy tín tại Hoa Kỳ, Mỹ trong lĩnh vực sản xuất các loại giấy note ghi chú, keo dán, băng keo - Thân vỏ nhôm, có nắp đậy, đẩy keo bằng khí nén, siêu dính, chất lượng ưu việt, cách điện và nhiệt tốt - Chức năng: tạo lớp keo dính kết nối hai bề mặt - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Hoa Kỳ - Quy cách: 1 chai - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển mi..
190,000 đ / chai
Súng bắn keo
Súng bắn keo - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Sử dụng nhiệt năng, tăng độ bền bề mặt dán, dây gắm, 220V - Chức năng: dán nối vật dụng đa năng bằng keo thanh - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và ..
55,000 đ / cây
Hiển thị: Danh sách Lưới

Thước dẻo 20 cm
Thước mica - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Kích thước: 20 cm, nhựa dẻo, nền trong, đơn vị đo cm, inch - Chức năng: Đo đạc kích thước vật thể đa năng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 1 cây / bộ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có thể thay đổi theo chính..
4,000 đ / cây
Thước dẻo 30 cm
Thước dẻo - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Kích thước: 30 cm, nhựa dẻo, nền trong, đơn vị đo cm, inch - Chức năng: Đo đạc kích thước vật thể đa năng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 1 cây / bộ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có thể thay đổi theo chính ..
5,000 đ / cây
Thước mica 20cm
Thước mica - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Kích thước 20 cm, mica, nền trong, đơn vị đo cm, inch - Chức năng: Đo đạc kích thước vật thể đa năng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 1 cây / bộ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách..
4,000 đ / cây
Thước mica 30cm
Thước mica - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Kích thước 30 cm, mica, nền trong, đơn vị đo cm, inch - Chức năng: Đo đạc kích thước vật thể đa năng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 1 cây / bộ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách..
5,000 đ / cây
Thước sắt
Thước sắt - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Thân thép dẻo, kích thước chuẩn, đơn vị đo cm và inch, chất lượng ưu việt - Chức năng: Đo đạc kích thước vật thể đa năng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cây / bộ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu ..
15,000 đ / cây
Thước đo độ
Thước đo độ - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Kích thước 10 cm, 180 độ, nhựa trong, đơn vị đo cm - Chức năng: Đo đạc kích thước góc cạnh - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 1 cây / bộ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách nhà sản ..
5,000 đ / cây
Thước êke
Thước ê ke - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Kích thước: 15 cm, thước 90 độ, nhựa trong, đơn vị đo cm - Chức năng: Đo đạc kích thước góc cạnh - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 1 cây / bộ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách nhà..
5,000 đ / cây
Thước kéo
Thước kéo - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Dây thép dạng kéo, nút cài, tự động quấn, nhiều kích thước, đơn vị đo cm, inch - Chức năng: Đo đạc kích thước vật thể đa năng, đo phong thủy - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cây / bộ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá..
75,000 đ / cái
Thước kéo dây
Thước kéo dây - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Dây thép dạng kéo, nút cài, tay quay, tự động quấn, nhiều kích thước, đơn vị đo cm, inch - Chức năng: Đo đạc kích thước vật thể đa năng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cây / bộ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá ..
200,000 đ / cái
