Văn phòng phẩm

Bấm kim, bấm lổ, băng keo, bảng, compa, con dấu, dao rọc, gáy lò xo, kéo, keo dán, kẹp acco, kẹp giấy, kim bấm, thước, văn phòng phẩm

Hiển thị: Danh sách Lưới

Bấm kim - 5270 - 10 tờ
Bấm kim 5270, Kw trio - Taiwan - Thân máy inox, dạng bấm, kim bấm no.10, bấm 10 tờ - Chức năng: lưu trữ chứng từ và tài liệu văn phòng - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Cái ..
20,000 đ / cái
Bấm kim - 5106 - 10 tờ
- Bấm kim 5106, Kw trio - Taiwan - Thân máy inox, dạng bấm, kim bấm no.10, bấm 10 tờ - Chức năng: lưu trữ chứng từ và tài liệu văn phòng - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Cái..
25,000 đ / cái
Bấm kim - ICON - 10 tờ
- Bấm kim ICON, Kanex - India - Thân máy inox, dạng bấm, kim bấm no.10, bấm 10 tờ - Chức năng: lưu trữ chứng từ và tài liệu văn phòng - Nsx: Ấn Độ - Đơn vị tính: Cái ..
25,000 đ / cái
Bấm kim - Max - 10 tờ
- Bấm kim no.10, Max - Japan - Thân máy inox, dạng bấm, kim bấm no.10, bấm 10 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: lưu trữ chứng từ và tài liệu văn phòng - Nsx: Nhật Bản - Đơn vị tính: Cái..
35,000 đ / cái
Bấm kim - Mapped - 20 tờ
- Bấm kim no.03, Mapped - Thân máy inox, dạng bấm, kim bấm no.03, bấm 20 tờ - Chức năng: lưu trữ chứng từ và tài liệu văn phòng - Nsx: Đức - Đơn vị tính: Cái..
45,000 đ / cái
Bấm kim - 5160 - 10 tờ
- Kềm bấm kim 5160, Kw trio - Taiwan - Thân máy inox, dạng tay cầm, kim bấm no.10, bấm 10 tờ - Chức năng: lưu trữ chứng từ và tài liệu văn phòng - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Cái..
75,000 đ / cái
Bấm kim - 5360 - 20 tờ
- Bấm kim 5360, Kw trio - Taiwan - Thân vỏ inox, dạng kềm bấm, kim bấm no.03, bấm 20 tờ - Chức năng: lưu trữ chứng từ và tài liệu văn phòng - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Cái ..
95,000 đ / cái
Bấm kim - 5900 - 25 tờ
- Bấm kim 5900, Kw trio - Taiwan - Đóng sách, thân máy inox, dạng bấm, chiều dài thân 30cm, bấm 25 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: lưu trữ tài liệu và chứng từ - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Cái..
150,000 đ / cái
Bấm kim - 45L - 25 tờ
- Bấm kim 45L, Kanex - India - Đóng sách, thân máy inox, dạng bấm, chiều dài thân 30cm, bấm 25 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: lưu trữ tài liệu và chứng từ - Nsx: Ấn Độ - Đơn vị tính: Cái..
160,000 đ / cái
Bấm kim - 50SA - 100 tờ
- Dập kim 50SA, Kw trio - Taiwan - Thân máy inox, dạng đẩy, bấm 100 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: lưu trữ tài liệu và chứng từ, đóng sách - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Cái..
270,000 đ / cái
Bấm kim - 50LA - 210 tờ
- Dập kim 50LA, Kw trio - Taiwan - Thân máy inox, dạng đẩy, bấm 210 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: lưu trữ tài liệu và chứng từ, đóng sách - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Cái..
350,000 đ / cái
Bấm kim - 5000 - 240 tờ
- Dập kim 5000, Kw trio - Taiwan - Thân máy inox, dạng đẩy, bấm 240 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: lưu trữ tài liệu và chứng từ, đóng sách - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính Cái ..
1,490,000 đ / cái
Dựa trên 1 đánh giá.
Bấm kim - 1213 - 100 tờ
- Dập kim 1213, Kanex - India - Thân máy inox, dạng đẩy, bấm 100 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: lưu trữ tài liệu và chứng từ, đóng sách - Nsx: Ấn Độ - Đơn vị tính: Cái ..
320,000 đ / cái
Bấm kim - 1224 - 240 tờ
- Dập kim 1224, Kanex - India - Thân máy inox, dạng đẩy, bấm 240 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: lưu trữ tài liệu và chứng từ, đóng sách - Nsx: Ấn Độ - Đơn vị tính: Cái ..
550,000 đ / cái
Bấm gổ - TS13H
- Súng bắn kim TS13H, Kanex - India - Thân máy inox, dạng tay cầm, bấm 240 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: lưu trữ chứng từ, tài liệu vào bề mặt cứng - Nsx: Ấn Độ - Đơn vị tính: Cái..
350,000 đ / cái
Gở kim - Kw trio
- Gở kim 508B, Kw trio - Taiwan - Thân vỏ inox, bảo vệ bề mặt giấy, chất lượng ưu việt - Chức năng: Tháo gở các loại kim bấm - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Cái..
10,000 đ / cái
Gở kim - Kanex
- Gở kim SR500, Kanex - India - Thân máy inox, dạng tay cầm, bảo vệ bề mặt giấy, chất lượng ưu việt - Chức năng: Tháo gở các loại kim bấm - Nsx: Ấn Độ - Đơn vị tính: Cái..
60,000 đ / cái
Bấm kim - Mini - 10 tờ
- Bấm kim mini, Kanex - India - Thân máy inox, dạng bấm, kim bấm no.10, bấm 10 tờ - Chức năng: lưu trữ chứng từ và tài liệu văn phòng - Nsx: Ấn Độ - Đơn vị tính: Cái..
19,000 đ / cái
Hiển thị: Danh sách Lưới