Thước chữ 25cm
Thước chữ, Koh I Noor - Koh I Noor là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Công Hòa Séc - Tiệp Khắc trong lĩnh vực sản xuất các loại họa phẩm, bút chì, thước kỹ thuật - Kích thước: 25 cm, Màu khói, nhựa mica trong, ký tự ABC, đơn vị đo cm va inch - Chức năng: tạo mẫu chữ, đo đạc kích thước - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Tiệp Khắc - Quy cách: 1 cái / bộ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển..
23,000 đ / cây
Thước chữ 35cm
Thước chữ, Koh I Noor - Koh I Noor là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Công Hòa Séc - Tiệp Khắc trong lĩnh vực sản xuất các loại họa phẩm, bút chì, thước kỹ thuật - Kích thước: 35 cm, Màu khói, nhựa mica trong, ký tự ABC, đơn vị đo cm va inch - Chức năng: tạo mẫu chữ, đo đạc kích thước - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Tiệp Khắc - Quy cách: 1 cái / bộ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển..
25,000 đ / cây
Thước chữ 50cm
Thước chữ, Koh I Noor - Koh I Noor là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Công Hòa Séc - Tiệp Khắc trong lĩnh vực sản xuất các loại họa phẩm, bút chì, thước kỹ thuật - Kích thước: 50 cm, Màu khói, nhựa mica trong, ký tự ABC, đơn vị đo cm va inch - Chức năng: tạo mẫu chữ, đo đạc kích thước - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Tiệp Khắc - Quy cách: 1 cái / bộ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển..
28,000 đ / cây
Thước chữ 75cm
Thước chữ, Koh I Noor - Koh I Noor là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Công Hòa Séc - Tiệp Khắc trong lĩnh vực sản xuất các loại họa phẩm, bút chì, thước kỹ thuật - Kích thước: 75 cm, Màu khói, nhựa mica trong, ký tự ABC, đơn vị đo cm va inch - Chức năng: tạo mẫu chữ, đo đạc kích thước - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Tiệp Khắc - Quy cách: 1 cái / bộ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển..
30,000 đ / cây
Thước cong
Thước cong, Koh I Noor - Koh I Noor là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Công Hòa Séc - Tiệp Khắc trong lĩnh vực sản xuất các loại họa phẩm, bút chì, thước kỹ thuật - Màu khói, nhựa mica trong - Chức năng: tạo đường cong trong thiết kế, xây dựng, hay mỹ thuật - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Tiệp Khắc - Quy cách: 1 cái / bộ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đ..
60,000 đ / bộ
Thước bộ tròn
Thước bộ tròn, Koh I Noor - Koh I Noor là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Công Hòa Séc - Tiệp Khắc trong lĩnh vực sản xuất các loại họa phẩm, bút chì, thước kỹ thuật - Màu khói, nhựa mica trong, đơn vị đo cm, inch - Chức năng: Tạo đường tròn theo nhiều kích thước - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Tiệp Khắc - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên gi..
36,000 đ / cây
Thước dây
Thước dây - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Kích thước: 200 cm, nhựa dẻo, nền màu, đơn vị đo cm - Chức năng: Đo đạc kích thước vật thể đa năng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 1 sợi / bộ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản ph..
10,000 đ / sợi
Compa chì bấm
Compa chì bấm - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Thân vỏ inox, bút chì bấm liền thân - Chức năng: tạo đường tròn, đường cong kỹ thuật - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có thể..
25,000 đ / cây
Compa kỹ thuật
Compa kỹ thuật, SDI - SDI là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, kim bấm, dao rọc, chuốt chì - Thân vỏ inox, khay kẹp bút chì - Chức năng: tạo đường tròn, đường cong kỹ thuật - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sả..
50,000 đ / cây
Hiển thị: Danh sách Lưới

Dây thun mini
Dây thun mini - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Chất liệu cao su tự nhiên, thân vừa, nền vàng, bán kính nhỏ - Chức năng: gia cố và đóng gói vật dụng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 0.5 kg / bịch - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có thể thay đổi theo chín..
35,000 đ / bịch
Dây thun lớn
Dây thun lớn - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Chất liệu cao su tự nhiên, thân vừa, nền vàng, bán kính rộng - Chức năng: gia cố và đóng gói vật dụng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 0.5 kg / bịch - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có thể thay đổi theo chín..
35,000 đ / bịch
Dây thun gàng
Dây thun gàng - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Chất liệu cao su tự nhiên, móc cài inox, độ co giãn tốt, chất lượng ưu việt - Chức năng: gia cố và đóng gói vật phẩm nặng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 0.5 kg / bịch - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có t..
10,000 đ / sợi
Dây nylong
Dây nylông - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Chất liệu nhựa tự nhiên, màu dây sáng trong, chất lượng ưu việt - Chức năng: gia cố và đóng gói vật phẩm - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 1 cuộn / bộ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có thể thay đổi theo chính..
6,000 đ / cuộn
Nơ gói quà
Nơ gói quà - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Ruban gói quà, nền hoa văn, sợi vải bóng - Chức năng: thiết kế mỹ thuật, trang trí quà tặng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 12 cái / bịch - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách nhà s..
5,000 đ / cái
Ruban gói quà
Ruban gói quà - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Nhiều màu sắc, nền hoa văn, sợi vải bóng - Chức năng: thiết kế mỹ thuật, trang trí quà tặng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 10 - 50 mét / cuộn - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin s..
15,000 đ / cuộn
Dây nhựa rút
Dây nhựa rút - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Thân dây có rãnh bám, chất liệu tự nhiên, chất lượng ưu việt - Chức năng: gia cố và đóng gói bao bì sản phẩm - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 20 - 50 cái / bịch - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có thể thay đ..
35,000 đ / bịch
Ty móc tròn
Dây nhựa rút - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Thân dây dạng bi tròn,chất liệu tự nhiên, chất lượng ưu việt - Chức năng: gia cố và đóng gói bao bì sản phẩm - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 100 - 1000 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu..
20,000 đ / bịch
Ty móc ngang
Dây bấm giá - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Thân dây nhựa, 3 - 5 - 7 inches, chất liệu tự nhiên, chất lượng ưu việt - Chức năng: tạo vòng nối bảng giá, nhãn hiệu với sản phẩm - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 100 - 1000 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên g..
80,000 đ / bịch
Súng bắn ti
Súng bắn ti - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Thân vỏ nhựa, tự động, độ chính xác cao - Chức năng: tạo vòng liên kết tem giá và sản phẩm - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 1 cây / bộ - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có ..
70,000 đ / cây
Dây thừng nhỏ
Dây thừng nhỏ - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Bán kính dây nhỏ, chất liệu sợi tự nhiên, chất lượng ưu việt - Chức năng: đóng gói, gia cố và nâng kéo vật phẩm nặng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 10 - 50 mét / cuộn - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có t..
2,000 đ / mét
Dây thừng trung
Dây thừng trung - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Bán kính dây vừa, chất liệu sợi tự nhiên, chất lượng ưu việt - Chức năng: đóng gói, gia cố và nâng kéo vật phẩm nặng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 10 - 50 mét / cuộn - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có..
5,000 đ / mét
Dây thừng lớn
Dây thừng lớn - Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Bán kính dây lớn, chất liệu sợi tự nhiên, chất lượng ưu việt - Chức năng: đóng gói, gia cố và nâng kéo vật phẩm nặng - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 10 - 50 mét / cuộn - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm có t..
8,000 đ / mét
Móc cài
Móc cài - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Thân móc kim loại, dạng móc gài, lực kéo 5 kg - Chức năng: gia cố, nâng kéo vật dụng cá nhân, móc khóa dã ngoại - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 12 cái / bịch - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và th..
*** / cái
Hiển thị: Danh sách Lưới