Bấm 2 lổ - 912 - 16 tờ
- Bấm 2 lổ 912, Kw trio - Taiwan - Thân máy inox, dạng đẩy, đục 2 lổ, thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chống trượt, bấm 16 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: bấm 2 lổ tài liệu, chứng từ - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Cái ..
47,000 đ / cái
Bấm 2 lổ - 978 - 30 tờ
- Dập 2 lổ 978, Kw trio - Taiwan - Thân máy inox, dạng đẩy, đục 2 lổ, thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chống trượt, bấm 30 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: bấm 2 lổ tài liệu, chứng từ - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Cái ..
90,000 đ / cái
Bấm 2 lổ - 9670 - 70 tờ
- Dập 2 lổ 9670, Kw trio - Taiwan - Thân máy inox, dạng đẩy, đục 2 lổ, thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chống trượt, bấm 70 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: bấm 2 lổ tài liệu, chứng từ - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Cái..
270,000 đ / cái
Bấm 2 lổ - 952 - 150 tờ
- Dập 2 lổ 952, Kw trio - Taiwan - Thân vỏ inox, đục 2 lổ, thước canh chỉnh mép giấy, đế cao su chống trượt, bấm 120 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: bấm 2 lổ tài liệu, chứng từ - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Cái..
850,000 đ / cái
Bấm 1 lổ - 97A0 - 8 tờ
- Kềm bấm lổ 97A0, Kw trio - Taiwan - Thân vỏ inox, đục 1 lổ, đế cao su chống trượt, bấm 8 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: bấm 1 lổ tài liệu, chứng từ - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Cái..
25,000 đ / cái
Bấm 1 lổ - SHP20 - 8 tờ
- Kềm bấm lổ SHP20, Kanex - India - Thân máy inox, dạng tay cầm, đục 1 lổ, đế cao su chống trượt, bấm 15 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: bấm 1 lổ tài liệu, chứng từ - Nsx: Ấn Độ - Đơn vị tính: Cái..
39,000 đ / cái
Bấm 3 lổ - 999 - 10 tờ
- Dập 3 lổ 999, Kw trio - Taiwan - Thân vỏ inox, đục 3 lổ, đế cao su chống trượt, bấm 10 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: Bấm 3 lổ chứng từ, tài liệu - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Cái ..
120,000 đ / cái
Bấm 3 lổ - 9630 - 30 tờ
- Dập 3 lổ 9630, Kw trio - Taiwan - Thân máy inox, dạng đẩy, đục 3 lổ, đế cao su chống trượt, bấm 30 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: Bấm 3 lổ chứng từ, tài liệu - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Cái..
380,000 đ / cái
Bấm 4 lổ - 999D - 10 tờ
- Dập 4 lổ 999D, Kw trio - Taiwan - Thân vỏ inox, đục 4 lổ, đế cao su chống trượt, bấm 10 tờ, chất lượng ưu việt - Chức năng: Bấm 4 lổ chứng từ, tài liệu - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Cái..
110,000 đ / cái
Bấm lổ da
- Bấm lổ da - Thân vỏ inox, đục 1 lổ, tay cầm, nhiều cở bấm, chất lượng ưu việt - Chức năng: bấm 1 lổ trên chất liệu da,bấm dây nịch - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Cái..
150,000 đ / cái
Hiển thị: Danh sách Lưới

Kéo nhỏ
- Kéo nhỏ - Taiwan - Thân dài 10cm, kéo văn phòng, tay cầm nhựa, lưỡi kéo bằng thép, chất lượng ưu việt - Chức năng: cắt giấy đa năng - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Cây ..
7,000 đ / cây
Kéo trung
- Kéo trung - Taiwan - Thân dài 15cm, kéo văn phòng, tay cầm nhựa, lưỡi kéo bằng thép, chất lượng ưu việt - Chức năng: cắt giấy đa năng - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Cây..
12,000 đ / cây
Kéo lớn
- Kéo lớn - Singapore - Thân dài 20cm, kéo văn phòng, tay cầm nhựa, lưỡi kéo bằng thép, chất lượng ưu việt - Chức năng: cắt giấy đa năng - Nsx: Singapore - Đơn vị tính: Cây ..
25,000 đ / cây
Kéo cắt chỉ
- Kéo cắt chỉ - Thân dài 10 cm, Dạng bóp, lưỡi kéo bằng thép, chất lượng ưu việt - Chức năng: cắt chỉ hay chi tiết nhỏ - Nsx: VIệt Nam - Đơn vị tính: Cây..
10,000 đ / cây
Dao rọc nhỏ
- Dao rọc nhỏ - Taiwan - Lưỡi dao bằng thép, nút bấm, chất lượng ưu việt - Chức năng: Cắt rọc chứng từ, tài liệu, hồ sơ, và bưu kiện - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Cây..
10,000 đ / cây
Dao rọc lớn
- Dao rọc lớn - Taiwan - Lưỡi dao bằng thép, nút bấm, chất lượng ưu việt - Chức năng: cắt rọc tài liệu, chứng từ, hồ sơ, bưu kiện - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Cây ..
20,000 đ / cây
Dao rọc nhỏ SDI
- Dao rọc nhỏ, SDI - Taiwan - Lưỡi dao bằng thép, nút bấm, chất lượng ưu việt - Chức năng: cắt rọc tài liệu, chứng từ, hồ sơ, bưu kiện - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Cây ..
15,000 đ / cây
Dao rọc lớn SDI
- Dao rọc lớn, SDI - Taiwan - Lưỡi dao bằng thép, nút bấm, chất lượng ưu việt - Chức năng: cắt rọc tài liệu, chứng từ, hồ sơ, bưu kiện - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Cây ..
25,000 đ / cây
Lưỡi dao lớn SDI
- Lưỡi dao lớn, SDI - Taiwan - Lưỡi dao bằng thép, có rãnh chia, chất lượng ưu việt - Chức năng: sử dụng cùng với các loại dao rọc lớn - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp (10 lưỡi) ..
28,000 đ / vĩ
Lưỡi dao nhỏ
- Lưỡi dao nhỏ - Lưỡi dao bằng thép, có rãnh chia, chất lượng ưu việt - Chức năng: sử dụng cùng với các loại dao rọc nhỏ - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp (10 lưỡi)..
10,000 đ / vĩ
Lưỡi dao lớn
- Lưỡi dao lớn - Lưỡi dao bằng thép, có rãnh chia, chất lượng ưu việt - Chức năng: sử dụng cùng với các loại dao rọc lớn - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp (10 lưỡi)..
15,000 đ / vĩ
Lưỡi dao nhỏ SDI
- Lưỡi dao nhỏ, SDI - Taiwan - Lưỡi dao bằng thép, có rãnh chia, chất lượng ưu việt - Chức năng: sử dụng cùng với các loại dao rọc nhỏ - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp (10 lưỡi) ..
18,000 đ / vĩ
Bàn cắt giấy A3
- Bàn cắt giấy A3 - 297mm x 420mm, lưỡi dao bằng thép, bề mặt gỗ, chân đế cao su chống trượt, nền kẻ ô ly - Chức năng: Cắt giấy, chứng từ, tài liệu, hồ sơ - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Bộ..
195,000 đ / cái
Bàn cắt giấy A4
- Bàn cắt giấy A4 - 210mm x 297mm, lưỡi dao bằng thép, bề mặt gỗ, chân đế cao su chống trượt, nền kẻ ô ly - Chức năng: Cắt giấy, chứng từ, tài liệu, hồ sơ - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Bộ..
170,000 đ / cái
Bàn cắt giấy A5
- Bàn cắt giấy A5 - 148mm x 210mm, lưỡi dao bằng thép, bề mặt gỗ, chân đế cao su chống trượt, nền kẻ ô ly - Chức năng: Cắt giấy, chứng từ, tài liệu, hồ sơ - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Bộ ..
150,000 đ / cái
Bàn cắt giấy A6
- Bàn cắt giấy A6 - 105mm x 148mm, lưỡi dao bằng thép, bề mặt gỗ, chân đế cao su chống trượt, nền kẻ ô ly - Chức năng: Cắt giấy, chứng từ, tài liệu, hồ sơ - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Bộ..
120,000 đ / cái
Tấm lót cắt
- Đế lót cắt - Bề mặt chắc, chống trượt, viền đo, phù hợp các kích cở giấy A2, A3, A4 - Chức năng: Làm đế lót cắt giấy - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Tấm ..
110,000 đ / tấm
Hiển thị: Danh sách Lưới

Kim bấm - no.10 - 10 tờ
- Kim bấm no.10, Kw trio - Taiwan - Thân sắt, chiều cao chân kim: 4mm, bấm 10 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với máy cùng loại - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp (1000 ghim) ..
4,000 đ / hộp
Kim bấm - no.03 - 20 tờ
- Kim bấm no.03, Kw trio - Taiwan - Thân sắt, chiều cao chân kim: 6mm, bấm 20 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với máy cùng loại - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp (1000 ghim) ..
7,000 đ / hộp
Kim bấm - 23/08 - 40 tờ
- Kim bấm 23/08, Kw trio - Taiwan - Thân sắt, chiều cao chân kim: 8mm, bấm 40 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với máy cùng loại - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp (1000 ghim) ..
14,000 đ / hộp
Kim bấm - 23/10 - 60 tờ
- Kim bấm 23/10, Kw trio - Taiwan - Thân sắt, chiều cao chân kim: 10mm, bấm 60 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với máy cùng loại - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp (1000 ghim) ..
17,000 đ / hộp
Kim bấm - 23/13 - 90 tờ
- Kim bấm 23/13, Kw trio - Taiwan - Thân sắt, chiều cao chân kim: 13mm, bấm 90 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với máy cùng loại - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp (1000 ghim) ..
18,000 đ / hộp
Kim bấm - 23/15 - 110 tờ
- Kim bấm 23/15, Kw trio - Taiwan - Thân sắt, chiều cao chân kim: 11mm, bấm 110 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với máy cùng loại - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp (1000 ghim) ..
20,000 đ / hộp
Kim bấm - 23/17 - 130 tờ
- Kim bấm 23/17, Kw trio - Taiwan - Thân sắt, chiều cao chân kim: 17mm, bấm 130 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với máy cùng loại - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp (1000 ghim) ..
25,000 đ / hộp
Kim bấm - 23/20 - 160 tờ
- Kim bấm 23/20, Kw trio - Taiwan - Thân sắt, chiều cao chân kim: 20mm, bấm 160 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với máy cùng loại - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp (1000 ghim) ..
27,000 đ / hộp
Kim bấm - 23/23 - 190 tờ
- Kim bấm 23/23, Kw trio - Taiwan - Thân sắt, chiều cao chân kim: 23mm, bấm 190 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với máy cùng loại - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp (1000 ghim) ..
30,000 đ / hộp
Hiển thị: Danh sách Lưới

Kẹp acco nhựa
- Kẹp Acco, Surmark - Singapore - Thân vỏ nhựa, nhiều màu, vòng cài, 2 lổ, chất lượng ưu việt - Chức năng: sử dụng cùng với bìa Acco trong việc lưu trữ chứng từ, tài liệu - Nsx: Singapore - Đơn vị tính: Hộp (50 cái)..
20,000 đ / hộp
Kẹp acco sắt
- Kẹp Acco, SDI - Taiwan - Thân sắc, vòng cài, 2 lổ, chất lượng ưu việt - Chức năng: sử dụng cùng với bìa Acco trong việc lưu trữ chứng từ, tài liệu - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp (50 cái)..
25,000 đ / hộp
Ghim giấy đầu tròn
- Ghim giấy - Kẹp giấy đầu tròn, thân vỏ inox, kẹp 10 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Hộp (30 cái)..
3,000 đ / hộp
Ghim giấy tam giác
- Ghim giấy - Kẹp giấy tam giác, inox, kẹp 10 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Hộp (30 cái)..
3,000 đ / hộp
Ghim giấy màu
- Ghim giấy - Kẹp giấy đầu tròn, thân vỏ inox, thân màu, kẹp 10 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Hộp (30 cái)..
3,000 đ / bịch
Đinh ấn màu
- Đinh ghim - Đinh ấn, thân vỏ nhựa, đầu ghim kim loại, đầu ghim sắt, nhiều màu - Chức năng: ghim chứng từ, tài liệu, hồ sơ trên bề mặt gỗ mềm hay bảng nhung - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Hộp (30 cái)..
5,000 đ / hộp
Đinh ấn tròn
- Đinh ghim - Đinh ấn đầu tròn, đầu ghim sắt - Chức năng: ghim chứng từ, tài liệu, hồ sơ trên bề mặt gỗ mềm hay bảng nhung - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Hộp (30 cái)..
10,000 đ / hộp
Đinh ghim
- Đinh ghim - Đinh ấn, chất liệu sắt - Chức năng: ghim chứng từ, tài liệu, hồ sơ trên bề mặt gỗ mềm hay bảng nhung - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Hộp (30 cái)..
10,000 đ / hộp
Kẹp bướm màu
- Kẹp bướm - Taiwan - Độ rộng từ 15mm - 51mm, Kẹp giấy màu, kẹp 80 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp (12 cái) ..
15,000 đ / hộp
Kẹp bướm 15mm
- Kẹp bướm - Taiwan - 15mm, kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 50 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp (12 cái)..
5,000 đ / hộp
Kẹp bướm 19mm
- Kẹp bướm - Taiwan - 19mm, kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 80 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp (12 cái)..
6,000 đ / hộp
Kẹp bướm 25mm
- Kẹp bướm - Taiwan - 25mm, kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 100 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp (12 cái)..
7,000 đ / hộp
Kẹp bướm 32mm
- Kẹp bướm - Taiwan - 32mm, kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 150 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp (12 cái) ..
10,000 đ / hộp
Kẹp bướm 41mm
- Kẹp bướm - Taiwan - 41mm, kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 180 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp (12 cái) ..
20,000 đ / hộp
Kẹp bướm 51mm
- Kẹp bướm - Taiwan - 51mm, kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 200 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp (12 cái)..
25,000 đ / hộp
Kẹp sắt nhỏ
- Kẹp sắt - Taiwan - Thân sắt, loại nhỏ, kẹp 50 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Bịch (10 cái)..
15,000 đ / bịch
Kẹp sắt trung
- Kẹp sắt - Taiwan - Thân sắt, loại trung, kẹp 100 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Bịch (10 cái)..
25,000 đ / bịch
Kẹp sắt lớn
- Kẹp sắt - Taiwan - Thân sắt, loại lớn, kẹp 200 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Bịch (10 cái)..
35,000 đ / bịch
Lò xo nhựa 6
- Gáy lò xo 6 - Đường kính 6mm, nhựa, lưu trữ 30 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cái (Hộp: 200 cái) ..
1,000 đ / cái
Lò xo nhựa 8
- Gáy lò xo 8 - Đường kính 8mm, nhựa, lưu trữ 45 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cái (Hộp: 200 cái) ..
1,200 đ / cái
Lò xo nhựa 10
- Gáy lò xo 10 - Đường kính 10mm, nhựa, lưu trữ 65 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cái (Hộp: 100 cái) ..
1,500 đ / cái
Lò xo nhựa 12
- Gáy lò xo 12 - Đường kính 12mm, nhựa, lưu trữ 105 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cái (Hộp: 100 cái) ..
1,700 đ / cái
Lò xo nhựa 14
- Gáy lò xo 14 - Đường kính 14mm, nhựa, lưu trữ 125 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cái (Hộp: 100 cái) ..
2,000 đ / cái
Lò xo nhựa 16
- Gáy lò xo 16 - Đường kính 16 mm, nhựa, lưu trữ 135 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cái (Hộp: 100 cái) ..
2,300 đ / cái
Lò xo nhựa 20
- Gáy lò xo 20 - Đường kính 20mm, nhựa, lưu trữ 170 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cái (Hộp: 50 cái) ..
3,000 đ / cái
Lò xo nhựa 22
- Gáy lò xo 22 - Đường kính 22mm, nhựa, lưu trữ 195 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cái (Hộp: 50 cái) ..
3,300 đ / cái
Lò xo nhựa 25
- Gáy lò xo 25 - Đường kính 25mm, nhựa, lưu trữ 220 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Nsx: Việt Nam - Cái (Hộp: 50 cái) ..
3,500 đ / cái
Lò xo nhựa 28
- Gáy lò xo 28 - Đường kính 28mm, nhựa, lưu trữ 240 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cái (Hộp: 50 cái) ..
3,800 đ / cái
Lò xo nhựa 32
- Gáy lò xo 32 - Đường kính 32mm, nhựa, lưu trữ 300 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cái (Hộp: 50 cái) ..
4,000 đ / cái
Lò xo nhựa 38
- Gáy lò xo 38 - Đường kính 38mm, nhựa, lưu trữ 350 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cái (Hộp: 40 cái) ..
4,800 đ / cái
Lò xo nhựa 44
- Gáy lò xo 44 - Đường kính 44mm, nhựa, lưu trữ 500 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cái (Hộp: 50 cái) ..
5,000 đ / cái
Lò xo nhựa 51
- Gáy lò xo 51 - Đường kính 51mm, nhựa, lưu trữ 550 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng sách - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cái (Hộp: 50 cái) ..
6,000 đ / cái
Lò xo kẽm 6
- Gáy lò xo kẽm 6 - Đường kính 6mm, dạng kẽm, lưu trữ 50 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng lò xo kẽm - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Hộp (100 cái)..
120,000 đ / cái
Lò xo kẽm 8
- Gáy lò xo kẽm 8 - Đường kính 8mm, dạng kẽm, lưu trữ 80 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng lò xo kẽm - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Hộp (100 cái)..
150,000 đ / cái
Lò xo kẽm 10
- Gáy lò xo kẽm 10 - Đường kính 10mm, dạng kẽm, lưu trữ 100 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng lò xo kẽm - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Hộp (100 cái)..
170,000 đ / cái
Lò xo kẽm 12
- Gáy lò xo kẽm 12 - Đường kính 12mm, dạng kẽm, lưu trữ 130 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng lò xo kẽm - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Hộp (100 cái)..
250,000 đ / cái
Lò xo kẽm 14
- Gáy lò xo kẽm 14 - Đường kính 14mm, dạng kẽm, lưu trữ 150 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng lò xo kẽm - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Hộp (100 cái)..
280,000 đ / cái
Lò xo kẽm 16
- Gáy lò xo kẽm 16 - Đường kính 16mm, dạng kẽm, lưu trữ 180 tờ - Chức năng: sử dụng cùng với các dòng máy đóng lò xo kẽm - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Hộp (100 cái)..
350,000 đ / cái
Hiển thị: Danh sách Lưới