Mực dấu Shiny xanh
Mực tampon, Shiny - Shiny là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại con dấu, mực dấu, tampon - Mực xanh, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Chức năng: Bổ sung mực cho các loại tampon và con dấu tự động - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 chai / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên ..
37,000 đ / chai
Mực dấu Shiny đỏ
Mực tampon, Shiny - Shiny là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại con dấu, mực dấu, tampon - Mực đỏ, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Chức năng: Bổ sung mực cho các loại tampon và con dấu tự động - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 chai / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên gi..
37,000 đ / chai
Mực dấu Shiny đen
Mực tampon, Shiny - Shiny là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại con dấu, mực dấu, tampon - Mực đen, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Chức năng: Bổ sung mực cho các loại tampon và con dấu tự động - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 chai / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên g..
37,000 đ / chai
Mực dấu Horse xanh
Mực dấu, Horse - Horse là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Thái Lan trong lĩnh vực sản xuất các loại mực dấu, tampon - Màu mực xanh, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Chức năng: Bổ sung mực cho các loại tampon - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Thái Lan - Quy cách: 1 chai / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã v..
10,000 đ / chai
Mực dấu Horse đỏ
Mực dấu, Horse - Horse là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Thái Lan trong lĩnh vực sản xuất các loại mực dấu, tampon - Mực đỏ, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Chức năng: Bổ sung mực cho các loại tampon - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Thái Lan - Quy cách: 1 chai / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thôn..
10,000 đ / chai
Mực dấu Horse đen
Mực dấu, Horse - Horse là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Thái Lan trong lĩnh vực sản xuất các loại mực dấu, tampon - Mực đen, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Chức năng: Bổ sung mực cho các loại tampon - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Thái Lan - Quy cách: 1 chai / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thô..
10,000 đ / chai
Mực dấu si Shiny xanh
Mực dấu si, Shiny - Shiny là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại con dấu, mực dấu, tampon - Màu mực xanh, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Chức năng: Bổ sung mực cho các loại tampon và con dấu tự động - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 chai / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa t..
65,000 đ / chai
Mực dấu si Shiny đỏ
Mực dấu si, Shiny - Shiny là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại con dấu, mực dấu, tampon - Mực đỏ, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Chức năng: Bổ sung mực cho các loại tampon và con dấu tự động - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 chai / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên gi..
65,000 đ / chai
Mực dấu si Shiny đen
Mực dấu đen, Shiny - Shiny là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại con dấu, mực dấu, tampon - Mực đen, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Chức năng: Bổ sung mực cho các loại tampon và con dấu tự động - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 chai / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên ..
65,000 đ / chai
Mực dấu Kw trio
Mực dấu, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Màu mực xanh, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Chức năng: Bổ sung mực cho các loại tampon và con dấu tự động - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 chai / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển..
35,000 đ / chai
Mực dấu bấm giá
Mực dấu bấm giá - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Mực đen, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh - Chức năng: Cung cấp mực cho các loại máy bấm giá - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Việt Nam - Quy cách: 1 chai / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản phẩm c..
10,000 đ / cái
Tampon đóng dấu
Tampon - Sản phẩm do các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Châu Á như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc sản xuất - Mực đen, hộp kim loại có nắp đậy, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh - Chức năng: Cung cấp mực cho các loại con dấu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Thái Lan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin..
40,000 đ / cái
Tampon Shiny
Tampon, Shiny - Shiny là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại con dấu, mực dấu, tampon - Hộp kim loại có nắp đậy, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh - Chức năng: Cung cấp mực cho các loại con dấu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản..
40,000 đ / cái
Tampon Horse xanh
Tampon, Horse - Horse là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Thái Lan trong lĩnh vực sản xuất các loại mực dấu, tampon - Màu mực xanh, hộp kim loại có nắp đậy, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh - Chức năng: Cung cấp mực cho các loại con dấu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Thái Lan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông ti..
25,000 đ / cái
Tampon Horse đỏ
Tampon, Horse - Horse là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Thái Lan trong lĩnh vực sản xuất các loại mực dấu, tampon - Mực đỏ, hộp kim loại có nắp đậy, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh - Chức năng: Cung cấp mực cho các loại con dấu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Thái Lan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản ..
25,000 đ / cái
Tampon Horse đen