Băng keo trong mini
- Băng keo trong mini - 2.5 cm, 80 yards, băng keo văn phòng, chất liệu OPP, dán 1 mặt, chống thấm, lõi nhỏ - Chức năng: dán bưu kiện, vật liệu giấy và bề mặt nhẵn - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cuộn..
3,000 đ / cuộn
Băng keo trong 1.2f
- Băng keo trong - 1.2 cm, 80 yards, băng keo văn phòng, chất liệu OPP, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao - Chức năng: dán thùng, bưu kiện, vật liệu giấy và bề mặt nhẵn - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cuộn..
3,000 đ / cuộn
Băng keo trong 2.5f
- Băng keo trong - 2.5 cm, 80 yards, băng keo văn phòng, chất liệu OPP, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao - Chức năng: dán thùng, bưu kiện, vật liệu giấy và bề mặt nhẵn - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cuộn ..
10,000 đ / cuộn
Băng keo trong 5f
- Băng keo trong - Chiều rộng: 5 cm, 80 yards, băng keo văn phòng, chất liệu OPP, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao - Chức năng: dán thùng, bưu kiện, vật liệu giấy và bề mặt nhẵn - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cuộn ..
15,000 đ / cuộn
Băng keo đục
- Băng keo dán thùng - Chiều rộng: 5 cm, băng keo văn phòng, nhựa polyme đục, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao - Chức năng: dán thùng, bưu kiện, vật liệu giấy và bề mặt nhẵn - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cuộn ..
15,000 đ / cuộn
Băng keo si xanh dương
- Băng keo si màu - Nền xanh dương, nhựa dẻo, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao - Chức năng: dán kim loại, nhựa cứng, lõi sách, và bề mặt phẳng - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cuộn..
12,000 đ / cuộn
Băng keo si vàng
- Băng keo si màu - Nền vàng, nhựa dẻo, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao - Chức năng: dán kim loại, nhựa cứng, lõi sách, và bề mặt phẳng - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cuộn..
12,000 đ / cuộn
Băng keo si đỏ
- Băng keo si màu - Nền đỏ, nhựa dẻo, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao - Chức năng: dán kim loại, nhựa cứng, lõi sách, và bề mặt phẳng - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cuộn..
12,000 đ / cuộn
Băng keo si xanh lá
- Băng keo si màu - Nền xanh lá, nhựa dẻo, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao - Chức năng: dán kim loại, nhựa cứng, lõi sách, và bề mặt phẳng - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cuộn..
12,000 đ / cuộn
Băng keo si đen
- Băng keo si màu - Nền đen, nhựa dẻo, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao - Chức năng: dán kim loại, nhựa cứng, lõi sách, và bề mặt phẳng - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cuộn..
12,000 đ / cuộn
Băng keo 2 mặt 0.5f
- Băng keo 2 mặt - Chiều rộng: 0.5 cm, dán 2 mặt, độ dính cao - Chức năng: dán nối hai mặt phẳng - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cuộn..
2,000 đ / cuộn
Băng keo 2 mặt 1.2f
- Băng keo 2 mặt - Chiều rộng: 1.2 cm, dán 2 mặt, độ dính cao - Chức năng: dán nối hai mặt phẳng - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cuộn ..
4,000 đ / cuộn
Băng keo 2 mặt 2.5f
- Băng keo 2 mặt - Chiều rộng: 2.5 cm, dán 2 mặt, độ dính cao - Chức năng: dán nối hai mặt phẳng - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cuộn ..
7,000 đ / cuộn
Băng keo 2 mặt 5f
- Băng keo 2 mặt - Chiều rộng: 5 cm, dán 2 mặt, độ dính cao - Chức năng: dán nối hai mặt phẳng - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cuộn ..
10,000 đ / cuộn
Băng keo giấy 1.5f
- Băng keo giấy - Chiều rộng: 1.5 cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh - Chức năng: tạo nhãn ghi chú bề mặt dán - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cuộn ..
4,000 đ / cuộn
Băng keo giấy 2.5f
- Băng keo giấy - Chiều rộng: 2.5 cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh - Chức năng: tạo nhãn ghi chú bề mặt dán - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cuộn ..
7,000 đ / cuộn
Băng keo giấy 5f
- Băng keo giấy - Chiều rộng: 5 cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh - Chức năng: tạo nhãn ghi chú bề mặt dán - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cuộn ..
12,000 đ / cuộn
Cắt keo cầm tay
- Cắt keo tay cầm - Thân vỏ inox, chất lượng ưu việt, lưỡi răng thép, sử dụng cùng với băng keo 5F - Chức năng: tạo lớp cắt trên dãy băng keo dán - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cái..
20,000 đ / cái
Cắt keo nhỏ
- Cắt keo nhỏ - Cắt keo để bàn, đế cao su chống trượt, sử dụng cùng với băng keo mini - Chức năng: tạo dãy băng keo dán theo kích thước tùy chọn - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cây ..
15,000 đ / cái
Cắt keo trung
- Cắt keo trung - Cắt keo để bàn, đế cao su chống trượt, sử dụng cùng với băng keo 1.2F - Chức năng: tạo dãy băng keo dán theo kích thước tùy chọn - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cái ..
45,000 đ / cái
Băng keo sốp
- Băng keo sốp - Tấm đệm trắng, giảm sốc, dán 2 mặt, độ dính cao - Chức năng: kính, dán tường, và bề mặt phẳng - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cuộn..
15,000 đ / cuộn
Băng keo sốp đen
- Băng keo sốp - Tấm đệm đen, giảm sốc, dán 2 mặt, độ dính cao - Chức năng: kính, dán tường, và bề mặt phẳng - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cuộn..
20,000 đ / cuộn
Băng keo vải
- Băng keo vải - Chiều rộng: 5 cm, độ dính cao, dán 1 mặt, chất liệu vải sợi - Chức năng: dán thùng, bưu kiện, và bề mặt cần độ chịu lực cao - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cuộn..
30,000 đ / cuộn
Băng keo vải đen
- Băng keo vải đen - Chiều rộng: 5 cm, độ dính cao, dán 1 mặt, chất liệu vải sợi - Chức năng: dán thùng, bưu kiện, và bề mặt cần độ chịu lực cao - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cuộn..
35,000 đ / cuộn
Băng keo vải bạc
- Băng keo vải bạc - Chiều rộng: 5 cm, độ dính cao, dán 1 mặt, chất liệu vải sợi - Chức năng: dán thùng, bưu kiện, và bề mặt cần độ chịu lực cao - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cuộn..
35,000 đ / cuộn
Băng keo điện
- Băng keo điện - Nền đen, nhựa dẻo, dán 1 mặt, chống thấm, chống giật, độ dính cao - Chức năng: dán nối dây dẫn điện và thiết bị điện tử - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cuộn..
7,000 đ / cuộn
Băng keo dán tiền
- Băng keo dán tiền, Scotch - USA - Nền trong, dán 1 mặt, giảm độ phản quang, chống thấm, độ dính cao - Chức năng: dán tiền, tài liệu, và hóa đơn - Nsx: Mỹ - Đơn vị tính: Cuộn..
45,000 đ / cuộn
Băng keo bấm giá
- Băng keo bấm giá - Chiều rộng: 1.5 cm, chất liệu giấy, dán 1 mặt, thấm mực nhanh - Chức năng: sử dụng cùng máy bấm giá để tạo nhãn - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cây (10 cuộn)..
4,000 đ / cuộn
Film quấn hàng
- Film quấn hàng - Chất liệu polyme, chiều rộng 80 cm, bề mặt dày, chất lượng ưu việt - Chức năng: gia cố và đóng gói vật phẩm nặng - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cuộn ..
130,000 đ / cuộn
Ruban Kola
- Ruban chữ nổi, Kola, Korea - Màng nhựa cứng, có lớp dán, nhiều màu - Chức năng: Phụ kiện cho máy bấm chữ nổi - Nsx: Hàn Quốc - Đơn vị tính: Hộp..
25,000 đ / cuộn
Vòng gia cố
- Vòng gia cố - Bền chắc, dán 1 mặt, độ dính cao - Chức năng: gia cố bìa lổ - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Hộp..
25,000 đ / hộp
Hiển thị: Danh sách Lưới

Keo dán lỏng
- Keo dán lỏng - Độ dính cao, mau khô, hương thơm nhẹ, chất liệu tự nhiên - Chức năng: dán phong bì, nhãn, hay tem thưmác - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Chai..
3,000 đ / chai
Keo khô
- Keo dán khô - Korea - Dạng ống vặn có nắp, keo khô, độ dính cao, hương thơm nhẹ, chất liệu tự nhiên - Chức năng: dán phong bì, nhãn, hay tem thưmác - Nsx: Hàn Quốc - Đơn vị tính: Ống..
6,000 đ / ống
Keo dán 502
- Keo dán 502 - Dạng keo lỏng, siêu dính, mau khô - Chức năng: dán nối bề mặt cứng - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Ống..
10,000 đ / chai
Stick tack
- Stick tack, Suremark - Singapore - Chất liệu cao su, nhựa dán, dán 2 mặt, sử dụng nhiều lần, tiện dụng - Chức năng: dán phong bì, nhãn, hay tem thưmác - Nsx: Singapore - Đơn vị tính: Hộp ..
40,000 đ / vĩ
Keo ống
- Keo thanh - Chiều dài: 20cm, chất liệu cao su tự nhiên, độ dính cao - Chức năng: dán nối vật dụng đa năng sử dụng cùng với súng bắn keo - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Chai..
3,000 đ / cây
Keo xịt
- Keo xịt 3M - USA - Thân vỏ nhôm, có nắp đậy, đẩy keo bằng khí nén, siêu dính, chất lượng ưu việt, cách điện và nhiệt tốt - Chức năng: tạo lớp keo dính kết nối hai bề mặt - Nsx: Hoa Kỳ - Đơn vị tính: Chai..
190,000 đ / chai
Súng bắn keo
- Súng bắn keo - Sử dụng nhiệt năng, tăng độ bền bề mặt dán, dây gắm, 220V - Chức năng: dán nối vật dụng đa năng bằng keo thanh - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Bộ..
55,000 đ / cái
Hiển thị: Danh sách Lưới