Tampon, Horse - Horse là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Thái Lan trong lĩnh vực sản xuất các loại mực dấu, tampon - Mực đen, hộp kim loại có nắp đậy, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh - Chức năng: Cung cấp mực cho các loại con dấu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Thái Lan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và thông tin sản..
25,000 đ / cái
Tampon Artline xanh
Tampon, Artline - Artline là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất các loại bút lông, tampon, mực in - Mực xanh , hộp kim loại có nắp đậy, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh - Chức năng: Cung cấp mực cho các loại con dấu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Nhật Bản - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương tr&i..
40,000 đ / cái
Tampon Artline đỏ
Tampon, Artline - Artline là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất các loại bút lông, tampon, mực in - Mực đỏ, hộp kim loại có nắp đậy, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh - Chức năng: Cung cấp mực cho các loại con dấu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Nhật Bản - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và t..
40,000 đ / cái
Tampon Artline đen
Tampon, Artline - Artline là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất các loại bút lông, tampon, mực in - Mực đen, hộp kim loại có nắp đậy, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh - Chức năng: Cung cấp mực cho các loại con dấu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Nhật Bản - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu mã và ..
40,000 đ / cái
Tampon Artline trắng
Tampon, Artline - Artline là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất các loại bút lông, tampon, mực in - Chứa lưu mực , hộp kim loại có nắp đậy, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh - Chức năng: Cung cấp mực cho các loại con dấu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Nhật Bản - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương ..
40,000 đ / cái
Con dấu mẫu
Đóng dấu tự động, Shiny - Shiny là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại con dấu, mực dấu, tampon - 1 dòng nội dung, thân vỏ nhựa, tích hợp tampon, tự động tra mực - Chức năng: tạo nội dung theo mẫu con dấu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu m..
50,000 đ / cái
Đóng dấu Shiny 1 dòng
Đóng dấu tự động, Shiny - Shiny là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại con dấu, mực dấu, tampon - 1 dòng nội dung, thân vỏ nhựa, tích hợp tampon, tự động tra mực - Chức năng: tạo nội dung theo mẫu con dấu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu m..
50,000 đ / cái
Đóng dấu Shiny 2 dòng
Đóng dấu tự động, Shiny - Shiny là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại con dấu, mực dấu, tampon - 2 dòng nội dung, thân vỏ nhựa, tích hợp tampon, tự động tra mực - Chức năng: tạo nội dung theo mẫu con dấu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu m..
60,000 đ / cái
Đóng dấu Shiny 3 dòng
Đóng dấu tự động, Shiny - Shiny là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại con dấu, mực dấu, tampon - 3 dòng nội dung, thân vỏ nhựa, tích hợp tampon, tự động tra mực - Chức năng: tạo nội dung theo mẫu con dấu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu m..
110,000 đ / cái
Đóng dấu Shiny 4 dòng
Đóng dấu tự động, Shiny - Shiny là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại con dấu, mực dấu, tampon - 3 dòng nội dung, thân vỏ nhựa, tích hợp tampon, tự động tra mực - Chức năng: tạo nội dung theo mẫu con dấu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu m..
145,000 đ / cái
Đóng dấu Shiny 5 dòng
Đóng dấu tự động, Shiny - Shiny là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại con dấu, mực dấu, tampon - 4 dòng nội dung, thân vỏ nhựa, tích hợp tampon, tự động tra mực - Chức năng: tạo nội dung theo mẫu con dấu - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu m..
250,000 đ / cái
Đóng 6 số tự động
Đóng số tự động, Kw trio - Shiny là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại con dấu, mực dấu, tampon - Đóng 6 số, thân vỏ inox, tích hợp tampon, tự động tạo số, tùy chỉnh dễ dàng - Chức năng: tạo liên tục số thứ tự - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng -..
450,000 đ / cái
Đóng 8 số tự động
Đóng số tự động, Kw trio - Shiny là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại con dấu, mực dấu, tampon - Đóng 8 số, thân vỏ inox, tích hợp tampon, tự động tạo số, tùy chỉnh dễ dàng - Chức năng: tạo liên tục số thứ tự - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng -..
600,000 đ / cái
Đóng 10 số tự động
Đóng số tự động, Kw trio - Shiny là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại con dấu, mực dấu, tampon - Đóng 10 số, thân vỏ inox, tích hợp tampon, tự động tạo số, tùy chỉnh dễ dàng - Chức năng: tạo liên tục số thứ tự - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng ..
800,000 đ / cái
Tampon 6 số
Tampon, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Giử ẩm tốt, thấm mực nhanh, chất liệu tự nhiên - Chức năng: sử dụng cùng với máy đóng 6 số tự động - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu m..
43,000 đ / vĩ
Tampon 8 số
Tampon, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Giử ẩm tốt, thấm mực nhanh, chất liệu tự nhiên - Chức năng: sử dụng cùng với máy đóng 8 số tự động - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu m..
43,000 đ / vĩ
Tampon 10 số
Tampon, Kw trio - Kw trio là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất các loại máy bấm kim, bấm lổ, kim bấm văn phòng - Giử ẩm tốt, thấm mực nhanh, chất liệu tự nhiên - Chức năng: sử dụng cùng với máy đóng 10 số tự động - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng - Nsx: Đài Loan - Quy cách: 1 cái / hộp - Tiết kiệm hơn khi chọn mua theo nhóm - Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng trực tuyến - Vận chuyển miễn phí dựa trên giá trị đơn hàng - Mẫu ..
43,000 đ / vĩ