Thước dẻo 20 cm
- Thước mica - Kích thước: 20 cm, nhựa dẻo, nền trong, đơn vị đo cm, inch - Chức năng: Đo đạc kích thước vật thể đa năng - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cây..
4,000 đ / cây
Thước dẻo 30 cm
- Thước dẻo - Kích thước: 30 cm, nhựa dẻo, nền trong, đơn vị đo cm, inch - Chức năng: Đo đạc kích thước vật thể đa năng - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cây..
5,000 đ / cây
Thước mica 20cm
- Thước mica - Kích thước 20 cm, mica, nền trong, đơn vị đo cm, inch - Chức năng: Đo đạc kích thước vật thể đa năng - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cây..
4,000 đ / cây
Thước mica 30cm
- Thước mica - Kích thước 30 cm, mica, nền trong, đơn vị đo cm, inch - Chức năng: Đo đạc kích thước vật thể đa năng - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cây..
5,000 đ / cây
Thước sắt
- Thước sắt - Taiwan - Thân thép dẻo, kích thước chuẩn, đơn vị đo cm và inch, chất lượng ưu việt - Chức năng: Đo đạc kích thước vật thể đa năng - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Cây ..
15,000 đ / cây
Thước đo độ
- Thước đo độ - Kích thước 10 cm, 180 độ, nhựa trong, đơn vị đo cm - Chức năng: Đo đạc kích thước góc cạnh - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Bộ..
5,000 đ / cây
Thước êke
- Thước ê ke - Kích thước: 15 cm, thước 90 độ, nhựa trong, đơn vị đo cm - Chức năng: Đo đạc kích thước góc cạnh - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Bộ..
5,000 đ / cây
Thước kéo
- Thước kéo - Taiwan - Dây thép dạng kéo, nút cài, tự động quấn, nhiều kích thước, đơn vị đo cm, inch - Chức năng: Đo đạc kích thước vật thể đa năng, đo phong thủy - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Bộ..
75,000 đ / cái
Thước kéo dây
- Thước kéo dây - Taiwan - Dây thép dạng kéo, nút cài, tay quay, tự động quấn, nhiều kích thước, đơn vị đo cm, inch - Chức năng: Đo đạc kích thước vật thể đa năng - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Bộ..
200,000 đ / cái
Thước chữ - 25cm
- Thước chữ, Koh I Noor - Tiệp Khắc - Kích thước: 25 cm, Màu khói, nhựa mica trong, ký tự ABC, đơn vị đo cm va inch - Chức năng: tạo mẫu chữ, đo đạc kích thước - Nsx: Tiệp Khắc - Đơn vị tính: Cây..
23,000 đ / cây
Thước chữ - 35cm
- Thước chữ, Koh I Noor - Tiệp Khắc - Kích thước: 35 cm, Màu khói, nhựa mica trong, ký tự ABC, đơn vị đo cm va inch - Chức năng: tạo mẫu chữ, đo đạc kích thước - Nsx: Tiệp Khắc - Đơn vị tính: Cây..
25,000 đ / cây
Thước chữ - 50cm
- Thước chữ, Koh I Noor - Tiệp Khắc - Kích thước: 50 cm, Màu khói, nhựa mica trong, ký tự ABC, đơn vị đo cm va inch - Chức năng: tạo mẫu chữ, đo đạc kích thước - Nsx: Tiệp Khắc - Đơn vị tính: Cây..
28,000 đ / cây
Thước chữ - 75cm
- Thước chữ, Koh I Noor - Tiệp Khắc - Kích thước: 75 cm, Màu khói, nhựa mica trong, ký tự ABC, đơn vị đo cm va inch - Chức năng: tạo mẫu chữ, đo đạc kích thước - Nsx: Tiệp Khắc - Đơn vị tính: Cây..
30,000 đ / cây
Thước cong
- Thước cong, Koh I Noor - Tiệp Khắc - Màu khói, nhựa mica trong - Chức năng: tạo đường cong trong thiết kế, xây dựng, hay mỹ thuật - Nsx: Tiệp Khắc - Đơn vị tính: Bộ (3 cây)..
60,000 đ / cây
Thước bộ tròn
- Thước bộ tròn, Koh I Noor - Tiệp Khắc - Màu khói, nhựa mica trong, đơn vị đo cm, inch - Chức năng: - Màu khói, nhựa mica trong, đơn vị đo cm, inch - Nsx: Tiệp Khắc - Đơn vị tính: Bộ (1 cây)..
36,000 đ / cây
Thước dây
- Thước dây - Kích thước: 200 cm, nhựa dẻo, nền màu, đơn vị đo cm - Chức năng: Đo đạc kích thước vật thể đa năng - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cuộn..
10,000 đ / sợi
Compa chì bấm
- Compa chì bấm - Taiwan - Thân vỏ inox, bút chì bấm liền thân - Chức năng: tạo đường tròn, đường cong kỹ thuật - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Cây..
25,000 đ / cây
Compa kỹ thuật
- Compa kỹ thuật, SDI - Taiwan - Thân vỏ inox, khay kẹp bút chì - Chức năng: tạo đường tròn, đường cong kỹ thuật - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Cây..
50,000 đ / cây
Hiển thị: Danh sách Lưới