Đặt hàng  3922 5644          Fax  3922 5622          CSKH  093 860 1299

#{message}
#{time_ago}

OFFICEXINH.COM NHÀ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM CHUYÊN DỤNG.

Với uy tín và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối văn phòng phẩm, OFFICEXINH.COM là lựa chọn tin cậy của rất nhiều doanh nghiệm vừa và nhỏ khi có nhu cầu về đồ dùng văn phòng phẩm.Chúng tôi phân phối sản phẩm chính hãng, uy tín chất lượng. Tại OFFICEXINH.COM, quý doanh nghiệp có thể đặt các mặt hàng đa dạng từ thông dụng cho đến cao cấp, cũng như có rất nhiều các chương trình khuyến mãi hàng tháng. Bây giờ bạn có thể trãi nghiệm đạt hàng online thỏa thích, chính sách đặt hàng giá sỉ linh hoạt mà OFFICEXINH mang lại chỉ với 1 click chuột. Chúng tôi tự tin đem lại sự thoải mái nhất cho bạn khi mua hàng.

OFFICEXINH.COM CUNG CẤP CÁC MẶT HÀNG VĂN PHÒNG PHẨM ĐA DẠNG!

Officexinh phân phối nhiều mặt hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các công ty, cơ quan, trường học, cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm và không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm. Sản phẩm có mẫu mã đẹp, phong phú về kiểu dáng, màu sắc, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Đồ dùng văn phòng đa dạng chủng loại như: bút viết, tập sổ, bìa hồ sơ, khay đựng tài liệu, ghim kẹp, dao kéo, thước, bảng, băng keo, máy văn phòng, vệ sinh phẩm, gia dụng, mực in, và linh kiện máy tính… OFFICEXINH.COM sẽ gợi ý những mẫu văn phòng phẩm phù hợp với doanh nhiệp của bạn. Chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng với sự lựa chọn của mình bằng giá tốt nhất và chất lượng dịch vụ hoàn hảo.


PHONG CÁCH MUA SẮM HIỆN ĐẠI - THUẬN TIỆN, THANH TOÁN AN TOÀN - DỄ DÀNG! Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về các sản phẩm của chúng tôi vui lòng gọi ngay tới bộ phận chăm sóc khách hàng để được chúng tôi hỗ trợ tốt nhất cho bạn. Không còn lo lắng rằng bạn phải mua văn phàng phẩm ở đâu cho doanh nghiệp của mình nữa, vì OFFICEXINH.COM cung cấp một giải pháp đơn giản và tiết kiệm cho quý doanh nghiệp.Một vài thông tin và hình ảnh sản phẩm mang tính chất minh họa có thể thay đổi theo chính sách nhà sản xuất. Quý khác vui lòng tham khảo các quy định về vận chuyển và thanh toán trước khi đặt hàng. Quý khách đặt hàng trực tuyến để nhận ưu đãi mỗi ngày!


Văn phòng phẩm chuyên dụng dành cho trường học, tổ chức, doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Officexinh.com được vận hành bởi văn phòng phẩm Xương. - Mã số thuế: 03 01 94 79 97 - Giấy CNĐKDN: 0100967.BN/HKD - Ngày cấp: 24/05/2000
34 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM, Vietnam - Hổ trợ đặt hàng: 400 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5, Tp.HCM - Tel. (848) 3922 5644 , Fax. (848) 3922 5622
Officexinh ©2017 . All Rights Reserved

Đã đăng ký bộ công thương    facebook    Google+    Twitter    Youtube    Pinterest    Pinterest   LinkedIn