Dây thun mini
- Dây thun mini - Chất liệu cao su tự nhiên, thân vừa, nền vàng, bán kính nhỏ - Chức năng: gia cố và đóng gói vật dụng - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Bịch (1/2 kg)..
35,000 đ / bịch
Dây thun lớn
- Dây thun lớn - Chất liệu cao su tự nhiên, thân vừa, nền vàng, bán kính rộng - Chức năng: gia cố và đóng gói vật dụng - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Bịch (1/2 kg)..
35,000 đ / bịch
Dây thun gàng
- Dây thun gàng - Chất liệu cao su tự nhiên, móc cài inox, độ co giãn tốt, chất lượng ưu việt - Chức năng: gia cố và đóng gói vật phẩm nặng - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Sợi..
10,000 đ / sợi
Dây nylong
- Dây nylông - Chất liệu nhựa tự nhiên, màu dây sáng trong, chất lượng ưu việt - Chức năng: gia cố và đóng gói vật phẩm - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cuộn..
6,000 đ / cuộn
Nơ gói quà
- Nơ gói quà - Ruban gói quà, nền hoa văn, sợi vải bóng - Chức năng: thiết kế mỹ thuật, trang trí quà tặng - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cuộn ..
5,000 đ / cái
Ruban gói quà
- Ruban gói quà - Nhiều màu sắc, nền hoa văn, sợi vải bóng - Chức năng: thiết kế mỹ thuật, trang trí quà tặng - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cuộn ..
15,000 đ / cuộn
Dây nhựa rút
- Dây nhựa rút - Thân dây có rãnh bám, chất liệu tự nhiên, chất lượng ưu việt - Chức năng: gia cố và đóng gói bao bì sản phẩm - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Bịch ..
35,000 đ / bịch
Ty móc tròn
- Dây nhựa rút - Thân dây dạng bi tròn,chất liệu tự nhiên, chất lượng ưu việt - Chức năng: gia cố và đóng gói bao bì sản phẩm - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Bịch..
20,000 đ / hộp
Ty móc ngang
- Dây bấm giá - Thân dây nhựa, 3 - 5 - 7 inches, chất liệu tự nhiên, chất lượng ưu việt - Chức năng: tạo vòng nối bản giá, nhãn hiệu với sản phẩm - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Hộp..
80,000 đ / hộp
Súng bắn ti
- Súng bắn ti - Thân vỏ nhựa, tự động, độ chính xác cao - Chức năng: tạo vòng liên kết tem giá và sản phẩm - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Bộ..
70,000 đ / cái
Dây thừng nhỏ
- Dây thừng nhỏ - Bán kính dây nhỏ, chất liệu sợi tự nhiên, chất lượng ưu việt - Chức năng: đóng gói, gia cố và nâng kéo vật phẩm nặng - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Mét..
2,000 đ / mét
Dây thừng trung
- Dây thừng trung - Bán kính dây vừa, chất liệu sợi tự nhiên, chất lượng ưu việt - Chức năng: đóng gói, gia cố và nâng kéo vật phẩm nặng - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Mét..
5,000 đ / mét
Dây thừng lớn
- Dây thừng lớn - Bán kính dây lớn, chất liệu sợi tự nhiên, chất lượng ưu việt - Chức năng: đóng gói, gia cố và nâng kéo vật phẩm nặng - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Mét..
8,000 đ / mét
Móc cài
- Móc cài - Thân móc kim loại, dạng móc gài, lực kéo 5 kg - Chức năng: gia cố, nâng kéo vật dụng cá nhân, móc khóa dã ngoại - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cái..
*** / cái
Hiển thị: Danh sách Lưới

Mực dấu Shiny xanh
- Mực tampon, Shiny - Taiwan - Mực xanh, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Chức năng: Bổ sung mực cho các loại tampon và con dấu tự động - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp ..
37,000 đ / chai
Mực dấu Shiny đỏ
- Mực tampon, Shiny - Taiwan - Mực đỏ, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Chức năng: Bổ sung mực cho các loại tampon và con dấu tự động - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp ..
37,000 đ / chai
Mực dấu Shiny đen
- Mực tampon, Shiny - Taiwan - Mực đen, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Chức năng: Bổ sung mực cho các loại tampon và con dấu tự động - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp ..
37,000 đ / chai
Mực dấu Horse xanh
- Mực dấu, Horse - Thailand - Màu mực xanh, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Chức năng: Bổ sung mực cho các loại tampon - Nsx: Thái Lan - Đơn vị tính: Hộp..
10,000 đ / chai
Mực dấu Horse đỏ
- Mực dấu, Horse - Thailand - Mực đỏ, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Chức năng: Bổ sung mực cho các loại tampon - Nsx: Thái Lan - Đơn vị tính: Hộp..
10,000 đ / chai
Mực dấu Horse đen
- Mực dấu, Horse - Thailand - Mực đen, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Chức năng: Bổ sung mực cho các loại tampon - Nsx: Thái Lan - Đơn vị tính: Hộp..
10,000 đ / chai
Mực dấu si Shiny xanh
- Mực dấu si, Shiny - Taiwan - Màu mực xanh, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Chức năng: Bổ sung mực cho các loại tampon và con dấu tự động - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp..
65,000 đ / chai
Mực dấu si Shiny đỏ
- Mực dấu si, Shiny - Taiwan - Mực đỏ, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Chức năng: Bổ sung mực cho các loại tampon và con dấu tự động - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp..
65,000 đ / chai
Mực dấu si Shiny đen
- Mực dấu đen, Shiny - Taiwan - Mực đen, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Chức năng: Bổ sung mực cho các loại tampon và con dấu tự động - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp..
65,000 đ / chai
Mực dấu Kw trio
- Mực dấu, Kw trio - Taiwan - Màu mực xanh, thấm hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô, nguyên liệu tự nhiên - Chức năng: Bổ sung mực cho các loại tampon và con dấu tự động - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp ..
35,000 đ / chai
Mực dấu bấm giá
- Mực dấu bấm giá - Mực đen, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh - Chức năng: Cung cấp mực cho các loại máy bấm giá - Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cái..
10,000 đ / cái
Tampon đóng dấu
- Tampon - Mực đen, hộp kim loại có nắp đậy, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh - Chức năng: Cung cấp mực cho các loại con dấu - Nsx: Thái Lan - Đơn vị tính: Hộp ..
40,000 đ / cái
Tampon Shiny
- Tampon, Shiny - Taiwan - Hộp kim loại có nắp đậy, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh - Chức năng: Cung cấp mực cho các loại con dấu - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp ..
40,000 đ / cái
Tampon Horse xanh
- Tampon, Horse - Thailand - Màu mực xanh, hộp kim loại có nắp đậy, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh - Chức năng: Cung cấp mực cho các loại con dấu - Nsx: Thái Lan - Đơn vị tính: Hộp..
25,000 đ / cái
Tampon Horse đỏ
- Tampon, Horse - Thailand - Mực đỏ, hộp kim loại có nắp đậy, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh - Chức năng: Cung cấp mực cho các loại con dấu - Nsx: Thái Lan - Đơn vị tính: Hộp..
25,000 đ / cái
Tampon Horse đen
- Tampon, Horse - Thailand - Mực đen, hộp kim loại có nắp đậy, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh - Chức năng: Cung cấp mực cho các loại con dấu - Nsx: Thái Lan - Đơn vị tính: Hộp..
25,000 đ / cái
Tampon Artline xanh
- Tampon, Shiny - Taiwan - Vỏ nhựa, thấm mực nhanh, giử ẩm tốt, nhiều kích cở - Chức năng: Cung cấp mực cho các loại con dấu tự động cúng hiệu - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp..
40,000 đ / cái
Tampon Artline đỏ
- Tampon, Artline, Japan - Mực đỏ, hộp kim loại có nắp đậy, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh - Chức năng: Cung cấp mực cho các loại con dấu - Nsx: Nhật Bản - Đơn vị tính: Hộp..
40,000 đ / cái
Tampon Artline đen
- Tampon, Artline, Japan - Mực đen, hộp kim loại có nắp đậy, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh - Chức năng: Cung cấp mực cho các loại con dấu - Nsx: Nhật Bản - Đơn vị tính: Hộp..
40,000 đ / cái
Tampon Artline trắng
- Tampon, Artline, Japan - Chưa lưu mực , hộp kim loại có nắp đậy, giử ẩm tốt, thấm mực nhanh - Chức năng: Cung cấp mực cho các loại con dấu - Nsx: Nhật Bản - Đơn vị tính: Hộp..
40,000 đ / cái
Con dấu mẫu
- Đóng dấu tự động, Shiny- Taiwan - Nội dung sẵn có, thân vỏ nhựa, tích hợp tampon, tự động tra mực - Chức năng: tạo nội dung theo mẫu con dấu - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp..
50,000 đ / cái
Đóng dấu Shiny 1 dòng
- Đóng dấu tự động, Shiny - Taiwan - 1 dòng nội dung, thân vỏ nhựa, tích hợp tampon, tự động tra mực - Chức năng: tạo nội dung theo mẫu con dấu - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính Hộp ..
50,000 đ / cái
Đóng dấu Shiny 2 dòng
- Đóng dấu tự động, Shiny - Taiwan - 2 dòng nội dung, thân vỏ nhựa, tích hợp tampon, tự động tra mực - Chức năng: tạo nội dung theo mẫu con dấu - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp ..
60,000 đ / cái
Đóng dấu Shiny 3 dòng
- Đóng dấu tự động, Shiny - Taiwan - 3 dòng nội dung, thân vỏ nhựa, tích hợp tampon, tự động tra mực - Chức năng: tạo nội dung theo mẫu con dấu - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp ..
110,000 đ / cái
Đóng dấu Shiny 4 dòng
- Đóng dấu tự động, Shiny - Taiwan - 4 dòng nội dung, thân vỏ nhựa, tích hợp tampon, tự động tra mực - Chức năng: tạo nội dung theo mẫu con dấu - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp ..
145,000 đ / cái
Đóng dấu Shiny 5 dòng
- Đóng dấu tự động, Shiny - Taiwan - 5 dòng nội dung, thân vỏ nhựa, tích hợp tampon, tự động tra mực - Chức năng: tạo nội dung theo mẫu con dấu - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp ..
250,000 đ / cái
Đóng 6 số tự động
- Đóng số tự động, Kw trio - Taiwan - Đóng 6 số, thân vỏ inox, tích hợp tampon, tự động tạo số, tùy chỉnh dễ dàng - Chức năng: tạo liên tục số thứ tự - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp ..
450,000 đ / cái
Đóng 8 số tự động
- Đóng số tự động, Kw trio - Taiwan - Đóng 8 số, thân vỏ inox, tích hợp tampon, tự động tạo số, tùy chỉnh dễ dàng - Chức năng: tạo liên tục số thứ tự - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp ..
600,000 đ / cái
Đóng 10 số tự động
- Đóng số tự động, Kw trio - Taiwan - Đóng 10 số, thân vỏ inox, tích hợp tampon, tự động tạo số, tùy chỉnh dễ dàng - Chức năng: tạo liên tục số thứ tự - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp ..
800,000 đ / cái
Tampon Kw - 6 số
- Tampon, Kw trio - Taiwan - Giử ẩm tốt, thấm mực nhanh, chất liệu tự nhiên - Chức năng: sử dụng cùng với máy đóng 6 số tự động - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Vỉ (3 tampon)..
43,000 đ / vĩ
Tampon Kw - 8 số
- Tampon, Kw trio - Taiwan - Giử ẩm tốt, thấm mực nhanh, chất liệu tự nhiên - Chức năng: sử dụng cùng với máy đóng 8 số tự động - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Vỉ (3 tampon)..
43,000 đ / vĩ
Tampon Kw - 10 số
- Tampon, Kw trio - Taiwan - Giử ẩm tốt, thấm mực nhanh, chất liệu tự nhiên - Chức năng: sử dụng cùng với máy đóng 10 số tự động - Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Vỉ (3 tampon)..
43,000 đ / vĩ

Đặt hàng  3922 5644          Fax  3922 5622          CSKH  093 860 1299

#{message}
#{time_ago}

OFFICEXINH.COM NHÀ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO GIÁ TỐT.

Với uy tín và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối văn phòng phẩm, OFFICEXINH.COM là lựa chọn tin cậy của rất nhiều doanh nghiệm vừa và nhỏ khi có nhu cầu về đồ dùng văn phòng phẩm.Chúng tôi phân phối sản phẩm chính hãng, uy tín chất lượng. Tại OFFICEXINH.COM, quý doanh nghiệp có thể đặt các mặt hàng đa dạng từ thông dụng cho đến cao cấp, cũng như có rất nhiều các chương trình khuyến mãi hàng tháng. Bây giờ bạn có thể trãi nghiệm đạt hàng online thỏa thích, chính sách lấy sỉ linh hoạt mà OFFICEXINH mang lại chỉ với 1 click chuột. Chúng tôi tự tin đem lại sự thoải mái nhất cho bạn khi mua hàng.

OFFICEXINH.COM CUNG CẤP CÁC MẶT HÀNG VĂN PHÒNG PHẨM ĐA DẠNG!

Chúng tôi phân phối nhiều mặt hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các công ty, cơ quan, trường học, cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm và không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm. Sản phẩm có mẫu mã đẹp, phong phú về kiểu dáng, màu sắc, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Đồ dùng văn phòng đa dạng chủng loại như: bút, sổ tay, file đựng tài liệu, ghim, kéo, thước, bảng, bảng tên, băng keo… OFFICEXINH.COM sẽ gợi ý những mẫu văn phòng phẩm phù hợp với doanh nhiệp của bạn. Chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng với sự lựa chọn của mình bằng giá tốt nhất và chất lượng dịch vụ hoàn hảo.

PHONG CÁCH MUA SẮM HIỆN ĐẠI - THUẬN TIỆN, THANH TOÁN AN TOÀN - DỄ DÀNG! Quý doanh nghiệp có thể mua sắm đặt hàng lấy sỉ thoải mái trên OFFICEXINH.COM mà không có bất kỳ lo lắng nào. Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về các sản phẩm của chúng tôi vui lòng gọi ngay tới bộ phận chăm sóc khách hàng để được chúng tôi hỗ trợ tốt nhất cho bạn. Không còn lo lắng rằng bạn phải mua văn phàng phẩm ở đâu cho doanh nghiệp của mình nữa, vì OFFICEXINH.COM cung cấp một giải pháp đơn giản và tiết kiệm cho quý doanh nghiệp.

Văn phòng phẩm chuyên dụng dành cho trường học, tổ chức, doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Officexinh.com được vận hành bởi văn phòng phẩm Xương. - Mã số thuế: 03 01 94 79 97 - Giấy CNĐKDN: 0100967.BN/HKD - Ngày cấp: 24/05/2000
34 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM, Vietnam - Hổ trợ đặt hàng: 400 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5, Tp.HCM - Tel. (848) 3922 5644 , Fax. (848) 3922 5622
Officexinh ©2017 . All Rights Reserved

Đã đăng ký bộ công thương    facebook    Google+    Twitter    Youtube    Pinterest    Pinterest   LinkedIn